Översikt

Allteftersom företagets processer genomgår omfattande automatisering blir företag alltmer beroende av informationsteknik. Nackdelen är att ju mer ett företag är beroende av IT, desto mer attraktiv blir idén att hacka dess informationssystem. Företag kämpar ofta för att hitta expertis och personal som kan spåra hot och utföra lämpliga åtgärder och säkerhetsteam kan bli överväldigade av hanteringssystem och verktyg, vilket ger dem minimal tid för grundlig undersökning och analys.


 • Aktiv uppsökning av hot

  De senaste metoderna för att hantera cyberhot och identifiera attacker som automatiska identifierings- och preventionsverktyg kan ha missat.

 • Avancerade identifierings-tekniker

  Egenutvecklade tekniker baserade på hotinformation och avancerad maskininlärning hjälper till att avslöja, känna igen och upptäcka komplexa attacker

 • Prioritering och åtgärder för incidenter

  Identifierar snabbt viktiga varningar och förser medarbetarna med kontextrelevanta, riktade rekommendationer, vilket kraftigt minskar angriparens uppehållstid

 • Branscherkänd expertis

  De mest framgångsrika hotjägarna i branschen har över 20 års konstant hotforskning bakom sig och identifierar mer sofistikerade attacker än någon annan leverantör

Kundberättelser

Utforska exempel på Kaspersky Labs säkerhetslösningar i drift ute på fältet

 • 
		Ferrari S.p.A.                
  Ferrari S.p.A.                

  Ferrari såg ett strategiskt värde i att satsa på Kaspersky som leverantör av IT-säkerhet. De ville optimera IT-säkerheten för att skydda kärnverksamheten och stärka sina försvar överlag.

 • 
		Telefonica
  Telefonica

  Telefonica är en av de största bredbands- och telekomleverantörerna i världen. Telefonica söker ständigt nya partners med kompletterande kunskaper och expertis för att utveckla och förbättra sina lösningar.

Priser
Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform
ICSA Labs: testet Advanced Threat Defense (kvartal 1, 2, 3 och 4)
Erkännanden
Kaspersky Threat Management and Defense
Radicati APT Protection Market Quadrant 2019
Kaspersky Threat Intelligence Services
The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence Services, tredje kvartalet 2018 

Användning

 • Övervakning dygnet runt av experter

  • Snabb, effektiv identifiering, för snabbare och effektivare riskreducering och åtgärder
  • Inga tidsödande falska larm, tack vare den tydliga, omedelbara identifieringen och klassificeringen av all misstänkt aktivitet
  • Insikter om angriparna och deras motiv, metoder och verktyg samt den potentiella skada de kan åsamka
  • Tryggheten i att veta att du kontinuerligt skyddas mot de mest komplexa och innovativa hoten från skadlig programvara
 • Hanterar snabbt efterdyningarna av en cyberattack

  • Holistiskt synsätt som utnyttjar väldokumenterade processer genom hela hotlivscykeln
  • Snabb IR-processupptrappning med egenutvecklade tekniker och verktyg, vilket möjliggör fullskaliga rättsliga åtgärder för alla tekniker
  • Tillgång vid behov till specialister med omfattande praktisk erfarenhet och kunskap kring åtgärder mot hot i olika branscher och geografiska områden
  • Kapacitet att hantera komplexa säkerhetsbrister på och utanför platsen dygnet runt, vilket minimerar den övergripande incidentpåverkan
 • Ta tag i problemet och vidta rätt åtgärder med:

  • Beprövad forskning kring effektiva riktade attacker, där företagets experter kan identifiera de mest avancerade riktade angreppen på en global skala
  • Säkerhetscenter etablerade i olika regioner, bland annat EU, som hanterar och skyddar kunder över hela världen
  • Hotinformation härledd från mycket tillförlitliga källor, inklusive Kaspersky Security Network, Global Research and Analysis Team, med expertis inom hotjakt och incidentåtgärder

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng