TJÄNST

Cybersecurity Services

Kunskap och expertis som gör att du bättre kan stå emot cyberhot

Threat Intelligence

Hotdataflöden

Förbättra befintliga säkerhetskontroller och juridiska funktioner med hjälp av uppdaterade cyberhotsdata som du kan utnyttja direkt

APT-analysrapporter

Ger exklusiv tillgång till Kaspersky Labs senaste undersökningar och insikter som avslöjar vilka metoder, taktiker och verktyg APT-aktörer använder

Tailored Threat Intelligence Reporting

Våra experter tar fram en heltäckande bild över din aktuella attackstatus, identifierar svaga punkter som kan utnyttjas och avslöjar bevis för tidigare, aktuella och planerade attacker

Financial Threat Intelligence Reporting

Fokuserar på hot riktade mot finansiella institutioner och verktyg som utvecklas eller säljs av cyberbrottslingar för att angripa banker, företag som hanterar betalningar, bankomater och kassasystem

Threat Lookup

Tillåter en sökning i realtid av många petabyte med information om hot som har samlats in, kategoriserats och analyserats av Kaspersky Lab, och ger total insyn i de hot som finns och hur de är relaterade till varandra

Cloud Sandbox

Få en omedelbar inblick i hur en fil är uppbyggd och möjliggör effektiv identifiering av tidigare okänd skadlig programvara, så att du snabbt kan reagera på informationssäkerhetsincidenter

Security Assessment

Penetrationstester

Simulering baserad på hotanalyser visar potentiella angreppsmetoder och ger överblick över företagets ställning från en angripares synvinkel.

Bedömning av programsäkerhet

En grundlig undersökning av brister och sårbarheter i implementeringen av alla program, både stora molnbaserade lösningar och inbäddade och mobila tillämpningar.

Bedömning av säkerhet för bankomater/ kassasystem

Omfattande analys av maskinvaru- och programvarukomponenter av olika betalningssystem för att avslöja potentiella konsumentbedrägerier och sårbarheter som kan leda till manipulering av finansiella transaktioner.

Säkerhets-bedömning av industriella styrsystem

Specifik hotmodellering och bedömning av sårbarheten hos industriella styrsystem och dess komponenter, vilket ger inblick i befintliga attackområden och hur företaget kan påverkas av potentiella attacker.

Säkerhetsbedömning av transportsystem

Specialiserad forskning som fokuserar på att identifiera säkerhetsproblem relaterade till verksamhetskritiska komponenter i modern transportinfrastruktur – från fordonsindustrin till flygindustrin.

Säkerhetsbedömning av smart teknik och IoT

Detaljerad utvärdering av sammankopplade enheter och deras bakomliggande infrastruktur, som avslöjar sårbarheter i programvaran, nätverket och programlagren.

Threat Hunting

Comprehensive analysis

Detects compromise attempts using a combination of approaches, including threat intelligence, vulnerability assessment and incident investigation

Proactive mitigation

Timely identification of security incidents mitigates their impact before it becomes apparent and protects your resources from similar attacks in future

Incident Response

Incidenthantering

Täcker hela incidentundersökningscykeln för att helt eliminera hotet mot företaget.

Digital rättsteknik

Analys av digitala bevis för cyberbrott som leder till skapandet av en omfattande rapport som redogör för alla relevanta fynd

Analys av skadlig programvara

Du får en fullständig bild av beteendet och funktionerna hos specifika skadliga filer.

Security Training

Incidenthantering

Under kursen går man igenom alla stadier i incidenthanteringsprocessen och får lära sig hur man hanterar incidenter på ett korrekt sätt.

Analys av skadlig programvara

Kurserna ger de kunskaper som behövs för att analysera skadlig programvara, samla tecken på intrång (IoC), skriva signaturer för att upptäcka skadlig programvara på infekterade maskiner och återställa infekterade eller krypterade filer och dokument.

Digital rättsteknik

Kurserna är utformade för att kompensera för bristande erfarenhet. Deltagarna får utveckla och förbättra praktiska färdigheter i sökandet efter digitala cyberbrott och analysen av olika typer av data för att återskapa tidsplaner och källor till attacker.

Upptäck problem med YARA

Deltagarna lär sig att skriva effektiva Yara-regler, hur man testar dem och hur man kan förbättra reglerna så att de kan hitta hot som inte kan hittas av andra.

Kundberättelser

Läs om hur företag får förbättrad säkerhet och överblick i deras hybridmoln med Kaspersky Lab

Faktablad

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet

Relaterat till den här lösningen

Resurser markerade med * är på engelska