Hoppa till huvudinnehållet

Kaspersky Managed Detection and Response

Kontinuerlig jakt efter, upptäckt av och åtgärder mot hot som riktar sig mot företag

Översikt

Många företag kämpar i dag med att hitta den expertis och de resurser som behövs för att spåra annalkande cyberhot och för att reagera på lämpligt sätt. Säkerhetsteam kan bli överväldigade av att hantera system och verktyg, vilket ger lite tid för grundlig utredning och analys. Det är då Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) träder in.

Avancerad skyddsteknik

Ledande säkerhetsteknik baserad på unika pågående hotanalyser och avancerad teknik för maskininlärning förhindrar, upptäcker och reagerar på komplexa attacker.

Aktiv uppsökning av hot

Med hjälp av proprietära indikatorer för angrepp kan man upptäcka smygande hot som inte är skadliga och som automatiserade verktyg för förebyggande och upptäckt kan ha missat.

Automatiserade och styrda svarsåtgärder

Fullständigt hanterad eller styrd störning och begränsning av hot ger en snabb reaktion samtidigt som du har kontroll över alla åtgärder som vidtas.

Globalt erkänd expertis

Vi har ett de mest framgångsrika hotjägarteamen i branschen och backas upp av över 25 års konsekvent enastående forskning om riktade attacker.

Kaspersky Managed Detection and Response

Därför ska du välja Kaspersky MDR

Hanterat dygnet-runt-skydd mot dagens dolda hot

  • Patenterade modeller för maskininlärning, unika hotanalyser och en gedigen meritlista med effektiva studier om riktade attacker säkerställer ett kontinuerligt försvar mot de mest komplexa hot

  • Helt hanterad och individuellt anpassad kontinuerlig upptäckt, prioritering, undersökning och åtgärd förhindrar avbrott i verksamheten och minimerar den övergripande effekten av en incident

  • Fullständig insyn i all upptäckt skadlig aktivitet, och din befintliga skyddsstatus ser till att du har situationsmedvetenhet i realtid.

Flexibiliteten för att passa i varje branschsektor och för varje verksamhetsbehov

  • Snabb och skalbar nyckelfärdig distribution ger en mogen IT-säkerhetsfunktion utan att du behöver investera i mer personal eller expertis

  • Automatiserad eller riktad incidentrespons ger dig en snabb reaktion samtidigt som du behåller full kontroll över åtgärderna

  • Utökade funktioner och flexibilitet för mogna It-säkerhetsteam. Lämna över incidenttriage och -utredning till Kaspersky och fokusera dyrbara interna resurser på kritiska levererade resultat.

Kostnadseffektiv och välbefogad investering i IT-säkerhet

  • Tryggheten i att veta att du kontinuerligt skyddas mot de mest innovativa hoten

  • Kapaciteten att hantera komplexa incidenter och minimera tillhörande kostnader utan att behöva anställa och utbilda interna säkerhetsspecialister.

  • Alla huvudsakliga fördelar med att ha sin egen operativa säkerhetscentral, men utan de tillhörande kostnaderna, svårigheterna och resursåtagandena.

De huvudsakliga funktionerna i Kaspersky MDR

Säkerhetsövervakning dygnet runt, alla dagar i veckan
+
+
Automatiserad hotjakt och incidentutredning
+
+
Scenarion för styrda och fjärrstyrda åtgärder
+
+
Säkerhetsmässig hälsokontroll och överblick på utrustning
+
+
Tillgång till analytikerna på Kasperskys SOC
+
+
En enda hanteringskonsol (Kaspersky Security Center) med instrumentpaneler och rapportering
+
+
Lagring av incidenthistorik
1 år
1 år
Lagring av rådata
1 månad
3 månader
Hanterad hotjakt
-
+
Skapa anpassad incident
-
+
Tillgång till Kasperskys portal för hotanalys
-
+
API för datahämtning
-
+

Ytterligare tjänster

En uppsättning valfria element som tillhandahålls separat kan användas för att skräddarsy vår tjänster mot dina specifika krav, vilket ger ökad flexibilitet när det behövs.

Flexibel lagring och bibehållande
Olika alternativ för att passa behov relaterade till regleringar och rättsteknik/eDiscovery.
Hotbedömning
Tjänsten som gör det möjligt att avslöja aktuella eller tidigare cyberattacker och deras potentiella källor.
Praktisk utbildning för SOC-analytiker
Omfattande utbildningsprogram som täcker digital rättsteknik, analys av skadlig programvara och incidenthantering.
Bibehållning av incidentåtgärder
Fullständig incidentutredning och åtgärdscykel för att hantera efterdyningarna av ett intrång.
Diskussionsövningar
En styrd övning som bekräftar en organisations rutiner och planer för incidentåtgärder.

Passar för

Alla organisationer som kämpar för att hantera komplexa APT-liknande hot, särskilt i följande branscher:

Nationella
Finansiella tjänster
Telekom
Handel
Sjukvård
Industrin
Transport

Fallstudier

Se hur Kaspersky hjälper organisationer som din.

Resurser

Lär dig mer med tankeledarskap från våra globalt erkända experter på cybersäkerhet.

Relaterade produkter

Kaspersky Endpoint Security for Business
KasperskyEndpoint Security for Business
Anpassningsbart skydd mot avancerade hot som riktar in sig på din verksamhet.
Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert
Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert
Förhindrar avbrott i verksamheten genom att minimera riskerna som avancerade hot innebär
Kaspersky Anti Targeted Attack
KasperskyAnti Targeted Attack
Ger effektivt skydd av företag mot komplexa hot och riktade angrepp.
Kaspersky Incident Response
Kaspersky Incident Response
Hantera efterdyningarna av ett säkerhetsintrång.

Behöver du hjälp med nästa steg?

Ta kontakt med en expert från Kaspersky
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.
Ta kontakt med våra partner
Är du redo att köpa? Vår partner i ditt område kan leda dig genom de andra stegen