Översikt

För att motverka moderna cyberhot krävs en helhetsbild över de taktiker och verktyg som används av hotande aktörer. För att få rätt information och identifiera vilka motåtgärder som är mest effektiva krävs ihärdigt engagemang och expertkunskaper. Vi på Kaspersky Lab har tillgång till petabyte med information om hot, avancerad maskininlärningsteknik och en unik samling experter som vi kan använda för att hjälpa dig att ta reda på information om hot från hela världen. Det gör att du till och med kan skydda dig mot nya cyberattacker, som ingen ännu har stött på.


 • Hotdataflöden

  Förbättra befintliga säkerhetskontroller och juridiska funktioner med hjälp av uppdaterade cyberhotsdata som du kan utnyttja direkt

 • APT-analysrapporter

  Ger exklusiv tillgång till Kaspersky Labs senaste undersökningar och insikter som avslöjar vilka metoder, taktiker och verktyg APT-aktörer använder

 • Financial Threat Intelligence Reporting

  Fokuserar på hot riktade mot finansiella institutioner och verktyg som utvecklas eller säljs av cyberbrottslingar för att angripa banker, företag som hanterar betalningar, bankomater och kassasystem

 • Tailored Threat Intelligence Reporting

  Våra experter tar fram en heltäckande bild över din aktuella attackstatus, identifierar svaga punkter som kan utnyttjas och avslöjar bevis för tidigare, aktuella och planerade attacker

 • Threat Lookup

  Tillåter en sökning i realtid av många petabyte med information om hot som har samlats in, kategoriserats och analyserats av Kaspersky Lab, och ger total insyn i de hot som finns och hur de är relaterade till varandra

 • Cloud Sandbox

  Få en omedelbar inblick i hur en fil är uppbyggd och möjliggör effektiv identifiering av tidigare okänd skadlig programvara, så att du snabbt kan reagera på informationssäkerhetsincidenter

Passar för

Den här lösningen är särskilt väl lämpad att ta itu med säkerhetskrav, problem och begränsningar inom dessa företagssektorer.

Kom igång med Kaspersky Threat Intelligence Portal

Fråga om demoåtkomst till Kaspersky Threat Intelligence Portal och se vilka fördelar portalen kan ge din organisation

Kundberättelser

 • 
		Ferrari S.p.A.                
  Ferrari S.p.A.                

  Ferrari såg ett strategiskt värde i att satsa på Kaspersky Lab som leverantör av IT-säkerhet. De ville optimera IT-säkerheten för att skydda kärnverksamheten och stärka sina försvar överlag.

 • 
		Telefonica
  Telefonica

  Telefonica är en av de största bredbands- och telekomleverantörerna i världen. Telefonica söker ständigt nya partners med kompletterande kunskaper och expertis för att utveckla och förbättra sina lösningar.

Användning

 • Gör befintliga säkerhetskontroller bättre på att upptäcka hot

  • Omedelbar identifiering av hot och prioritering
  • Bred täckning
  • Omfattande och konkret information som möjliggör vidare utredningar
  • Smidig integrering med era säkerhetskontroller
  • Maltego-transformationer
 • Överlista dina motståndare med vår strategiska vägledning

  • Metoder, taktik och verktyg som används av cyberbrottslingar
  • Hotanalyser som skräddarsys efter era specifika behov
  • Indikatorer på intrång och Yara-regler
  • Övergripande förbättring av säkerhetsstrategin
 • Reagera snabbare på incidenter genom att få insyn i globala hot

  • Sökbara onlinearkiv för hot, legitima objekt och deras relationer
  • Global och djupgående hotöverblick
  • Arbetsflöde för komplexa incidentutredningar
  • Cloud Sandbox möjliggör avancerad identifiering av APT-hot samt riktade och komplexa hot

Risken

Att övervaka, analysera och avvärja högdynamiska hot mot IT-säkerheten kräver ansenliga insatser. I många bolag (oavsett bransch) saknar man i dag den aktuella, relevanta information som krävs för att kunna hantera alla hot mot IT-säkerheten på grund av

 • Scan

  att riktiga hot försvinner bland tusentals oviktiga varningar

 • Scan

  dålig incidentprioritering

 • Scan

  otillräcklig intern finansiering på grund av bristande risksynlighet

 • Scan

  att oupptäckta men aktiva hot lurar inom organisationen

 • Scan

  man inte har kunskap om okända angreppsmetoder

 • Scan

  att man strävar efter en säkerhetsstrategi som inte är lämplig för den aktuella hotbilden.

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.

Resurser markerade med * är på engelska

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng