Kaspersky Secure Mail Gateway

Med den virtuella utrustningen Kaspersky Secure Mail Gateway får du en fullt integrerad lösning för e-post. Här ingår bland annat skydd mot skräppost, mot skadlig programvara och mot nätfiske. Den här användarvänliga lösningen är lätt att installera. Sedan kan du sköta alla rutinuppgifter kring e-post effektivt medan användarna jobbar på tryggt och i full fart, tack vare vår prisbelönta säkerhet.

 • Prisbelönt skydd mot skräppost

  • Stoppa skräppost mer effektivt med vår nyskapande kombination av olika skydd

   Med Kaspersky Secure Mail Gateway kombinerar du konventionell identifiering av skräppost med Kaspersky Labs unika skydd. Det gör att du kan stoppa skräppost mer effektivt, utan mängder av felaktig identifiering. Du får bland annat följande skydd:

   • Textsignaturanalys
   • Språkvetenskaplig heuristisk analys
   • DNS-baserade metoder
   • Analys av formella attribut i meddelanden
   • Svart- och vitlistning
   • Grafiskt signaturskydd
   • Ryktesfiltrering
   • System för akut identifiering 2
   • Automatisk uppdatering av skräppostskydd (EASUS)
  • Skydda dig mot ny skräppost med vår molnbaserade ryktesfiltrering

   I Kaspersky Secure Mail Gateway utvärderar du automatiskt inkommande e-postmeddelanden med hjälp av data från vårt molnbaserade Kaspersky Security Network. Misstänkta meddelanden sätts först i karantän och kollas sedan igen när ny information finns. Du skyddar alltså verksamheten mot okänd skräppost samtidigt som du undviker att legitima meddelanden bedöms som skräppost.

  • Spärra länkar till farliga webbplatser med vårt filter mot skadliga webbadresser

   Via vårt filter mot skadliga webbadresser kan du stoppa meddelanden med länkar till smittade webbplatser, tack vare löpande bedömningar (i realtid) direkt från vårt molnbaserade Kaspersky Security Network.

  • System för akut identifiering 2: farväl till skräppost

   Med Kaspersky Labs senaste UDS-skydd (system för akut identifiering) skyddar du verksamheten mot ny skräppost genom en ny sorts signatur: en så kallad "shingle". Med UDS2 blockerar du ny skräppost utan att det krävs någon hundraprocentig likhet mellan ett givet meddelande och den berörda shinglen. Även modifierade versioner av skräppostmeddelanden blockeras.

  • EASUS: effektivt skydd mot timme noll-skräppost

   Med EASUS (automatisk uppdatering av skräppostskydd) skyddar du verksamhetens e-postsystem mot de senaste hoten, tack vare uppdateringar i realtid genom molnet. Uppdateringsfönstret minskas normalt från 20 minuter till mindre än 1 minut med EASUS, så du får ett gott skydd mot timme noll-skräppost och skräppostepidemier.

  • Identifiera massutskick

   Tack vare de flexibla reglerna kan du vid behov enkelt blockera störande massutskick, t.ex. reklamutskick, innan de når användarna.

  Skydd mot skadlig programvara i flera lager

  • Effektiv identifiering med avancerat och flerskiktat skydd mot skadlig programvara

   Med våra prisbelönta skydd mot skadlig programvara skyddar du dig effektivt mot kända, okända och avancerade hot. Med vår senaste motor mot skadlig kod går skanningen snabbare – och systemet belastas minimalt. Dessutom identifierar du skräppost mer exakt, tack vare uppdateringar i realtid via det molnbaserade Kaspersky Security Network.

  • Väl integrerad heuristisk teknik

   Med vårt verktyg för heuristisk analys utvärderar du potentiellt skadlig kod i en ”sandlådemiljö”. På så sätt kan du identifiera nya hot redan innan någon signatur för den skadliga koden har lagts till i skyddsdatabasen.

  • Blockera smittade bilagor med vårt ryktesfilter för filer

   I vårt ryktesfilter för filer kan du stoppa meddelanden med skadliga bilagor, tack vare uppdateringar i realtid direkt från vårt molnbaserade Kaspersky Security Network

  • Med vårt dag noll-skydd skyddar du dig mot de senaste hoten

   Med vår unika identifiering stoppar du okänd skadlig programvara och okända kryphål som dag noll-attacker, timme noll-attacker och pågående avancerade hot (APT:er).

  Flexibla innehållsfilter och skydd mot nätfiske

  • Stoppa cyberbrottslingarna med vårt molnbaserade skydd mot nätfiske

   Med vårt molnbaserade Kaspersky Security Network får du uppdaterade bedömningar i realtid. Det gör att du automatiskt och precist kan blockera meddelanden där man länkar till webbplatser för nätfiske.

  • Stoppa suspekta filer med vårt filter för bilagor

   Med de flexibla inställningarna kan du filtrera på:

   • Filnamn
   • Filtyp
   • Meddelandets storlek

   … och enligt enskilda regler.

   Med Kaspersky Secure Mail Gateway kan du identifiera smittade, misstänkta och skadade inkommande filer som du sedan sätter i karantän – och dessutom kan du identifiera och blockera lösenordsskyddade filer i utgående e-post. Och skulle något fel uppstå i en fil som skannas, sätts den filen i karantän.

   Med AEP övervakar du de program i VDI-miljöer där cyberbrottslingarna oftast försöker bryta sig in (det handlar bland annat om Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office och Java). På så sätt får du ett extra skyddslager mot okända hot.

  • Reglera inkommande meddelanden med svart- och vitlistning

   Användarna kan hantera de meddelanden de själva satt i karantän samt svartlista och vitlista olika avsändare. Det går också att hantera e-postkällor med IPv4 och IPv6 samt med jokertecken och vanliga uttryck.

  • Sänk kostnaderna och höj säkerheten

   Kaspersky Secure Mail Gateway levereras som en virtuell utrustning där följande ingår:

   • Mail Transfer Agent
   • Kaspersky Security for Linux Mail Server
   • Linux-operativsystem

   Det innebär att du får en e-postgateway och ett system för e-postsäkerhet, fullt integrerade – samtidigt som du slipper oroa dig för kompatibilitet. Utgifterna för maskinvara samt e-post- och säkerhetsadministrering blir alltså lägre, samtidigt som du optimerar implementeringen.

   Genom att använda virtuell utrustning stärker du dessutom feltoleransen. Om en enhet kraschar kan Kaspersky Secure Mail Gateway snabbt börja köras på en annan värd.

  • Smidigare administration

   Operativsystemet, e-postagenten och säkerhetsprogramvaran är redan integrerade, så ingen på IT-avdelningen behöver vara expert på Linux.

   Dessutom kan administratörerna sköta all e-posthantering och e-postsäkerhet i en enda avancerad webbkonsol. Med vår lösning skapar du en smidig daglig rutin, och på så sätt får du tid över till andra projekt.

   Med de avancerade rapportfunktionerna kan du skapa anpassade PDF-loggar och -rapporter, och med den regelbaserade trafikhanteringen kan du behandla meddelanden utifrån grupper av avsändare-mottagare.

  • Hjälp användarna att förbli effektiva

   Med vår lösning stoppar du effektivt skräppost, vilket ger färre störningsmoment och driftsavbrott för användarna. Dessutom slipper du problemet med att onödigt många legitima meddelanden markeras som skräppost.

   I ett oberoende skräpposttest från 2015 fick vi högst poäng – vår pricksäkerhet låg på 99,97 %.

   Med Kaspersky Secure Mail Gateway optimerar du verksamheten genom en kombination av snabb överföringshastighet och höga prestanda.

  • Spara pengar genom att stoppa kryphål och skadlig kod

   Med realtidsuppdateringarna i vår teknik mot nätfiske skyddar du användarna mot cyberbrottslingarnas angrepp.

   I vår modul mot nätfiske förebygger du angrepp genom att blockera e-brev där man länkar till nätfiskewebbplatser.

  • Stoppa dem som vill åt bolagets pengar och data

   Med realtidsuppdateringarna i vår teknik mot nätfiske skyddar du användarna mot cyberbrottslingarnas angrepp.

   I vår modul mot nätfiske förebygger du angrepp genom att blockera e-brev där man länkar till nätfiskewebbplatser.

  • Vårt skydd blir aldrig gammalt

   Med vårt molnbaserade Kaspersky Security Network (KSN) uppdateras följande skydd i realtid:

   • Skydd mot skräppost – inklusive automatisk uppdatering av skräppostskydd (EASUS) och ryktesfiltrering (för webbadresser)
   • Skydd mot skadlig programvara – inklusive ryktesfiltrering (för filer)
   • Skydd mot nätfiske

   Därmed skyddar du verksamheten från alla de nya hot som vi identifierar.

  • Maskinvara

   • Ledigt utrymme på ESXi datastore: 100 GB
   • Minne (RAM): 4 GB
  • Programvara

   • VMware ESXi 6.0
   • VMware ESXi 5.5 Update 2
En del av:

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?