Hoppa till huvudinnehållet

KasperskySecurity Center

Kaspersky Security Center gör det enkelt att hantera säkerhet och IT-system. Konsolen är fullt skalbar och stöder växande företag med säkerhetskrav i förändring. Den underlättar omfattande system- och säkerhetshantering, med enkel separation av administratörsansvar – allt från en enda, enhetlig managementkonsol som också finns som webbaserad konsol.

Kaspersky Security Center har många funktioner:

 • En kraftfull administrationskonsol, med ytterligare ett flexibelt webbaserat gränssnitt som är tillgängligt oavsett var du befinner dig – via en statisk eller mobil enhet.
 • Det centraliserade fönstret gör att du kan visa och hantera säkerheten i hela företagsmiljön – molnet, fysiska och virtuella maskiner och mobila enheter.
 • Enkel driftsättning och säkerhetshantering med förberedda enhetliga principer.

Oavsett om du sköter flera hundra arbetsstationer eller 100 000 i en centraliserad, distribuerad eller blandad infrastruktur, så gör Kaspersky Security Center det enkelt att installera, konfigurera och hantera vår omfattande säkerhetsteknik. Undvik besväret med att skala och aktivera nya verktyg och funktioner när ditt företags säkerhetsbehov utvecklas.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
 • Automatisera IT-säkerheten och få en 360° överblick

  Ökande antal plattformar, enheter, programvaror och applikationer gör livet svårt för IT-säkerhetsansvariga. Komplexitet undergräver säkerheten och om du inte har koll på vad du har, hur ska du då skydda det?

  Hårdvaruidentifiering, programvaruinventering och punktlig uppdatering av sårbarheter är arbetskrävande och tidsödande.

  Kaspersky Security Center hjälper dig att förenkla dessa utmaningar. Fysiska, virtuella och molnbaserade klienter, mobila enheter och inbäddade system hanteras via en och samma konsol, vilket ökar effektiviteten och minskar den totala ägandekostnaden.

  • Ta kontroll över tillgångarna, sänk kostnaderna

   Kaspersky Security Center ger dig fullständig insyn i den maskin- och programvara som körs i ditt nätverk. Spara på licenskostnader genom central övervakning och tillhandahållande av användarrättigheter. Automatiserad enhetsidentifiering, identifiering av hårdvara och mjukvaruinventering hjälper till att optimera resurser. Med Kaspersky Security Center är det lätt att spåra och kontrollera licensavtal för programvara och maskinvara.

  • Identifiera och hantera sårbarheter

   Funktionen för sårbarhets- och patchhantering som hanteras i Kaspersky Security Center identifierar möjliga sätt för skadlig programvara att ta sig in i ditt nätverk genom att identifiera sårbarheter i dina program och operativsystem, och blockera dem innan den skadliga programvaran kan orsaka avbrott.

   Automatiserad sårbarhetsutvärdering är baserad på molninformation i realtid om sårbarhetsaktiviteter och håller viktiga korrigeringar uppdaterade utan att inverka på system eller användare. Med stöd för över 150 programvaror ger Kaspersky Security Centers funktioner för övervakning av sårbarheter ett omfattande skydd för de mest använda företagsprogrammen. När sårbarheterna har upptäckts prioriteras de och de farligaste avslutas först.

  • Automatiserad riskreducering

   Korrigeringsfiler hämtas, distribueras och installeras automatiskt oavsett om du har en fysisk, virtuell eller molnbaserad maskin. Optimerade algoritmer för Microsoft-uppdateringar sänker nätverkstrafiken och kräver mindre diskutrymme.

   Övervaka korrigeringsinstallationen med rapporter om framsteg och effektivitet hos korrigeringsfiler för program från tredje part.

  Effektivisera rutinuppgifter

  Kaspersky Security Center innehåller ett brett utbud av hanteringsfunktioner för IT-system, som effektiviserar rutinmässiga IT-uppgifter för heterogena nätverk.

  Kaspersky Security Centers utbyggbara arkitektur omfattar insticksprogram för hantering av säkerhetsprodukter till alla plattformar. Om en ny (eller uppdaterad) produkt släpps kan motsvarande tillägg installeras i Kaspersky Security Center utan att du behöver patcha eller installera om konsolen. Klientens programdistribution och driftsättning är lätt att utföra med Kaspersky Security Centers klienthanteringsverktyg, medan centraliserad hantering kompletteras med rollbaserad åtkomst och integrerade paneler, så att varje administratör bara kommer åt de verktyg och data som är relevanta för det egna ansvarsområdet.

  • Enkel skalbarhet

   Skala utan att ändra din första konfiguration. Upp till 100 000 fysiska, virtuella och molnbaserade klienter kan hanteras via en enda serverinstallation av Kaspersky Security Center. En distributionspunkt kan hantera upp till 10 000 värdar. Huvud-sekundär-hierarkier kan också skapas för flera servrar, där roller och rättigheter som sätts upp på huvudservern ärvs av alla sekundärservrar, och huvudservern är medveten om alla värdar som hanteras av alla sekundära servrar.

  • Skydda dina data

   Centralt hanterade krypteringsfunktioner ger ytterligare ett lager av säkerhet för att förhindra dataförluster genom skadlig programvara eller borttappad enhet. Kaspersky Security Center ger administratörer tillgång till central aktivering/inaktivering av FileVault 2.0 på Mac OS®, kryptering för mobila enheter, Kaspersky Encryption och Microsoft BitLocker® på Microsoft® Windows®. Det övervakar också statusen hos krypterade enheter, rapporterar blockerad åtkomst för krypterade filer och säkerhetskopierar krypteringsnycklar på land för att återställa glömda inloggningsuppgifter.

  • Optimera fjärrsupport

   Minska svarstiderna och öka effektiviteten med smidiga felsöknings- och supportfunktioner – anslutning till klientdatorer/fjärrstyrda datorer som hanteras i Kaspersky Security Center via RDP främjar enkel analys och felsökning för all programvara.

  • Sömlös driftsättning till fjärranslutna kontor

   Konfigurering av nya arbetsstationer hos filialer kan göras automatiskt via fjärrstyrning. Du kan också installera och planera nya program för automatisk installation efter kontorstid. Det gör det möjligt att skapa, lagra och driftsätta systemavbildningar från en central plats – perfekt för migrering till exempelvis Microsoft® Windows® 10.

  • Hantering av plattformsoberoende mobila enheter

   Kaspersky Security Center kan hantera både företagets och de anställdas mobila enheter från samma konsol med samma effektivitet. Anställda kan på ett säkert sätt använda sina mobila enheter när de inte arbetar på kontoret, utan att riskera säkerheten.

  • Skydda mobilt arbete

   Hantera hotskydd för mobila enheter från Kaspersky Security Center och få fullständig insikt med det smarta skyddets nivåindikatorer. Separera företagets och personliga data på användarens enheter – inklusive gästenheter – och se till att lösenord eller kryptering av företagsdata används för att förhindra läckage i händelse av stöld eller förlust av enheten.

  • Stöd för de anställdas enheter

   BYOD-initiativ? Vi erbjuder enkla administrationsguider i Kaspersky Security Center för driftsättning av skydd med Over the Air-teknik (OTA) och registreringskonsoler (KNOX).

  • Underlätta administratörens arbetsbelastning med självbetjäningsportalen

   Om en mobil enhet förloras eller blir stulen kan SIM-Watch, fjärrlås, rensa och hitta aktiveras direkt av en administratör eller användare via självbetjäningsportalen, för att förhindra obehörig åtkomst till företagsdata.

  Insyn och kontroll

  Managementkonsolen från Kaspersky Security Center med ett enda fönster gör det enkelt att hantera och skydda alla enheter – fysiska, virtuella och mobila.

  • En managementkonsol för SaaS-säkerhet

   Hantera enkelt viktiga säkerhetsfunktioner på distans med vår Kaspersky Security Center-molnkonsol. Det är en molnbaserad hanteringsserver som driftsätts i Azure. Du behöver inte lägga tid och resurser på att driftsätta och underhålla en hanteringsserver – kunderna kan lämna över ansvaret till Kaspersky och vi tar hand om det åt dig. Skyddet för Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer med Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan nu hanteras direkt genom molnkonsolen.
   Huvudfunktioner:

   • Centraliserad identifiering och driftsättning av klienter
   • Stöd för distributionspunkter
   • Serverhierarkin har stöd för migrering – t.ex. flytt av huvudservern till molnet samtidigt som sekundärservern behålls lokalt
   • Migreringsguide
   • Stöd för upp till 10 000 noder, vilket gör det lämpligt för företag av alla storlekar – även större bolag

   Befintliga hanteringsalternativ – MMC-konsolen och webbkonsolen – är fortfarande tillgängliga.

  • Säkerställ systemintegritet och reagera snabbt på hot

   Med Kaspersky Security Center kan du övervaka alla ändringar i vitala delar av dina tillgångar, till exempel webbservrar och uttagsautomater, för att snabbt reagera på intrång. . Ta emot händelser från System Integrity Monitor-komponenten – här kan du inte bara övervaka filsystemet i en enhet (övervakning av filintegritet), utan även dess registerfiler, brandväggsstatus och status för ansluten maskinvara.

  • Lättanvänd säkerhet för alla enheter

   Distribution, konfiguration och hantering av säkerhetspolicyer för alla enheter på alla plattformar sköts via konsolen, vilket ger bättre insyn och hantering.

  • Förhindra attacker från offentliga nätverk

   Osäkra offentliga trådlösa nätverk utsätter enheter – och företagets nätverk – för risker. Genom att skapa en lista med säkra nätverk åt anställda som reser kan du ge tillgång till säkra trådlösa nätverk och förbjuda användandet av andra nätverk utan att det påverkar mobilitet eller produktivitet.

  • Förenkla brandväggshanteringen

   Konfigurera och hantera inställningarna för brandväggen i operativsystemen Linux och Windows. Med Kaspersky Security Center kan du verkställa din nätverkspolicy till alla klienter från en enda konsol.

  • Minimera risker och förbättra de anställdas effektivitet

   Definiera och kontrollera vilka enheter och program som kommer åt ditt nätverk, och vad de kan köra, för att skydda mot skadlig programvara. Hantera och styr vilka enheter, program och webbplatser de anställda har tillgång till.

  • Koppla in beprövat skydd i molnmiljöer direkt

   Inbyggd integrering mellan managementkonsolen och Amazon Web Services molnmiljö ger fullständig överblick och kontroll över Kaspersky Endpoint Security for Linux och Kaspersky Security for Windows Server som distribueras i molnet.

   Distribuera Kaspersky Security Center på en Amazon EC2-instans för att hantera skyddet i din miljö eller prenumerera på en AMI från AWS Marketplace och få en instans med Kaspersky Security Center färdigt att använda. I det här fallet är Kaspersky Security Center installerat på instansen utan att du behöver göra någonting.

   Andra offentliga moln kan också användas som vanligt.

  • Optimerade uppdateringar och trafik

   En ny signaturuppdateringsmekanism minskar mängden uppdateringstrafik som färdas mellan din Kaspersky Security Center-server och agenterna med upp till 20 gånger.

   Ytterligare volymoptimering kan uppnås genom att använda en fjärrstyrd klient som distributionspunkt. Alla distributionspunkter kan nu även fungera som en Kaspersky Security Network-proxy i fjärrstyrda miljöer.

   Den minskade belastningen på kommunikationskanalerna innebär mer bandbredd tillgängligt för andra uppgifter.

  • Tillämpa bästa granskningspraxis

   Granskningsförbättringar över alla klientprogram gör att administratörer kan spåra ändringar och återgå till tidigare policyer. Jämför två policyer för ett hanterat program – varpå en rapport genereras och återspeglar vilken policyinställning som matchar och vilken som skiljer sig åt. Det kan vara särskilt användbart, exempelvis om olika administratörer har skapat flera policyer för ett hanterat program på sina respektive kontor, eller om en enskild policy på toppnivå har ärvts av alla lokala kontor och modifierats för varje kontor.

  SÅ HÄR KÖPER DU

  Kaspersky Security Center ingår i:

En del av