Hoppa till huvudinnehållet

Kasperskys integritetspolicy för webbplatser och webbtjänster

Senast uppdaterad: 2023-05-26.

INFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Denna integritetspolicy gäller för AO Kaspersky Lab, beläget på bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moskva, 125212, Ryska federationen eller respektive dotterbolag, som är direkt angivna i ett samtycke som hänvisar till denna integritetspolicy ("Kaspersky", "företaget" eller "vi"). Den här integritetspolicyn gäller inte för Kaspersky-webbplatser som inte visar eller länkar till den eller som har en egen integritetspolicy. Den gäller inte för Kasperskys tjänster eller produkter såvida de inte är länkade till denna integritetspolicy.

I denna integritetspolicy beskrivs behandlingen av och sekretessen för dina personuppgifter när du använder våra webbplatser eller webbtjänster. Datasekretess och datasäkerhet är mycket viktigt för oss som säkerhetsföretag. Därför är det vår uppgift att respektera och skydda din integritet och att hantera dina personuppgifter konfidentiellt.

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter och Kasperskys integritetspraxis eller vill att vi uppdaterar informationen eller inställningarna som du har tillhandahållit kan du kontakta vårt dataskyddsombud på https://support.kaspersky.com/general/privacy eller direkt via post eller e-post: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, dpo@kaspersky.com.

Du kan också kontakta Kasperskys representant i EU/Schweiz/Förenade kungariket: Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Tyskland.

Om du är en registrerad person på det kinesiska fastlandet kan du kontakta Kasperskys dataskyddsombud i Kina: dpo@kaspersky.com.

ALLMÄN INFORMATION

För processen att hämta informationen som du begär från våra webbplatser eller webbtjänster lagrar våra servrar vissa uppgifter i anonymiserad eller avidentifierad form, vilket är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten och/eller för statistiska eller säkerhetsrelaterade ändamål (avidentifierad form innebär att uppgifter samlas in under pseudonym, dvs. en unik slumpmässig alfanumerisk sträng som genereras internt för att identifiera varje datapost). I detta sammanhang behandlas allmän information, såsom domännamn eller webbläsartyp. Sådana uppgifter gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om din identitet. Dessa anonymiserade eller avidentifierade data raderas omedelbart efter den statistiska utvärderingen av dem.

Vi behandlar inga "särskilda kategorier av personuppgifter" om dig (detta inkluderar uppgifter om din etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexualitet, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter i syfte att identifiera dig på ett unikt sätt), såvida det inte krävs i enlighet med lokala tillämpliga lagar om definitionen och behandlingen av "särskilda kategorier av personuppgifter".

LOKALA KRAV

I den utsträckning som det krävs enligt tillämplig lokal lagstiftning måste behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall uppfylla kraven i tillämplig lokal lagstiftning, inklusive men inte begränsat till separat samtycke och konsekvensbedömning av dataskydd, lagringsperiod, rättslig grund och andra lokala tillämpliga krav.

AUTOMATISERADE BESLUT

Vi använder inte automatiserade beslut på våra webbplatser eller i våra tjänster.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH HUR VI ANVÄNDER DEM

Gå till våra webbplatser eller webbtjänster

Beskrivning av tjänsten

Visning av tjänst

För att tillhandahålla en webbplats eller våra webbtjänster samlar vi in och använder de personuppgifter som din webbläsare automatiskt överför till oss, dvs. datum och tid då du hämtar en av våra webbplatser eller webbtjänster, din webbläsartyp och dina webbläsarinställningar samt din IP-adress.

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är att skydda våra legitima intressen som består i att ge tillgång till våra webbplatser eller webbtjänster och säkerställa webbplatsens eller webbtjänsternas tekniska funktionalitet.

Loggfiler

Under din användning av våra webbplatser eller webbtjänster kan vi behandla din IP-adress, nätverksleverantör, webbläsartyp, besökta domännamn och annan information om din klientmiljö (t.ex. enhetens modell, operativsystem, skärmupplösning etc.).

Syftet med denna behandling är att förbättra säkerheten och tillgängligheten på våra webbplatser och webbtjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att skydda våra legitima intressen, vilka beskrivs i de ovan nämnda syftena.

Webbanalys

Vi kan också behandla information om vilka av Kasperskys webbplatser och webbtjänster du använder och hur du använder dem, vilken webbsida du besökte precis innan du besökte vår webbplats eller våra webbtjänster, vilka sidor på vår webbplats eller våra webbtjänster som du har besökt, tiden som har tillbringats på dessa sidor eller tjänster, information som du har sökt på vår webbplats eller våra webbtjänster, åtkomsttider och datum samt annan statistik.

Syftet med denna behandling är att ta fram statistik om trafiken på Kasperskys webbplatser eller webbtjänster.

Rättslig grund för behandling av data är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att klicka på länken längst ner på varje webbplats.

Cookies

Cookiefiler är filer eller fragment av information som kan lagras på din dator eller andra internetkompatibla slutanvändarenheter (t.ex. smartphones och surfplattor) när du besöker våra webbplatser eller använder våra webbtjänster. Denna information består vanligtvis av alfanumeriska strängar som unikt identifierar din dator eller slutanvändarenheten, men de kan även innehålla annan information.

På våra webbplatser eller webbtjänster använder vi olika typer av "cookies" (små textfiler som lagras på enheten):

En lista över de cookies som vi använder, beskrivningar av syftet med cookies och ytterligare information om respektive cookies finns i cookiecentret på de specifika webbplatserna för vårt företag eller i relevanta samtycken och avtal.

Så här länge behåller vi personuppgifter

De uppgifter som vi behandlar för att leverera tjänsten raderas direkt efter leverans av webbservern.

Loggfiler raderas senast 1 år efter att de skapats.

Uppgifter som vi behandlar för webbanalys raderas 1 år efter att de skapats.

Lagringsperioden för cookies anges i cookiecentret på de specifika webbplatserna för vårt företag eller i de relevanta samtyckena och avtalen.

My Kaspersky, Kaspersky Account, Kaspersky Small Office Security-administratörskonsol och Anti-Theft Web Management (kallas hädanefter ”tjänsten”)

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. För att kunna använda tjänsten och få tillgång till alla funktioner måste du skapa ett personligt konto, vilket innebär att du måste tillhandahålla din e-postadress (vilken blir ditt användarnamn) och ett lösenord. Vi behandlar och använder dessa uppgifter enbart för att tillhandahålla tjänsten, såvida det inte är tillåtet enligt tillämplig lag eller om du uttryckligen väljer att godkänna behandling eller användning för andra ändamål (t.ex. för att få användbara nyheter om Kasperskys produkter och tjänster via e-post). Du kan också behöva ge oss ditt mobilnummer i syfte att skydda ditt konto mot obehörig åtkomst. Vi använder bara ditt mobilnummer för att skicka dig säkerhetskoder för auktorisering.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Kontoinställningar och inköp. Du kan när som helst granska, uppdatera och korrigera kontodata, lösenord och inställningar samt till och med ta bort ditt konto via funktionen för kontoinställningar. Dessutom kan du granska din historik över inköp från vår webbutiksleverantör. I Kontoinställningar går det att länka ett bankkort för att förenkla inköp av ytterligare Kaspersky produkter och tjänster. Om du aktiverar det alternativet länkar vår webbutiksleverantör dina bankkortsuppgifter till ditt konto och behåller dem för framtida beställningar. Kaspersky upprättar en särskild länk till ditt konto hos webbutiksleverantören och lägger beställningar å dina vägnar när du gör dem. Vår webbutiksleverantör ger oss information om ditt bankkorts utgångsdatum och de sista fyra siffrorna i bankkortsnumret. Vi har ingen tillgång till andra uppgifter om ditt kreditkort som lagras av vår webbutiksleverantör. Länken till ditt konto upprättas endast tekniskt av en intern användar-ID- och lösenordskombination. De autentiseringsuppgifterna ger oss inte tillgång till ditt bankkort eller andra personuppgifter som lagras av vår webbutiksleverantör. Det interna användar-ID:t används för att aktivera beställningar som görs av dig i webbutiken.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Enheter. Efter registreringen kan du hantera alla dina enheter som skyddas med Kaspersky-produkter. Du kan exempelvis skydda förlorade eller stulna enheter, enkelt kontrollera statusen för Kaspersky-produkter på varje enhet och åtgärda befintliga problem. För att kunna göra det måste du ansluta enheterna via enhetsfunktionen. Och i sådana fall måste en länk upprättas mellan ditt konto och de enheter som du ansluter. Detta kommer naturligtvis endast att användas för att ge dig funktionen "Enheter", såvida det inte är tillåtet enligt tillämplig lag eller om du uttryckligen väljer att använda det för andra ändamål.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Licenser. Du kan hantera alla dina Kaspersky-produktlicenser via funktionen "Licenser" genom att lägga till din(a) giltiga aktiveringskod(er) för varje produkt och ansluta den till den enhet som den används på. Du kan välja att automatiskt bli påmind om licenser som är på väg att gå ut, eller använda funktionen för automatisk förnyelse. Påminnelser skickas bara till din e-postadress om du uttryckligen begär det.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Support. Om du begär support från vår kundtjänst med hjälp av supporttjänster kommer vi att be dig om information som behövs för att vi ska kunna ge dig sådan support, t.ex. ditt registrerings-/licensnummer, de 4 sista symbolerna i ditt bankkortsnummer som användes för att köpa licensen, din e-postadress och information om den produkt som ditt problem gäller, din maskinvara, programvara och arten av det problem som du upplever. I samma syfte kan det vara till hjälp, eller till och med nödvändigt, att du skickar filerna som du har problem med till oss via överföringsfunktionen. Dessa kan innehålla personuppgifter, t.ex. användarspecifika eller på annat sätt personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är självfallet alltid ditt val huruvida du vill överföra filer eller inte. Om du väljer att göra det ska du först läsa och godkänna våra Bestämmelser om tillhandahållande av information som länkats till överföringstjänsten.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna raderas senast 1 (en) kalendermånad efter att kontot har raderats.

Kaspersky Business Hub

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. Om du vill använda Kaspersky Business Hub och komma åt produkterna som finns tillgängliga där behöver du skapa ett personligt konto. När du gör det måste du ange en e-postadress (som används som ditt användarnamn) och ett lösenord. Vi behandlar och använder dessa uppgifter enbart för att ge dig tillgång till Kaspersky Business Hub-funktionerna och produkterna som används där. Dessa uppgifter behandlas och används i andra syften endast om du uttryckligen tillåter det (t.ex. för att få nyheter om Kasperskys produkter och tjänster via e-post eller att bli kontaktad om dina Kaspersky-produktrecensioner). Du kan även uppge ditt mobilnummer som ett extra skydd mot obehörig åtkomst, samt en säkerhetsfråga för att återfå åtkomst till kontot ifall du glömmer ditt lösenord. Vi använder ditt mobilnummer enbart för att skicka säkerhetskoder när du verifieras.

Du kan visa, uppdatera och redigera din kontoinformation eller radera kontot när som helst med funktionen Hantera konto.

Syftet med och den juridiska grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Licenser. Du kan hantera licenser för Kaspersky-produkter som du har åtkomst till på Kaspersky Business Hub med funktionen Licenser. Om du vill göra det måste du lägga till giltiga aktiveringskoder för varje produkt du använder. Vi kan skicka en automatisk påminnelse via e-post när en licens är på väg att upphöra.

Åtkomst till att hantera vissa licenser och använda vissa upplagor av våra produkter beror på dina åtkomstbehörigheter, som konfigureras i produkterna.

Vi använder det land du anger när du registrerar ditt konto för att tillhandahålla onlinefunktionen för licensköp. Onlineförsäljning av licenser genomförs av webbutiksleverantören.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Support. När du kontaktar kundtjänst med hjälp av våra supporttjänster kommer vi att be om nödvändig information för att kunna ge dig support (t.ex. ditt licensnummer, din e-postadress, information om den produkt som orsakade problemet, information om maskinvara och programvara samt en beskrivning av problemet). Dessa filer kan också innehålla personuppgifter, som användarspecifika eller personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är upp till dig om du vill skicka de här filerna.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna i det personliga kontot raderas senast 1 (en) kalendermånad efter att kontot har raderats. Säkerhetskopior av information lagras inte längre än 1 (en) månad från det att de skapas.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. Om du vill kunna använda Kaspersky Endpoint Security Cloud och ha åtkomst till alla funktioner behöver du skapa ett personligt konto på Kaspersky Business Hub. Vi behandlar och använder e-postadressen som du angav när du registrerade dig på Kaspersky Business Hub för att förse dig med Kaspersky Endpoint Security Cloud-funktioner. Dessa personuppgifter kan endast behandlas och användas för andra ändamål om det är tillåtet enligt tillämplig lag eller om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Licenser. Du kan hantera licenser för Kaspersky Endpoint Security Cloud med funktionen Licenser. Om du vill göra det måste du lägga till giltiga aktiveringskoder för licenserna. På din begäran kan vi skicka en automatisk påminnelse via e-post när en licens är på väg att upphöra.

Åtkomst till att hantera specifika licenser beror på dina åtkomstbehörigheter, och andra användares åtkomstbehörigheter i Kaspersky Business Hub. Åtkomstbehörigheterna kan konfigureras i de särskilda arbetsytorna i Kaspersky Endpoint Security Cloud. Mer information finns i onlinedokumentationen.

Syftet med och det lagliga skälet för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Enheter. När du har skapat en Kaspersky Endpoint Security Cloud-arbetsyta kan du hantera enheterna som är anslutna till arbetsytan och som skyddas av Kasperskys produkter. Innan du kan börja hantera enheter med Kaspersky Endpoint Security Cloud ska du vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa lagstiftningen som gäller vid användning av Kaspersky Endpoint Security Cloud-tjänsterna. Anpassa också Kaspersky Endpoint Security Cloud-inställningarna efter ditt användande. Mer information finns i onlinedokumentationen. För att säkerställa effektiviteten överför Kaspersky Endpoint Security Cloud-hanterade enheter data till administrationsservrarna som finns i Kaspersky Endpoint Security Cloud-infrastrukturen. Listan med information som samlas in från hanterade enheter finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Support. När du kontaktar kundtjänst med hjälp av våra supporttjänster kommer vi att be om nödvändig information för att kunna ge dig support (t.ex. ditt licensnummer, din e-postadress, information om den produkt som orsakade problemet, information om maskinvara och programvara samt en beskrivning av problemet). De här filerna kan även innehålla personliga uppgifter, som användarspecifika eller personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är upp till dig om du vill skicka de här filerna.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Information om dina arbetsytor kan raderas med hjälp av funktionen Hantera arbetsytor i Kaspersky Business Hub. Annars raderas den automatiskt när Kaspersky Endpoint Security Cloud-licensen har upphört. Detaljerad information om lagringsperioden för information om arbetsytor finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. Om du vill kunna använda Kaspersky Security Center Cloud Console och ha åtkomst till alla funktioner behöver du skapa ett personligt konto på Kaspersky Security Center Cloud Console. För att göra det anger du din e-postadress och ditt lösenord. Vi kommer endast att behandla och använda dessa uppgifter för att förse dig med Kaspersky Security Center Cloud Console-funktioner. Dessa uppgifter kan endast behandlas och användas för andra ändamål om det är tillåtet enligt tillämplig lag eller om du ger ditt uttryckliga samtycke. Du kan även uppge ditt mobilnummer som ett extra skydd mot obehörig åtkomst, samt en säkerhetsfråga för att återfå åtkomst till kontot ifall du glömmer ditt lösenord. Vi använder ditt mobilnummer enbart för att skicka säkerhetskoder när du verifieras.

Du kan visa, uppdatera och redigera din kontoinformation eller radera kontot när som helst med funktionen Hantera konto.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Licenser. Du kan hantera licenser för Kaspersky-produkter som du har åtkomst till i Kaspersky Security Center Cloud Console med funktionen Licenser. Om du vill göra det måste du lägga till giltiga aktiveringskoder för varje produkt du använder. Du kan välja att få automatiska påminnelser om att förnya licenser som har aktiverats i Kaspersky-produkter. Påminnelser skickas bara till din e-postadress om du uttryckligen tillåter det. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Enheter. När du har skapat en Kaspersky Security Center Cloud Console-arbetsyta kan du hantera enheterna som är anslutna till arbetsytan och som skyddas av Kasperskys produkter. Innan du börjar hantera enheter med hjälp av Kaspersky Security Center Cloud Console måste du se till att du efterlever alla lagar och regler som gäller för användandet av Kaspersky Security Center Cloud Console-tjänsterna. Anpassa också Kaspersky Security Center Cloud Console-inställningarna efter ditt användande. Mer information finns i onlinedokumentationen. För att säkerställa effektiviteten överför Kaspersky Security Center Cloud-hanterade enheter data till administrationsservrarna som finns i Kaspersky Security Center Cloud-infrastrukturen. Listan med information som samlas in från hanterade enheter finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Support. När du kontaktar kundtjänst med hjälp av våra supporttjänster kommer vi att be om nödvändig information för att kunna ge dig support (t.ex. ditt licensnummer, din e-postadress, information om den produkt som orsakade problemet, information om maskinvara och programvara samt en beskrivning av problemet). Dessa filer kan också innehålla personuppgifter, som användarspecifika eller personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är upp till dig om du vill skicka de här filerna.

Syftet med och det lagliga skälet för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna i det personliga kontot raderas senast 1 (en) kalendermånad efter att kontot har raderats. Säkerhetskopior av information lagras inte längre än 1 (en) månad från det att de skapas. Information om arbetsytor raderas automatiskt när din Kaspersky Security Center Cloud-licens har upphört eller när du begär borttagning via kundtjänst. När licensen har upphört kan du fortfarande ha behörighet att använda produkten, men funktionerna kan vara begränsade. Detaljerad information om lagringsperioden för information om arbetsytor finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. För att kunna använda Kaspersky Security for Microsoft Office 365 och få tillgång till alla funktioner måste du skapa ett personligt konto, vilket innebär att du måste tillhandahålla e-postadress, företagsnamn och lösenord. Du kan använda ett Kaspersky Endpoint Security Cloud-konto. Vi kommer endast att behandla och använda dessa uppgifter för att tillhandahålla Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten till dig, såvida det inte är tillåtet enligt tillämplig lag eller om du uttryckligen samtycker till behandling eller användning för andra ändamål (t.ex. för att få användbara nyheter om Kaspersky-produkter och -tjänster via e-post). E-postadressen som anges under registreringen används för meddelanden som rör tillhandahållandet av Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten, bl.a. för att informera dig om när tjänsten är otillgänglig, när utvärderingsperioden löper ut och när uppdateringar har släppts.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Kontoinställningar. Du kan när som helst granska, uppdatera och korrigera kontodata, lösenord och inställningar samt till och med ta bort ditt konto via funktionen för kontoinställningar.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Konfigurera tjänsten. Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten är direktintegrerad med Office 365, vilket kräver åtkomst till Exchange Online eller OneDrive. För att konfigurera din anslutning till Exchange Online eller OneDrive kommer du att omdirigeras till Microsoft Online-webbplatsen, och uppmanas att ge tillstånd för programmet Kaspersky Security for Office 365 via OAuth 2.0-flödet. Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten kräver även ett tjänstekonto för åtkomst till karantän för Exchange Online. Tjänstekontot kan konfigureras automatiskt eller manuellt. Om du väljer automatisk konfiguration efterfrågar tjänsten dina Global Admin-autentiseringsuppgifter. Tjänstekontot sparar inte dessa uppgifter i någon form, utan använder dem enbart för den första konfigurationen och för att skapa ett tjänstekonto. Om du väljer manuell konfiguration krävs inte Global Admin-autentiseringsuppgifter, och tjänstekontot skapas manuellt av administratören.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Tjänstens drift. Under drift mottar Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten meddelanden och andra objekt (möten, uppgifter osv.) som ska skannas, och dessa behandlas enligt skyddsinställningarna. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 sparar inte meddelanden, OneDrive-filer eller objekt som kräver skanning i sin infrastruktur. En lista över information som Kaspersky Security for Microsoft Office 365 kan komma åt och över information som samlas in under driften av tjänsten finns i dokumentationsavsnittet Om tillhandahållande av information.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Support. Om du begär support från vår kundtjänst med hjälp av våra tjänster från kundtjänst kommer vi att be dig om den information som vi behöver för att kunna hjälpa dig, t.ex. ditt registreringsnummer/licensnummer, de 4 sista tecknen i ditt bankkortsnummer som användes för att köpa licensen, din e-postadress, uppgifter om den produkt och tjänst som är relaterad till ditt problem, information om din maskinvara och programvara samt arten av det problem du upplever. I samma syfte kan det vara till hjälp, eller till och med nödvändigt, att du skickar filerna som du har problem med till oss via CompanyAccount-överföringsfunktionen. Dessa kan innehålla personuppgifter, t.ex. användarspecifika eller på annat sätt personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är självfallet alltid ditt val huruvida du vill överföra filer eller inte.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna tas bort sex månader efter licensens utgångsdatum.

Kaspersky CompanyAccount

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. För att kunna använda Kaspersky CompanyAccount och få åtkomst till alla funktioner måste du skapa:

 • Ett personligt konto
 • Ett konto för ditt företag, såvida inte dina kollegor redan har gjort det

Det innebär att du måste ange din företags e-postadress (vilken blir ditt användarnamn), ditt lösenord, för- och efternamn, företagsnamn och land samt företagets licens att använda Kaspersky-program. Vi behandlar och använder dessa uppgifter enbart för att kunna tillhandahålla Kaspersky CompanyAccount-tjänsterna och kundtjänst, såvida du inte uttryckligen väljer att låta oss behandla och använda den i andra syften. Efter registreringen länkas ditt personliga konto till ditt företags konto. Om företagets konto redan har skapats skickas registreringsinformationen (för- och efternamn och företags-e-postadress) till företagets Kaspersky CompanyAccount-administratör. Den företagsanställde som först registrerar företaget och ett personligt konto får normalt rollen som administratör.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Kontoinställningar. Du kan när som helst visa, uppdatera och korrigera kontoinformationen och lösenordet och ta bort ditt konto på fliken My Account (Mitt konto).

Företagets Kaspersky CompanyAccount-administratör kan också ändra dina kontoinställningar och återställa ditt lösenord. Om du är företagets Kaspersky CompanyAccount-administratör kan du redigera personliga konton för alla dina kollegor och blockera hela företagets konto (anställdas personliga konton finns kvar i systemet).

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Licenser. Du kan lägga till och se ditt företags licenser för Kaspersky-produkter på fliken Licenser (Licenser) i ditt Kaspersky CompanyAccount (aktiveringskoder eller nyckelfiler för varje produkt). Licensen som lämnas under registreringen läggs automatiskt till i företagets Kaspersky CompanyAccount. Viktiga filer lagras inte fysiskt på Kaspersky CompanyAccount. Systemet lagrar bara en post om ditt företags licens. Varje företagsanställd med ett personligt konto länkat till företagets Kaspersky CompanyAccount har tillgång till listan över licenser. Kaspersky CompanyAccount-administratören kan ta bort företagets licenser genom att radera dem från listan.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Avtal. Om företaget köper ytterligare tjänster i kundtjänst syns de, när köpet har registrerats, i listan över inköpta tjänster på fliken "Agreements" (Avtal). Listan över avtal är tillgänglig för de anställda i företaget som vid inköpstillfället har utsetts som behöriga att använda den avgiftsbelagda tjänsten. Dessa personer får automatiskt meddelanden om avtalets löptid.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Begäran från kundtjänst. Om du kontaktar kundtjänst för support via Kaspersky CompanyAccount kan vi begära att du skickar in den information som vi kan behöva för att kunna hjälpa dig. Det kan vara information om den produkt som din förfrågan berör, maskinvara, företagets nätverk, programvara och information om själva problemet. I samma syfte kan det vara till hjälp, eller till och med nödvändigt, att du skickar filerna som du har problem med eller filer som definierar konfigurationen för datorn eller nätverket. Du gör det med alternativet Attach files (Bifoga filer) i förfrågningsformuläret. Dessa filer kan innehålla användarspecifika eller på annat sätt personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är alltid ditt val om du vill överföra sådana filer. Om du vill överföra filer ska du först läsa och godkänna våra Bestämmelser om tillhandahållande av information på filöverföringssidan. I syfte att välja rätt kundtjänstavdelning för din förfrågan använder vi information om företagets licenser, land och eventuellt gränssnittsspråket som har valts i ditt Kaspersky CompanyAccount. Dina kollegor kan ha tillgång till dina förfrågningar om Kaspersky CompanyAccount-administratören manuellt ändrar motsvarande inställningar (administratören ser förfrågningar automatiskt).

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Du kan när som helst ta bort ditt konto i kontoinställningarna eller genom att skicka in en begäran till vår kundtjänst. När ditt konto har tagits bort lagras dina personuppgifter i Kasperskys databas tills lagringsperioden har löpt ut, men du kan inte längre få åtkomst till Kaspersky CompanyAccount-webbplatsen med det borttagna kontot.

Kaspersky Partner Portal

Beskrivning av tjänsten

Vi kan begära personuppgifter när du gör en beställning, registrerar en produkt, begär en tjänst, besvarar en undersökning, deltar i en tävling och när du kommunicerar med oss eller bedriver andra aktiviteter på vår webbplats.

Du avgör huruvida du vill gå vidare med aktiviteter där personuppgifter begärs. Observera dock att om du inte vill tillhandahålla de begärda uppgifterna kan det hända att du inte kan slutföra transaktionen.

Vi använder personuppgifter för följande syften:

 • Ge dig information om virusvarningar, produktuppgraderingar, nya produkter, tjänster, nyhetsbrev, informativa e-postmeddelanden och forskning om framtida produktidéer eller förbättringar
 • Kunna skapa innehåll som är relevant för dig
 • Ge dig särskilda Kaspersky-specifika erbjudanden som kan vara av intresse för dig
 • Kunna skapa bättre produkter och tjänster som uppfyller dina behov
 • Hjälpa dig att snabbt hitta programvara, tjänster eller produktinformation som är viktig för dig

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter är att skydda våra legitima intressen som används för att uppfylla de ovan nämnda syftena.

 • Dessutom behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna köpa och ladda ner produkter, få tillgång till tjänster eller på annat sätt delta i aktiviteter som du väljer.

I dessa fall är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Personuppgifter lagras hela tiden du använder tjänsten och raderas efter din första begäran om det.

GSI Parser

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten gör det möjligt att kontrollera och åtgärda PC-kompatibilitetsproblem mellan Kaspersky-produkter och andra programvaror. Därför kan du ge oss rapportfilen för analys genom att ladda upp den på webbplatsen. Data överförs till Kaspersky via säkra anslutningar. De uppgifter som tillhandahålls kommer att skyddas i enlighet med lagstiftning och de krav som anges i Kasperskys integritetspolicy för webbplatser och webbtjänster.

Du måste skapa ett konto för att kunna använda tjänsten. För att skapa kontot anger du din e-postadress och ett lösenord.

Du ändrar e-postadressen eller lösenordet eller raderar kontot permanent i delen Manage Your Account (Hantera ditt konto).

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Det överförda objektet lagras på Kasperskys system i högst 90 dagar varefter det tas bort och inte kan återställas.

Andra webbplatser och formulär

Beskrivning av tjänsten

Premiuminnehåll. För att få tillgång till olika innehållsdelar, t.ex. vitböcker, videor, registrera dig för evenemang eller få tillgång till särskilt marknadsföringsmaterial, kommer vi att be om ditt förnamn, efternamn, e-post och telefonnummer som obligatoriska personuppgifter för att ge dig detta premiuminnehåll.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Kostnadsfria utvärderingsversioner. Om du vill testa våra produkter efterfrågar vi förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används för att skicka ut aktiveringskoden och påminna dig om när utvärderingsperioden löper ut. Du kan få en sista påminnelse och ett erbjudande om att köpa en fullständig licens upp till 14 dagar efter utvärderingsperiodens slut.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att ingå ett avtal som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Nyhetsbrev, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden. Om du har registrerat dig för det och gett oss din e-postadress, samt i vissa fall ditt förnamn och efternamn, använder vi uppgifterna i syften för att ge dig ytterligare information om produkter, tjänster, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att klicka på länken för avregistrering som du hittar i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss via e-post.

Kontaktformulär. Om du kontaktar oss via våra kontakt- och supportformulär uppmanas du att ange dina kontaktuppgifter (inmatningsfält som är markerade med "*"), vilka vi enbart behandlar och använder i den utsträckning som krävs i syften för att komma i kontakt med dig och ge dig den information som du vill ha. Du kan lämna ytterligare information (fälten som inte är markerade med "*"), vilken vi självfallet också behandlar i linje med alla gällande dataskyddskrav. Sådana uppgifter vidarebefordras till Kasperskys regionala team som ansvarar för platsen där du befinner dig. Kasperskys regionala team använder uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter är att skydda våra legitima intressen vilka används för att uppfylla de ovan nämnda syftena.

Årliga kundnöjdhetsundersökningar för användare av kundtjänst. Kaspersky genomför undersökningar av incidenter och en årlig undersökning för användare av kundtjänst i syfte att förbättra servicekvaliteten. För att kunna genomföra de årliga kundnöjdhetsundersökningarna använder vi följande uppgifter:

Din e-postadress, som gör det möjligt för oss att identifiera dig som användare i vår databas och länka din åsikt i undersökningen med dina kontakter och historiken över förfrågningar som du har skickat till vårt kundtjänstteam.

Betyget som du ger vårt kundtjänstteam och rekommendationer som du gör, vilka används för att förbättra kvaliteten på tjänster som tillhandahålls av Kasperskys kundtjänst.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter är att skydda våra legitima intressen som används för att förbättra våra tjänster.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter om de inte längre behövs för våra syften, om den lagringsperiod som anges i samtycket har löpt ut eller om du har återkallat samtycket och det inte finns någon annan rättslig grund. Om det sistnämnda gäller raderar vi uppgifterna när den andra rättsliga grunden inte längre är tillämplig.

Det går att konfigurera webbläsarens inställningar så att cookies blockeras eller så att systemet informerar dig när en webbplats vill ställa in en cookie. Tänk på att blockering av cookies kan innebära att du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Våra webbplatser och webbtjänster är huvudsakligen utformade på ett sätt som begränsar behandlingen av personuppgifter till ett minimum som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Inom Kaspersky har endast de personer tillgång till dina personuppgifter som absolut behöver denna tillgång för att fullgöra sina funktioner eller uppgifter.

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med externa mottagare om det finns en rättslig grund för att göra det eller om du har samtyckt till det. Externa mottagare kan vara:

 • Processorer: Tjänsteleverantörer som vi använder för att tillhandahålla vissa tjänster, t.ex. leverantörer. I den utsträckning sådana externa tjänsteleverantörer behöver tillgång till personuppgifter säkerställer vi att den begränsas till den omfattning som är nödvändig för att tillhandahålla respektive tjänst. Dessutom måste sådana externa tjänsteleverantörer självfallet följa alla gällande dataskyddsbestämmelser.
 • Offentliga organ: Myndigheter och statliga institutioner, t.ex. åklagarmyndigheter, domstolar eller skattemyndigheter, till vilka vi i vissa fall kan behöva överföra personuppgifter.
 • Privata organ: Privata organ till vilka vi överför dina personuppgifter på grundval av en rättslig bestämmelse eller ditt samtycke.

VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER/ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

De personuppgifter som lämnats av användare till Kaspersky kan behandlas i följande länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Storbritannien, Schweiz, Kanada, Singapore, Ryssland, Japan, USA, Mexiko, Kina och Azerbajdzjan.

Kaspersky Partner PortalKaspersky har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med bästa praxis för säkerhet och integritet, bl.a. genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag vilka kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter som behandlas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i nivå med en likvärdig standard som den som krävs enligt Europeiska unionens dataskyddslag. När vi delar dina personuppgifter med en tredjepartsleverantör utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, säkerställer vi före överföringen att mottagaren, förutom i undantagsfall som är tillåtna enligt lag, antingen har en lämplig nivå av dataskydd eller att det finns lämpliga skyddsåtgärder. Du kan erhålla en kopia av lämpliga skyddsåtgärder när du kontaktar oss genom att klicka här.

Enligt våra allmänna affärsmetoder behandlas data mottagna från användare i EU på servrar i EU och Ryssland.

I den utsträckning som krävs enligt lokala tillämpliga lagar kommer vi att välja en mekanism för gränsöverskridande dataöverföring i linje med de tillämpliga kraven i de lokala tillämpliga lagarna och uppfylla villkoren och slutföra de relevanta förfarandena eller vidta de skyddsåtgärder som krävs för den gränsöverskridande dataöverföringen.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD PERSON OCH HUR DU UTÖVAR DEM

Vi informerar också om att du har vissa rättigheter avseende de personuppgifter som vi behandlar:

 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter, och om dina rättigheter.
 • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och om så är fallet har du rätt att få tillgång till sådan behandling
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig. Dessutom kan du kräva att ofullständiga uppgifter kompletteras.
 • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd). I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade av oss.
 • Rätt att begränsa behandling. I vissa fall har du rätt att få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du ifrågasätter personuppgifternas riktighet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och istället begär en begränsning av användningen av dem.
 • Rätt till uppgiftsportabilitet. Om du har gjort uppgifterna tillgängliga för oss på grundval av ett avtal eller samtycke har du rätt att begära överföring av dina personuppgifter. Vi ger dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar från fall till fall Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din särskilda situation, på grundval av våra legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR), inklusive profilering på grundval av dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla sådana personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Invändning mot databehandling för direkt marknadsföring

I den mån som vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål. Om du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

 • Rätten att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Återtagandet av ditt samtycke ska inte påverka giltigheten av all aktivitetsbehandling av dina personuppgifter som redan utförts innan du återkallade ditt samtycke.
 • Rätt att framföra klagomål. Om du anser att behandlingen av de personuppgifter som rör dig är olaglig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade.

I den mån det krävs enligt lokal tillämplig lagstiftning ska de lokala lagkraven tillämpas.

Kontakta oss när som helst om du vill utnyttja dessa rättigheter.