Skip to main
TJÄNST

Cybersecurity Services

Kunskap och expertis som gör att du bättre kan stå emot cyberhot

Security Assessment

Penetrationstester

A practical demonstration of possible attack scenarios allowing a malicious actor to bypass security controls in your corporate network and obtain high privileges in important systems

Bedömning av programsäkerhet

En grundlig undersökning av brister och sårbarheter i implementeringen av alla program, både stora molnbaserade lösningar och inbäddade och mobila tillämpningar.

Bedömning av säkerhet för bankomater/ kassasystem

Omfattande analys av maskinvaru- och programvarukomponenter av olika betalningssystem för att avslöja potentiella konsumentbedrägerier och sårbarheter som kan leda till manipulering av finansiella transaktioner.

Säkerhets-bedömning av industriella styrsystem

Specifik hotmodellering och bedömning av sårbarheten hos industriella styrsystem och dess komponenter, vilket ger inblick i befintliga attackområden och hur företaget kan påverkas av potentiella attacker.

Säkerhetsbedömning av transportsystem

Specialiserad forskning som fokuserar på att identifiera säkerhetsproblem relaterade till verksamhetskritiska komponenter i modern transportinfrastruktur – från fordonsindustrin till flygindustrin.

Säkerhetsbedömning av smart teknik och IoT

Detaljerad utvärdering av sammankopplade enheter och deras bakomliggande infrastruktur, som avslöjar sårbarheter i programvaran, nätverket och programlagren.

Red Teaming

Threat Intelligence-driven adversary simulation helping to evaluate the effectiveness of your security monitoring capabilities and incident response procedures

Threat Hunting

Comprehensive analysis

Detects compromise attempts using a combination of approaches, including threat intelligence, vulnerability assessment and incident investigation

Proactive mitigation

Timely identification of security incidents mitigates their impact before it becomes apparent and protects your resources from similar attacks in future

Incident Response

Incidenthantering

Täcker hela incidentundersökningscykeln för att helt eliminera hotet mot företaget.

Digital rättsteknik

Analys av digitala bevis för cyberbrott som leder till skapandet av en omfattande rapport som redogör för alla relevanta fynd

Analys av skadlig programvara

Du får en fullständig bild av beteendet och funktionerna hos specifika skadliga filer.

Cybersecurity Training

Incidenthantering

Under kursen går man igenom alla stadier i incidenthanteringsprocessen och får lära sig hur man hanterar incidenter på ett korrekt sätt.

Analys av skadlig programvara

Kurserna ger de kunskaper som behövs för att analysera skadlig programvara, samla tecken på intrång (IoC), skriva signaturer för att upptäcka skadlig programvara på infekterade maskiner och återställa infekterade eller krypterade filer och dokument.

Digital rättsteknik

Kurserna är utformade för att kompensera för bristande erfarenhet. Deltagarna får utveckla och förbättra praktiska färdigheter i sökandet efter digitala cyberbrott och analysen av olika typer av data för att återskapa tidsplaner och källor till attacker.

Upptäck problem med YARA

Deltagarna lär sig att skriva effektiva Yara-regler, hur man testar dem och hur man kan förbättra reglerna så att de kan hitta hot som inte kan hittas av andra.

Kundberättelser

Läs om hur företag får förbättrad säkerhet och överblick i deras hybridmoln med Kaspersky Lab

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Relaterat till den här lösningen

Resurser markerade med * är på engelska