icon-select

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Skydd, kontroller och mobil säkerhet för klienter

 • Avancerad säkerhet för arbetsstationer och filservrar
 • Mobil säkerhet och hantering i flera nivåer
 • Programkontroll, enhetskontroll och webbkontroll
 • En central managementkonsol för alla funktioner
 • Förstklassig säkerhet för alla klienter – inklusive bärbara datorer, stationära datorer, filservrar och mobila enheter.

  • Skydd för stationära och bärbara Windows-, Linux- och Mac-datorer*

   Skydd på flera nivåer

   I vår senaste motor för skydd mot skadlig programvara skyddar du verksamheten mot kända, okända och avancerade hot genom att kombinera signaturbaserad och molnbaserad teknik med heuristisk analys och beteendeanalys. Du kan skydda valfri blandning av stationära och bärbara Mac-, Linux- och Windows-datorer.

   Mer effektiv säkerhetsuppdatering

   Cyberbrottslingarna släpper ständigt mer avancerade skadliga program – vi möter detta genom att ge dig databasuppdateringar oftare än de flesta leverantörer. Tack vare en rad avancerade funktioner kan vi dessutom leverera en hög upptäcktsfrekvens samtidigt som vi håller uppdateringarna resurssnåla, vilket innebär att du får mer bandbredd över till andra aktiviteter.

   Skydd mot okända och avancerade hot

   Varje gång hackarna släpper ett nytt skadligt program lever vi alla farligt. Vi på Kaspersky Lab tar fram dag noll-skydd mot sådana hot genom att ständigt förfina våra lösningar och analyser – allt för att du ska kunna skydda din verksamhet även mot de mest avancerade nya hoten.

   Upptäckt av misstänkt beteende

   När ett program startas på företagets system övervakar vår modul System Watcher automatiskt programmets beteende. Om något misstänkt beteende upptäcks blockeras programmet automatiskt. Dessutom sparas en dynamisk logg över bland annat operativsystemet och registret. Med hjälp av den upphävs automatiskt de förändringar som hackarna hunnit orsaka med det skadliga programmet.

   Skydd mot sårbarheter

   Vårt innovativa automatiska skydd mot utsatthet (AEP, Automatic Exploit Prevention) ser till att skadlig programvara inte angriper kryphål i de operativsystem och program som körs i nätverket. Med AEP övervakar du de program där cyberbrottslingarna oftast försöker bryta sig in (det handlar bland annat om Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office och Java). På så sätt får du ett extra skyddslager mot okända hot.

   Kontroll av program och anslutningar

   Vissa programs beteende kan utgöra en säkerhetsrisk även om programmen i sig inte anses vara skadliga. Det är vanligen en god idé att reglera sådant beteende. Med vårt värdbaserade intrångsskydd (HIPS, Host-Based Intrusion Prevention System) begränsar du aktiviteterna i klienten utifrån programmets behörighetsnivå, alltså hur betrott programmet är. Aktiviteten i nätverket begränsas genom att HIPS samkörs med vår personliga brandvägg på programnivå.

   Blockera attacker mot nätverk

   Med Network Attack Blocker får du funktioner för att upptäcka och övervaka misstänkta aktiviteter i företagets nätverk. Du kan även förkonfigurera hur systemen ska reagera om ett misstänkt beteende upptäcks.

   Stärkt säkerhet i molnet

   I vårt molnbaserade Kaspersky Security Network (KSN) matar vi in data från de miljontals användare som låter oss samla information om misstänkt beteende på deras datorer. Det gagnar din verksamhet i form av ännu bättre skydd mot de senaste skadliga programmen. Tack vare det här realtidsflödet av data kan våra kunder snabbt reagera på nya attacker, samtidigt som de slipper onödig felaktig identifiering av hot.

   *Alla funktioner är inte tillgängliga på alla plattformar.

  • Skydd för filservrar

   Skydd för heterogena miljöer

   Med våra prisbelönta funktioner skyddar du Windows-, Linux- och FreeBSD-filservrar. Med optimerad skanning ser du till att belastningen på företagets servrar blir så liten som det bara är möjligt. Vi erbjuder skydd för såväl klusterservrar som Microsoft- och Citrix-terminalservrar.

   Tillförlitligt skydd

   Om en av dina filservrar skulle utveckla ett fel startas vårt skydd om när filservern gör det.

   Optimerad hantering

   Varje minut du måste lägga på administration och rapporter är tid du i stället skulle kunna lägga på strategiskt viktiga uppgifter. Här kommer vår centrala konsol in i bilden. Där kan du hantera säkerheten på alla klienter (filservrar, arbetsstationer och mobila enheter) och enkelt skapa detaljerade rapporter.

  • Skydd för mobila enheter*

   Robust mobil säkerhet

   Med vår kombination av ledande avancerade funktioner fredar du verksamheten från de senaste mobila hoten. Med skyddet mot nätfiske går du säker för hackare som kapar data och personuppgifter via falska webbplatser. Med skräppostskyddet filtrerar du bort oönskade samtal och SMS. Med de flexibla kontrollverktygen blockerar du otillåtna program och farliga webbplatser. Modifierings- och rotåtkomsthändelser upptäcks automatiskt, och de drabbade enheterna blockeras.

   Lagra företagets data och privata data separat

   Med vår appinneslutning kan du konfigurera särskilda containrar på alla enheter. Alla företagsprogram lagras i de containrarna, helt åtskilda från användarnas privata data. Du kan kräva kryptering för alla data i containrarna. Du kan även ange att dessa data inte får kopieras och klistras in utanför containrarna. Dessutom kan du kräva ytterligare auktorisering innan användarna får starta de inneslutna programmen. Om en anställd slutar kan du ta bort företagscontainern på dennes enhet. Det gör du med den fjärrstyrda funktionen för selektiv rensning. Alla privata data och inställningar förblir intakta.

   Stöd för de vanligaste MDM-plattformarna

   Med de förbättrade funktionerna för hantering av mobila enheter (MDM) använder du enkelt – i ett enda gränssnitt – individuella MDM-regler eller MDM-gruppregler på Microsoft Exchange ActiveSync- och iOS MDM-enheter. Samsung KNOX stöds, så du kan också hantera olika inställningar för Samsung-enheter.

   Lås, rensa och hitta försvunna enheter

   Med de fjärrstyrda säkerhetsfunktionerna kan du skydda företagsdata på försvunna enheter. Både administratörerna och användarna kan låsa en försvunnen enhet, radera företagsdata på den och spåra den. Om en tjuv byter SIM-kort i enheten får du reda på det nya numret via vår SIM Watch-funktion. Du kan sedan fortsätta att använda stöldskydden. Google Cloud Messaging (GCM) stöds, så stöldskyddskommandon skickas snabbt till Android-telefoner.

   Självbetjäningsportal

   Med vår självbetjäningsportal kan du enkelt aktivera privata mobila enheter i företagets nätverk. Dessutom kan användarna fjärrstyra olika stöldskydd via portalen. Då kan de agera snabbt om de blir av med sin enhet: ett bra sätt att minska risken för dataförlust utan att belasta administratörerna i onödan.

   Minska IT-administratörernas arbetsbörda

   Du hanterar alla mobila enheter (inklusive säkerheten för dessa) i en central konsol, så du kan enkelt använda konsekventa regler på olika mobila plattformar. Med vår webbkonsol kan du dessutom hantera de mobila enheterna – och andra klienter – var du än befinner dig, så länge du har tillgång till internet.

   *Alla funktioner är inte tillgängliga för vissa av de mobila plattformar som stöds.

  • Kontroll av program, enheter och internetåtkomst

   Dynamisk vitlistning – som extra skydd

   Med vår programkontroll får du branschens mest omfattande implementering. Vi är den enda leverantören av säkerhetslösningar som har investerat i ett eget labb för vitlistning där vi kontrollerar huruvida olika program utgör en säkerhetsrisk. I vår databas över vitlistade program har vi över 1,3 miljarder unika filer – och vi lägger till ytterligare en miljon filer varje dag. Med programkontrollen och den dynamiska vitlistningen kan du enkelt köra en Neka som standard-regel om du vill blockera alla program som inte vitlistats i företaget. Om du vill implementera eller uppdatera en Neka som standard-regel kan du konfigurera regeln i vårt nya testläge. Där kan du utvärdera regeln i en testmiljö innan du implementerar den.

   Hindra användarna från att ansluta obehöriga enheter

   Med verktygen för enhetskontroll är det lätt att styra vilka enheter som får åtkomstbehörighet till företagets IT-nätverk. Du kan konfigurera kontroller som baseras på tid på dygnet, geografiskt läge eller typ av enhet. Dessutom kan du justera kontrollerna med Active Directory – för administration på detaljnivå och policytilldelning. Administratörerna kan även enkelt vitlista flera enheter genom att använda masker när de skapar enhetskontrollregler.

   Övervaka och kontrollera internetåtkomst

   Med våra webbkontrollverktyg kan du skapa regler för internetåtkomst och övervaka internetanvändningen. Du kan enkelt förbjuda, begränsa, tillåta eller granska användarnas aktiviteter på enskilda webbplatser eller kategorier av webbplatser, till exempel webbplatser för spel, sociala medier, onlinekasinon och liknande. Kontrollerna för tid på dygnet och geografiskt läge kan justeras med Active Directory så att de underlättar vid administration och policyinställning.

  • Sköt hanteringsuppgifter centralt

   Styr alla funktioner i en enda konsol

   I Kaspersky Endpoint Security for Business | Select ingår Kaspersky Security Center: en enda, enhetlig managementkonsol där du överblickar och styr alla klientskydd från Kaspersky Lab. I Kaspersky Security Center hanterar du smidigt säkerheten för verksamhetens mobila enheter, bärbara datorer, stationära datorer, filservrar, virtuella datorer och mycket annat i ett enda fönster.

   Mer integrering

   Eftersom den väl integrerade koden ger produkter som förbättrar säkerhet, prestanda och hanterbarhet har all vår klientteknik utvecklats av vårt egna expertteam. Alla våra klientskydd ingår i samma kodbas – så du slipper tampas med inkompatibla komponenter. Istället stärker du skyddet för verksamhetens IT-miljö tack vare smidigt integrerade funktioner, samtidigt som du sparar tid genom att hantera säkerheten centralt.

 • Det blir allt vanligare att användarna använder verksamhetsdata på alla tänkbara platser, tidpunkter och enheter, så du måste kunna skydda dig väl mot det mobila och fjärranslutna arbetets risker. Med Kaspersky Endpoint Security for Business | Select kombinerar du avancerade klientkontroller med kraftfullt skydd för arbetsstationer och filservrar: en gedigen försvarslinje för den interna IT-infrastrukturen. Dessutom får du en ordentlig mobil säkerhetslösning som räcker bortom företagets gränser.

  • Skydd mot den senaste skadliga programvaran

   Med vårt flerskiktade skydd mot skadliga program och attacker skyddar du verksamheten mot kända, okända och avancerade hot. Vi skyddar såväl Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer som filservrar med Windows, Linux eller FreeBSD.

  • Skydd och hantering av mobila enheter

   Med våra innovativa funktioner för mobil säkerhet skyddar du en rad mobila plattformar mot skadlig programvara, nätfiske, skräppost och mycket annat. Med vår mobilsäkerhet kan du överblicka alla mobila enheter i nätverket, vilket gör det lätt att använda effektiva regler för mobil säkerhet och hantering på alla enheter (såväl företagets som användarnas egna). Med Kaspersky Endpoint Security for Business | Select får du en integrerad IT-säkerhetslösning där du kan hantera alla säkerhetsfunktioner – för mobiler och andra klienter – i en enda central konsol.

  • Hjälp att använda säkerhetsregler

   Med programkontrollen, enhetskontrollen och webbkontrollen kan du blockera obehöriga flyttbara enheter, implementera regler för internetåtkomst och hantera hur olika program får användas. Genom att kombinera de här avancerade kontrollerna med våra klientskydd kan du använda enhetliga säkerhetsregler i hela verksamheten.

  • Hantera säkerheten centralt

   I Kaspersky Endpoint Security for Business | Select ingår Kaspersky Security Center: en samlad, väl integrerad managementkonsol där du styr alla de Kaspersky Lab-klientskydd som du använder. Vi har också ett utbud av förkonfigurerade regler för snabb implementering av säkerhet i hela nätverket.

  • Öka säkerheten när du behöver

Vilken säkerhetslösning passar din verksamhet?

Jämför Kasperskys IT-säkerhetslösning för företag

Kaspersky Endpoint Security for Business | Select

Kaspersky Endpoint Security for Business | Select är den andra av de fyra nivåerna i vår unika integrerade säkerhetsplattform: här får du klientkontroller samt säkerhet för filservrar och mobila enheter.

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?