Hoppa till huvudinnehållet

Threat Management and Defense

Riskreducering i en era av digital omvandling

Den digitala omvandlingen höjer kraven på IT-säkerheten. Om du vill uppnå konkurrensfördelar och bevara kund- och partnerlojalitet måste din organisation skydda verksamhetskontinuiteten och implementera ett tillförlitligt skydd av viktiga tillgångar, företagsdata och hela IT-infrastrukturen. Det betyder att du måste ta din IT-säkerhetsstrategi ett steg längre.

Med Kaspersky Threat Management and Defense får du en unik kombination av ledande tekniker och tjänster som stöder implementeringen av en adaptiv säkerhetsstrategi – vilket hjälper säkerhetsteamet att förebygga attacker, upptäcka nya och unika hot snabbt, åtgärda pågående incidenter snabbt och korrekt, samt förutse framtida hot.

FÖRHINDRA hot effektivt

Att skärpa till systemen och öka medvetenheten om övergripande cybersäkerhetsrisker är det första steget mot effektiv automation och effektivt skydd.

UPPTÄCK snabbt överträdelser innan någon skada sker

Möjligheten att upptäcka nya och unika hot (som inte baseras på skadlig programvara) är nyckeln till ansvarstagande cybersäkerhet.

REAGERA på incidenter

Snabba, centraliserade och människostyrda åtgärder mot de mest sofistikerade hoten är avgörande för en effektiv incidenthantering.

FÖRUTSE framtida cyberhot

Att jämföra resultaten från interna utredningar med aktuell hotinformation gör det lättare att korrekt förutspå och motverka potentiella framtida hot.

Passar för

Kasperskys förståelse hur några av världens mest sofistikerade hot fungerar har hjälpt oss utveckla en strategisk portfölj av teknik och tjänster som ger stora företag en helt integrerad, anpassningsbar säkerhetsmetod:

Användning

 • Heltäckande skydd för ditt företag

  Kaspersky Threat Management and Defense, en specialiserad lösning för överlägset skydd mot komplexa hot och riktade angrepp, består av Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, som bygger på Kaspersky EDR, i kombination med en mängd cybersäkerhetstjänster från Kaspersky. Lösningen kan integreras i din nuvarande företagsstrategi för att hantera komplexa hot, komplettera befintliga skyddstekniker och stödja interaktionen med SIEM/SOC. Resultatet är en heltäckande lösning som skyddar ditt företag mot riktade angrepp, minskar risker och minimerar direkta förluster till följd av cyberincidenter.

 • Förbättra ditt Security Operations Center

  För att kunna bekämpa de mest sofistikerade moderna cyberhoten och anpassa dig efter utmaningarna i en föränderlig hotmiljö bör ditt Security Operations Center (SOC) vara utrustat med avancerad teknik, dra nytta av hotinformation och bemannas av personal som har all den kunskap och expertis som behövs. Resultatet är ett fullständigt skydd mot de mest komplexa APT-liknande angreppen och riktade attacker. Inom ramen för Kaspersky Threat Management and Defense erbjuder vi en fullständig arsenal av avancerade skyddstekniker och tjänster som ökar effektiviteten hos ditt SOC.

 • Välj en bra balans mellan tekniker och tjänster

  Kaspersky Threat Management and Defense är en kraftfull kombination av säkerhetsprodukter, support och tjänster. För att öka kunskaperna hos ditt team erbjuder Kaspersky dessutom en serie utbildningsprogram, samt hotinformation som kan användas för att förbättra interna utredningsresultat. Vår tjänst Managed Detection and Response gör att du kan avlasta dina IT-säkerhetsresurser genom att överlåta uppgifter som har med incidenthantering att göra åt oss eller be Kaspersky att tillhandahålla expertutlåtanden och unik expertis inom uppsökning av hot. Oavsett vad ditt företag behöver nu eller i framtiden vad gäller IT-säkerhet så har vi lösningen.

24/7

Premiumsupport dygnet runt

Våra experter finns där för dig. Via våra 34 filialer verkar vi i över 200 länder runtom i världen och vi står till din tjänst dygnet runt, året om. Teckna vårt Premiumsupport-paket eller använd våra tilläggstjänster (Professional Services) om du vill få ut mesta möjliga av verksamhetens Kaspersky Lab-säkerhetslösning.

Riskerna

Riktade attacker, som pågående avancerade hot (APT:er) är bland de farligaste riskerna för företag. Det räcker inte att bara undvika de flesta hoten – du behöver också säkerställa att hotet utreds och åtgärdas snabbt om en kompromiss skulle ske – och att du skyddas mot ytterligare försök. Utan en ansvarstagande cybersäkerhetsstrategi står företagen inför pågående utmaningar:

 • Brister i incidenthantering kan leda till att kostnaden för att hantera indirekta skador från en säkerhetsincident blir högre än kostnaden för direkta skador

 • I kampen mot avancerade hot finns ingen säkerhetsprodukt som slår effektiviteten hos högt kvalificerade experter

 • Brist på insyn och bevis kan orsaka betydande skador

 • Även en enstaka missad incident kan orsaka betydande skador på ett företag i digital omvandling

 • Dagens unika attacker är utformade för att undvika traditionella kontroller och skyddslösningar

 • Att investera i traditionella säkerhetslösningar i dagens läge leder troligtvis till förluster.

Relaterat till den här lösningen

Resurser markerade med * är på engelska