Kaspersky Labs integritetspolicy för webbplatser

Senast uppdaterad: 2020-04-28. Nyheter

INFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den här integritetspolicyn gäller för AO Kaspersky Labs (”Kaspersky”, ”Kaspersky Lab” eller ”vi”) webbplatser som tar emot data och som länkar till den här integritetspolicyn. Adress: AO Kaspersky Lab, bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation. Den här integritetspolicyn gäller inte för Kaspersky-webbplatser som inte visar eller länkar till den eller som har en egen integritetspolicy. Den här integritetspolicyn gäller heller inte för Kaspersky Labs tjänster eller produkter som inte länkar till den.

I den här integritetspolicyn beskrivs behandlingen av och sekretessen för dina personuppgifter när du använder våra webbplatser. Datasekretess och datasäkerhet är mycket viktigt för oss som säkerhetsföretag. Därför är det vår uppgift att respektera och skydda din integritet och att hantera dina personuppgifter konfidentiellt. Vi rekommenderar att du besöker den här webbplatsen regelbundet eftersom integritetspolicyn kan komma att uppdateras till följd av lagändringar eller förändringar av våra interna processer.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter och Kasperskys integritetspraxis eller vill att vi uppdaterar informationen eller inställningarna som du har tillhandahållit kontaktar du vårt dataskyddsombud på https://support.kaspersky.com/general/privacy eller direkt via post eller e-post: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

Du kan också kontakta Kaspersky Eu-representant (i enlighet med artikel 27 i GDPR: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

ALLMÄN INFORMATION

I allmänhet kan du besöka och läsa det mesta av innehållet på våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter.

För processen att hämta information som du begär från våra webbplatser lagrar våra servrar vissa uppgifter i anonymiserad eller avidentifierad form som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten och/eller för statistiska eller säkerhetsrelaterade ändamål (avidentifierad form innebär att data samlas in under pseudonym, dvs. en unik slumpmässig alfanumerisk sträng som genereras internt för att identifiera varje datapost). I det sammanhanget registreras allmän information, såsom domännamn eller webbläsartyp. Sådana uppgifter gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om din identitet. Dessa anonymiserade eller avidentifierade data raderas omedelbart efter den statistiska utvärderingen av dem.

Vi behandlar inga ”särskilda kategorier av personuppgifter” om dig (såsom uppgifter om ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om hälsa samt genetiska och biometriska data).

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Våra syften för att behandla personuppgifter som du tillhandahåller beror på vilka webbplatser, tjänster och funktioner du använder. I synnerhet använder vi dessa uppgifter för att:

 • säkerställa fullgörande av avtal med användare och nödvändiga prestanda för tjänster åt kunder
 • skydda användaren från kända hot mot informationssäkerhet
 • förbättra användarinteraktionen och upplevelsen av våra tjänster, i synnerhet för att byta gränssnitt och tillhandahålla önskat innehåll och reklam i marknadsföringssyfte
 • ge teknisk support för produkter och tjänster till kunder och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster
 • besvara frågor från dig och på annat sätt interagera med dig
 • skydda våra webbplatser och skydda dig och oss mot bedrägeri.

VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

Vår rättsliga grund för behandling av allmänna personuppgifter om dig:

 • Behandling som är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller vidta åtgärder för att ingå i ett avtal
 • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen, och dina intressen eller grundläggande rättigheter inte strider mot sådana intressen
  • För att säkerställa fortsatt säkerhet och korrekt drift av vår webbplats och tillhörande IT-system samt för att förhindra bedrägerier
  • En begränsad mängd personuppgifter lagras ifall personer ber oss att inte behandla deras personuppgifter för att säkerställa att Kaspersky Lab kan uppfylla deras förfrågan
 • Ditt specifika samtycke till behandling för det aktuella syftet
 • Behandling som krävs för att efterleva en rättslig skyldighet

AUTOMATISERADE BESLUT

Vi använder inte automatiserade beslut på våra webbplatser eller i våra tjänster.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH HUR VI ANVÄNDER DEM

My Kaspersky, Kaspersky Account, Kaspersky Small Office Security-administratörskonsol och Anti-Theft Web Management (kallas hädanefter ”tjänsten”)

Kategorier av information

För att kunna använda tjänsten och få åtkomst till alla funktioner tillhandahåller du följande personuppgifter:

 • E-postadress och lösenord när du registrerar dig på vår tjänst
 • Mobilnummer
 • Information om dina enheter och licenser
 • Information som du har gett Kaspersky Labs tekniska support
 • Ditt bankkorts utgångsdatum och de sista fyra siffrorna i bankkortsnumret
 • Statistisk information om din webbläsare (domännamn, IP-adresser, nätverksleverantör, webbläsartyper och annan information om klientmiljön), vilka Kaspersky Lab-program du använder och hur du använder dem, vilken webbsida du besökte före besöket på vår webbplats, vilka sidor av vår webbplats som du har besökt, tiden som har spenderats på de sidorna, information som du har sökt på vår webbplats, åtkomsttider och -datum samt annan statistik från personer som besöker vår webbplats)
 • En fullständig lista över uppgifter som samlas in på hanterade enheter av My Kaspersky finns i avsnittet Villkor för databehandling
 • En fullständig lista över uppgifter som samlas in på hanterade enheter av Kaspersky Small Office Security-managementkonsol finns i avsnittet Villkor för databehandling.

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. För att kunna använda tjänsten och få tillgång till alla funktioner måste du skapa ett personligt konto, vilket innebär att du måste tillhandahålla din e-postadress (vilken blir ditt användarnamn) och ett lösenord. Vi behandlar och använder den informationen enbart för att tillhandahålla tjänsten, såvida du inte uttryckligen väljer att godkänna behandling eller användning för andra syften (t.ex. för att få användbara nyheter om Kaspersky Labs produkter och tjänster via e-post). Du kan också behöva ge oss ditt mobilnummer i syfte att skydda ditt konto mot obehörig åtkomst. Vi använder bara ditt mobilnummer för att skicka dig säkerhetskoder för auktorisering.

Kontoinställningar och inköp. Du kan när som helst granska, uppdatera och korrigera kontodata, lösenord och inställningar samt till och med ta bort ditt konto via funktionen för kontoinställningar. Dessutom kan du granska din historik över inköp från vår webbutiksleverantör. I Kontoinställningar går det att länka ett bankkort för att förenkla inköp av ytterligare Kaspersky Lab-produkter och -tjänster. Om du aktiverar det alternativet länkar vår webbutiksleverantör dina bankkortsuppgifter till ditt konto och behåller dem för framtida beställningar. Kaspersky Lab upprättar en särskild länk till ditt konto hos webbutiksleverantören och lägger beställningar å dina vägnar när du gör dem. Vår webbutiksleverantör ger oss information om ditt bankkorts utgångsdatum och de sista fyra siffrorna i bankkortsnumret. Vi har ingen tillgång till andra uppgifter om ditt kreditkort som lagras av vår webbutiksleverantör. Länken till ditt konto upprättas endast tekniskt av en intern användar-ID- och lösenordskombination. De autentiseringsuppgifterna ger oss inte tillgång till ditt bankkort eller andra personuppgifter som lagras av vår webbutiksleverantör. Det interna användar-ID:t används för att aktivera beställningar som görs av dig i webbutiken.

Enheter. Efter registreringen kan du hantera alla dina enheter som skyddas med Kaspersky Lab-produkter. Du kan exempelvis skydda förlorade eller stulna enheter, enkelt kontrollera statusen för Kaspersky Lab-produkter på varje enhet och åtgärda befintliga problem. För att kunna göra det måste du ansluta enheterna via enhetsfunktionen. Och i sådana fall måste en länk upprättas mellan ditt konto och de enheter som du ansluter. Den används självfallet enbart i syftet att tillhandahålla enhetsfunktionen, såvida du inte uttryckligen väljer att tillåta användning i andra syften.

Licenser. Du kan hantera alla dina Kaspersky Lab-produktlicenser via funktionen Licenser genom att lägga till din(a) giltiga aktiveringskod(er) för varje produkt och ansluta den till den enhet som den används på. Du kan välja att automatiskt bli påmind om licenser som är på väg att gå ut, eller använda funktionen för automatisk förnyelse. Påminnelser skickas bara till din e-postadress om du uttryckligen väljer att de ska göra det.

Support. Om du begär support av vårt tekniska support- eller antiviruslabbteam via supporttjänsterna efterfrågar vi den information som vi behöver för att kunna ge dig sådan support, t.ex. registrerings-/licensnummer, e-postadress, information om den produkt som problemet gäller, maskinvara, programvara och information om själva problemet. I samma syfte kan det vara till hjälp, eller till och med nödvändigt, att du skickar filerna som du har problem med till oss via överföringsfunktionen. Dessa kan innehålla personuppgifter, t.ex. användarspecifika eller på annat sätt personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är självfallet alltid ditt val huruvida du vill överföra filer eller inte. Om du väljer att göra det ska du först läsa och godkänna våra Bestämmelser om tillhandahållande av information som länkats till överföringstjänsten.

Statistisk information. Vi kan spåra domännamn, IP-adresser, nätverksleverantör, webbläsartyper och annan information om klientmiljön (t.ex. enhetsmodell, operativsystem, skärmupplösning osv.) från personer som besöker vår webbplats. Vi kan också behandla information om vilka Kaspersky Lab-program du använder och hur du använder dem, vilken webbsida du besökte före besöket på vår webbplats, vilka sidor av vår webbplats som du har besökt, tiden som har spenderats på de sidorna, information som du har sökt på vår webbplats, åtkomsttider och -datum samt annan statistik. Vi använder den informationen för att producera trafikstatistik för Kaspersky Labs webbplatser och för att förbättra säkerheten och tillgängligheten för våra webbplatser och tjänster. Sådan information korreleras inte till några personuppgifter. Vi efterfrågar inte, skaffar inte åtkomst till och spårar inte någon platsbaserad information från din enhet.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna raderas senast 1 (en) kalendermånad efter att kontot har raderats.

Kaspersky Motorsport-webbplatsen

Kategorier av information

För att kunna använda tjänsten och få åtkomst till alla funktioner tillhandahåller du följande personuppgifter:

 • Användarnamn och lösenord
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Personliga inställningar
 • Kommentarer till andra användare

Beskrivning av tjänsten

Håll dig informerad. När du anger dina uppgifter på den här delen av webbplatsen skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en förfrågan om att bekräfta prenumerationen. När du har bekräftat skickar vi regelbundet e-postmeddelanden som håller dig informerad om de senaste nyheterna från Kaspersky Motorsport. Du kan ändra dina uppgifter och avbryta prenumerationen när som helst via länken för det som finns i varje e-postmeddelande.

Kontakta oss. När du anger dina uppgifter på den här delen av webbplatsen skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en bekräftelse om att vi har tagit emot din fråga. Personuppgifterna från det formuläret använder vi enbart för att besvara din fråga.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Du kan radera ditt konto när som helst.  Om du raderar kontot tar vi bort dina personuppgifter från våra register inom 24 timmar.

Kaspersky Business Hub

Kategorier av information

Du måste ange följande information om du vill kunna använda Kaspersky Business Hub och få åtkomst till alla funktioner:

 • Personliga kontouppgifter
  • E-postadress och lösenord
  • Säkerhetsfråga för att återfå åtkomst till kontot ifall du glömmer lösenordet
  • Mobilnummer
  • Land
 • Information om dina licenser för Kaspersky-produkter som finns på Kaspersky Business Hub
 • Statistisk information om din enhet och webbläsare, som samlas in när du besöker vår webbplats
 • Information som getts till Kasperskys tekniska support

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. Om du vill använda Kaspersky Business Hub och komma åt produkterna som finns tillgängliga där behöver du skapa ett personligt konto. När du gör det måste du ange en e-postadress (som används som ditt användarnamn) och ett lösenord. Vi behandlar och använder den här informationen enbart för att ge dig tillgång till Kaspersky Business Hub-funktionerna och produkterna som används där. Informationen behandlas och används i andra syften endast om du uttryckligen tillåter det (t.ex. för att få nyheter om Kasperskys produkter och tjänster via e-post eller att bli kontaktad om dina Kaspersky-produktrecensioner). Du kan även uppge ditt mobilnummer som ett extra skydd mot obehörig åtkomst, samt en säkerhetsfråga för att återfå åtkomst till kontot ifall du glömmer lösenordet. Vi använder ditt mobilnummer enbart för att skicka säkerhetskoder när du verifieras.

Du kan visa, uppdatera och redigera din kontoinformation eller radera kontot när som helst med funktionen Hantera konto.

Licenser. Du kan hantera licenser för Kaspersky-produkter som du har åtkomst till på Kaspersky Business Hub med funktionen Licenser. Om du vill göra det måste du lägga till giltiga aktiveringskoder för varje produkt du använder. Vi kan skicka en automatisk påminnelse via e-post när en licens är på väg att upphöra.

Åtkomst till att hantera vissa licenser och använda vissa upplagor av våra produkter beror på dina åtkomstbehörigheter, som konfigureras i produkterna.

Vi använder det land du anger när du registrerar ditt konto för att tillhandahålla onlinefunktionen för licensköp. Onlineförsäljning av licenser genomförs av webbutiksleverantören (tredje part).

Statistisk information. För att samla in omfattande statistik om användandet av Kaspersky Business Hub av webbplatsbesökare använder vi olika analystjänster (tredje part). Mer information om vår tredjepartspolicy hittar du i avsnittet COOKIES OCH MODULER FÖR SOCIALA MEDIER i det här dokumentet. Den här informationen behandlas och används om du uttryckligen tillåter det när du besöker Kaspersky Business Hub.

Support. När du kontaktar teknisk support eller antiviruslabbet via supporttjänsterna efterfrågar vi den information som vi behöver för att kunna ge dig support (t.ex. licensnummer, e-postadress, information om produkten som orsakat problemet, information om datorns maskin- och programvara och en beskrivning av problemet). De här filerna kan också innehålla personliga uppgifter, som användarspecifika eller personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är upp till dig om du vill skicka de här filerna.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna i det personliga kontot raderas senast 1 (en) kalendermånad efter att kontot har raderats. Säkerhetskopior av information lagras inte längre än 1 (en) månad från det att de skapas.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kategorier av information

Du måste ange följande information om du vill kunna använda Kaspersky Endpoint Security Cloud och få åtkomst till alla funktioner:

 • Personliga kontouppgifter i Kaspersky Business Hub (den relevanta listan med data och policyn för databehandling finns i avsnittet Kaspersky Business Hub i det här dokumentet)
 • Information om dina Kaspersky Endpoint Security Cloud-arbetsytor
  • Information om dina licenser för Kaspersky Endpoint Security Cloud
  • Insamlade data från hanterade enheter som är anslutna till arbetsytan
 • Statistisk information om din enhet och webbläsare, som samlas in när du besöker vår webbplats
 • Information som getts till Kasperskys tekniska support

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. Om du vill kunna använda Kaspersky Endpoint Security Cloud och ha åtkomst till alla funktioner behöver du skapa ett personligt konto på Kaspersky Business Hub. Vi behandlar och använder e-postadressen som du angav när du registrerade dig på Kaspersky Business Hub för att tillhandahålla funktionerna i Kaspersky Endpoint Security Cloud. Informationen kommer endast att behandlas och användas i andra syften om du uttryckligen tillåter det.

Licenser. Du kan hantera licenser för Kaspersky Endpoint Security Cloud med funktionen Licenser. Om du vill göra det måste du lägga till giltiga aktiveringskoder för licenserna. Vi kan skicka en automatisk påminnelse via e-post när en licens är på väg att upphöra.

Åtkomst till att hantera specifika licenser beror på dina åtkomstbehörigheter, och andra användares åtkomstbehörigheter i Kaspersky Business Hub. Åtkomstbehörigheterna kan konfigureras i de särskilda arbetsytorna i Kaspersky Endpoint Security Cloud. Mer information finns i onlinedokumentationen.

Enheter. När du har skapat en Kaspersky Endpoint Security Cloud-arbetsyta kan du hantera enheterna som är anslutna till arbetsytan och som skyddas av Kasperskys produkter. Innan du kan börja hantera enheter med Kaspersky Endpoint Security Cloud ska du vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa lagstiftningen som gäller vid användning av Kaspersky Endpoint Security Cloud-tjänsterna. Anpassa också Kaspersky Endpoint Security Cloud-inställningarna efter ditt användande. Mer information finns i onlinedokumentationen. För att säkerställa effektiviteten överför Kaspersky Endpoint Security Cloud-hanterade enheter data till administrationsservrarna som finns i Kaspersky Endpoint Security Cloud-infrastrukturen. Listan med information som samlas in från hanterade enheter finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Statistisk information. För att samla in omfattande statistik om användandet av Kaspersky Endpoint Security Cloud av webbplatsbesökare använder vi olika analystjänster (tredje part). Mer information om vår tredjepartspolicy hittar du i avsnittet COOKIES OCH MODULER FÖR SOCIALA MEDIER i det här dokumentet.

Support. När du kontaktar teknisk support eller antiviruslabbet via supporttjänsterna efterfrågar vi den information som vi behöver för att kunna ge dig support (t.ex. licensnummer, e-postadress, information om produkten som orsakat problemet, information om datorns maskin- och programvara och en beskrivning av problemet). De här filerna kan även innehålla personliga uppgifter, som användarspecifika eller personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är upp till dig om du vill skicka de här filerna.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Information om dina arbetsytor kan raderas med hjälp av funktionen Hantera arbetsytor i Kaspersky Business Hub. Annars raderas den automatiskt när Kaspersky Endpoint Security Cloud-licensen har upphört. Detaljerad information om lagringsperioden för information om arbetsytor finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Kategorier av information

Du måste ange följande information om du vill kunna använda Kaspersky Security Center Cloud Console och få åtkomst till alla funktioner:

 • Personliga kontouppgifter
  • E-postadress och lösenord
  • Säkerhetsfråga för att återfå åtkomst till kontot ifall du glömmer lösenordet
  • Mobilnummer
 • Information om dina licenser för Kaspersky-produkter som finns på Kaspersky Security Center Cloud Console
 • Information om Kaspersky Security Center Cloud Console-arbetsytor
  • Information om dina licenser för Kaspersky Security Center Cloud Console
  • Insamlade data från hanterade enheter som är anslutna till arbetsytan
  • Information som användaren anger i Kaspersky Security Center Cloud Console-gränssnittet
 • Statistisk information om din enhet och webbläsare, som samlas in när du besöker vår webbplats
 • Information som getts till Kasperskys tekniska support

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. Om du vill kunna använda Kaspersky Security Center Cloud Console och ha åtkomst till alla funktioner behöver du skapa ett personligt konto på Kaspersky Security Center Cloud Console. För att göra det anger du din e-postadress och ditt lösenord. Vi kommer endast att behandla och använda den här informationen till att tillhandahålla funktionerna i Kaspersky Security Center Cloud Console. Informationen kommer endast att behandlas och användas i andra syften om du uttryckligen tillåter det. Du kan även uppge ditt mobilnummer som ett extra skydd mot obehörig åtkomst, samt en säkerhetsfråga för att återfå åtkomst till kontot ifall du glömmer lösenordet. Vi använder ditt mobilnummer enbart för att skicka säkerhetskoder när du verifieras.

Du kan visa, uppdatera och redigera din kontoinformation eller radera kontot när som helst med funktionen Hantera konto.

Licenser. Du kan hantera licenser för Kaspersky-produkter som du har åtkomst till i Kaspersky Security Center Cloud Console med funktionen Licenser. Om du vill göra det måste du lägga till giltiga aktiveringskoder för varje produkt du använder. Du kan välja att få automatiska påminnelser om att förnya licenser som har aktiverats i Kaspersky-produkter. Påminnelser skickas bara till din e-postadress om du uttryckligen tillåter det.

Enheter. När du har skapat en Kaspersky Security Center Cloud Console-arbetsyta kan du hantera enheterna som är anslutna till arbetsytan och som skyddas av Kasperskys produkter. Innan du börjar hantera enheter med hjälp av Kaspersky Security Center Cloud Console måste du se till att du efterlever alla lagar och regler som gäller för användandet av Kaspersky Security Center Cloud Console-tjänsterna. Anpassa också Kaspersky Security Center Cloud Console-inställningarna efter ditt användande. Mer information finns i onlinedokumentationen. För att säkerställa effektiviteten överför Kaspersky Security Center Cloud-hanterade enheter data till administrationsservrarna som finns i Kaspersky Security Center Cloud-infrastrukturen. Listan med information som samlas in från hanterade enheter finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Statistisk information. För att samla in omfattande statistik om användandet av Kaspersky Security Center Cloud av webbplatsbesökare använder vi olika analystjänster (tredje part). Mer information om vår tredjepartspolicy hittar du i avsnittet COOKIES OCH MODULER FÖR SOCIALA MEDIER i det här dokumentet. Om du uttryckligen tillåter det kommer den här informationen att behandlas och användas när du besöker Kaspersky Security Center Cloud Console.

Support. När du kontaktar teknisk support eller antiviruslabbet via supporttjänsterna efterfrågar vi den information som vi behöver för att kunna ge dig support (t.ex. licensnummer, e-postadress, information om produkten som orsakat problemet, information om datorns maskin- och programvara och en beskrivning av problemet). De här filerna kan också innehålla personliga uppgifter, som användarspecifika eller personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är upp till dig om du vill skicka de här filerna.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna i det personliga kontot raderas senast 1 (en) kalendermånad efter att kontot har raderats. Säkerhetskopior av information lagras inte längre än 1 (en) månad från det att de skapas. Information om arbetsytor raderas automatiskt när din Kaspersky Security Center Cloud-licens har upphört eller när du begär borttagning via teknisk support. När licensen har upphört kan du fortfarande ha behörighet att använda produkten, men funktionerna kan vara begränsade. Detaljerad information om lagringsperioden för information om arbetsytor finns i onlineartikeln Tillhandahållande av information.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Kategorier av information

För att kunna använda tjänsten och få åtkomst till alla funktioner tillhandahåller du följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Lösenord
 • Inställningar
 • Information som du har gett Kaspersky Labs tekniska support
 • En lista över information som Kaspersky Security for Microsoft Office 365 kan komma åt och över information som samlas in under driften av tjänsten finns i dokumentationsavsnittet Om tillhandahållande av information.

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. För att kunna använda Kaspersky Security for Microsoft Office 365 och få tillgång till alla funktioner måste du skapa ett personligt konto, vilket innebär att du måste tillhandahålla e-postadress, företagsnamn och lösenord. Du kan använda ett Kaspersky Endpoint Security Cloud-konto. Vi behandlar och använder den informationen enbart för att tillhandahålla tjänsten Kaspersky Security for Microsoft Office 365, såvida du inte uttryckligen väljer att godkänna behandling eller användning av den för andra syften (t.ex. för att få användbara nyheter om Kaspersky Labs produkter och tjänster via e-post). E-postadressen som anges under registreringen används för meddelanden som rör tillhandahållandet av Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten, bl.a. för att informera dig om när tjänsten är otillgänglig, när utvärderingsperioden löper ut och när uppdateringar har släppts.

Kontoinställningar. Du kan när som helst granska, uppdatera och korrigera kontodata, lösenord och inställningar samt till och med ta bort ditt konto via funktionen för kontoinställningar.

Konfigurera tjänsten. Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten är direktintegrerad med Office 365, vilket kräver åtkomst till Exchange Online eller OneDrive. För att konfigurera din anslutning till Exchange Online eller OneDrive kommer du att omdirigeras till Microsoft Online-webbplatsen, och uppmanas att ge tillstånd för programmet Kaspersky Security for Office 365 via OAuth 2.0-flödet. Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten kräver även ett tjänstekonto för åtkomst till karantän för Exchange Online. Tjänstekontot kan konfigureras automatiskt eller manuellt. Om du väljer automatisk konfiguration efterfrågar tjänsten dina Global Admin-autentiseringsuppgifter. Tjänstekontot sparar inte dessa uppgifter i någon form, utan använder dem enbart för den första konfigurationen och för att skapa ett tjänstekonto. Om du väljer manuell konfiguration krävs inte Global Admin-autentiseringsuppgifter, och tjänstekontot skapas manuellt av administratören.

Tjänstens drift. Under drift mottar Kaspersky Security for Microsoft Office 365-tjänsten meddelanden och andra objekt (möten, uppgifter osv.) som ska skannas, och dessa behandlas enligt skyddsinställningarna. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 sparar inte meddelanden, OneDrive-filer eller objekt som kräver skanning i sin infrastruktur. En lista över information som Kaspersky Security for Microsoft Office 365 kan komma åt och över information som samlas in under driften av tjänsten finns i dokumentationsavsnittet Om tillhandahållande av information.

Support. Om du begär support av vårt tekniska support- eller antiviruslabbteam via våra tjänster för teknisk support efterfrågar vi den information som vi behöver för att kunna hjälpa dig, t.ex. registrerings-/licensnummer, de fyra sista siffrorna i ditt bankkort som du använder för att betala licencen, e-postadress, information om den produkt och tjänst som problemet gäller, information om maskinvara och programvara och information om själva problemet. I samma syfte kan det vara till hjälp, eller till och med nödvändigt, att du skickar filerna som du har problem med till oss via CompanyAccount-överföringsfunktionen. Dessa kan innehålla personuppgifter, t.ex. användarspecifika eller på annat sätt personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är självfallet alltid ditt val huruvida du vill överföra filer eller inte.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Uppgifterna tas bort sex månader efter licensens utgångsdatum.

Kaspersky CompanyAccount

Kategorier av information

För att kunna använda tjänsten och få åtkomst till alla funktioner tillhandahåller du följande personuppgifter:

 • Företags-e-postadress (blir ditt användarnamn)
 • Lösenord
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företagsnamn
 • Land
 • Företagets licens för Kaspersky Labs program
 • Information som du har gett Kaspersky Labs tekniska support. Se avsnittet Bestämmelser om tillhandahållande av information.
 • ytterligare e-postadresser för tredje part (om sådana har lagts till i kontot).

Beskrivning av tjänsten

Kontoregistrering. För att kunna använda CompanyAccount och få åtkomst till alla funktioner måste du skapa:

 • Ett personligt konto
 • Ett konto för ditt företag, såvida inte dina kollegor redan har gjort det

Det innebär att du måste ange din företags-e-postadress (vilken blir ditt användarnamn), ditt lösenord, för- och efternamn, företagsnamn och land samt företagets licens att använda Kaspersky Lab-program. Vi behandlar och använder informationen enbart för att kunna tillhandahålla CompanyAccount-tjänsterna och teknisk support, såvida du inte uttryckligen väljer att låta oss behandla och använda den i andra syften. Efter registreringen länkas ditt personliga konto till ditt företags konto. Om företagets konto redan har skapats skickas registreringsinformationen (för- och efternamn och företags-e-postadress) till företagets CompanyAccount-administratör. Den företagsanställde som först registrerar företaget och ett personligt konto får normalt rollen som administratör.

Kontoinställningar. Du kan när som helst visa, uppdatera och korrigera kontoinformationen och lösenordet och ta bort ditt konto på fliken My Account (Mitt konto). Företagets CompanyAccount-administratör kan också ändra dina kontoinställningar och återställa ditt lösenord. Om du är företagets CompanyAccount-administratör kan du redigera personliga konton för alla dina kollegor och blockera hela företagets konto (anställdas personliga konton finns kvar i systemet).

Licenser. Du kan lägga till och se företagets licenser för Kaspersky Lab-produkter på fliken Licenses (Licenser) i CompanyAccount (aktiveringskoder eller nyckelfiler för varje produkt). Licensen som lämnas under registreringen läggs automatiskt till i företagets CompanyAccount. Viktiga filer lagras inte fysiskt på CompanyAccount. Systemet lagrar bara en post om ditt företags licens. Varje företagsanställd med ett personligt konto länkat till företagets CompanyAccount har tillgång till listan över licenser. CompanyAccount-administratören kan ta bort företagets licenser genom att radera dem från listan.

Avtal. Om företaget köper ytterligare kundsupporttjänster syns de, när köpet har registrerats, i listan över inköpta tjänster på fliken Contracts (Avtal). Listan över avtal är tillgänglig för de anställda i företaget som vid inköpstillfället har utsetts som behöriga att använda den avgiftsbelagda tjänsten. Dessa personer får automatiskt meddelanden om avtalets löptid.

Förfrågningar om kundsupport. Om du kontaktar kundsupport eller antiviruslabbteamet via CompanyAccount för att begära support efterfrågar vi den information som vi behöver för att kunna hjälpa dig. Det kan vara information om den produkt som din förfrågan berör, maskinvara, företagets nätverk, programvara och information om själva problemet. I samma syfte kan det vara till hjälp, eller till och med nödvändigt, att du skickar filerna som du har problem med eller filer som definierar konfigurationen för datorn eller nätverket. Du gör det med alternativet Attach files (Bifoga filer) i förfrågningsformuläret. Dessa filer kan innehålla användarspecifika eller på annat sätt personligt identifierbara filnamn, metadata eller innehåll. Det är alltid ditt val om du vill överföra sådana filer. Om du vill överföra filer ska du först läsa och godkänna våra Bestämmelser om tillhandahållande av information på filöverföringssidan. I syfte att välja rätt kundsupportavdelning för din förfrågan använder vi information om företagets licenser, land och eventuellt gränssnittsspråket som har valts i ditt CompanyAccount. Dina kollegor kan ha tillgång till dina förfrågningar om CompanyAccount-administratören manuellt ändrar motsvarande inställningar (administratören ser förfrågningar automatiskt).

Så här länge behåller vi personuppgifter

Du kan när som helst ta bort ditt konto i kontoinställningarna eller genom att skicka in en begäran till vår tekniska support. När ditt konto har tagits bort lagras dina personuppgifter i Kaspersky Labs databas tills lagringsperioden har löpt ut, men du kan inte längre komma åt CompanyAccount-webbplatsen med det borttagna kontot.

Kaspersky Lab Partner Portal

Kategorier av information

För att kunna använda tjänsten och få åtkomst till alla funktioner tillhandahåller du följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Lösenord
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Information som du har gett Kaspersky Labs tekniska support.

Beskrivning av tjänsten

Vi kan begära personuppgifter när du gör en beställning, registrerar en produkt, begär en tjänst, besvarar en undersökning, deltar i en tävling och när du kommunicerar med oss eller bedriver andra aktiviteter på vår webbplats.

Du avgör huruvida du vill gå vidare med aktiviteter där personuppgifter begärs. Men om du inte tillhandahåller den information som efterfrågas kanske du inte kan slutföra transaktionen.

Vi använder personuppgifter för att:

 • Ge dig information om virusvarningar, produktuppgraderingar, nya produkter, tjänster, nyhetsbrev, informativa e-postmeddelanden och forskning om framtida produktidéer eller förbättringar
 • Kunna skapa innehåll som är relevant för dig
 • Ge dig särskilda Kaspersky-specifika erbjudanden som kan vara av intresse för dig
 • Kunna skapa bättre produkter och tjänster som uppfyller dina behov
 • Ge dig möjlighet att köpa och ladda ned produkter, få tillgång till tjänster och delta i aktiviteter som du väljer att delta i
 • Hjälpa dig att snabbt hitta programvara, tjänster eller produktinformation som är viktig för dig

Kaspersky Lab använder externa leverantörer som tillhandahåller tjänster åt oss. De kan användas för att distribuera produkter, tillhandahålla teknisk support och hantera beställningsbehandling. Våra leverantörer är skyldiga att hålla kundernas personuppgifter skyddade och strikt konfidentiella och att endast använda personuppgifterna på uppdrag av Kaspersky Lab, inte för något annat syfte.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Personuppgifter lagras hela tiden du använder tjänsten och raderas efter din första begäran om det.

GSI Parser

Kategorier av information

För att kunna använda tjänsten och få åtkomst till alla funktioner tillhandahåller du följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Lösenord
 • Rapportfil (information om maskinvaran och programvaran som är installerad på datorn, versionen av operativsystemet och installerade service packs, kernelobjekt, drivrutiner, tjänster, Microsoft Internet Explorer-tillägg, utskriftssystemtillägg, plugin-program i Windows Explorer, inlästa objekt, Active Setup-objekt, kontrollpanelstillägg, register från värdfilen och systemregistret, versioner av webbläsare och e-postklienter och information om upprättade nätverksanslutningar och öppna portar när informationen skickas). En fullständig lista över tillhandahållen information finns i avsnittet Tillhandahållen information.

Beskrivning av tjänsten

Allmänna villkor. Kaspersky Lab ger dig härmed rätt att använda webbplatsen och att granska innehållet på den för privat bruk i syfte att säkerställa att Kaspersky Lab-programvaran är kompatibel med den övriga programvaran som är installerad på datorn och/eller drivrutinerna som utgör datorn samt för att åtgärda eventuella buggar i programvaran. Genom att överföra rapportfilen till webbplatsen bekräftar du att du är den rättmätige ägaren till det överförda objektet och att objektet inte är konfidentiellt eller innehåller konfidentiell information. Genom att tillhandahålla objektet för analys (överföra objektet) ger du Kaspersky Lab en kostnadsfri och exklusiv licens att kopiera, lagra och radera det överförda objektet för analysändamål. Data överförs till Kaspersky Lab via säkra anslutningar. Informationen som lämnas skyddas av rättsinnehavaren i enlighet med de lagstadgade kraven och kraven som anges i integritetspolicyn. Webbplatsen får inte användas för att skapa data, kod eller tjänster i syfte att upptäcka, blockera eller ta bort virus. Det är förbjudet att störa webbplatsens funktion och att få åtkomst till webbplatsens tjänster genom att kringgå standardgränssnittet (via okända vägar). Användning av webbplatsen måste överensstämma med rättsliga bestämmelser, däribland gällande rättsakter och export- och återexportregler.

Skapande av användarkonto. Du måste skapa ett konto för att kunna använda webbplatsen. För att skapa kontot anger du din e-postadress och ett lösenord.

Användarkontoinställningar. Du ändrar e-postadressen eller lösenordet eller raderar kontot permanent i delen Manage Your Account (Hantera ditt konto).

Så här länge behåller vi personuppgifter

Det överförda objektet lagras på Kaspersky Labs system i högst 90 dagar varefter det tas bort och inte kan återställas.

Andra webbplatser och formulär

Kategorier av information

För att komma åt olika innehållselement, registrera dig för händelser, testa våra produkter, kontakta oss via kontakt- och supportformuläret, förhindra bedrägerier, identitetsstölder och annat missbruk av Tjänsten, tillhandahåller du exempelvis följande personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP
 • UTC-datum.

Beskrivning av tjänsten

Allmänna villkor. Kaspersky Lab ger dig härmed rätt att använda webbplatsen och att granska innehållet på den för privat bruk i syfte att säkerställa att Kaspersky Lab-programvaran är kompatibel.

Premiuminnehåll. För att få tillgång till olika innehållselement, t.ex. datablad, videor och händelseregistrering, och för att komma åt marknadsföringsmaterial begär vi förnamn, efternamn, e-post och telefonnummer som obligatoriska personuppgifter för att ge dig åtkomst till sådant premiuminnehåll och för att tillhandahålla ytterligare information om annat innehåll. Sådana uppgifter används av det regionala Kaspersky-kontoret som ansvarar för din plats i syfte att ge dig ytterligare information om produkter, tjänster och andra initiativ såsom utbildningsaktiviteter, seminarier, evenemang och marknadsföringskampanjer som kan vara av intresse för dig. Prenumerationen är frivillig och du avbryter den när som helst genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen i e-postmeddelandet, eller kontakta oss via den angivna e-postadressen. I sådana fall raderas dina registreringsuppgifter och du förlorar tillgången till premiuminnehåll, såvida du inte börjar att prenumerera på det igen.

Kostnadsfria utvärderingsversioner. Om du vill testa våra produkter efterfrågar vi förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress. Informationen används för att skicka ut aktiveringskoden och påminna dig om när utvärderingsperioden löper ut. Du kan få en sista påminnelse och ett erbjudande om att köpa en fullständig licens upp till 14 dagar efter utvärderingsperiodens slut. Det är frivilligt att registrera sig för att få utvärderingsversioner, och du återkallar samtycket när som helst genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen i e-postmeddelandet, eller kontakta oss via den angivna e-postadressen. Om du tar tillbaka ditt samtycke raderar vi omedelbart din information, såvida du inte väljer att köpa en fullständig licens.

Nyhetsbrev, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden. Om du har anmält dig för det och gett oss din e-postadress, samt i vissa fall ditt förnamn och efternamn, använder vi uppgifterna för att ge dig ytterligare information om produkter, tjänster, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden som kan vara av intresse för dig. Prenumerationen är frivillig och du avbryter den när som helst genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen som finns i alla e-postmeddelanden, eller kontakta oss via den angivna e-postadressen. I sådana fall raderas ditt namn och din e-postadress och vi slutar att skicka ut sådana typer av e-postmeddelanden, såvida du inte registrerar dig igen.

Kontaktformulär. Om du kontaktar oss via våra kontakt- och supportformulär uppmanas du att ange dina kontaktuppgifter (inmatningsfält som är markerade med *), vilka vi enbart behandlar och använder i den utsträckning som krävs för att komma i kontakt med dig och ge dig den information som du vill ha. Du kan lämna ytterligare information (i datafälten som inte är markerade med *), vilken vi självfallet också behandlar i linje med alla gällande dataskyddskrav. Sådana uppgifter vidarebefordras till Kasperskys regionala team som ansvarar för platsen där du befinner dig. Kasperskys regionala team använder uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Årliga kundnöjdhetsundersökningar till användare av teknisk support. Kaspersky Lab genomför undersökningar av incidenter och en årlig undersökning av användare av teknisk support i syfte att förbättra servicekvaliteten. För att kunna genomföra de årliga kundnöjdhetsundersökningarna använder vi följande information:

Din e-postadress, som gör det möjligt för oss att identifiera dig som användare i vår databas och länka din åsikt i undersökningen med dina kontakter och historiken över förfrågningar som du har skickat till vårt team för teknisk support.

Betyget som du ger vårt team för teknisk support och rekommendationer som du gör, vilka används för att förbättra kvaliteten på tjänster som tillhandahålls av Kaspersky Labs tekniska support.

Så här länge behåller vi personuppgifter

Personuppgifter lagras hela tiden du använder tjänsten och raderas efter din första begäran om det.

COOKIES OCH MODULER FÖR SOCIALA MEDIER

Cookiefiler är filer eller fragment av information som kan sparas på datorn eller andra internetkompatibla enheter (t.ex. smarttelefoner och surfplattor) när du besöker våra webbplatser. Den här informationen består vanligtvis av alfanumeriska strängar som unikt identifierar din dator, men de kan även innehålla annan information.

Vi använder olika typer av cookies (små textfiler som lagras på enheten):

 • Användarindatacookies
 • Autentiseringscookies
 • Cookies som lagrar inställningar
 • Prestandacookies
 • Säkerhetscookies (mot bedrägerier)
 • Annonseringscookies från tredje part
 • Analyscookies från första part
 • Spårningscookies för sociala medier

Vi använder även cookiefiler på vår webbplats när du laddar ned Kaspersky Lab-program från webbplatsen. På så sätt kan vi förbättra användarinteraktionen med webbplatsen och produkten när du använder Kaspersky Labs produkter och våra webbplatser och när du ger ditt uttryckliga medgivande.

Vissa av våra webbsidor använder elektroniska markörer (webbfyrar) som vi använder för att samla in omfattande statistik om effektiviteten hos våra annonskampanjer och andra åtgärder. Vi inkluderar även webbfyrar i våra e-postmeddelanden i syfte att avgöra effektiviteten hos, resultatet för och optimeringen av e-postutskick och användarupplevelsen. Vi använder olika analystjänster i dessa syften. Du kan se en lista över dem här.

Det går att konfigurera webbläsarens inställningar så att cookies blockeras eller så att systemet informerar dig när en webbplats vill ställa in en cookie. Tänk på att blockering av cookies kan innebära att du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Vi använder också olika typer av plugin-program för sociala medier. Här hittar du en lista över cookies som är inbäddade i våra webbplatser och en tabell över de moduler för sociala medier som vi använder.

KASPERSKYS PRINCIPER FÖR DATASKYDD

Våra webbplatser är huvudsakligen utformade på ett sätt som minimerar behandlingen av personuppgifter. I vissa fall är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till tredje part i enlighet med gällande lagstadgade krav. Ett exempel är när det finns anledning att misstänka brottslighet eller missbruk av vår webbplats.

För att tillhandahålla vissa tjänster kan vi utnyttja externa tjänsteleverantörer. I den utsträckning sådana externa tjänsteleverantörer behöver tillgång till personuppgifter säkerställer vi att den begränsas till den omfattning som är nödvändig för att tillhandahålla respektive tjänst. Dessutom måste sådana externa tjänsteleverantörer självfallet följa alla gällande dataskyddsbestämmelser.

Våra webbplatser innehåller länkar till företag som vi har affärsrelationer med, i synnerhet till våra webbutiksleverantörer. Vi ansvarar inte på något sätt för efterlevnaden av dataskyddskrav när det gäller användning av våra partners webbplatser. Information om dataskyddet vid besök på sådana webbplatser finns i respektive webbplats integritetspolicy.

VAR VI BEHANDLAR INFORMATION

De personuppgifter som lämnats av användare till Kaspersky Lab kan behandlas i följande länder, däribland länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Schweiz, Kanada, Singapore, Ryssland, Japan, USA, Mexiko, Kina och Azerbajdzjan. Enligt våra allmänna affärsmetoder behandlas data mottagna från användare i EU på servrar i EU och Ryssland. Personuppgifterna kan behandlas på platser utanför EU eller EES, varav en del inte fastställts av Europeiska kommissionen som platser med fullgod dataskyddsnivå. Om Kaspersky Lab överför och lämnar ut uppgifter om dig sker det i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om tillräcklighet för vissa länder och de standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen. Klicka här för att kontakta oss om du vill begära en kopia av standardavtalsklausulerna.

Kaspersky Lab har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med bästa praxis för säkerhet och integritet, bl.a. genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag vilka kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter som behandlas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i nivå med en likvärdig standard som den som krävs enligt Europeiska unionens dataskyddslag. När vi delar dina personuppgifter med en tredjepartstjänstleverantör utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz (enligt vad som beskrivs i avsnittet ”Mottagare och rättslig grund till överföring”) ålägger vi tredjepartstjänstleverantören en avtalsenlig förpliktelse att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din information.

MOTTAGARE OCH RÄTTSLIG GRUND TILL ÖVERFÖRING

Vi lämnar aldrig ut uppgifter eller åtkomst till dem till statliga organisationer eller tredje part. Vi lämnar endast ut information med begränsad åtkomst enligt följande:

 • Inom Kaspersky Labs koncern av företag. Dina personuppgifter används av våra anställda och andra medarbetare på behovsbasis för de syften som beskrivs ovan.
 • Vi kan också dela dina uppgifter med leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna. Sådana leverantörer behandlar uteslutande dina personuppgifter som registerförare (artikel 28 i GDPR) å våra vägnar. Kategorierna av sådana mottagare omfattar: tillhandahålla webbanalys, databehandling, annonsering, e-postdistribution, betalningsbehandling, orderhantering och andra tjänster.

Sådana företag måste följa vår integritetspolicy och våra säkerhetskrav, och får inte använda personuppgifter som de tar emot från oss i något annat syfte.

När vi lämnar ut dina uppgifter till Kaspersky Labs koncernföretag och tjänsteleverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gör vi det på grundval av de standarder som anges i Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler för export av personuppgifter och våra egna höga standarder för datasäkerhet och respekt för din integritet.

DINA RÄTTIGHETER VAD GÄLLER PERSONUPPGIFTER OCH HUR DU UTÖVAR DEM

Vi informerar också om att du har vissa rättigheter avseende personuppgifter som vi lagrar:

 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter, och om dina rättigheter.
 • Rätt till tillgång. Du kan begära en kopia av personuppgifterna som vi behandlar om dig och kontrollera att vi behandlar dem på lagenligt vis.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära att personuppgifterna om dig som vi behandlar korrigeras.
 • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd). Du kan begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter om det inte finns någon vettig anledning till att vi fortsätter att behandla dem.
 • Rätt att begränsa behandling. Du kan begära att vi avbryter behandlingen av personuppgifter om dig, t.ex. om du vill att vi ska fastställa deras riktighet eller anledning till att behandla dem.
 • Rätt till uppgiftsportabilitet. Du kan begära att vi överför dina personuppgifter. Vi ger dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar. Du kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter när sådan behandling baseras på våra berättigade intressen.
 • Rätt att återkalla samtycke till dataskydd. Om du återkallar ditt samtycke kan vi inte ge dig tillgång till vissa specifika funktioner på vår webbplats. Vi meddelar dig om detta i samband med att du återkallar ditt samtycke.
 • Rätt att framföra klagomål. Du har rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land och inlämna ett klagomål mot vår dataskydds- och integritetspraxis.
 • Rätt att avaktivera cookies. Om du vill begränsa eller blockera alla cookies som ställs in av våra webbplatser använder du verktyget för det som är tillgängligt på den specifika webbplatsen (i förekommande fall) eller går till hjälpfunktionen i webbläsaren och tar reda på hur du hanterar inställningarna i webbläsaren.

Kontakta oss när som helst om du vill utnyttja dessa rättigheter.

Vanligtvis behöver du inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Med undantag för återkallelse av samtycke kan vi emellertid ta ut en rimlig avgift om din begäran uppenbart är ogrundad, repetitiv eller överdriven, eller vägra att uppfylla din begäran under sådana omständigheter.

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt att få tillgång till personuppgifterna (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Det är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig och efterfråga ytterligare information i samband med din begäran för att kunna besvara den snabbare.

Vi försöker att svara på en berättigad begäran inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal sådana. I sådana fall meddelar vi dig och håller dig informerad.

KLAGOMÅL

Klicka här om du vill framföra ett klagomål som rör den här integritetspolicyn eller vår praxis i förhållande till dina personuppgifter.

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som gäller dig strider mot gällande dataskyddslag har du rätt att när som helst inlämna ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Vilken tillsynsmyndighet som har sköter ditt klagomål kan bero på vilket land du bor i.