Kaspersky Endpoint Detection and Response

Förhindrar avbrott i verksamheten genom att minimera riskerna som avancerade hot innebär

EDR market guide DatabladBE OM EN DEMONSTRATION

Höj klientsäkerheten och minska kostnaderna samtidigt

Eftersom klienter fortfarande är cyberbrottslingars huvudmål har det blivit vanligt att de kringgår traditionella åtgärder för klientsäkerhet.  Företag måste tillämpa ett proaktivt tillvägagångssätt för att kunna åtgärda incidenter på ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt

Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) uppsöker aktivt motståndare och avbryter hot innan de kan orsaka dyra skador samt vidtar snabba och effektiva åtgärder mot incidenter och dataintrång. Utan att det påverkar produktiviteten, och utan stora investeringar.

 • Insyn och kontroll

  Insyn och kontroll

  Automatiserade analyser av klientdata ger insikter som gör att säkerhetsteam snabbt och precist kan prioritera nödvändiga åtgärder.

 • Efterlevnad av bestämmelser

  Efterlevnad av bestämmelser

  Lokal lagring av data uppfyller lagstadgade krav som GDPR, PCI DSS och PSD 2, samtidigt som det möjliggör kontinuerlig övervakning och rapportering av incidenter inom hela nätverket  

 • Aktiv uppsökning av hot

  Aktiv uppsökning av hot

  Snabbsökning, med hjälp av en centraliserad databas samt sökningar efter spår av intrång (IoC), innebär att istället för att vänta på varningar, kan ert säkerhetsteam aktivt uppsöka hot – med förebyggande skanning av klienter för att upptäcka avvikelser och säkerhetsintrång. 

 • Behandlar miljontals varningar

  Behandlar miljontals varningar

  Genom automatiserad övervakning hjälper Kaspersky EDR företag att validera och prioritera säkerhetsvarningar och att förstå varje attacks metoder och taktik. 

 • Adaptiva åtgärder för hot

  Adaptiva åtgärder för hot

  Automatiserade svar hjälper att upptäcka och åtgärda ett intrång innan skador och avbrott inträffar, och därmed undviker stora potentiella förluster.

 

Passar för

 • Företag

 • Finansiella tjänster

 • Försäkring

 • Myndighetslicens

 • Energi

 • Telekommunikation

Användningsfall

Om företaget inte kan upptäcka… kan det heller inte skydda

Effektiva och snabba upptäckter är ett viktigt första steg i kampen mot cyberattacker. Flera identifieringstekniker kan i hög grad öka dina chanser att upptäcka attacker och intrång snabbare – innan allvarliga skador sker.

Kaspersky EDR integrerar flera identifieringsmotorer för att skapa avancerade hotdetektionssystem som kombinerar avancerad statisk, beteendebaserade och dynamisk analys, samt åtkomst i realtid till tekniker för global hotanalys och maskininlärning.

Letar aktivt efter nya och unika hot som är specifika för din organisation

Kaspersky EDR är särskilt utformad för att stärka scanning av tecken på intrång (IoCs) i realtid, som täcker retrospektiva data från hela nätverket. Lösningen kan göra en genomgripande förändring av arbetsflödet för säkerhet, vilket ger säkerhetsteamen förmågan att göra öppna sökningar för att även upptäcka okända hot.  Detta leder till att en organisationsprocess för uppsökning av hot etableras.

Avslöja och begränsa avancerade hot på ett snabbt sätt

Kaspersky EDR incidenthantering är centraliserad för alla klienter i företagsnätverket vilket skapar ett smidigt arbetsflöde. Ett brett utbud av automatiserade svar bidrar till att undvika dyra driftstopp och förlorad produktivitet som är typiskt för traditionella saneringsprocesser, som rensning och återställning. Genom att övervaka och styra ett brett utbud av funktioner via ett enda gränssnitt, kan säkerhetsuppgifter utföras mer effektivt – utan att växla mellan flera verktyg och konsoler.

 

Hoten

Utan förmågan att implementera en enhetlig, automatiserad och adaptiv säkerhetsmetod, vilket Kaspersky Threat Management and Defense erbjuder, riskerar din IT-infrastruktur och organisation

 • långsammare upptäckt, åtgärder och prognoser, vilket i sin tur ökar riskerna för att en attack ska orsaka skada

 • att unika attacker förblir obemärkta eller inte upptäcks vid tidpunkten för penetrering

 • minskad säkerhet på grund av svårigheter att tillämpa hotanalyser genom hela nätverket

 • dålig förmåga att utreda och förutspå hot

 • brist på personal som är kvalificerade att utföra manuell/halvmanuella analyser och uppsökning av hot

 • verksamhetsavbrott under osammanhängande och ostrukturerade återhämtnings- och utredningsprocesser

Relaterade lösningar

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng