Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Skydd, kontroller och mobil säkerhet för klienter


Kaspersky Endpoint Security for Business skyddar företag i alla storlekar mot alla sorters cyberhot, på alla enheter och plattformar. Kraftfull säkerhet i flera lager stöds av omfattande hanteringsfunktioner.

 • Den flexibla lösningen är enkel att använda och anpassar sig till dina behov oavsett storleken på ditt företag eller vilka plattformar du använder.
 • Ett skydd i flera lager som drivs av en unik kombination av hotanalys för stordata, maskininlärning och mänsklig expertis.
 • Detaljerad säkerhetshantering gör det lätt att administrera och kontrollera alla säkerhetsproblem utan extra integrering och hanteringslösningar.
 • Ger bästa möjliga skydd för kunder, enligt oberoende tester. Kaspersky Lab är världens mest testade och mest prisbelönta säkerhetslösning, med branschens bästa upptäcktsfrekvenser. 
 • Med Kaspersky Endpoint Security for Business Select får du en kombination av stabila systemkontroller och kraftfull säkerhet till alla enheter i din IT-infrastruktur – allt i samma centraliserade och integrerade managementkonsol.

  • Skydd från de cyberhot ditt företag ställs inför

   Kaspersky Endpoint Security for Business Select ger ett skydd med flera lager mot kända, okända och avancerade hot, med kraften från en unik kombination av hotanalys för stordata, maskininlärning och mänsklig expertis för högre skyddsnivåer.

  • Skydd som stödjer ditt arbetsflöde och dina processer

   Verkligt plattformsoberoende innebär att Kaspersky Endpoint Security for Business Select skyddar användarna oavsett vilken enhet eller plattform de använder – eller var de använder dem. 

  • Detaljerad säkerhetshantering

   I Kaspersky Endpoint Security for Business Select ingår en samlad, väl integrerad managementkonsol – Kaspersky Security Center – för centraliserad kontroll över alla enheter i nätverket. Ställ in dina egna regler efter dina specifika behov, eller kom igång snabbt med förinställda regler som utvecklats av Kaspersky Labs experter. 

  • Flexibilitet och full skalbarhet

   Med vårt utbud av Targeted Security-lösningar kan du lägga till extra skydds- och hanteringsfunktioner när du behöver dem, bland annat:

 • Det här kraftfulla, flerskiktade skyddet för bärbara datorer, arbetsstationer, servrar och mobila enheter har tagits fram av branschens ledande säkerhetsexperter*. 

  *Exakt uppsättning funktioner varierar beroende på plattform.

  • Säkerhet i flera lager för stationära datorer, servrar och mobila enheter

   Säkerhet och kontroll i flera lager

   Kaspersky Endpoint Security for Business Select kombinerar flera tekniker för att skydda alla enheter och miljöer mot de ständigt växlande cyberhoten. Säkerhetskontroller i kombination med automatiskt skydd mot utsatthet, värdbaserat system för intrångsskydd och annan teknik minskar risken för intrång av skadlig programvara betydligt. En mängd andra tekniker och processer upptäcker och identifierar den skadliga programvaran i klienten för att stoppa den och återställa effekterna av den. 

   Det bästa av maskininlärning och mänsklig påhittighet

   Kaspersky Labs unika HuMachine™-metod drivs genom en kombination av hotanalys för stordata, maskininlärning och mänsklig expertis för att säkerställa högre nivåer av identifiering i flera lager – utan svårigheter eller hanteringsbesvär.

   Kraften hos molnbaserad analys

   Miljontals Kasperskykunder över hela världen skickar anonyma hotdata från sina enheter till Kaspersky Security Network (KSN). Det molnbaserade hotlabbet samlar in och lagrar enorma mängder metadata från misstänka filer för att kunna fatta snabba och korrekta beslut angående säkerheten för filer och webbadresser, utan att behöva analysera hela innehållet. Det ger skydd mot okända hot. 

   Upptäckt av misstänkt beteende

   Kaspersky Endpoint Security for Business Select använder beteendeanalys både innan aktivering och vid själva aktiveringen. Beteendeanalys stöds av Kaspersky Security Network som lagrar enorma mängder metadata från misstänkta filer. 

   Innan en fil körs spelar beteendeanalys med emulering en viktig roll vid upptäckt av okända och avancerade hot. När ett program har startats letar SystemWatcher efter tecken på misstänkt aktivitet i filerna och jämför det med känd skadlig programvara.  Skadliga filer blockeras och eventuella åtgärder återställs automatiskt.

   Skydd mot sårbarheter

   Inget program eller operativsystem kan skryta med att det är 100 % fritt från sårbarheter. Skadlig programvara kan utnyttja sådana sårbarheter för att ta sig in i ditt nätverk, infektera dina arbetsstationer och servrar och störa verksamheten.  Vårt innovativa automatiska skydd mot utsatthet (AEP, Automatic Exploit Prevention) ser till att skadlig programvara inte angriper kryphål i de operativsystem och program som körs i nätverket. Med AEP övervakar du de program där cyberbrottslingarna oftast försöker bryta sig in (det handlar bland annat om Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office och Java). På så sätt får du ett extra skyddslager mot okända hot. 

   Skydda företagets nätverk 

   Hot som riktar in sig på företagsnätverk ökar ständigt, det gäller även portskanning, denial-of-service-attacker och buffertfel-attacker. Network Attack Blocker-tekniken i Kaspersky Endpoint Security for Business Select upptäcker och övervakar misstänkta aktiviteter i företagets nätverk. Du kan även förkonfigurera hur systemen ska reagera om ett misstänkt beteende inträffar.

  • Säkerhetskontroller som styr program, enheter och internetåtkomst

   Dynamisk vitlistning för programkontroll 

   Det finns tusentals nya program på marknaden och antalet växer varje dag. Det är svårt att hålla koll på vilka som kan vara skadliga och vilka som inte är det. Kasperskys dynamiska vitlistning ger systemadministratörer möjlighet att aktivera en ”Neka som standard”-princip, där alla program som inte är vitlistade blockeras. Vårt eget vitlistningslabb letar ständigt efter säkerhetsproblem i program och lägger till dem i databasen med vitlistade program (den här databasen innehåller över 1,3 miljarder unika filer – och 1 miljon filer läggs till varje dag). Kasperskys kunder kan använda den här databasen som den är eller anpassa den efter sina specifika företagsbehov. Testläget ser till att inga affärskritiska program blockeras av misstag och att funktionaliteten inte påverkas.

   Kontrollprogram på servrar och arbetsstationer

   Vår System Watcher-teknik övervakar programmets beteende när det startar på servern eller en personalenhet, för att identifiera skadliga aktivitetsmönster. Skadliga filer blockeras och på arbetsstationer återställs skadliga ändringar.

   Styr programbehörigheter för att minimerar risker

   Vissa programs beteende kan utgöra en säkerhetsrisk även om programmen i sig inte anses vara skadliga. Det är vanligen en god idé att reglera sådana aktiviteter. Vår programbehörighetskontroll (värdbaserat system för intrångsskydd – HIPS) begränsar aktiviteter i klienten utifrån hur betrott programmet är och begränsar vilken rätt programmet har att komma åt vissa resurser, däribland system och användarfiler. Det går även att kontrollera programmens åtkomst till inspelningsenheter för ljud och bild.

   Förhindra åtkomst från otillåtna enheter

   Med Kasperskys enhetskontroll kan du ställa in kontroller baserat på tid på dagen, geografiskt läge eller enhetstyp, för att förhindra att otillåtna enheter får tillgång till ditt nätverk. Du kan justera kontrollerna med Active Directory för administration på detaljnivå och policytilldelning, använda masker vid skapandet av regler för enhetskontroll och vitlista flera enheter, vid behov. Kaspersky Endpoint Security for Business loggar även all utförd radering och kopiering på flyttbara USB-enheter och styr användarrättigheter för läs- och skrivåtgärder på cd/dvd-skivor.

   Flexibel kontroll för trådlöst nätverk 

   Användandet av osäkra offentliga trådlösa nätverk utsätter enheter – och företagets nätverk – för risken att attackeras. Genom att skapa en lista med säkra nätverk åt de anställda kan du ge tillgång till säkra trådlösa nätverk och förbjuda användandet av andra nätverk utan att det påverkar personalens mobilitet.

   Övervakning och kontroll av internetåtkomst

   Vi är allt mer online, även på jobbet, så med Kasperskys verktyg för webbkontroll kan du ställa in regler för internetåtkomst och övervaka internetanvändandet. Du kan enkelt förbjuda, begränsa, tillåta och granska användarnas aktiviteter på enskilda webbplatser och/eller kategorier av webbplatser, till exempel webbplatser för spel, sociala medier, onlinekasinon och liknande. Kontrollerna för tid på dygnet och geografiskt läge kan justeras med Active Directory för att underlätta vid administration och policyinställning.

  • Säkerhet bortom stationära datorer

   Skydda alla servermiljöer

   Det är inte ovanligt för företag att köra flera olika serverplattformar i sin IT-infrastruktur, från Windows-servrar, Linux- och FreeBSD-klusterservrar till Microsoft- och Citrix-terminalservrar. Kaspersky skyddar dem alla, och optimerade skanningsprocesser har minimal inverkan på serverprestanda. Om en av dina filservrar skulle utveckla ett fel startas vår teknik automatiskt om när filservern gör det.

   Garanterad mobil säkerhet

   Mobila enheter används i varje verksamhet i dag, vilket skapar en potentiell ingång till företagets nätverk. Kaspersky Endpoint Security for Business Select skyddar mobila enheter mot de senaste mobila hoten. Skydd mot nätfiske ger skydd mot webbplatser som försöker stjäla information. Skräppostskyddet filtrerar bort oönskade samtal och SMS. 

   Inneslutningstekniken skiljer företagets data och program från en användares personliga data så att företagets data alltid skyddas om en enhet skulle försvinna. Med kryptering och fjärrstyrda säkerhetsfunktioner kan företagscontainern raderas utan att påverka personliga data och inställningar.

  • Central hantering

   Optimerad hantering

   Systemadministratörer har fullt upp och all tid som läggs på administration och rapporter skulle kunna läggas på andra viktiga verksamhetsfunktioner istället. I Kaspersky Endpoint Security for Business Select ingår Kaspersky Security Center (KSC), ett centraliserat och väl integrerat hanteringsverktyg som ger komplett översikt, och kontroll, över klientskydden från Kaspersky Lab. KSC gör det enkelt att hantera mobila enheter, bärbara datorer, stationära datorer, filservrar och virtuella datorer, samtidigt som det genererar rapporter. Allt i samma konsol med ett enda fönster.

   Stöd för vanliga MDM-plattformar för hantering av mobila enheter 

   För att hantera de mobila enheterna centralt behöver du en säkerhetslösning som är integrerad i alla ledande plattformar för hantering av mobila enheter. Kaspersky Endpoint Security for Business Select stödjer Microsoft® Exchange ActiveSync®, iOS MDM och Samsung KNOX™ och gör det lätt att skapa regler för varje plattform, t.ex. obligatorisk kryptering, lösenordskrav, kameraanvändning och APN/VPN-inställningar. Med Android for Work kan du skapa företagsprofiler och hantera företagsprogram och företagsenheter. 

   Mer integrering

   All teknik i Kaspersky Endpoint Security Select har utvecklats internt med en väl integrerad kod, vilket innebär att skalbarheten är enkel och du slipper kompatibilitetsproblem. Smidigt integrerade funktioner stärker skyddet för verksamhetens IT-miljö, samtidigt som du sparar tid genom att hantera säkerheten centralt.

 • MEDFÖLJANDE PROGRAM

  Alla ovanstående program ingår i Kaspersky Endpoint Security for Business | Select.

Vilken säkerhetslösning passar din verksamhet?

Jämför Kasperskys IT-säkerhetslösning för företag

Kaspersky Endpoint Security for Business | Select

Kaspersky Endpoint Security for Business | Select är den andra av de fyra nivåerna i vår unika integrerade säkerhetsplattform: här får du klientkontroller samt säkerhet för filservrar och mobila enheter.

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng