Hoppa till huvudinnehållet
BRANSCH

Healthcare Cybersecurity

True Cybersecurity där det behövs som mest

Skapa immunitet mot cyberhot i vårdbranschen

Digitalisering får inte försämra cybersäkerhetens effektivitet.

Hälsovårdsorganisationer är bland de institutioner som vi litar mest på. De har viktig infrastruktur och de är viktiga för allmänhetens välbefinnande och säkerhet. Eftersom sjukhusstiftelser, medicinska institut, och forskningslaboratorium hanterar unika och värdefulla tillgångar har viktiga nya arbetsflöden utvecklats i denna sektor, vilka för med sig nya och accelererade säkerhetsutmaningar.

Systemen är nu sammankopplade och mobila enheter används i stor utsträckning både för fjärråtkomst och för datadelning. Denna digitalisering exponerar i allt högre grad hälsovårdsorganisationer för både allmänna och riktade angrepp.

Den mest prisbelönta, mest eftertraktade och mest tillförlitliga säkerheten.

Kaspersky Labs True Cybersecurity har en mängd nästa generations teknik, bland annat säkerhet i flera lager för klienter, inklusive fysiska och virtuella maskiner, mobila enheter, inbäddade enheter i medicinsk utrustning samt molnbaserade arbetsbelastningar, och tillämpar molnbaserad hotanalys och maskininlärningsalgoritmer för att skydda systemen mot de mest avancerade cyberhoten.

Våra lösningar ger den exakta kapacitet som krävs för att bygga ett mycket anpassningsbart, okomplicerat ekosystem för hälsovårdssäkerhet, utan ökad komplexitet för kritiska processer eller försämrad hastighet och effektivitet hos IT-system och infrastruktur.

Skydda patienters medicinska journaler

I IT-system finns och bearbetas känsliga och konfidentiella uppgifter om individer, vilket är ett lockande mål för cyberbrottslingar. Vi hjälper till att säkra både patient- och personaldata mot stöld, förlust eller förstörelse.

Säkerställ hälsovårds-tjänsternas tillgänglighet

Vi är medvetna om att avbrott i hälsovårdstjänster kan ha en förödande inverkan på patienternas hälsa, så våra cybersäkerhetslösningar är utformade för tillförlitlighet, resurseffektivitet och motståndskraft för att främja verksamhetens kontinuitet och minimera driftstoppen.

Skydda immateriella rättigheter

Forskningslabb skapar och lagrar tillgångar i form av immateriella rättigheter med högt värde inte bara för intressenter, utan även för cyberbrottslingar. Våra lösningar byggs in i ett adaptivt cybersäkerhetsekosystem för att hålla dessa tillgångar säkra.

Bevara ett gott anseende

En hälsovårdsinrättnings anseende är en icke-försumbar tillgång. En cyberattack – oavsett dess natur – skadar trovärdigheten om den avslöjas för allmänheten. Vi hjälper dig att minska riskerna med hjälp av hotanalys och expertis, och genom att tillhandahålla de mest avancerade säkerhetsverktygen och -tjänsterna.

Kundberättelser

Läs om hur dagens hälsovårdsorganisationer, tillsammans med Kaspersky Lab, optimerar sina investeringar i säkerhet och insyn

AZ Sint-Jan                     

Vid AZ Sint-Jan satsar man på innovativa och avancerade tjänster inom hälso- och sjukvård. Digitaliseringen inom patientvården medför höga krav på sjukhusens IKT-miljö. Medarbetarna måste snabbt kunna få fram relevant information, samtidigt som både informationen och nätverket måste skyddas väl.

Adelante Zorggroep

Hälso- och sjukvårdsgruppen Adelantes kärnverksamhet är vuxenrehabilitering och återanpassning till arbetsmarknaden, pediatrisk rehabilitering, särskild utbildning och boende, samt audiologi och kommunikation. Adelante använder elektroniska patientjournaler när de administrerar rehabiliteringsprocessen och den måste skyddas med alla medel.

Omdömen från kunder

Betrott av företag du känner till

Moderna hälsovårdsinrättningar liknar forskningslabb mer än traditionella sjukhus

Användning

 • Accelerera provisionering av säkerhet

  Vi hjälper till att intrångsskydda din infrastruktur med säkerhetsfunktioner som fogas samman med ditt cyberlandskap, samt insamling, bearbetning och lagring av viktig patientdata med hjälp av:

  • Det bästa skyddet i flera lager för fasta klienter och mobila enheter.
  • Gränslös säkerhet för varje arbetsbelastning, oavsett om det är i ditt privata datacenter eller i ett offentligt moln, eller båda.
  • Avancerad hantering av hot och försvarsmöjligheter som hjälper till att förebygga och reagera på både allmänna och riktade angrepp.
 • Enkel men säker digitalisering

  Vi kombinerar det bästa av mänsklig expertis med big data-hotanalys och maskininlärning för att förenkla och säkra den digitala omvandlingen, genom:

  • En proaktiv, mångfasetterad taktik som minskar riskerna för förlust av data som skulle kunna äventyra patientens förtroende och ditt anseende.
  • Mest testad och mest prisbelönt säkerhet med nästa generations identifiering av skadlig programvara och riskreducerande tekniker.
  • Tät integrerad teknik som är utvecklad internt för att undvika negativa inverkan på kritiska systemprestanda och operativ effektivitet.
 • Säkerhet som kompletterar IT

  I en bransch som arbetar med enorma mängder kritiska data avgör dina IT-systems transparens, korsintegrering och säkerhet din cybersäkerhetsstatus mot kända, okända och nya hot.

  • Integrering mellan kärntekniker i din infrastruktur och dess säkerhetslager innebär bättre skydd för dina patienter.
  • Automatiserad provisionering av säkerhet möjliggör säkert och kompromisslöst införande av nya tekniker som hjälper dig att skydda ditt anseende.
  • En perfekt avvägd blandning av de bästa cybersäkerhetsprodukterna och -tjänsterna, samt enhetlig säkerhetsorganisering på företagsnivå.
24/7

Premiumsupport dygnet runt

Våra experter finns där för dig. Via våra 34 filialer verkar vi i över 200 länder runtom i världen och vi står till din tjänst dygnet runt, året om. Teckna vårt Premiumsupport-paket eller använd våra tilläggstjänster (Professional Services) om du vill få ut mesta möjliga av verksamhetens Kaspersky Lab-säkerhetslösning.

Risken

För att till fullo utvärdera och öka din immunitet mot cyberhot är det viktigt att din säkerhetsleverantör förstår de processer som ingår i den dagliga verksamheten hos olika aktörer inom vårdsektorn, vilken typ av system som ska försvaras, deras viktigaste tillgångar och vilken inverkan en framgångsrik attack skulle kunna ha.

 • Om du inte uppmärksammar eller investerar tillräckligt i cyberförsvar riskerar du att inte uppfylla godkända standarder för infrastruktur och dataskydd.

 • Det faktum att vårdgivare samlar in, delar och lagra högst känsliga personuppgifter gör dem till särskilt lockande mål.

 • Komplexiteten i IT-infrastruktur och osammanhängande cybersäkerhet kan försämra insynen och leda till säkerhetsluckor som cyberangripare är snabba med att utnyttja.

 • Förebyggande av allmänna attacker bör gå hand i hand med att utveckla effektiva skydds-, detekterings- och responsmekanismer mot riktade angrepp.

Samarbeten

Med våra tekniksamarbeten gör vi hybridmolnen säkrare så att företagets digitala omvandling förblir ohejdbar.

Relaterat till den här branschen

Resurser markerade med * är på engelska