Skip to main
PRODUKT

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

Effektiv utökad kapacitet för identifiering och åtgärder vid komplexa attacker

Anti Targeted Attack Platform

Tillförlitligt dataskydd, IT-infrastruktursäkerhet, stabilitet för affärsprocesser och efterlevnad är förutsättningar för en hållbar affärsutveckling idag. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform hjälper IT-säkerhetsteamet på ditt företag att bygga upp ett tillförlitligt försvar som skyddar företagets infrastruktur mot APT-liknande hot och riktade angrepp och ger stöd för regelefterlevnad, utan krav på ytterligare IT-säkerhetsresurser. Komplexa incidenter blir snabbt upptäckta, utredda och åtgärdade, vilket ökar effektiviteten hos dina IT-säkerhets- eller SOC-team genom att avlägsna behovet av manuell hantering, med hjälp av en enhetlig lösning som maximerar användningen av automatisering och ger bättre resultat.

Starkt skydd med omfattande analyser

En detaljerad insikt i vad som pågår i hela IT-infrastrukturen och upptäckt i tid av de mest avancerade hoten och riktade angrepp levereras med hjälp av följande:

 • • Analys av nätverkstrafik och telemetri på klientnivå
 • • Emulering av hot i en avancerad sandlåda
 • • Avancerade upptäcktstekniker och ATT&CK-mappning
 • • Fullständig insyn och omfattande sammanhang med Threat Intelligence
Förstärker säkerheten och skyddar integriteten

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform är ett utredningsverktyg för komplexa incidenter, utformat för att ge fullständig integritet – all insamling, analys och lagring av data utförs på plats. Det innebär att säkerhetsteamet behåller fullständig kontroll – särskilt viktigt för organisationer som, av juridiska eller andra skäl, måste se till att inga data lämnar företaget.

Utökat skydd med ett bredare perspektiv

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, som bygger på Kaspersky EDR Expert, säkrar flera potentiella angreppspunkter på både nätverks- och klientnivå och tillhandahåller utökade upptäckts- och åtgärdsfunktioner. IT-säkerhetsexperten är utrustad med en omfattande uppsättning verktyg för flerdimensionell hotupptäckt, djupgående utredning, aktiv uppsökning av hot och centraliserad hantering av komplexa incidenter.

Passar för

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform är ett avancerat skyddslager som tillhandahåller flerdimensionell hotupptäckt på nätverks- och klientnivå, insyn, komplex utredning och hantering för företag, inklusive följande:

Användning

 • Beprövade cybersäkerhetsmetoder i en enhetlig lösning

  Kaspersky Anti Targeted Attack med förbättrade EDR-funktioner ger en utökad upptäckts- och åtgärdslösning. Det är helt integrerat med Kaspersky Endpoint Security for Business, som delar en enda agent med Kaspersky EDR Expert , och med både Kaspersky Security for Mail Server och Kaspersky Security for Internet Gateway för att automatiskt svara på komplexa hot på gateway-nivå. Lösningens heltäckande funktion minskar avsevärt den tid och kraft som IT-säkerhetsteamet behöver lägga på skydd mot hot, tack vare maximal automatisering av försvarsåtgärder på både nätverks- och klientnivå och kontextuell incidentrepresentation i den enhetliga webbkonsolen.

 • En unik process som skyddar mot riktade angrepp

  Med centraliserad övervakning och kontroll av potentiella angreppspunkter i din infrastruktur upptäcks snabbt angripare som kringgår traditionella skydd för företagsnätverk. Genom att datainsamling, analysfunktioner, utredning och incidenthantering automatiseras från en enda webbkonsol ökar hastigheten för incidenthantering och IT-säkerhetsteamets produktivitet. Fullständig insyn, funktioner för djupgående nätverkstrafikanalys, hotemulering med avancerad sandlådeteknik och kraftfulla EDR-funktioner gör att utredning och hantering av komplexa hot och flerstegsattacker går snabbare.

 • Uppgradering med Threat Intelligence och MITRE ATT&CK

  Plattformen ger en detaljerad analys av hotets omfattning och stöd till den automatiserade jämförelsen av interna utredningsresultat med global ryktesinformation (Kaspersky Security Network) och manuella hotfrågor (Kaspersky Threat Intelligence Portal) för att ge ytterligare sammanhang för effektiv uppsökning av hot och för att påskynda incidentutredningsprocessen. Uppgraderingen med MITRE ATT&CK-data tillhandahåller detaljer om vilken ATT&CK-definierad teknik som använts samt beskrivningar och strategier för riskreducering. Du får automatiskt tillgång till avancerad hotforskning, utan att behöva överbelasta dina egna interna experter.

24/7

Premiumsupport dygnet runt

Våra experter finns där för dig. Via våra 34 filialer verkar vi i över 200 länder runtom i världen och vi står till din tjänst dygnet runt, året om. Teckna vårt Premiumsupport-paket eller använd våra tilläggstjänster (Professional Services) om du vill få ut mesta möjliga av verksamhetens Kaspersky Lab-säkerhetslösning.

Hoten

Både i företagsvärlden och i samhället ökar tillämpningen av digital teknik som molnet, big data, mobiler, IoT och artificiell intelligens. Den ständiga uppkopplingen medför nya utmaningar vad gäller säkerhet, efterlevnad och dataskydd:

 • <p>Problem med hantering av data och efterlevnad kan göra att företaget utvecklas långsammare</p>

  Problem med hantering av data och efterlevnad kan göra att företaget utvecklas långsammare

 • <p>Dålig planering och oenhetlig säkerhetsstrategi för incidenthantering</p>

  Dålig planering och oenhetlig säkerhetsstrategi för incidenthantering

 • <p>Shadow IT och dålig insyn i verksamhetens tillgångar medför också risker</p>

  Shadow IT och dålig insyn i verksamhetens tillgångar medför också risker

 • <p>Nya affärsinitiativ riskerar att lida av ineffektiva eller ej tillämpliga säkerhetssystem</p>

  Nya affärsinitiativ riskerar att lida av ineffektiva eller ej tillämpliga säkerhetssystem

 • <p>För många varningar att verifiera på grund av "falska positiva resultat"</p>

  För många varningar att verifiera på grund av "falska positiva resultat"

 • <p>Stulna inloggningsuppgifter och kapade behörigheter kan försätta företag i betydande risk</p>

  Stulna inloggningsuppgifter och kapade behörigheter kan försätta företag i betydande risk

Relaterade lösningar

Resurser markerade med * är på engelska