Hoppa till huvudinnehållet
Kaspersky Next EDR Optimum

Höj säkerheten med effektiva EDR-lösningar

Undvik avbrott i verksamheten och bekämpa undvikande hot med vår nya smidiga och intelligenta säkerhetslösning som erbjuder enastående hotsynlighet med snabb utredning och styrda svarsmekanismer som anpassar sig för att snabbt avvärja nya hot.
  • Nödvändig EDR. Avslöja hela omfattningen av verkningsfulla hot
  • Molnsäkerhet. Övervaka och blockera molnaktivitet för bättre datasäkerhet
  • Kontroller i företagsklass. Automatisera rutinuppgifter över alla ändpunkter med avancerade kontroller

Ökande cyberhot orsakar allvarliga ekonomiska skador

Verkningsfulla hot är billiga att använda men leder ofta till kostsamma konsekvenser och förödande förluster.

41%

Nästan hälften av företagen anser att hotbilden utvecklas och växer snabbare än de kan hantera den

64%

En majoritet av organisationerna har redan fallit offer för förödande attacker med utpressningstrojaner

$337K

Den genomsnittliga kostnaden för ett företag att återhämta sig från ett destruktivt systemintrång

Kaspersky Next EDR Optimum kommer snart att finnas tillgängligt som digitalt köp

Det finns dock tillgänglig redan nu från en av våra betrodda återförsäljare.

Går hårt åt hoten

Kaspersky Next EDR Optimum kombinerar effektiv EDR med kraftfullt klientskydd för att erbjuda växande företag ett enkelt och robust försvar mot ett brett spektrum av hot.
  • Förstå hot. Få insyn i hoten och lär dig hur de rör sig på ändpunkten. Följ upp med en snabb och smärtfri grundorsaksanalys av alla insamlade data – allt i en enda kortvarning.
  • Bekämpa dem effektivt. Stoppa hoten i deras linda med hjälp av styrd respons och automatisering.
  • Upptäck vad som är dolt. Var ett steg före attackerna och upptäck deras spår över ändpunkterna med IoC som genereras från en undersökt varning eller importeras från en betrodd källa.

Skonsam mot resurserna

Varken ditt företag eller din säkerhet har råd att saktas ner. Kaspersky Next EDR Optimum gör allt snabbt och enkelt och hjälper dig att fokusera på det som verkligen är viktigt.
  • Optimera kostnaderna. Minska den totala ägandekostnaden genom att använda molnet och flera automatiseringsfunktioner, eller installera lokalt för fullständig kontroll.
  • Kontrollera din attackyta. Säkra användningen av molntjänster och automatisera minskningen av attackytan med kontroller i företagsklass.
  • Involvera din IT-grupp. Använd inbyggda utbildningar i cybersäkerhet för din IT-personal och ge dem möjlighet att hjälpa till att upptäcka hot och samla in värdefulla data.
Hur man utreder och svarar på hot med Kaspersky Next EDR Optimum
Se hur snabbt och effektivt du kan ta reda på grundorsaken till ett hot och vidta motsvarande åtgärder.

Därför kan ditt företag lita på Kaspersky

Kasperskys produkter utvärderas regelbundet av världsledande forskningsföretag och har fått allt större erkännande inom cybersäkerhetsbranschen för sin avgörande roll när det gäller att detektera, utreda och åtgärda hot.

Säkra ditt företag på alla fronter

Här är några scenarion där Kaspersky Next EDR Optimum kan hjälpa mindre cybersäkerhetsgrupper att uppgradera sin åtgärdskapacitet för incidenter och utveckla sin expertis utan ett stort tidsåtagande.

Följ bara de rekommenderade stegen i varningskortet för att hitta grundorsaken, isolera värden och förhindra att filen körs i framtiden.

Fler resurser

Fler Kaspersky-tjänster som hjälper dig att hålla ditt företag säkert

Expertsupport för cybersäkerhet
Bygg upp den bästa cybersäkerheten för ditt företag med Kaspersky Professional Services. Våra erfarna medarbetare hjälper dig med riskbedömning, implementering, underhåll och optimering.
Onlinekurser i cybersäkerhet
Se till att din grupp med IT-experter håller sig uppdaterad om cyberhot och utbilda ledningsgruppen i hur dessa hot påverkar företagets effektivitet, inklusive bästa praxis för hur man hanterar dessa risker.

Fler cyber­säkerhets­lösningar för dina behov

Oavsett vilka företagstjänster du använder har Kaspersky en lösning för dig