Hoppa till huvudinnehållet
SERVICE

Kaspersky för Security Operations Center

Beprövad intelligens. Riktat försvar.

Produkten

För att klara dagens globala cyberhot räcker det inte med ett traditionellt SOC (Security Operations Center). Det krävs ett SOC utrustat med teknik, säkerhetsinformation och kunskap som kan anpassa sig till pågående utmaningar i en föränderlig hotmiljö. Kaspersky Lab har över 20 års hotforskning bakom sig, ledande skyddstekniker, erkänd expertis och beprövad erfarenhet av komplexa cybersäkerhetsprojekt. Det ger ditt SOC ökad effektivitet på alla nivåer i kampen mot allt mer sofistikerade hot.

Avancerade hotdetektionssystem

Tekniker som bygger på marknadsledande säkerhetslösningar och avancerad maskininlärning, och som hjälper säkerhetsteamet att upptäcka, känna igen och hantera komplexa attacker

Global hotanalys

Konkret information som ger ovärderliga insikter och sammanhang och kan fås i en mängd olika format och leveransmetoder

Uppsökning av hot

Upptäckt i realtid av både nya och kända cyberbrottslingar, cyberspionage och statligt sponsrade attacker inriktade på viktiga informationssystem

Utbildning i cybersäkerhet

Utbildningsprogram som hjälper dig att öka företagets kunskaper om avancerade aspekter av cybersäkerhet

Analys av skadlig programvara och digital rättsteknik

Få tillgång till expertis på hög nivå för att förstå beteendet och funktionerna hos specifik skadlig programvara, visa en fullständig bild av incidenter och tillämpa lärdomar

Incidenthantering

Kunniga specialister, beväpnade med omfattande praktisk erfarenhet av att bekämpa cyberhot, hjälper dig att snabbt identifiera, isolera och blockera skadlig aktivitet

Säkerhetsbedömning

Säkerhetsanalyser på expertnivå och banbrytande forskning kombineras för att testa informationssystem, oavsett komplexitet, i verkliga miljöer

Penetrations- och säkerhetstester

Praktisk demonstration av potentiella attackscenarier med hotanalys för att bedöma aktuell incidentberedskap och befintlig försvarskapacitet 

Användning

 • Automatisera överlägsen upptäckt och åtgärder

  Kaspersky Anti Targeted Attack för nätverksanalys och Kaspersky EDR ger dig ett automatiserat arbetsflöde för incidenthantering, från upptäckt av hot till undersökning och åtgärder.Med nya Kaspersky Threat Attribution Engine får du inblick i ursprunget till skadliga programvaror och deras möjliga skapare, vilket gör att du kan identifiera hoten med hög risk bland de mindre allvarliga incidenterna och utföra lämpliga skyddsåtgärder. Tack vare de här teknikerna kan din säkerhetsansvariga utföra sina dagliga uppgifter på ett mer effektivt sätt.

 • Informera alla delar av säkerhetsverksamheten

  Med växande attackyta och allt mer sofistikerade hot räcker det inte att bara reagera på en incident. I allt mer komplexa miljöer kan angripare utföra många olika attacker. Företagen måste ständigt anpassa sig. Med proaktiv hotanalys kan du upptäcka, prioritera, undersöka och hantera hot mot din organisation: 
  Varningsprioritering, analys och första svar
  Incidentundersökning, hantering och uppsökning av hot
  Informerade strategiska beslut

 • Uppsöka hot som kringgår säkerheten

  'Med Kaspersky Managed Protection får användarna av Kaspersky Endpoint Security och Kaspersky Anti Targeted Attack Platform en helt hanterad tjänst med en unik uppsättning avancerade tekniska åtgärder för att upptäcka och förhindra riktade attacker. I tjänsten ingår dygnet-runt-övervakning av Kaspersky Labs experter och kontinuerlig analys av cyberhotdata, vilket säkerställer upptäckt i realtid av både kända och nya cyberspionage och cyberbrott inriktade på dina informationssystem.

 • Utrusta medarbetarna med de mest aktuella kunskaperna

  Ett effektivt SOC måste tillhandahålla ett resursutbud av kunskap och expertis för att korrekt analysera en stor mängd data och identifiera var ytterligare undersökningar krävs. Det är inte alltid så enkelt att hitta medarbetare med rätt kompetens för SOC. Med Kasperskys säkerhetsutbildningsprogram kan du se till att ditt interna säkerhetsteam har all den kunskap som behövs för att hantera ett hotlandskap som ständigt utvecklas.

 • Kom igång snabbare med system och verksamhet

  Tiden är av största vikt när en säkerhetsincident inträffar. Ditt interna team måste kunna hantera incidenten snabbt och exakt, men att göra det med kort varsel kan vara en utmaning även för ett väletablerat SOC. Det förekommer fall där SOC-teamet saknar den kunskap som krävs (t.ex. vid komplexa, statligt sponsrade hot eller APT) – i dessa fall kan samarbete med en tredje part krävas. Hela Kasperskys globala expertis kan hjälpa dig att lösa säkerhetsincidenten.

 • Åtgärda säkerhetsluckorna innan de kan utnyttjas

  Hur kan du se till att IT-infrastrukturen och enskilda program är skyddade mot cyberattacker? Inga IT-infrastrukturer är likadana och de mest kraftfulla cyberhoten är skräddarsydda för att utnyttja specifika svagheter i en enskild organisation. Regelbundna penetrations- och säkerhetstester tillsammans med regelbundna säkerhetsutvärderingar av infrastrukturen ger en tydlig förståelse för försvarskapaciteten och identifierar svaga punkter som behöver åtgärdas.

Relaterade lösningar