Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center gör det enkelt att hantera säkerhet och IT-system. Konsolen är fullt skalbar och stöder växande företag med säkerhetskrav i förändring. Den underlättar omfattande system- och säkerhetshantering, med enkel separation av administratörsansvar – allt från en enda, enhetlig managementkonsol.

Kaspersky Security Center har många funktioner:

 • Optimal effektivitet: enkel att driftsätta och hantera med enhetliga principer
 • Centraliserad kontroll: en enda administrationskonsol för att visa och hantera säkerheten i hela företagsmiljön – molnet, fysiska och virtuella maskiner och mobilenheter
 • Smidig direktinstallation; förberedd konfiguration.

Oavsett om du sköter tio arbetsstationer eller tusentals i en centraliserad, distribuerad eller blandad infrastruktur, så gör Kaspersky Security Center det enkelt att installera, konfigurera och hantera vår omfattande säkerhetsteknik. Undvik besväret med att skala och aktivera nya verktyg och funktioner när ditt företags säkerhetsbehov utvecklas.

Läs mer om True Cybersecurity för företag och vad våra kunder säger om våra tekniker på here.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
 • Stärk IT-säkerheten, få en 360° överblick

  Ökande antal plattformar, enheter, programvaror och applikationer gör livet svårt för IT-säkerhetsansvariga.

  Komplexitet undergräver säkerheten, men om du inte har koll på vad du har, hur ska du då skydda det?

  Hårdvaruidentifiering, mjukvaruinventering och punktlig uppdatering av sårbarheter är arbetskrävande och tidsödande.

   

  Kaspersky Security Center hjälper dig att förenkla dessa utmaningar. Fysiska, virtuella och molnbaserade klienter hanteras via en och samma konsol, vilket ökar effektiviteten och minskar den totala ägandekostnaden.

  • Ta kontroll över tillgångarna, sänk kostnaderna

   Kaspersky Security Center ger dig fullständig insyn i den maskin- och programvara som körs i ditt nätverk. Spara på licenskostnader genom central övervakning och tillhandahållande av användarrättigheter. Automatiserad enhetsidentifiering, identifiering av hårdvara och mjukvaruinventering hjälper till att optimera resurser. Med Kaspersky Security Center är det lätt att spåra och kontrollera licensavtal för programvara och maskinvara.

  • Identifiera och hantera sårbarheter

   Funktionen för sårbarhets- och patchhantering i Kaspersky Security Center identifierar möjliga sätt för skadlig programvara att ta sig in i ditt nätverk genom att identifiera sårbarheter i dina program och operativsystem, och blockera dem innan den skadliga programvaran kan orsaka avbrott.

   Automatiserad sårbarhetsutvärdering är baserad på molninformation i realtid om sårbarhetsaktiviteter och håller viktiga korrigeringar uppdaterade utan att inverka på system eller användare. Med stöd för över 150 programvaror ger Kaspersky Security Centers funktioner för övervakning av sårbarheter ett omfattande skydd för de mest använda företagsprogrammen. När sårbarheterna har upptäckts prioriteras de och de farligaste avslutas först.

  • Automatiserad riskreducering

   Korrigeringsfiler hämtas, distribueras och installeras automatiskt oavsett om du har en fysisk, virtuell eller Amazon EC2-maskin. Optimerade algoritmer för Microsoft-uppdateringar sänker nätverkstrafiken och kräver mindre diskutrymme.

   Övervaka korrigeringsinstallationen med rapporter om framsteg och effektivitet hos korrigeringsfiler för program från tredje part.

  Effektivisera rutinuppgifter

  Kaspersky Security Center innehåller ett brett utbud av hanteringsfunktioner för IT-system, som effektiviserar rutinmässiga IT-uppgifter för heterogena nätverk.

  Kaspersky Security Centers utbyggbara arkitektur omfattar insticksprogram för hantering av säkerhetsprodukter till alla plattformar. Om en ny (eller uppdaterad) säkerhetsprodukt släpps kan motsvarande utbyggnad installeras i Kaspersky Security Center utan ominstallation eller korrigering på konsolen. Klientens programdistribution och driftsättning är lätt att utföra med Kaspersky Security Centers klienthanteringsverktyg medan centraliserad hantering kompletteras med rollbaserad åtkomst och integrerade paneler så att varje administratör bara kommer åt de verktyg och data som är relevanta för det egna ansvarsområdet.

  • Enkel skalbarhet

   Skala utan att ändra din första konfiguration. Upp till 100 000 fysiska, virtuella och molnbaserade klienter kan hanteras via en enda serverinstallation av Kaspersky Security Center, med optimerade säkerhetskopieringsfunktioner. Använd Microsoft SQL Server Always-On Availability Groups för att säkerställa hög tillgänglighet till managementkonsolen.

  • Förhindra dataförluster

   Centralt hanterade krypteringsfunktioner ger ytterligare ett lager av säkerhet för att förhindra dataförluster genom stöld eller skadlig programvara. Kaspersky Security Center ger administratörer tillgång till central aktivering/inaktivering av FileVault på Mac OS®, kryptering för mobila enheter, Kaspersky Encryption och Microsoft BitLocker® på Microsoft® Windows®. Det övervakar också statusen hos krypterade enheter, rapporterar blockerad åtkomst för krypterade filer och säkerhetskopierar krypteringsnycklar på land för att återställa glömda inloggningsuppgifter.

  • Optimera fjärrsupport

   Minska svarstiderna och öka effektiviteten med smidiga felsöknings- och supportfunktioner – anslutning till klientdatorer/fjärrstyrda datorer som hanteras i Kaspersky Security Center via RDP främjar enkel analys och felsökning för all programvara.

  • Sömlös driftsättning till fjärranslutna kontor

   Konfigurering av nya arbetsstationer hos filialer kan göras automatiskt via fjärrstyrning. Du kan också installera och planera nya program för automatisk installation efter kontorstid. Det gör det möjligt att skapa, lagra och driftsätta systemavbildningar från en central plats – perfekt för migrering till exempelvis Microsoft® Windows® 10.

  • Hantering av plattformsoberoende mobila enheter

   Kaspersky Security Center hanterar både företagets och de anställdas mobila enheter från samma konsol med samma effektivitet. Anställda kan på ett säkert sätt använda sina mobila enheter när de inte arbetar på kontoret utan att riskera säkerheten.

  • Skydda mobilt arbete

   Hantera skydd för mobila enheter i realtid via Kaspersky Security Center och få fullständig insikt genom det smarta skyddets nivåindikatorer. Separera företagets och personliga data på användarens enheter – inklusive gästenheter – och se till att lösenord och/eller kryptering av företagsdata används för att förhindra läckage i händelse av stöld eller förlust.

  • Stöd för de anställdas enheter

   BYOD-initiativ? Enkla administrationsguider i Kaspersky Security Center for Enterprise Mobility Management (EMM) möjliggör distribution av skydd via Over the Air-teknik (OTA), tredje parts EMM-system (VMWare AirWatch®) och registreringskonsoler (Samsung KNOX).

  • Underlätta administratörens arbetsbelastning med självbetjäningsportal

   Om en mobil enhet förloras eller blir stulen kan SIM-Watch, fjärrlås, rensa och hitta aktiveras direkt av en administratör eller användare via självbetjäningsportalen, för att förhindra obehörig åtkomst till företagsdata.

  Insyn och kontroll

  Managementkonsolen från Kaspersky Security Center med ett enda fönster gör det enkelt att hantera och skydda alla enheter – fysiska, virtuella och mobila.

  • Få överblick

   Integrerade Endpoint Detection and Response-sensorer (EDR) fångar upp och analyserar stora mängder data utan inverkan på användarproduktivitet. Kaspersky Security Center sänder och vidarebefordrar kommandon, meddelanden och information mellan EDR-servern och klientskyddet. Effektiva EDR-lösningar letar efter bevis på intrång – genom olika indikatorer – hos varje klient i nätverket i realtid, medan integrering med ledande SIEM och generiska syslog-anslutningar för SIEM-system underlättar rapportering och säkerhet.

  • Säkerställ systemintegritet och reagera snabbt på hot

   Med Kaspersky Security Center kan du övervaka alla ändringar i vitala delar av dina tillgångar, till exempel webbservrar och uttagsautomater, för att snabbt reagera på brott mot integriteten i dessa system. Ta emot händelser från System Integrity Monitor-komponenten – här kan du inte bara övervaka filsystemet i en enhet (övervakning av filintegritet), utan även dess registerfiler, brandväggsstatus och status för ansluten maskinvara.

  • Lättanvänd säkerhet för alla enheter

   Distribution, konfiguration och hantering av säkerhetspolicyer för alla enheter på alla plattformar sköts via konsolen, vilket ger bättre insyn och hantering.

  • Förhindra attacker från offentliga nätverk

   Osäkra offentliga trådlösa nätverk utsätter enheter – och företagets nätverk – för risker. Genom att skapa en lista med säkra nätverk åt anställda som reser kan du ge tillgång till säkra trådlösa nätverk och förbjuda användandet av andra nätverk utan att det påverkar mobilitet eller produktivitet.

  • Förenkla brandväggshanteringen

   Konfigurera och hantera inställningarna för brandväggen i operativsystemen Linux och Windows. Med Kaspersky Security Center kan du verkställa din nätverkspolicy till alla klienter från en enda konsol.

  • Minimera risker och förbättra de anställdas effektivitet

   Definiera och kontrollera vilka enheter och program som kommer åt ditt nätverk, och vad de kan köra, för att skydda mot skadlig programvara. Hantera och styr vilka enheter, program och webbplatser de anställda har tillgång till.

  • Koppla in beprövat skydd i molnmiljöer direkt

   Inbyggd integrering mellan managementkonsolen och Amazon Web Services molnmiljö ger fullständig överblick och kontroll över Kaspersky Endpoint Security for Linux och Kaspersky Security for Windows Server som distribueras i molnet.

   Distribuera Kaspersky Security Center på en Amazon EC2-instans för att hantera skyddet i din miljö eller prenumerera på en AMI från AWS Marketplace och få en instans med Kaspersky Security Center färdigt att använda. I det här fallet är Kaspersky Security Center installerat på instansen utan att du behöver göra någonting.

  • Tillämpa bästa granskningspraxis

   Granskningsförbättringar över alla klientprogram gör att administratörer kan spåra ändringar och återgå till tidigare policyer. Jämför två policyer för ett hanterat program – varpå en rapport genereras och återspeglar vilken policyinställning som matchar och vilken som skiljer sig åt. Det kan till exempel hända att du måste jämföra policyer om olika administratörer har skapat flera policyer för ett hanterat program på sina respektive kontor, eller om en enskild policy på toppnivå har ärvts av alla lokala kontor och modifierats för varje kontor.

  SÅ HÄR KÖPER DU

  Kaspersky Security Center ingår i:

 • Kompletta och uppdaterade krav finns att läsa om på Kaspersky Knowledge Base.

  Obs! Data nedan representerar de minsta RAM- och CPU-kraven för administrationsservern, administrationskonsolen och Network Agent. Läs användardokumentationen som levereras med produkten före driftsättning för mer information om systemkrav beroende på användning.

  Administrationsserver

  • Maskinvarukrav

   • CPU: Intel Pentium® 1 GHz eller högre (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
   • RAM: 4 GB
   • Tillgängligt hårddiskutrymme: 10 GB (när du använder systemhanteringsfunktioner måste det finnas minst 100 GB ledigt diskutrymme).
  • Programvarukrav

   • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 eller senare
   • Windows DAC 6.0.
   • Microsoft Windows Installer 4.5
  • Operativsystem som stöds

   Microsoft Windows

   • Microsoft Windows 10 Pro
   • Microsoft Windows 10 Enterprise
   • Microsoft Windows 10 Education
   • Microsoft Windows 10 Pro RS1
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS1 (Kompatibel filial: Enterprise 2016 LTSB)
   • Microsoft Windows 10 Education RS1
   • Microsoft Windows 10 Pro RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Education RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Pro RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 10 Education RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 8.1 Pro
   • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
   • Microsoft Windows 8 Pro
   • Microsoft Windows 8 Enterprise
   • Microsoft Windows 7 Professional med SP1 eller senare
   • Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate med SP1 eller senare
   • Microsoft Small Business Server 2008 Standard/Premium
   • Microsoft Small Business Server 2011 Essentials
   • Microsoft Small Business Server 2011 Premium Add-on
   • Microsoft Small Business Server 2011 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 Datacenter SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Foundation med SP2 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 SP1 eller senare Server Core
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/DataCenter
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation med SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 eller senare Core Mode
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2012 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2012 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Essentials
   • Microsoft Windows Server 2012 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
   • Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Edition (GA: 2016.10.14)
   • Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition (GA: 2016.10.14)
   • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2
   • Microsoft Windows Storage Server 2012
   • Microsoft Windows Storage Server 2012 R2
  • Virtualiseringsplattformar som stöds

   • VMware vSphere 5.5
   • VMware vSphere 6
   • Vmware Workstation 12.x Pro
   • Microsoft Hyper-V Server 2008
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 eller senare
   • Microsoft Hyper-V Server 2012
   • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
   • Microsoft Virtual PC 2007 (6.0.156.0)
   • Citrix XenServer 6.2
   • Citrix XenServer 6.5
   • Citrix XenServer 7
   • Parallels Desktop 11 eller senare
   • Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (endast Windows-gästinloggning)
  • Databaser som stöds

   • Microsoft SQL Server 2008 Express
   • Microsoft SQL 2008 R2 Express
   • Microsoft SQL 2012 Express
   • Microsoft SQL 2014 Express
   • Microsoft SQL Server 2008 (alla versioner)
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 (alla versioner)
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (alla versioner)
   • Microsoft SQL Server 2012 (alla versioner)
   • Microsoft SQL Server 2014 (alla versioner)
   • Microsoft SQL Server 2016 (alla versioner)
   • Microsoft Azure SQL Database
   • MySQL Standard Edition 5.5
   • MySQL Enterprise Edition 5.5
   • MySQL Standard Edition 5.6
   • MySQL Enterprise Edition 5.6
   • MySQL Standard Edition 5.7
   • MySQL Enterprise Edition 5.7

  Administrationsserver för Kaspersky Security Center Web Console

  • Maskinvarukrav

   • CPU: 1,4 GHz eller högre
   • RAM: 512 MB
   • Tillgängligt hårddiskutrymme: 1 GB
  • Programvarukrav

   Webbserver:

   • Apache 2.4.23 (för Windows)
   • Apache 2.4.23 (för Linux)
  • Operativsystem som stöds

   Microsoft Windows

   • Microsoft Windows 10 Pro
   • Microsoft Windows 10 Enterprise
   • Microsoft Windows 10 Education
   • Microsoft Windows 10 Pro RS1
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS1 (Kompatibel filial: Enterprise 2016 LTSB)
   • Microsoft Windows 10 Education RS1
   • Microsoft Windows 10 Pro RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Education RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Pro RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 10 Education RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 8.1 Pro
   • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
   • Microsoft Windows 8 Pro
   • Microsoft Windows 8 Enterprise
   • Microsoft Windows 7 Professional med SP1 eller senare
   • Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate med SP1 eller senare
   • Microsoft Small Business Server 2008 Standard/Premium
   • Microsoft Small Business Server 2011 Essentials
   • Microsoft Small Business Server 2011 Premium Add-on
   • Microsoft Small Business Server 2011 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 Datacenter SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Foundation med SP2 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 SP1 eller senare Server Core
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/DataCenter
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation med SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 eller senare Core Mode
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2012 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2012 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Essentials
   • Microsoft Windows Server 2012 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
   • Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Edition (GA: 2016.10.14)
   • Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition (GA: 2016.10.14)
   • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2
   • Microsoft Windows Storage Server 2012
   • Microsoft Windows Storage Server 2012 R2

   Linux/UNIX

   • Debian GNU/Linux 7.х (upp till 7.8) x32
   • Debian GNU/Linux 7.х (upp till 7.8) x64
   • Ubuntu Server 14.04 LTS x32
   • Ubuntu Server 14.04 LTS x64
   • CentOS 6.х (upp till 6.6) x64

  Kaspersky Security Center Web Console

  • Webbservrar som stöds

   Microsoft Internet Explorer 9.0:

   • Microsoft Windows Server 2008,
   • Microsoft Windows Server 2008 R2,
   • Microsoft Windows Server 2012,
   • Microsoft Windows Server 2012 R2,
   • Microsoft Windows Vista,
   • Microsoft Windows 7.

   Microsoft Internet Explorer 10.0 med:

   • Microsoft Windows 7 SP1,
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1,
   • Microsoft Windows Server 2012,
   • Microsoft Windows Server 2012 R2,
   • Microsoft Windows 8, 8.1
   • Microsoft Windows 10

   Microsoft Edge med:

   • Microsoft Windows 10

   Microsoft Internet Explorer 11.0 med:

   • Microsoft Windows 7 SP1,
   • Microsoft Windows 8.1,
   • Microsoft Windows Server 2012 R2,
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1,
   • Microsoft Windows 10.

   Firefox 47 och senare

   Safari 8 med Mac OS X 10.10 (Yosemite)

   Safari 9 med Mac OS X 10.11 (El Capitan)

   Google Chrome 53 eller senare

  Network Agent

  Följande minimikrav gäller för datorer som Network Agent är installerat på:

  • Maskinvarukrav

   • CPU: 1 GHz eller högre (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
   • RAM: 512 MB
   • Tillgängligt hårddiskutrymme: 1 GB

   Om en dator även används som uppdateringsagent gäller följande maskinvarukrav:

   • CPU: 1 GHz eller högre (1,4 GHz är minimum för ett 64-bitars OS)
   • RAM: 1 GB
   • Tillgängligt hårddiskutrymme: 4 GB
  • Operativsystem som stöds

   Microsoft Windows

   • Microsoft Windows Embedded POSReady 7
   • Microsoft Windows Embedded Standard 7 med SP1
   • Microsoft Windows Embedded 8 Standard
   • Microsoft Windows Embedded 8 Industry Pro
   • Microsoft Windows Embedded 8 Industry Enterprise
   • Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro
   • Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise
   • Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Update
   • Microsoft Windows 10 Home
   • Microsoft Windows 10 Pro
   • Microsoft Windows 10 Enterprise
   • Microsoft Windows 10 Education
   • Microsoft Windows 10 Home RS1
   • Microsoft Windows 10 Pro RS1
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS1 (Kompatibel filial: Enterprise 2016 LTSB)
   • Microsoft Windows 10 Education RS1
   • Microsoft Windows 10 Home RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Pro RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Education RS2 (GA: februari, 2017)
   • Microsoft Windows 10 Home RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 10 Pro RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 10 Education RS3 (GA: oktober 2017)
   • Microsoft Windows 8.1 Pro
   • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
   • Microsoft Windows 8 Pro
   • Microsoft Windows 8 Enterprise
   • Microsoft Windows 7 Professional med SP1 eller senare
   • Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate med SP1 eller senare
   • Microsoft Windows 7 Professional
   • Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate
   • Microsoft Windows 7 Home Basic/Premium
   • Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate med SP1
   • Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate med SP2 eller senare
   • Microsoft Windows XP Professional med SP3 eller senare
   • Microsoft Windows XP Professional med SP2
   • Microsoft Windows XP Home SP3 eller senare
   • Microsoft Essential Business Server 2008 Standard/Premium
   • Microsoft Small Business Server 2003 Standard/Premium med SP1
   • Microsoft Small Business Server 2008 Standard/Premium
   • Microsoft Small Business Server 2011 Essentials
   • Microsoft Small Business Server 2011 Premium Add-on
   • Microsoft Small Business Server 2011 Standard
   • Microsoft Windows Home Server 2011
   • Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 Standard/Premium
   • Microsoft Windows 2000 Server
   • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise med SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 Standard med SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise med SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard med SP2
   • Microsoft Windows Server 2008 Datacenter SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Foundation med SP2 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 SP1 eller senare Server Core
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/DataCenter
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation med SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 eller senare Core Mode
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1 eller senare
   • Microsoft Windows Server 2012 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2012 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Essentials
   • Microsoft Windows Server 2012 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Server Core
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
   • Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Edition (GA: 2016.10.14)
   • Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition (GA: 2016.10.14)
   • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2
   • Microsoft Windows Storage Server 2012
   • Microsoft Windows Storage Server 2012 R2

   Linux/UNIX

   • Debian GNU/Linux 8.х x32
   • Debian GNU/Linux 8.х x64
   • Debian GNU/Linux 7.х (upp till 7.8) x32
   • Debian GNU/Linux 7.х (upp till 7.8) x64
   • Ubuntu Server 16.04 LTS x32
   • Ubuntu Server 16.04 LTS x64
   • Ubuntu Server 14.04 LTS x32
   • Ubuntu Server 14.04 LTS x64
   • Ubuntu Desktop 16.04 LTS x32
   • Ubuntu Desktop 16.04 LTS x64
   • Ubuntu Desktop 14.04 LTS x32
   • Ubuntu Desktop 14.04 LTS x64
   • CentOS 7.0 x64
   • CentOS 6.х (upp till 6.6) x64
   • Red Hat Enterprise Linux Server 7.x х64
   • SUSE Linux Enterprise Server 12 (alla SP) х64
   • SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (alla SP) х64

   MacOS

   • Mac OS X 10.4 (Tiger);
   • Mac OS X 10.5 (Leopard);
   • Mac OS X 10.6 (Snow leopard).
   • OS X 10.7 (Lion)
   • OS X 10.8 (Mountain Lion)
   • OS X 10.9 (Mavericks)
   • OS X 10.10 (Yosemite)
   • OS X 10.11 (El Capitan)
   • macOS Sierra (10.12)
  • Virtualiseringsplattformar som stöds

   • VMware vSphere 5.5
   • VMware vSphere 6
   • VMware Workstation 9.x
   • Vmware Workstation 10.x
   • Vmware Workstation 11.x
   • Vmware Workstation 12.x Pro
   • Microsoft Hyper-V Server 2008
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 eller senare
   • Microsoft Hyper-V Server 2012
   • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
   • Citrix XenServer 6.2
   • Citrix XenServer 6.5
   • Citrix XenServer 7

  Versionskrav för prenumeration

  Detta program finns tillgängligt som en del av Kaspersky Endpoint Security for Business och kan köpas som prenumeration med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om tillgängligheten av prenumerationer i ditt land – och se systemkrav för programmen here.

En del av

  Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

  Godkänn och stäng