Hoppa till huvudinnehållet

Kaspersky SafeStream II

Kaspersky SafeStream II är en strömskanningsteknik på högsta nivå mot skadlig programvara som ska användas med motorer som matchar maskinvarumönster. Den är fokuserad på de vanligaste hoten, den har mycket höga prestanda och ger ett optimalt skyddsomfång.
Kontakta oss

Kaspersky® SafeStream ll

Kaspersky SafeStream II är en strömningsbaserad teknik för skydd mot skadlig programvara på gateway-nivå som erbjuder ett sätt att snabbt upptäcka de farligaste och mest utbredda hoten (”in the wild”). Det representerar en väl avvägd balans mellan djupgående skydd och maximala prestanda.

Genom att utnyttja Kaspersky Labs infrastruktur till fullo, inklusive molnaktiverad säkerhetsexpertis och Kaspersky Security Network upptäcker Kaspersky SafeStream II effektivt skadlig programvara i alla typer av trafik (webb, e-post, P2P, IM, osv.), och skyddar på så sätt användarna från de farligaste hoten på internet, däribland dag noll-hot, serverhot, webbhot, obeställd programinstallation m.m.

Det kan effektivt förbättras genom motorer som matchar maskinvarumönster (används i hög grad vid paketinspektion i IDS/IPS) från leverantörer som Cavium Networks, Intel, Broadcom, LSI osv., och tillhandahåller oöverträffat, snabbt skydd mot skadlig programvara på gateway-nivå.

Kaspersky SafeStream II lämpar sig bra för både små enheter och högeffektiva, verksamhetskritiska gatewayer. Det är helt agnostiskt vad gäller programvaru- eller maskinvarudesign och kan implementeras på egna plattformar (ej x86/Linux).

SafeStream II använder en ”skyddstriangel” med följande tekniker för upptäckt av skadlig programvara:

  • Hashfunktioner: tillhandahåller exakt en-mot-en-matchning

  • URL:er: möjliggör en-mot-många-matchning av skadliga URL:er för att skydda mot webbaserade hot

  • Byte-signaturer: möjliggör upptäckt av enstaka exempel på skadlig programvara och grupper av skadlig programvara genom att tillämpa särskilda bytesekvenser som identifierar skadlig programvara

SafeStreamII

Kaspersky SafeStream II använder en flerskiktad metod, där varje skikt kompletterar det andra, som bidrar till den övergripande säkerhetsnivån, och tillhandahåller skydd i alla miljöer. Lösningen inkluderar en uppsättning detaljerade säkerhetsflöden som uppdateras kontinuerligt. Även anpassade informationsflöden kan skapas för att tillhandahålla förebyggande skydd.

Viktiga fördelar med Kaspersky SafeStream II:

  • Ingen objektcaching krävs

  • Möjliggör snabb skanning av trafik för skadlig programvara

  • Introducerar minimal fördröjning under utbrott av skadlig programvara

  • Möjliggör användning av inbyggda rutiner för förbehandling av skadeverkan på enheten

  • Garanterar maximala prestanda, oavsett objektstorlek och trafikvolym

  • Optimalt för användning i nätverksenheter av både lägre och högre kvalitet

  • Kan accelereras genom motorer som matchar maskinvarumönster

Kontakta oss

Om du vill veta mer fyller du i detta kontaktformulär och anger att du vill ha mer information om SafeStream II, så kontaktar vår representant dig inom kort.