icon-total

Kaspersky Total Security for Business

Vår ultimata lösning för säkerhet och systemhantering

 • Skydd mot kända, okända och avancerade hot
 • Skydd för bärbara och stationära datorer, servrar samt mobila enheter
 • Identifiering av sårbarheter och distribution av korrigeringar
 • Utökade funktioner för systemhantering
 • Skydd för webbgateway, e-post och samarbete
 • Förstklassig säkerhet för alla klienter – inklusive bärbara datorer, stationära datorer, filservrar och mobila enheter.

  • Skydd för stationära och bärbara Windows-, Linux- och Mac-datorer*

   Skydd på flera nivåer

   I vår senaste motor för skydd mot skadlig programvara skyddar du verksamheten mot kända, okända och avancerade hot genom att kombinera signaturbaserad och molnbaserad teknik med heuristisk analys och beteendeanalys. Du kan skydda valfri blandning av stationära och bärbara Mac-, Linux- och Windows-datorer.

   Mer effektiv säkerhetsuppdatering

   Cyberbrottslingarna släpper ständigt mer avancerade skadliga program – vi möter detta genom att ge dig databasuppdateringar oftare än de flesta leverantörer. Tack vare en rad avancerade funktioner kan vi dessutom leverera en hög upptäcktsfrekvens samtidigt som vi håller uppdateringarna resurssnåla, vilket innebär att du får mer bandbredd över till andra aktiviteter.

   Skydd mot okända och avancerade hot

   Varje gång hackarna släpper ett nytt skadligt program lever vi alla farligt. Vi på Kaspersky Lab tar fram dag noll-skydd mot sådana hot genom att ständigt förfina våra lösningar och analyser – allt för att du ska kunna skydda din verksamhet mot också de mest avancerade nya hoten.

   Upptäckt av misstänkt beteende

   När ett program startas på företagets system övervakar vår modul System Watcher automatiskt programmets beteende. Om något misstänkt beteende upptäcks blockeras programmet automatiskt. Dessutom sparas en dynamisk logg över bland annat operativsystemet och registret. Med hjälp av den upphävs automatiskt de förändringar som hackarna hunnit orsaka med det skadliga programmet.

   Skydd mot sårbarheter

   Vårt innovativa automatiska skydd mot utsatthet (AEP, Automatic Exploit Prevention) ser till att skadlig programvara inte angriper kryphål i de operativsystem och program som körs i nätverket. AMed AEP övervakar du de program där cyberbrottslingarna oftast försöker bryta sig in (det handlar bland annat om Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office och Java). På så sätt får du ett extra skyddslager mot okända hot.

   Kontroll av program och anslutningar

   Vissa programs beteende kan utgöra en säkerhetsrisk även om programmen i sig inte anses vara skadliga. Det är vanligen en god idé att reglera sådant beteende. Med vårt värdbaserade intrångsskydd (HIPS, Host-Based Intrusion Prevention System) begränsar du aktiviteterna i klienten utifrån programmets behörighetsnivå, alltså hur betrott programmet är. Aktiviteten i nätverket begränsas genom att HIPS samkörs med vår personliga brandvägg på programnivå.

   Blockera attacker mot nätverk

   Med Network Attack Blocker får du funktioner för att upptäcka och övervaka misstänkta aktiviteter i företagets nätverk. Du kan även förkonfigurera hur systemen ska reagera om ett misstänkt beteende upptäcks.

   Stärkt säkerhet i molnet

   I vårt molnbaserade Kaspersky Security Network (KSN) matar vi in data från de miljontals användare som låter oss samla information om misstänkt beteende på deras datorer. Det gagnar din verksamhet i form av ännu bättre skydd mot de senaste skadliga programmen. Tack vare det här realtidsflödet av data kan våra kunder snabbt reagera på nya attacker, samtidigt som de slipper onödig felaktig identifiering av hot.

   *Alla funktioner är inte tillgängliga på alla plattformar.

  • Skydd för filservrar

   Skydd för heterogena miljöer

   Med våra prisbelönta funktioner skyddar du Windows-, Linux- och FreeBSD-filservrar. Med optimerad skanning ser du till att belastningen på företagets servrar blir så liten som det bara är möjligt. Vi erbjuder skydd för såväl klusterservrar som Microsoft- och Citrix-terminalservrar.

   Tillförlitligt skydd

   Om en av dina filservrar skulle utveckla ett fel startas vårt skydd om när filservern gör det.

   Optimerad hantering

   Varje minut du måste lägga på administration och rapporter är tid du i stället skulle kunna lägga på strategiskt viktiga uppgifter. Här kommer vår centrala konsol in i bilden. Där kan du hantera säkerheten på alla klienter (filservrar, arbetsstationer och mobila enheter) och enkelt skapa detaljerade rapporter.

  • Högre säkerhet och utökad systemhantering

   Åtgärda kända sårbarheter

   Med våra funktioner skannar du hela nätverket i jakt på sårbarheter i form av okorrigerade program och operativsystem. Du kan välja att automatiskt prioritera de sårbarheter som upptäcks samt att automatiskt distribuera korrigeringarna och uppdateringarna. Vi distribuerar nya korrigeringar snabbare än många andra leverantörer, vilket innebär att du kan åtgärda sårbarheter på kortare tid.

   Hantera maskinvara och programvara

   Alla enheter och program i nätverket identifieras automatiskt och registreras i ett maskinvaruregister och ett programvaruregister. Maskinvaruregistret innehåller detaljerad information om de olika enheterna, medan programvaruregistret kan användas för att reglera användningen av olika program och blockera otillåtna program. Också gästenheter i nätverket kan identifieras automatiskt och beviljas åtkomstbehörighet, utan risk för verksamhetens system och data.

   Optimerad distribution av program

   Du kan distribuera programvara på begäran eller schemalägga distributionen till efter arbetstid. För vissa installationsprogram kan du ange ytterligare parametrar för att anpassa det programpaket som ska installeras. Med säkra fjärranslutningar till skrivbord på kunddatorer kan du lösa problem snabbt – och en auktoriseringsmekanism förhindrar obehörig fjärråtkomst. Du kan spåra alla aktiviteter för en given fjärrsession: de sparas i en logg.

   Automatisk, optimerad driftsättning av operativsystem

   Med våra funktioner skapar, lagrar och klonar du skyddade systemavbildningar automatiskt och centralt. Avbildningar förvaras i ett speciellt lager så att de är klara för åtkomst vid distribuering. Distribution av avbildningar av klientarbetsstationer kan göras via PXE-servrar (Preboot eXecution Environment) – som tidigare har använts i nätverket – eller med hjälp av våra egna funktioner. Med Wake-on-LAN-signalerna kan du automatiskt distribuera avbildningarna efter arbetstid. Med UEFI-stöd.

   Minska trafiken med fjärrdistribution

   Om du behöver distribuera programvara eller korrigeringar i ett fjärrkontor kan du använda en lokal arbetsstation som uppdateringsagent för hela det aktuella kontoret, vilket minskar trafiken i nätverket.

   Integrering med SIEM-system

   Ett system för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM) bör vara ett givet inslag i alla stora företag där man behöver övervakning i realtid. Vi har därför en integrering med två av de mest använda SIEM-produkterna: HP ArcSight och IBM QRadar.

  • Kryptering av sekretessbelagd information

   Effektiv kryptering

   Vi skyddar effektivt verksamhetens sekretessbelagda data via en NIST-godkänd (#2980) AES-krypteringsalgoritm med 256 bitars nyckellängd. Om filer eller system tappas bort eller blir stulna kan obehöriga användare inte komma åt dina krypterade data. Vår kryptering är också avsedd att vara FIPS 140-2-kompatibel (vi har begärt att få det verifierat).

   Integrering för bättre hantering

   Många leverantörer väljer att inte leverera sina krypteringsprodukter som en del av en integrerad lösning för IT-säkerhet. Våra krypteringsfunktioner utgör dock en komponent i en enhetlig, sammanhållen kodbas som har utvecklats i sin helhet av våra egna experter. Du kan därför enkelt tillämpa inställningar för kryptering som en del av samma principer och regler som definierar skyddet mot skadlig programvara, klientkontrollerna och andra klientskydd.

   Kryptera hela disken eller på filnivå

   Med fullständig diskkryptering (FDE, Full Disk Encryption) skyddas diskens fysiska sektorer, vilket ger en kryptering "nära maskinvaran" och gör det enkelt att tillämpa principen "kryptera allt på en gång". Funktionen för kryptering på filnivå (FLE, File-Level Encryption) skapar förutsättningar för säker delning av data över företagets nätverk. För extra säkerhet kan den ursprungliga, okrypterade filen tas bort från hårddisken när en fil har krypterats.

   Kryptering av flyttbara media

   För att skydda data som också måste överföras via flyttbara enheter kan funktionen för kryptering på flyttbara media (Removable Media Encryption) utföra fullständig diskkryptering samt kryptering på filnivå.

   Kryptering i "bärbart läge"

   Om du behöver överföra känslig information via e-post, internet eller en borttagbar enhet, kan du enkelt skapa lösenordsskyddade, krypterade, självextraherande paket med filer och mappar. Ett särskilt "bärbart läge" för kryptering på filnivå kan användas för säker dataöverföring på flyttbara media – även på datorer som inte kör Kaspersky Endpoint Security for Windows.

   Enkel inloggning och stöd för token/smarta kort

   Med vår funktion för enkel inloggning kan användarna öppna krypterade data på hårddisken direkt när de har slagit på datorn och angett användarnamn och lösenord. Med den här funktionen blir alla krypterings- och dekrypteringsprocesser så gott som helt transparenta för användarna, vilket bidrar till ökad effektivitet och produktivitet. Även tvåfaktorsautentisering via smarta kort och token går att använda.

   Stöd för bland annat Intel AES-NI

   Vår lösning är kompatibel med Intel AES-NI: därmed kan vi erbjuda snabbare kryptering och dekryptering av data för flera olika Intel- och AMD-processorbaserade system*. Vår fullständiga diskkryptering kan också användas med UEFI-baserade plattformar. Det går också att använda tangentbord som inte har QWERTY-layout.

   *Vissa processorer stöds inte.

  • Skydd för mobila enheter**

   Robust mobil säkerhet

   Med vår kombination av ledande avancerade funktioner fredar du verksamheten från de senaste mobila hoten.Med skyddet mot nätfiske går du säker för hackare som kapar data och personuppgifter via falska webbplatser. Med skräppostskyddet filtrerar du bort oönskade samtal och SMS. Med de flexibla kontrollverktygen blockerar du otillåtna program och farliga webbplatser. Modifierings- och rotåtkomsthändelser upptäcks automatiskt, och de drabbade enheterna blockeras.

   Lagra företagets data och privata data separat

   Med vår appinneslutning kan du konfigurera särskilda containrar på alla enheter. Alla företagsprogram lagras i de containrarna, helt åtskilda från användarnas privata data. Du kan kräva kryptering för alla data i containrarna. Du kan även ange att dessa data inte får kopieras och klistras in utanför containrarna. Dessutom kan du kräva ytterligare auktorisering innan användarna får starta de inneslutna programmen. Om en anställd slutar kan du ta bort företagscontainern på dennes enhet. Det gör du med den fjärrstyrda funktionen för selektiv rensning. Alla privata data och inställningar förblir intakta.

   Stöd för de vanligaste MDM-plattformarna

   Med de förbättrade funktionerna för hantering av mobila enheter (MDM) använder du enkelt – i ett enda gränssnitt – individuella MDM-regler eller MDM-gruppregler på Microsoft Exchange ActiveSync- och iOS MDM-enheter. Samsung KNOX stöds, så du kan också hantera olika inställningar för Samsung-enheter.

   Lås, rensa och hitta försvunna enheter

   Med de fjärrstyrda säkerhetsfunktionerna kan du skydda företagsdata på försvunna enheter. Både administratörerna och användarna kan låsa en försvunnen enhet, radera företagsdata på den och spåra den. Om en tjuv byter SIM-kort i enheten får du reda på det nya numret via vår SIM Watch-funktion. Du kan sedan fortsätta att använda stöldskydden. Google Cloud Messaging (GCM) stöds, så stöldskyddskommandon skickas snabbt till Android-telefoner.

   Självbetjäningsportal

   Med vår självbetjäningsportal kan du enkelt aktivera privata mobila enheter i företagets nätverk. Dessutom kan användarna fjärrstyra olika stöldskydd via portalen. Då kan de agera snabbt om de blir av med sin enhet: ett bra sätt att minska risken för dataförlust utan att belasta administratörerna i onödan.

   Minska IT-administratörernas arbetsbörda

   Du hanterar alla mobila enheter (inklusive säkerheten för dessa) i en central konsol, så du kan enkelt använda konsekventa regler på olika mobila plattformar. Med vår webbkonsol kan du dessutom hantera de mobila enheterna – och andra klienter – var du än befinner dig, så länge du har tillgång till internet.

   **Alla funktioner är inte tillgängliga för vissa av de mobila plattformar som stöds.

  • Kontroll av program, enheter och internetåtkomst

   Dynamisk vitlistning – som extra skydd

   Med vår programkontroll får du branschens mest omfattande implementering.Vi är den enda leverantören av säkerhetslösningar som har investerat i ett eget labb för vitlistning där vi kontrollerar huruvida olika program utgör en säkerhetsrisk. I vår databas över vitlistade program har vi över 1,3 miljarder unika filer – och vi lägger till ytterligare en miljon filer varje dag.Med programkontrollen och den dynamiska vitlistningen kan du enkelt köra en Neka som standard-regel om du vill blockera alla program som inte vitlistats i företaget. Om du vill implementera eller uppdatera en Neka som standard-regel kan du konfigurera regeln i vårt nya testläge. Där kan du utvärdera regeln i en testmiljö innan du implementerar den.

   Hindra användarna från att ansluta obehöriga enheter

   Med verktygen för enhetskontroll är det lätt att styra vilka enheter som får åtkomstbehörighet till företagets IT-nätverk. Du kan konfigurera kontroller som baseras på tid på dygnet, geografiskt läge eller typ av enhet. Dessutom kan du justera kontrollerna med Active Directory – för administration på detaljnivå och policytilldelning. Administratörerna kan även enkelt vitlista flera enheter genom att använda masker när de skapar enhetskontrollregler.

   Övervaka och kontrollera internetåtkomst

   Med våra webbkontrollverktyg kan du skapa regler för internetåtkomst och övervaka internetanvändningen. Du kan enkelt förbjuda, begränsa, tillåta eller granska användarnas aktiviteter på enskilda webbplatser eller kategorier av webbplatser, till exempel webbplatser för spel, sociala medier, onlinekasinon och liknande. Kontrollerna för tid på dygnet och geografiskt läge kan justeras med Active Directory så att de underlättar vid administration och policyinställning.

  • Skydda företagets e-post och förhindra att data läcker ut

   Säkerhet för flera olika plattformar

   Med vårt skydd för e-postservrar får du stöd för flera olika e-postservrar, exempelvis Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim och CommuniGate Pro. Det gör att du kan skydda e-posttrafik och groupware-servrar mot skadlig programvara och skräppost. Du kan även använda Kaspersky Total Security for Business för att konfigurera en särskild gateway för e-post.

   Filtrera bort skräppost

   Med effektiv filtrering av skräppost kan du öka effektiviteten och produktiviteten i din verksamhet. Med vår smarta teknik för skräppostfiltrering förhindrar du att störande skräppost når användarnas inkorg. Du minimerar antalet felaktiga utslag samtidigt som du minskar trafiken i företagets nätverk.

   Hantera komplexitet

   Med lättanvända verktyg kan du enklare hantera skyddet för e-postservrar. Bland verktygen finner du exempelvis följande:

   • Övervakning av skyddsstatus
   • Hantering av inställningar för skanning
   • Rapportgenerering

   Hjälp att bibehålla prestanda

   Tack vare optimerad skanning – samt möjligheten att utesluta vissa objekt från en skanning – får du med vårt skydd för e-postservrar också lastbalansering av serverresurser. Det innebär att du får ett extremt effektivt skydd, samtidigt som du slipper negativ inverkan på prestandan.

   Ökar dataskyddet och efterlevnaden

   Våra funktioner analyserar innehållet i utgående e-post och blockerar automatiskt meddelanden och bilagor som innehåller sekretessbelagda företagsdata eller känslig information om anställda. Förutom att leta upp ord i våra förinstallerade ordlistor – eller administratörens anpassade ordlista – letar vi även upp strukturerade data.*

   *Separat licens krävs för skydden mot dataförlust

  • Skydda webbgatewayer

   Skydd för trafiken

   Med vår säkerhetsteknik får du skydd för den trafik som går genom de flesta populära Windows- eller Linux-baserade gatewayer. I skyddet ingår automatisk borttagning av skadliga och potentiellt fientliga program som förekommer i HTTP(S)-, FTP-, SMTP- och POP3-trafik. Med täta uppdateringar får du via Kaspersky Total Security for Business hjälp att skydda verksamheten mot kända och okända hot.

   Skydda e-post

   Kaspersky Total Security for Business kan skydda företagspost som överförs via Microsoft Forefront TMG eller Microsoft ISA Server.

   Hög upptäcktsfrekvens

   Tack vare lastbalansering och smart, optimerad skanning får du via Kaspersky Total Security for Business höga upptäcktsfrekvenser, samtidigt som du slipper dras med nedsatta systemprestanda.

   Bättre hantering

   Med lättanvända hanteringsverktyg och flexibla rapportfunktioner får du bättre översikt och kontroll över säkerheten.

  • Skydda samarbete och förhindra att data läcker ut

   Skydda SharePoint-miljöer

   Användarvänlig säkerhet samt fil- och innehållsfiltrering gör att du centralt kan hantera skyddet av en hel Microsoft SharePoint-servergrupp – via en enda konsol. Våra skyddstekniker har en mycket liten inverkan på dina systems prestanda.

   Optimerad lagring

   Med våra funktioner för filtrering av filer slipper du lagra onödiga filer, vilket gör att du kan lagra data mer effektivt. På så vis kan du lättare säkerställa att företagets principer för lagring av dokument efterlevs. Du kan skapa listor över förbjudna filnamn och filnamnstillägg – och med Kaspersky får du även förinställda filtypsprofiler, så att du snabbt kan tillämpa principer för musik, video, körbara filer och mycket mer. Genom att analysera äkta filformat – oavsett filnamnstillägg – gör vår teknik att inga säkerhetspolicyer överträds av filer där användningen av ett förbjudet filnamnstillägg undviks.

   Flexibel innehållsfiltrering

   Med innehållsfiltrering kan du kontrollera alla dokument mot listor över förbjudet innehåll – inklusive stötande ord och fraser samt kränkande språkbruk – och på så sätt få hjälp att styra och tilldela interna principer för samarbete. Med förinstallerade ordlistor och kategorier – samt möjligheten att skapa en egen lista över förbjudna ord och fraser – kan du enkelt konfigurera innehållsfiltreringen på det sätt som passar just din verksamhet.

   Information om status i realtid

   Instrumentpanelen ger dig snabb åtkomst till information i realtid – bland annat IT-säkerhetsstatus, databasversion och licensstatus för alla skyddade servrar. Du kan också enkelt skapa incident- och säkerhetsstatusrapporter i Kaspersky Total Security for Business.

   Ökar dataskyddet och efterlevnaden

   Med Kaspersky Total Security for Business analyserar du innehållet i dokument i Microsoft SharePoint Server. På så vis kan du automatiskt registrera och blockera de dokument där du har upptäckt sekretessbelagda företagsdata och känslig information. Förutom att leta upp ord som finns med i förinstallerade ordlistor – eller administratörens anpassade ordlista – letar den även upp strukturerade data.*

   *Separat licens krävs för skydden mot dataförlust.

  • Sköt hanteringsuppgifter centralt

   Styr alla funktioner i en enda konsol*

   I Kaspersky Total Security for Business ingår Kaspersky Security Center: en enda, enhetlig managementkonsol där du överblickar och styr alla klientskydd från Kaspersky Lab. KI Kaspersky Security Center hanterar du smidigt säkerheten för verksamhetens mobila enheter, bärbara datorer, stationära datorer, filservrar, virtuella datorer och mycket annat i ett enda fönster.

   Tilldela olika ansvarsområden till olika administratörer

   Med den rollbaserade åtkomstkontrollen kan du dela upp administrationen av säkerheten och systemen mellan olika administratörer. Kanske vill du till exempel att en viss administratör ska hantera säkerheten för klienter, klientkontroller och mobila enheter, medan en annan administratör sköter datakryptering och alla systemhanteringsfunktioner. Du kan enkelt anpassa Kaspersky Security Center-konsolen så att varje administratör får upp endast de verktyg och den information som hör till det egna ansvarsområdet.

   Mer integrering

   Eftersom den väl integrerade koden ger produkter som förbättrar säkerhet, prestanda och hanterbarhet har all vår klientteknik utvecklats av vårt egna expertteam. Alla våra klientskydd ingår i samma kodbas – så du slipper tampas med inkompatibla komponenter. Istället stärker du skyddet för verksamhetens IT-miljö tack vare smidigt integrerade funktioner, samtidigt som du sparar tid genom att hantera säkerheten centralt.

   *I Kaspersky Security Center styr du alla klientskydd centralt i Kaspersky Total Security for Business. Du kan inte hantera Kaspersky Security for Internet Gateway, Kaspersky Security for Mail Server och Kaspersky Security for Collaboration i Kaspersky Security Center.

 • Det här är Kaspersky Labs mest omfattande lösning för skydd av företag: du får ett heltäckande skydd för verksamhetens IT-nätverk. Utöver skydd för stationära och bärbara datorer samt filservrar – plus datakryptering, klientkontroller och mobil säkerhet – får du också särskilda skyddsfunktioner för e-postservrar, samarbetsservrar och trafik som går via internetgatewayer. Dessutom kan du spara tid och resurser genom att sköta en rad administrativa uppgifter automatiskt via de utökade verktygen för systemhantering.

  • Skydd på flera nivåer – för arbetsstationer och mer därtill

   Med vår avancerade kombination av signaturbaserade, heuristiska, beteendeanalytiska och molnbaserade funktioner får du ett flerskiktat försvar för valfri kombination av Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer. Det försvaret kompletteras av programkontrollen, enhetskontrollen och webbkontrollen. Med de tre kontrollerna hanterar du verksamhetens program, blockerar eller reglerar användningen av flyttbara enheter samt använder regler för säker internetåtkomst. Du får också skydd för Windows- och Linux-filservrar – mot kända, okända och avancerade hot.

  • Identifiera sårbarheter och distribuera korrigeringar automatiskt

   Okorrigerade sårbarheter i operativsystem och program utgör ett gyllene tillfälle för hackare att angripa verksamheten. Med Kaspersky Total Security for Business skannar du efter sårbarheter och distribuerar korrigeringar automatiskt. Därmed går det snabbare att identifiera kända sårbarheter i nätverket och åtgärda dem med korrigeringar.

  • Skydda känsliga företagsdata

   Med vår kraftfulla datakryptering skyddar du viktiga filer, mappar, diskar och flyttbara enheter. Om en bärbar dator eller mobil enhet t.ex. blir stulen behöver det alltså inte betyda att känsliga data läcker ut. Med alla data krypterade i icke-läsbar form kan du bespara verksamheten den nesa och de kostnader som tenderar att bli följden av ett dataintrång. Många krypteringsprodukter är krångliga att konfigurera och använda. I vår lösning konfigurerar du dock enkelt krypteringen, för att sedan hantera den i en samlad managementkonsol för alla klientskydd. Dessutom kan du både förekomma de vanligaste sätten att hacka sekretessbelagd information och få mer effektiv regelefterlevnad via innehållskänsliga skydd mot dataförlust för samarbete och e-postsäkerhet.

  • Skydda mobila enheter

   I Kaspersky Total Security for Business förenas rigorös mobil säkerhet med flexibla funktioner för hantering av mobila enheter (MDM) och mobilprogramhantering (MAM) – så nu kan du enkelt skydda såväl smarta telefoner och surfplattor som de interna system och data som medarbetarna använder på sådana enheter.Våra säkerhets- och hanteringsfunktioner är kompatibla med de vanligaste mobila plattformarna, så du kan skydda både företagets och medarbetarnas egna mobila enheter mot skadlig programvara, obehörig åtkomst – inklusive skydd för borttappade/stulna enheter – och mycket annat.

  • Enklare IT-hantering

   Bara för att IT-miljön är komplicerad behöver det inte vara komplicerat att administrera den. Med det rika utbudet av funktioner för systemhantering i Kaspersky Total Security for Business får du det lättare att hantera både säkerheten och systemen. Du kan sköta viktiga säkerhetsuppgifter och administrativa uppgifter automatiskt, du får en bättre överblick och du styr allt i en enda managementkonsol: du får helt enkelt mer tid till andra viktiga projekt.

  • Skydda din e-post

   Med en kombination av optimerad skanning och intelligent filtrering av skräppost skyddar du e-posttrafiken, blockerar mer skräppost – i princip helt utan felaktiga utslag – och minskar trafiken i nätverket. Du har stöd för en rad olika e-postservrar – bland annat Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim och CommuniGate Pro. För Microsoft Exchange-servrar finns ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust som alternativ.

  • Skydd för webbtrafiken

   Med Kaspersky Total Security for Business får du skydd som övervakar den webbtrafik som går genom de mest populära Windows-baserade och Linux-baserade gatewayerna, så att användarna får tillgång till internet utan risk för webbaserade angrepp.

  • Möjliggör säkert samarbete

   I vårt skydd för SharePoint-plattformar ingår skydd mot skadlig programvara samt innehålls- och filfiltrering. Det ger dig det stöd du behöver för att se till att företagets samarbetsprinciper efterlevs samt undvika att olämpligt innehåll lagras i företagets nätverk. Ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust finns som extra alternativ.

  • Centraliserad hantering av säkerhet och system

   Med Kaspersky Security Center – vår integrerade managementkonsol – styr du alla Kaspersky Lab-klientskydd centralt. Dessutom stöds två av de mest använda produkterna för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM) – nämligen HP ArcSight och IBM QRadar – i Kaspersky Total Security for Business. Det gör att alla större företag kan använda integrerad övervakning av komplexa IT-miljöer.

Vilken säkerhetslösning passar din verksamhet?

Jämför Kasperskys IT-säkerhetslösning för företag

Kaspersky Total Security for Business

Levererar den mest kompletta plattformen för skydd och hantering som finns på marknaden i dag. Erbjuder säkerhet för e-post, internet och samarbetsserver samt klientskyddsfunktionerna i Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced- och Select- och Cloud-nivaer.

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?