Hoppa till huvudinnehållet

GDPR

EN RESA MOT GOD DATAHÄLSA

DET GÅR INTE ATT UNDGÅ

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder snart i kraft och oavsett vilken del av verksamheten du arbetar i – HR, marknadsföring, juridik, informationssäkerhet eller IT – kommer den att påverka dig och ha en inverkan på din arbetsdag. Om du hanterar, innehar eller använder personuppgifter i EU – uppgifter om anställda eller information om befintliga och potentiella kunder – innebär GDPR att sättet du arbetar på kommer att förändras, och det är upp till dig att genomföra förändringarna.

VI ALLA HAR EN ROLL ATT SPELA

Samtidigt som en stor del av beredskapen inför GDPR handlar om juridik-, informationssäkerhets- och IT-avdelningarnas arbete innebär förordningen en grundläggande förändring av sättet som företag och deras anställda hanterar personuppgifter på. Därför anser vi på Kaspersky Lab att alla har en del i att se till att organisationen är redo före den 25 maj 2018.

VÅR RESA

Precis som alla andra företag i Europa har vi under de senaste två åren arbetat för att säkerställa att våra produkter och hur vi använder och lagrar personuppgifter är i linje med de nya bestämmelserna. Att respektera och skydda människors integritet har varit en grundläggande princip för Kaspersky Lab sedan företaget startades. Vi är övertygade om att dataskyddsförordningen (GDPR) är ett steg i rätt riktning för både företag och konsumenter. Du hittar mer information om vårt förhållningssätt till dataskydd här.

MEN DU BEHÖVER INTE GÖRA DET ENSAM!

Vi har skapat den här dedikerade GDPR-hubben, full av användbara resurser. Ägna lite tid åt att lära dig mer om de kommande bestämmelserna och få en bättre uppfattning om hur ditt företag redan ligger till. Det är det första steget i den viktiga resan mot en bra datahälsa.

GOD DATAHÄLSA FÖR EFTERLEVNAD AV GDPR

Vi har skapat en kort animerad video som ger en översikt över delarna i GDPR och vad den nya förordningen kan betyda för olika personer och roller inom företaget.

I TOPPFORM: MÄSTARE PÅ EFTERLEVNAD AV GDPR

Om du vill veta mer om GDPR och vilken inverkan den har på specifika roller inom ditt företag kan du hämta vårt kostnadsfria white paper här.

RESAN MOT EFTERLEVNAD

Klicka på diagrammet för en översikt över några av de viktigaste förändringarna.

CYBERSÄKERHETSLÖSNINGARS ROLL

Även om förordningen i sig inte tillhandahåller några riktlinjer för val eller implementering av lösningar för cybersäkerhet, understryker den tydligt vikten av bra dataskydd – tillsammans med regelbundna bedömningar och justeringar av säkerhetsstrategier.

Cybersäkerhetslösningar, som våra, gör inte automatiskt att regleringarna i dataskyddsförordningen efterlevs hos de företag som använder dem.

Det kan emellertid hjälpa företag som hanterar personuppgifter genom att erbjuda effektiva åtgärder för att minska riskerna för dataintrång, vilket förhindrar säkerhetsincidenter och levererar förbättrad synlighet av den kontrollerade infrastrukturen.

Få mer information om hur Kaspersky Labs produkter och tekniker kan stödja din strategi gällande efterlevnad av GDPR och att skydda känsliga data. Ta en titt på vårt faktablad idag.