Kaspersky Security for Business Total

Kaspersky Total Security for Business

Vår ultimata lösning för säkerhet och systemhantering

Med Kaspersky Labs mest omfattande lösning för skydd av företag, Kaspersky Total Security for Business, får du ett heltäckande skydd för verksamhetens IT-nätverk. Utöver skydd för stationära och bärbara datorer samt filservrar – plus datakryptering, klientkontroller och mobil säkerhet – får du också skydd för e-postservrar, collaborationservrar och trafik som går via internetgatewayer. Spara tid och resurser genom att sköta en rad administrativa uppgifter automatiskt via de utökade verktygen för systemhantering.

 • Ett skydd i flera lager som drivs av en unik kombination av hotanalys för stordata, maskininlärning och mänsklig expertis.
 • Detaljerad säkerhetshantering gör det lätt att administrera och kontrollera alla säkerhetsproblem utan extra integrering och hanteringslösningar.
 • Förbättrad företagseffektivitet genom säker kommunikation och säkert collaboration
 • Högre mobil säkerhet och enhetshantering för att skydda data överallt.
 • Ger bästa möjliga skydd för kunder, enligt oberoende tester. Kaspersky Lab är världens mest testade och mest prisbelönta säkerhetslösning, med branschens bästa upptäcktsfrekvenser. 
  • Skydd mot alla former av cyberhot som företaget utsätts för

   Kaspersky Total Security for Business ger ett skydd med flera lager mot kända, okända och avancerade hot och drivs av en unik kombination av hotanalys för stordata, maskininlärning och mänsklig expertis för högre skyddsnivåer. Med de kraftfulla verktygen kan du hantera hur olika program får användas, blockera obehöriga flyttbara enheter och implementera regler för internetåtkomst.

  • Skydda känslig företagsinformation

   Sekretessbelagda data på försvunna datorer och mobila enheter kan lätt hamna i fel händer. Med vår krypteringsfunktion kan du kräva kryptering av filer, mappar, diskar och flyttbara enheter. Det är enkelt att konfigurera datakrypteringen och du hanterar den sedan i den managementkonsol där du styr all annan säkerhetsteknik från Kaspersky Lab i nätverket.

  • Förbättra företagseffektiviteten genom skydd av mobila klienter

   I Kaspersky Total Security for Business förenas mobil säkerhet med flexibla funktioner för hantering av mobila enheter (MDM) och mobilprogramhantering (MAM) – så nu kan du enkelt skydda såväl smarta telefoner och surfplattor som de interna system och data som medarbetarna använder på sådana enheter. Våra funktioner är kompatibla med de vanligaste mobila plattformarna, så du kan skydda både företagets och medarbetarnas egna mobila enheter – inklusive skydd för borttappade/stulna enheter.

  • Skydda e-postkommunikationen

   Det räcker med en bilaga med skadlig kod för att fördärva och störa affärsverksamheten. Med en kombination av optimerad skanning och intelligent filtrering av skräppost skyddar du e-posttrafiken, blockerar skräppost nästan helt utan felaktiga utslag och minskar trafiken i nätverket. En rad olika e-postservrar stöds. För Microsoft Exchange-servrar finns ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust som tillval.

  • Skydda de anställdas webbsurfning

   Vi tillbringar allt mer tid på nätet på jobbet. Med Kaspersky Total Security for Business får du skydd som övervakar den webbtrafik som går genom de mest populära Windows-baserade och Linux-baserade gatewayerna, så att de anställda får tillgång till internet utan att utsätta företaget för någon risk.

  • Möjliggör säker collaboration

   Collaborationverktyg är användbara för produktiviteten och behöver också skydd. I vårt skydd för SharePoint ingår skydd mot skadlig programvara samt innehålls- och filfiltrering. Det ger dig det stöd du behöver för att se till att företagets collaborationprinciper efterlevs samt undvika att olämpligt innehåll lagras i företagets nätverk. Ett innehållskänsligt skydd mot dataförlust finns som extra tillval.

  • Optimera säkerhetshanteringen

   Säkerhetshanteringen av ett ständigt växande antal enheter i ett företag kan vara en invecklad och tidsödande uppgift. Kaspersky Security Center – vår integrerade managementkonsol för central styrning av all säkerhetsteknik – finns inbyggt i Kaspersky Total Security for Business, vilket innebär enklare hantering för dig. 

   För mindre företag tillhandahåller vi ett utbud av förkonfigurerade regler – så att du snabbt kan implementera säkerheten i hela nätverket och utnyttja skyddet. Om du behöver större flexibilitet har vi ett brett utbud av inställningsalternativ för att anpassa lösningen efter dina säkerhetsbehov. 

   Via vår integrering med produkterna för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM), såsom HP ArcSight och IBM QRadar, får du en övervakning i realtid som duger också till stora företag.

 • Förstklassig säkerhet för komplexa IT-miljöer – inklusive bärbara och stationära datorer, servrar, mobila enheter, internetgatewayer samt e-post och collaborationsystem* – i kombination med utökade funktioner för IT-systemhantering. 

  *Exakt uppsättning funktioner varierar beroende på plattform.

  • Säkerhet i flera lager för stationära datorer, servrar och mobila enheter

   Säkerhet och kontroll i flera lager

   Kaspersky Total Security for Business kombinerar flera tekniker för att skydda alla enheter och miljöer mot de ständigt växlande cyberhoten. Säkerhetskontroller i kombination med automatiskt skydd mot utsatthet, värdbaserat system för intrångsskydd och annan teknik minskar risken för intrång av skadlig programvara betydligt. En mängd andra tekniker och processer upptäcker och identifierar den skadliga programvaran i klienten för att stoppa den och återställa effekterna av den. 

   Det bästa av maskininlärning och mänsklig påhittighet

   Kaspersky Labs unika HuMachine™-metod drivs genom en kombination av hotanalys för stordata, maskininlärning och mänsklig expertis för att säkerställa högre nivåer av identifiering i flera lager – utan svårigheter eller hanteringsbesvär.

   Kraften hos molnbaserad analys

   Miljontals Kasperskykunder över hela världen skickar anonyma hotdata från sina enheter till Kaspersky Security Network (KSN). Det molnbaserade hotlabbet samlar in och lagrar enorma mängder metadata från misstänka filer för att kunna fatta snabba och korrekta beslut angående säkerheten för filer och webbadresser, utan att behöva analysera hela innehållet. Det ger skydd mot okända hot. 

   Upptäckt av misstänkt beteende

   Kaspersky Endpoint Security for Business Select använder beteendeanalys både innan aktivering och vid själva aktiveringen. Beteendeanalys stöds av Kaspersky Security Network som lagrar enorma mängder metadata från misstänkta filer. 

   Innan en fil körs spelar beteendeanalys med emulering en viktig roll vid upptäckt av okända och avancerade hot. När ett program har startats letar SystemWatcher efter tecken på misstänkt aktivitet i filerna.  Skadliga filer blockeras och eventuella åtgärder återställs automatiskt.

   Skydd mot sårbarheter

   Inget program eller operativsystem kan skryta med att det är 100 % fritt från sårbarheter. Skadlig programvara kan utnyttja sådana sårbarheter för att ta sig in i ditt nätverk, infektera dina arbetsstationer och servrar och störa verksamheten.  Vårt innovativa automatiska skydd mot utsatthet (AEP, Automatic Exploit Prevention) ser till att skadlig programvara inte angriper kryphål i de operativsystem och program som körs i nätverket. Med AEP övervakar du de program där cyberbrottslingarna oftast försöker bryta sig in (det handlar bland annat om Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office och Java). På så sätt får du ett extra skyddslager mot okända hot.

   Blockera attacker mot nätverk

   Hot som riktar in sig på företagsnätverk ökar ständigt, det gäller bland annat portskanning, denial-of-service-attacker och buffertfel-attacker. Med Network Attack Blocker får du funktioner för att upptäcka och övervaka misstänkta aktiviteter i företagets nätverk. Du kan även förkonfigurera hur systemen ska reagera om ett misstänkt beteende upptäcks.

  • Säkerhet bortom stationära datorer

   Skydda alla servermiljöer

   Det är inte ovanligt för företag att köra flera olika serverplattformar i sin IT-infrastruktur, från Windows-servrar, Linux- och FreeBSD-klusterservrar till Microsoft- och Citrix-terminalservrar. Kaspersky skyddar dem alla, och optimerade skanningsprocesser har minimal inverkan på serverprestanda. Om en av dina filservrar skulle utveckla ett fel startas vår teknik automatiskt om när filservern gör det.

   Garanterad mobil säkerhet

   Mobila enheter används i varje verksamhet i dag, vilket skapar en potentiell ingång till företagets nätverk. Kaspersky Total Security for Business skyddar mobila enheter mot de senaste mobila hoten; skyddet mot nätfiske skyddar mot webbplatser som försöker stjäla information och skräppostskyddet filtrerar bort oönskade samtal och SMS. 

   Inneslutningstekniken skiljer företagets data och program från en användares personliga data så att företagets data alltid skyddas om en enhet skulle försvinna. Med kryptering och fjärrstyrda säkerhetsfunktioner kan företagscontainern raderas utan att påverka personliga data och inställningar.

  • Säkerhetskontroller som styr program, enheter och internetåtkomst

   Dynamisk vitlistning för programkontroll 

   Det finns tusentals nya program på marknaden och antalet växer varje dag. Det är svårt att hålla koll på vilka som kan vara skadliga och vilka som inte är det. Kasperskys dynamiska vitlistning ger systemadministratörer möjlighet att aktivera en ”Neka som standard”-princip, där alla program som inte är vitlistade blockeras. Vårt eget vitlistningslabb letar ständigt efter säkerhetsproblem i program och lägger till dem i databasen med vitlistade program (den här databasen innehåller över 1,3 miljarder unika filer – och 1 miljon filer läggs till varje dag). Kasperskys kunder kan använda den här databasen som den är eller anpassa den efter sina specifika företagsbehov. Testläget ser till att inga affärskritiska program blockeras av misstag och att funktionaliteten inte påverkas.

   Kontrollprogram på servrar och arbetsstationer

   Vår System Watcher-teknik övervakar programmets beteende när det startar på servern eller en personalenhet, för att identifiera skadliga aktivitetsmönster. Skadliga filer blockeras och på arbetsstationer återställs skadliga ändringar. 

   Styr programbehörigheter för att minimera risker

   Vissa programs beteende kan utgöra en säkerhetsrisk även om programmen i sig inte anses vara skadliga. Det är vanligen en god idé att reglera sådana aktiviteter. Vår programbehörighetskontroll (värdbaserat system för intrångsskydd – HIPS) begränsar aktiviteter i klienten utifrån hur betrott programmet är och begränsar vilken rätt programmet har att komma åt vissa resurser, däribland system och användarfiler. Det går även att kontrollera programmens åtkomst till inspelningsenheter för ljud och bild. 

   Förhindra åtkomst från otillåtna enheter

   Med Kasperskys enhetskontroll kan du ställa in kontroller baserat på tid på dagen, geografiskt läge eller enhetstyp, för att förhindra att otillåtna enheter får tillgång till ditt nätverk. Du kan justera kontrollerna med Active Directory för administration på detaljnivå och policytilldelning, använda masker vid skapandet av regler för enhetskontroll och vitlista flera enheter, vid behov. Kaspersky Total Security for Business loggar även all utförd radering och kopiering på flyttbara USB-enheter och styr användarrättigheter för läs- och skrivåtgärder på cd/dvd-skivor.

   Flexibel Wi-Fi-kontroll 

   Användandet av osäkra offentliga Wi-Fi-nätverk utsätter enheter – och företagets nätverk – för risken att attackeras. Genom att skapa en lista med säkra nätverk åt de anställda kan du ge tillgång till säkra trådlösa nätverk och förbjuda användandet av andra nätverk utan att det påverkar personalens mobilitet.

   Övervakning och kontroll av internetåtkomst

   Vi är allt mer online, även på jobbet, så med Kasperskys verktyg för webbkontroll kan du ställa in regler för internetåtkomst och övervaka internetanvändandet. Du kan enkelt förbjuda, begränsa, tillåta och granska användarnas aktiviteter på enskilda webbplatser och/eller kategorier av webbplatser, till exempel webbplatser för spel, sociala medier, onlinekasinon och liknande. Kontrollerna för tid på dygnet och geografiskt läge kan justeras med Active Directory för att underlätta vid administration och policyinställning.

  • Kryptering för optimalt skydd åt konfidentiella data

   Effektiv kompatibel kryptering

   Kaspersky Total Security for Business använder krypteringsalgoritmen AES-256 för att ge en effektiv kryptering som skyddar konfidentiell information. Om filer eller system tappas bort eller blir stulna kan obehöriga användare inte komma åt krypterade data. Vår kryptering är helt FIPS 140-2-kompatibel.

   Integrerad kryptering för bättre hantering

   Det är enkelt att konfigurera datakrypteringen, och du hanterar den sedan i den managementkonsol där du styr alla andra Kaspersky Lab-klientskydd i nätverket. Vår krypteringsteknik har utvecklats internt från en samlad kodbas, vilket gör det lättare att använda krypteringsinställningar i linje med de regler som gäller för ditt försvar mot skadlig programvara, klientkontroller och andra klientskydd.

   Kryptera hela disken eller enskilda filer

   Fullständig diskkryptering (Full Disk Encryption, FDE) skyddar diskens fysiska sektorer och gör det enkelt att tillämpa principen ”kryptera allt på en gång”. Funktionen för kryptering på filnivå (File-Level Encryption, FLE) ger säker delning av data över företagets nätverk. För extra säkerhet kan den ursprungliga, okrypterade filen tas bort från hårddisken när en fil har krypterats. 

   Kryptering av flyttbara media

   Kryptering av flyttbara media kan utföra fullständig diskkryptering och kryptering på filnivå för att skydda data på flyttbara enheter.

   Kryptering i bärbart läge

   Om du behöver överföra känsliga data kan du enkelt skapa lösenordsskyddade, krypterade, självextraherande paket med filer och mappar. Ett särskilt bärbart läge för kryptering på filnivå kan användas för säker dataöverföring på flyttbara media – även på datorer som inte kör Kaspersky Security-produkter.

   Enkel inloggning och stöd för token/smarta kort

   Med funktionen för enkel inloggning kan användarna öppna krypterade data på hårddisken direkt när de har slagit på datorn och angett användarnamn och lösenord. Med den här funktionen blir alla krypterings- och dekrypteringsprocesser så gott som helt transparenta för användarna, vilket bidrar till ökad effektivitet och produktivitet. Det går även att använda tvåfaktorsautentisering via smarta kort och token.

   Microsoft BitLocker-hantering

   Hårddiskkryptering på Microsoft Windows-enheter kan skötas med Microsoft BitLocker-teknik. Med Microsoft BitLocker-hantering kan OS-inbäddad krypteringsteknik förbättra maskinvarukompatibilitet med minimal inverkan på användarna.  

   Stöd för bland annat Intel AES-NI

   Vår lösning är kompatibel med Intel AES-NI: därmed kan vi erbjuda snabbare kryptering och dekryptering av data för flera olika Intel- och AMD-processorbaserade system**. Vår fullständiga diskkryptering kan också användas med UEFI-baserade plattformar. Även tangentbord utan QWERTY-layout stöds.

   **Alla processorer stödjer inte AES-NI.

  • Skydda collaboration och förhindra dataförlust

   Skydda SharePoint-miljöer

   Användarvänlig säkerhet samt fil- och innehållsfiltrering gör att du kan hantera skyddet av en hel Microsoft SharePoint-servergrupp via en enda central konsol. Inverkan på systemprestanda är minimal.

   Optimerad lagring

   Med våra funktioner för filtrering av filer slipper du lagra onödiga filer, vilket gör att du kan lagra data mer effektivt. På så vis kan du lättare säkerställa att företagets principer för lagring av dokument efterlevs. Skapa listor över förbjudna filnamn och filnamnstillägg eller använd förinställda filtypsprofiler för att snabbt kunna tillämpa principer för musik, video, körbara filer och annat. Genom att analysera äkta filformat – oavsett filnamnstillägg – gör vår teknik att inga säkerhetspolicyer överträds av filer där användningen av ett förbjudet filnamnstillägg undviks.

   Flexibel innehållsfiltrering

   Med innehållsfiltrering kan du kontrollera alla dokument mot listor över förbjudet innehåll – inklusive stötande ord och fraser samt kränkande språkbruk – och på så sätt få hjälp att styra och tilldela interna principer för collaboration. Med förinstallerade ordlistor och kategorier – samt möjligheten att skapa en egen lista över förbjudna ord och fraser – kan du enkelt konfigurera innehållsfiltreringen efter just din verksamhet.

   Information om status i realtid

   Instrumentpanelen ger snabb åtkomst till information i realtid, bland annat IT-säkerhetsstatus, databasversioner och licensstatus för alla skyddade servrar. Du kan enkelt skapa incident- och säkerhetsstatusrapporter i Kaspersky Total Security for Business.

   Öka dataskyddet och efterlevnaden

   Med Kaspersky Total Security for Business analyserar du innehållet i dokument i Microsoft SharePoint Server. På så vis kan du automatiskt registrera och blockera dokument med sekretessbelagda och känsliga data. Det söker både efter ord i förinstallerade ordlistor – eller kundordlistor – och strukturerade data.*

   *Separat licens krävs för skydden mot dataförlust.

  • Skydda företagets e-post från att läcka ut data

   Säkerhet för flera olika plattformar

   Med vårt skydd för e-postservrar får du stöd för flera olika e-postservrar, exempelvis Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim och CommuniGate Pro. Det gör att du kan skydda e-posttrafik och groupware-servrar mot skadlig programvara och skräppost. Du kan även använda Kaspersky Total Security for Business för att konfigurera en särskild gateway för e-post.

   Filtrera bort skräppost

   Effektiv skräppostfiltrering ökar effektiviteten och produktiviteten. Med vår smarta teknik för skräppostfiltrering hindrar du störande skräppost från att hamna i användarnas inkorg. Du minimerar antalet felaktiga utslag samtidigt som du minskar trafiken i företagets nätverk.

   Skydd för serverresurser

   Tack vare optimerad skanning – samt möjligheten att utesluta vissa objekt från en skanning – får du med vårt skydd för e-postservrar lastbalansering av serverresurser. Detta resulterar i effektivt skydd samtidigt som du slipper negativ inverkan på prestanda.

  • Skydda webbgatewayer

   Skydd för trafiken

   Med vår säkerhetsteknik får du skydd för den trafik som går genom de flesta populära Windows- eller Linux-baserade gatewayer. I skyddet ingår automatisk borttagning av skadliga och potentiellt fientliga program som förekommer i HTTP(S)-, FTP-, SMTP- och POP3-trafik. 

   Höga upptäcktsfrekvenser utan nedsatta prestanda

   Tack vare lastbalansering och smart, optimerad skanning får du via Kaspersky Total Security for Business höga upptäcktsfrekvenser, samtidigt som du slipper dras med nedsatta systemprestanda.

  • Högre säkerhet och utökad IT-systemhantering

   Identifiera och täppa till sårbarheter

   Inget program eller operativsystem är 100 % fritt från sårbarheter – sådana som kan utnyttjas av skadlig programvara för att ta sig in i ditt nätverk, infektera dina arbetsstationer och servrar och störa din verksamhet. När flera program körs i ett företagsnätverk är det både opraktiskt och riskabelt att identifiera sårbarheter och uppdatera programvaran manuellt. 

   Funktionerna för sårbarhetsutvärdering och patchhantering i Kaspersky Total Security for Business automatiserar processen för att minska sårbarheter i programvaran. Du kan välja att automatiskt prioritera de sårbarheter som upptäcks samt att automatiskt distribuera patchar och uppdateringar. Det minskar drastiskt riskerna för attacker med skadlig programvara.

   Hantera maskinvara och programvara

   Alla enheter i nätverket identifieras automatiskt och registreras i maskinvaru- och programvaruregister. Maskinvaruregistret innehåller information om de olika enheterna, medan programvaruregistret kan användas för att reglera användningen av olika program och blockera otillåtna program. Gästenheter i nätverket kan också identifieras automatiskt och beviljas åtkomstbehörighet, utan att utsätta verksamhetens system och data för risker.

   Optimerad programdistribution

   Du kan distribuera programvara på begäran eller schemalägga distributionen till efter arbetstid. I vissa fall kan du ange ytterligare parametrar för att anpassa det programpaket som installeras. Med säkra fjärranslutningar till skrivbord på kunddatorer kan du lösa problem snabbt – medan en auktoriseringsmekanism förhindrar obehörig fjärråtkomst. Du kan spåra alla aktiviteter för en given fjärrsession: de sparas i en logg.

   Automatisk, optimerad driftsättning av operativsystem

   Med vår teknik skapas, lagras och klonas säkra systemavbildningar automatiskt och centralt och förvaras i ett speciellt register för snabb åtkomst vid distribution. Distribution av avbildningar av klientarbetsstationer kan göras via PXE-servrar (Preboot eXecution Environment) som tidigare har använts i nätverket, eller med hjälp av våra egna funktioner. Med Wake-on-LAN-signalerna kan du automatiskt distribuera avbildningarna efter arbetstid. Med UEFI-stöd.

   Minska trafiken med fjärrdistribution

   Om du behöver distribuera programvara eller patchar i ett fjärrkontor kan du använda en lokal arbetsstation som uppdateringsagent för hela det aktuella kontoret, vilket minskar trafiken i nätverket.

   Integrering med SIEM-system

   System för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM) bör vara ett givet inslag i alla stora företag där man behöver övervakning i realtid. Därför har vi inkluderat en integrering med ledande SIEM-system för att underlätta rapportering och förbättra säkerheten.

  • Central hantering

   Optimerad hantering

   Systemadministratörer har fullt upp och all tid som läggs på administration och rapporter skulle kunna läggas på andra viktiga verksamhetsfunktioner istället. I Kaspersky Endpoint Security for Business Select ingår Kaspersky Security Center (KSC), ett centraliserat och väl integrerat hanteringsverktyg som ger komplett översikt, och kontroll, över klientskydden från Kaspersky Lab. KSC gör det enkelt att hantera mobila enheter, bärbara datorer, stationära datorer, filservrar och virtuella datorer, samtidigt som det genererar rapporter. Allt i samma konsol med ett enda fönster.

   Stöd för vanliga MDM-plattformar för hantering av mobila enheter 

   För att hantera de mobila enheterna centralt behöver du en säkerhetslösning som är integrerad i alla ledande plattformar för hantering av mobila enheter. Kaspersky Endpoint Security for Business Select stödjer Microsoft® Exchange ActiveSync®, iOS MDM och Samsung KNOX™ och gör det lätt att skapa regler för varje plattform, t.ex. obligatorisk kryptering, lösenordskrav, kameraanvändning och APN/VPN-inställningar. Med Android for Work kan du skapa företagsprofiler och hantera företagsprogram och företagsenheter. 

   Tilldela olika ansvarsområden till olika administratörer

   Med den rollbaserade åtkomstkontrollen kan administrationen av säkerhet och system delas upp mellan olika administratörer. Du vill kanske att en viss administratör ska hantera klientsäkerhet, klientkontroller och mobila enheter, medan en annan ska sköta datakryptering och alla systemhanteringsfunktioner. Du kan enkelt anpassa Kaspersky Security Center-konsolen så att varje administratör endast har åtkomst till de verktyg och den information som hör till det egna ansvarsområdet.

   Mer integrering

   All teknik i Kaspersky Endpoint Security Select har utvecklats internt med en väl integrerad kod, vilket innebär att skalbarheten är enkel och du slipper kompatibilitetsproblem. Skyddet för verksamhetens IT-miljö stärks tack vare smidigt integrerade funktioner, samtidigt som du sparar tid genom att hantera säkerheten centralt.

Vilken säkerhetslösning passar din verksamhet?

Jämför Kasperskys IT-säkerhetslösning för företag

Kaspersky Total Security for Business

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng