Skip to main
Kaspersky Hybrid Cloud Security

Kaspersky
HYBRID CLOUD SECURITY

Nästa generations skydd och transparent hantering i hela din molnaktiverade infrastruktur

Kaspersky Hybrid Cloud Security ger effektivt skydd för virtuella och molnbaserade arbetsbelastningar, insyn och kontroll över hybridbaserad IT-infrastruktur, utan negativ inverkan på system eller användare. Säkerhetsteknik i flera lager – som systemförstärkning, skydd mot utsatthet, övervakning av filintegritet, blockering av nätverksattacker och beteendebaserat skydd mot skadlig programvara – ger omfattande skydd i hela infrastrukturen, från virtuella servrar och stationära datorer till offentliga molninstanser (AWS, Azure, Google Cloud).

 • Skyddar Windows- och Linux-servrar och virtuella datorer (VDI)
 • Ger nästa generations skydd mot de senaste cyberhoten
 • Hjälper företag att skräddarsy säkerhet för nya och gamla system
 • Minskar sårbarheten för attacker … genom att förstärka företagsservrar
 • Hantering av hela hybridinfrastrukturen från en enda punkt
 • Ger mer stöd för regelefterlevnadsinitiativ
 • Erbjuder bekvämlighet och flexibilitet, integrerar med ledande offentliga molnplattformar som AWS, Microsoft Azure och Google Cloud.

Ange stationära datorer från 0 till 0

Buy this product online here
Behöver du fler enheter?

Stödjer snabb provisionering av VDI-maskiner

Kaspersky Hybrid Cloud Security har fullt stöd för länkade och fullständiga kloner. Tack vare den förinstallerade trimmade agenten behöver du bara klona en mall för att provisionera en ny virtuell maskin. När kloningen är klar skyddas den nya maskinen automatiskt av den centrala virtuella säkerhetsmaskinen (SVM). Detta förenklar VDI-hantering och eliminerar behovet av att ofta uppdatera säkerhetsprodukter på VDI-kopian.

Delat cacheminne – eliminerar överflödiga operationer

Virtuella miljöer – särskilt VDI – inkluderar ofta många liknande virtuella maskiner som var och en innehåller identiska filer. Fullständigt agentbaserade lösningar slösar tid och resurser på att köra flera skanningar av samma fil på olika virtuella maskiner. Kasperskys funktion med delat cacheminne delar resultatet av filskanningar mellan virtuella maskiner, vilket minimerar den generella belastningen på IT-infrastrukturen.

Skydd i flera lager, optimerade för hårt arbete

Kaspersky Hybrid Cloud Security har all den senaste tekniken, vilket gör att det kan bekämpa även de mest avancerade, tidigare okända hoten. Den här tekniken drivs av 20 års erfarenhet av jakt på hot och tio år av maskininlärning, tillsammans med enorma, ständigt uppdaterade lager av hotinformation som samlas in över hela världen.

Alla program är även anpassade för virtualisering och molninformation, samtidigt som de tar med serverinformationen i beräkningarna. De ger alla fördelar med den extrema effektiviteten och flexibiliteten hos virtuella miljöer, utan att offra skydd eller prestanda.

Tyst läge för maximala prestandafördelar

Användargränssnittet kan inaktiveras helt (genom avlastning) på någon eller alla virtuella maskiner för ytterligare optimering av prestanda.

INSYN OCH KONTROLL ÖVER FYSISKA, VIRTUELLA OCH MOLNBASERADE ARBETSBELASTNINGAR
Upp till 30 % minskad resursanvändning för virtualisering
Upp till 30 % minskad resursanvändning för virtualisering

Optimerad arkitektur minskar avsevärt ”säkerhetsskatten” och genom ett antal smarta optimeringar, till exempel delad cachelagring och eliminering av överflödig information, minskas mängden data och operationer som krävs. Därmed minskar IOPS, CPU-cykler, minnes- och diskanvändning kraftigt, vilket hjälper dig att nå höga konsolideringsförhållanden och skydda investeringarna i virtualiseringsprojekt.

Effektivt skydd för VDI
Effektivt skydd för VDI

Kaspersky Hybrid Cloud Security utformades med VDI i åtanke. Patenterad arkitektur utnyttjas för att säkra linjär skalbarhet allt eftersom belastningen ökar på virtualiseringsmaskinvara. Enklare inköp och inbyggt stöd för exakt avbildning ger kapacitet att dynamiskt generera virtuella datorer efter behov. Flexibel licensiering ger gradvis migrering från fysiska maskiner med återställningar efter behov, vilket gör Kaspersky Hybrid Cloud Security till det perfekta alternativet för implementeringsprojekt av VDI och mera.

Systemförstärkning och säkerhet i flera lager
Systemförstärkning och säkerhet i flera lager

Med omfattande och flexibel systemförstärkning minskar angreppsytan drastiskt, vilket eliminerar körning av godtycklig kod på servrarna och blockerar attacker. Minnes- och datakontrollalgoritmer avvärjer attacker med utpressningsvirus, både värd- och nätverksbaserade. Kaspersky Hybrid Cloud Security ger en säker och effektiv VDI-miljö så att användarna kan fokusera på sina arbetsuppgifter utan att riskera att falla offer för cyberattacker.

Enhetlig hantering
Enhetlig hantering

Med Kaspersky Security Center får du en managementkonsol med ett enda fönster som förenklar säkerhetshanteringen och IT-systemhanteringen. Konsolen är fullt skalbar, har stöd för digital omvandling och underlättar omfattande säkerhetshantering med enkel separation av administratörsansvar. Med det omfattande rapporteringsverktyget får du kontinuerlig granskning av fysiska, virtuella och offentliga molnbaserade infrastrukturer.

Inbyggd integrering med ledande virtualiseringsplattformar
Inbyggd integrering med ledande virtualiseringsplattformar

Inbyggd API-integrering förenklar distribuering, effektiviserar dagliga administrationsrutiner och ger konsekvent synlighet och kontroll. Managementkonsolen med ett enda fönster gör det enkelt att effektivt hantera säkerhet för fysiska, virtuella och offentliga molnbaserade arbetsbelastningar på flera plattformar, samtidigt som säkerhetspolicyerna tillämpas korrekt i infrastrukturens olika delar.

Hitta den säkerhetslösning du behöver

Välj ett säkerhetsalternativ som passar dina behov – och när du vill lägga till fler funktioner uppgraderar du till nästa skyddsnivå.

Cloud API-integrering med offentliga moln, till exempel AWS, Azure och Google Cloud

Cloud API-integrering med offentliga moln, till exempel AWS, Azure och Google Cloud

Cloud API-integrering med offentliga moln, till exempel AWS, Azure och Google Cloud

Fil-, process- och minnesskydd

Fil-, process- och minnesskydd

Fil-, process- och minnesskydd

IPS/IDS för värd, brandväggshantering

IPS/IDS för värd, brandväggshantering

IPS/IDS för värd, brandväggshantering

Web AV, Mail AV, Anti-spam, Anti-phishing

Web AV, Mail AV, Anti-spam, Anti-phishing

Web AV, Mail AV, Anti-spam, Anti-phishing

Enhets- och webbsäkerhetskontroller

Enhets- och webbsäkerhetskontroller

Enhets- och webbsäkerhetskontroller

Programkontroll för operativsystem på stationära datorer

Programkontroll för operativsystem på stationära datorer

Programkontroll för operativsystem på stationära datorer

Beteendeidentifiering och skydd mot utsatthet

Beteendeidentifiering och skydd mot utsatthet

Beteendeidentifiering och skydd mot utsatthet

Anti-Cryptor för delade mappar

Anti-Cryptor för delade mappar

Anti-Cryptor för delade mappar

Containersäkerhet och DevOps-integreringar

Containersäkerhet och DevOps-integreringar

Containersäkerhet och DevOps-integreringar

Sårbarhetsutvärdering och patchhantering

Sårbarhetsutvärdering och patchhantering

Sårbarhetsutvärdering och patchhantering

Programkontroll för operativsystem på servrar

Programkontroll för operativsystem på servrar

Programkontroll för operativsystem på servrar

SIEM-anslutningar

SIEM-anslutningar

SIEM-anslutningar

Övervakning av filintegrering (FIM)

Övervakning av filintegrering (FIM)

Övervakning av filintegrering (FIM)

Logginspektion

Logginspektion

Logginspektion

FLER RESURSER

MER INFORMATION

FÅ SKYDD I FLERA LAGER PÅ FLERA NIVÅER I IT-NÄTVERKET

Öka säkerheten för andra delar av din infrastruktur.
Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced
Kaspersky Endpoint Security for Business AdvancedFörbättrad säkerhet med utökat hanterings- och dataskydd
 • Skydd i flera lager för fysiska klienter och servrar
 • Täcker flera plattformar, bland annat Windows, Linux, MacOS och Android
 • Hanteras centralt från Kaspersky Security Center
Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Security for Internet GatewaySäker internetåtkomst för dina anställda
 • Skanning av trafik via HTTP(s), FTP, SMTP och POP3
 • Reglerar internetanvändning
 • Skyddar flera infrastrukturer med hjälp av en arkitektur för flera innehavare.
Kaspersky Security for Storage
Kaspersky Security for StorageSkydd för nätverksansluten lagring (NAS)
 • Enhetlig och feltolerant arkitektur
 • Minimal effekt på NAS-prestanda
 • Mycket skalbar lagringssäkerhet
Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Mail ServerFör Microsoft Exchange / Exchange Online och Linux-e-post
 • Skanning av inkommande, utgående och lagrad e-post
 • Intelligent skräppostfiltrering minskar trafiken
 • Förhindrar att sekretessbelagda uppgifter försvinner