Kundberättelser

Vi skyddar över 270 000 verksamheter – världen över – med våra säkerhetslösningar. Vi förser våra kunder med ändamålsenliga IT-säkerhetslösningar, oavsett vilken verksamhet det handlar om och oavsett vilka data eller affärsprocesser som ska skyddas.


     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ferrari S.p.A.</h3>

Ferrari S.p.A.

Solution: Endpoint Security, Cybersecurity Services

Ferrari såg ett strategiskt värde i att satsa på Kaspersky Lab som leverantör av IT-säkerhet. De ville optimera IT-säkerheten för att skydda kärnverksamheten och stärka sina försvar överlag.

Visa mer

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Axel Springer SE</h3>

Axel Springer SE

Solution: Endpoint Security

Axel Springer är ett av de största mediebolagen i Europa. Bolaget har ett tydligt mål: att bli främst inom digital publicering. Man har därför valt att använda en IT-säkerhetslösning från Kaspersky Lab i sina system, eftersom man har insett att det ger en väl skyddad IT-infrastruktur som står pall för skadlig kod och andra angrepp.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Weltschachbund</h3>

Weltschachbund

Solution:Cybersecurity Services

I februari 2017 presenterade FIDE, World Chess och Kaspersky Lab gemensamt ett samarbete kring cybersäkerhet, som inledningsvis omfattar världsmästerskapen i schack för tvåårsperioden 2017–18.

Visa mer*

		<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">University of Warwick</h3>

University of Warwick

Solution: Endpoint Security

Warwick is ranked amongst the top 10 universities in the UK, with 25,000 students and an annual turnover exceeding £500 million.

Visa mer*

		<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">A.F. Blakemore</h3>

A.F. Blakemore

Solution: Endpoint Security

Under första världskriget öppnade den anspråkslösa mataffären A.F. Blakemore, som nu har blivit ett av Storbritanniens största och mest framgångsrika familjeföretag.

Visa mer*

		<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Telefonica</h3>

Telefonica

Telefónica är en av de största bredbands- och telekomleverantörerna i världen. Telefónica söker ständigt nya partners med kompletterande kunskaper och expertis för att utveckla och förbättra sina lösningar.

LÄS MER*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">VimpelCom</h3>

VimpelCom

VimpelCom är en världsledande sammanslutning av distributörer inom kommunikationsteknik. Flera av bolagen inom sammanslutningen utsätts för en stadig ström av riktade attacker och VimpelCom har därför valt att vända sig till oss för adekvat skydd.

LÄS MER*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Carglass</h3>

Carglass

Solution: Endpoint Security

Carglass är Frankrikes främsta reparatör av fordonsrutor. Varje år får drygt 1 miljon kunder sina rutor åtgärdade hos Carglass. Hos Carglass kör vi ett klientskydd för 1 500 arbetsstationer, ett skydd som vi samordnar i en central konsol där bolagets IT-ansvariga kan övervaka och styra alla inslag i vår lösning.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Hankook Tire</h3>

Hankook Tire

Solution: Endpoint Security

Hankook Tire är en av världens fem främsta masstillverkare av däck. Företagets användare förlitar sig på goda IT-lösningar när de överför sekretessbelagda, verksamhetskritiska data till varandra, till utomstående och till olika filialer – via IT förblir de produktiva i en dynamisk, konkurrensutsatt bransch.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Severstal skyddas</h3>

Severstal skyddas

Solution: Cybersecurity Services, Endpoint Security

Samarbetet med Kaspersky Lab har gett säkerhetspersonalen på stålverket i Tjerepovets ett nytt perspektiv på moderna cyberhot riktade mot industriorganisationer. Resultaten togs med i beräkningen vid utvecklingen av säkerhetsstrategin för både IT-system och processtyrsystem.

VISA MER*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Severstal skyddas</h3>

Severstal skyddas

Solution:Cybersecurity Services, Endpoint Security

Kaspersky Security Assessment hjälper till att bedöma befintliga skyddsnivåer mot de senaste hoten och föreslår en säkerhetsplan för processkontrollsystem i kärnproduktionen.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Abu Dhabi Racing</h3>

Abu Dhabi Racing

Solution: Cybersecurity Services

Inom organisationer som Abu Dhabi Racing och Förenade Arabemiratens regering har man insett att ekonomisk tillväxt, det teknikbaserade kunskapssamhället samt behovet av effektiv IT-säkerhet och riskhantering är olika delar i en och samma helhet.

Visa mer*

		<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">AGC Glass Germany</h3>

AGC Glass Germany

Solution: Industrial Cybersecurity

Som leverantör inom bilindustrin är det viktigt för AGC med kontinuitet i affärsprocesserna. Därför är dess produktionslinjer skyddade med Kaspersky Industrial ...

Visa mer*

		<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Abiroy</h3>

Abiroy

Solution: Industrial Cybersecurity

Abiroy is a training company specializing in complex projects in the sphere of education and staff development, applying international best practices. Abiroy projects solve real-life business problems… (by training competent personnel, ensuring a return on investment in business development, expensive equipment and technologies).

Visa mer*

		<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ezenta</h3>

Ezenta

Solution: Industrial Cybersecurity

Ezenta is one of Denmark’s most recognized and preferred security consulting firms. The company helps its clients create a secure framework around their infrastructure… (and achieve a highly competitive edge in an atmosphere of trust and cooperation).

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Estrella Galicia</h3>

Estrella Galicia

Solution: Endpoint Security

Hijos de Rivera är ett oberoende företag med en stor produktportfölj som innefattar varumärket Estrella Galicia med öl, mineralvatten, vin, cider, sangria och …

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Archer Wells</h3>

Archer Wells

Solution: Endpoint Security

Archers IT-ansvariga började leta efter en ny leverantör av IT-säkerhet i samband med att de globala oljepriserna började sjunka dramatiskt. Archers företrädare ville ha en leverantör som kunde erbjuda ett starkt, pålitligt, flexibelt, automatiserat och kostnadseffektivt skydd.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">KUHN Group</h3>

KUHN Group

Solution: Endpoint Security

KUHN Group är Europas främsta tillverkare av jordbruksutrustning. Bolaget har filialer världen över. På KUHN ville man ha en klientsäkerhetslösning som var kraftfull nog att täcka bolagets 2 600 datorer (som är utspridda i världens alla hörn).

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Riverside Healthcare</h3>

Riverside Healthcare

Solution: Endpoint Security, Cloud Security

Riverside Healthcare ville vara säkra på att säkerheten kan finnas kvar på samma höga nivåer med den växande personalstyrkan och införandet av VDI


     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">ZGT</h3>

ZGT

Solution: Endpoint Security

På ZGT behandlar man över 250 000 patienter per år. Man strävar målmedvetet efter att optimera vårdkvaliteten och minimera säkerhetsriskerna.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Adrea</h3>

Adrea

Solution: Endpoint Security

Hos Adrea, en central aktör inom sjukförsäkringar och pensioner, har man valt Kasperskys klientsäkerhetslösning – och sedan utökat den med MDM-funktioner (hantering av mobila enheter). På så sätt skyddar man medarbetarnas mobila enheter genom att t.ex. fjärradministrera enheterna och rensa dem på data om de blir stulna.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">AZ Sint-Jan</h3>

AZ Sint-Jan

Solution: Endpoint Security, Cloud Security

Hos AZ Sint-Jan satsar man på innovativa och avancerade tjänster inom hälso- och sjukvård. Digitaliseringen inom patientvården medför höga krav på sjukhusens IKT-miljö. Medarbetarna måste snabbt kunna få fram relevant information, samtidigt som både informationen och nätverket måste skyddas väl.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Adelante Zorggroep</h3>

Adelante Zorggroep

Solution: Endpoint Security, Cloud Security

Hälso- och sjukvårdsgruppen Adelantes kärnverksamhet är vuxenrehabilitering och återanpassning till arbetsmarknaden, pediatrisk rehabilitering, särskild utbildning och boende, samt audiologi och kommunikation. Adelante använder elektroniska patientjournaler när de administrerar rehabiliteringsprocessen och den måste skyddas med alla medel.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Chemist Warehouse</h3>

Chemist Warehouse

Solution: Endpoint Security, Cloud Security

Chemist Warehouse är Australiens största apoteksgrupp. Företaget letade efter en partner inom IT-säkerhet som kunde garantera heltäckande skydd för stora kvantiteter sekretessbelagda uppgifter …

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Deutsche Flugsicherung</h3>

Deutsche Flugsicherung

Solution: Endpoint Security

Företaget DFS, Deutsche Flugsicherung GmbH, ansvarar för regleringen av flygtrafiken i Tyskland. Företagets cirka 6 000 anställda samordnar upp till 10 000 flygaktiviteter per dag. En helt central fråga för DFS är säkerhetsstrategin, och främst då hur väl man lyckas skydda IT-infrastrukturen.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Colep</h3>

Colep

Solution: Endpoint Security

Colep har byggt upp ett globalt anseende som ett flexibelt, innovativt och effektivt globalt företag. För att fortsätta med sin imponerande tillväxt, bibehålla sin ställning på marknaden och ...

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Bank VTB24</h3>

Bank VTB24

Solution: Cloud Security

Bank VTB24 består av över 1 000 filialer spridda över landet. Man använder sig av ett komplext och modernt IT-nätverk med drygt 3 000 virtuella datorer. Bankens IT-ansvariga insåg att de behövde en resurssnål säkerhetslösning för virtuella miljöer. Lösningen skulle också ha en samlad konsol.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Fubon Bank</h3>

Fubon Bank

Solution: Cloud Security

Denna internationella bank förbättrade säkerheten för sitt privata datacenter med verksamhetskritiska virtualiseringsplattformar för servrar och skrivbord.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Al-Arafah Islami Bank Limited</h3>

Al-Arafah Islami Bank Limited

Solution: Endpoint Security

På banken Al-Arafah Islami Bank arbetar man enligt traditionella muslimska principer. Man främjar här ett ekonomiskt system som bygger på social frigörelse och ökat välstånd för exkluderade grupper genom en rättvis fördelning av välfärd.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Banco Pichincha</h3>

Banco Pichincha

Solution: Fraud Prevention

Med sina 3,1 miljoner kunder är Banco Pichincha en av de största bankerna i Ecuador. Banco Pichincha har 297 filialer, 916 uttagsautomater och över 6 000 anställda bara i Ecuador. 2013 beslutade bankens ledning att gå i bräschen för en nationell insats mot cyberbrottslingar och bedragare.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">BRAC</h3>

BRAC

Solution: Endpoint Security

Inom utvecklingsorganisationen BRAC har man som mål att minska fattigdomen i världen genom att hjälpa de fattiga att själva förbättra sina levnadsförhållanden. De som jobbar inom BRAC är helt beroende av säkra och stabila IT-lösningar, inte minst gällande finansiella tjänster till enskilda personer, småföretag och olika samfund.

<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">JJW Hotels &amp; Resorts</h3>

JJW Hotels & Resorts

Solution: Endpoint Security

JJW är internationellt känt för hög standard på sina hotell och anläggningar och den utmärkta service som gästerna får. Behovet av att upprätthålla gästernas säkerhet är av yttersta vikt …

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ceska Televize</h3>

Ceska Televize

Solution: Endpoint Security

Ceska Televize, som grundades 1992, är Tjeckiens nationella public service-tevebolag. På Ceska Televize krävs robusta, säkra och smidiga IT- och telekomsystem, eftersom medarbetarna måste kunna kommunicera och arbeta överallt och oavsett tidpunkt.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">RAFI GmbH Co. KGI</h3>

RAFI GmbH Co. KGI

Solution: Endpoint Security

På RAFI har man en komplex IT-infrastruktur: speglade datacenter på huvudkontoret, omkring 2 000 klientarbetsstationer samt runt 500 fysiska och virtuella servrar innehållande cirka 400 TB information. Då krävs också en formidabel IT-säkerhetslösning.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Harte Hanks</h3>

Harte Hanks

Solution: Endpoint Security

Harte Hanks är ett flerkanaligt marknadsföringsföretag med full service som har kunder i mer än 30 länder. Harte Hanks köpte totalt 7 500 licenser för att skydda hela det globala klientutrymmet och Kaspersky …

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Dogtas Mobilya</h3>

Dogtas Mobilya

Solution: Endpoint Security

Dogtas Mobilya är ett av Turkiets mest välmående och dynamiska företag. Företagets möbler säljs i häpnadsväckande mängder i 65 länder runtom i Europa, Asien och Afrika. IT-personalen på Dogtas ville skydda all den information man sparat om företaget, ekonomiska transaktioner, produkter och kunder.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Energiforskningscentret i Nederländerna</h3>

Energiforskningscentret i Nederländerna

Solution: Endpoint Security

På Energiforskningscentret (ECN) i Nederländerna satsar man på hållbarhet – en ambition som inte bara gäller energi. Med Kaspersky Total Security for Business skapar man också hållbar säkerhet för centrets servrar och bärbara/stationära datorer. Med den här heltäckande lösningen har ECN:s IT-ansvariga sparat in tusentals euro, eftersom de slipper separata program för patchhantering.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Global Energy Group</h3>

Global Energy Group

Solution: Endpoint Security

Global Energy har sitt huvudkontor i Inverness och erbjuder en lång rad tjänster, både på land och till havs. Kunderna är industrier inom olje-, gas- och atomenergi samt inom förnybar energi. I den multimiljardindustri som Global Energy är verksam i, är säker lagring och skydd av kontrakt, tekniska ritningar, ekonomiska rapporter och immateriell egendom ett måste.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Resolute Mining</h3>

Resolute Mining

Solution: Endpoint Security, Cloud Security

Resolute Mining är ett bolag med huvudkontor i Perth – och med ett utbrett nät av filialer, bland annat gruvor i Australien, Afrika och andra länder. Bolagets anställda jobbar i såväl storstäder som på avlägsna platser där IT-infrastruktur och support inte alltid finns till hands.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Himeji City General Affairs Office</h3>

Himeji City General Affairs Office

Solution: Endpoint Security

I Himeji City har man valt att automatisera så långt som möjligt, för att kunna hantera utvecklingen och anammandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Och man har inte försummat säkerheten.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">UNICAMP</h3>

UNICAMP

Solution: Endpoint Security

UNICAMP är ett av de viktigaste forskningsuniversiteten i Sydamerika. Universitetet behöver robust säkerhet för att vara uppkopplat.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Universitetet i Lagos</h3>

Universitetet i Lagos

Solution: Endpoint Security

Universitetet i Lagos grundades 1962 och är nu ett av de största och mest framstående lärosätena i Nigeria. Både de anställda och studenterna använder en rad olika IT-resurser och -tjänster i universitetsportalen, via olika datorer, servrar, mobila enheter och program.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Universitetet i Twente</h3>

Universitetet i Twente

Solution: Endpoint Security

Universitetet i Twente har använt Kaspersky Endpoint Security på fler än 5 000 arbetsstationer. Beslutet föregicks av en sex månader lång och noggrann utvärdering av ICT-servicecentret (ICTS), en serviceavdelning ansvarig för ICT-rådgivning och support.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ravensburg District Council</h3>

Ravensburg District Council

Solution: Endpoint Security

Pålitlig kundservice är helt avgörande för kommunen i Ravensburg, eftersom man är tjänsteleverantör och kontaktpunkt för medborgarna och företagen i regionen. Av samma skäl är professionell IT-säkerhet också avgörande.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Diputacion de Sevilla</h3>

Diputacion de Sevilla

Solution: Endpoint Security

Diputacion de Sevillas arbetsuppgifter och ansvarsområden kretsar kring hantering av sekretessbelagda finansiella och personliga uppgifter. Uppgifterna måste lagras och hanteras noggrant för att både uppfylla företagets egna höga …

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Kenyas nationalförsamling</h3>

Kenyas nationalförsamling

Solution: Endpoint Security

Den myndighetsnära verksamheten ansvarar för att skapa och implementera lagar och budgetar. Därför är det helt avgörande att nationalförsamlingen har ett omfattande skydd mot IT-säkerhetsintrång och attacker.

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">TANECO</h3>

TANECO

Solution: Industrial Cybersecurity

TANECO är ett ryskt oljeraffinaderi. På TANECO är man helt beroende av stabil, störningsfri tillverkning. Genom att aktivt identifiera cyberhot mot den programmerbara styrutrustningen kan man skydda processerna.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Tatneft</h3>

Tatneft

Solution: Industrial Cybersecurity

Tatneft är ett av Rysslands största energibolag som utför oljeproduktion vid fler än 80 fält i Ryssland. Det växande antalet industriella cybersäkerhetsincidenter ...

Visa mer*

     <h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">SEFAZ/MS</h3>

SEFAZ/MS

Solution: Endpoint Security

SEFAZ/MS har fler än 120 kontor över hela delstaten. Många medarbetare utför arbetsuppgifter, såsom skatteindrivning, på distans i delstaten Mato Grosso do Sul. De är helt beroende av mobila enheter så att de kan hålla kontakt med kollegor och SEFAZ/MS-nätverket.

Visa mer*
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Monclick</h3>

Monclick

Solution: DDoS Protection

Monoclick är en ledande distributör av hemelektronik med en e-handelswebbplats specialiserad på försäljning av teknikprodukter. När de hade varit med om ett stort antal DDOS-attacker kontaktade de Kaspersky Lab …

Visa mer*

		<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">KBC</h3>

KBC

Solution: Fraud Prevention

KBC är en ledande europeisk bank- och försäkringsgrupp som tillhandahåller finansiella tjänster till 10 miljoner kunder.

Visa mer*

Resurser markerade med * är på engelska

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng