Kaspersky Security Center

KasperskySecurity Center

Kaspersky Security Center gör det enkelt att hantera säkerhet och IT-system. Konsolen är fullt skalbar och stöder växande företag med säkerhetskrav i förändring. Den underlättar omfattande system- och säkerhetshantering, med enkel separation av administratörsansvar – allt från en enda, enhetlig managementkonsol som också finns som webbaserad konsol.

Kaspersky Security Center har många funktioner:

 • En kraftfull administrationskonsol, med ytterligare ett flexibelt webbaserat gränssnitt som är tillgängligt oavsett var du befinner dig – via en statisk eller mobil enhet.
 • Det centraliserade fönstret gör att du kan visa och hantera säkerheten i hela företagsmiljön – molnet, fysiska och virtuella maskiner och mobila enheter.
 • Enkel driftsättning och säkerhetshantering med förberedda enhetliga principer.

Oavsett om du sköter flera hundra arbetsstationer eller 100 000 i en centraliserad, distribuerad eller blandad infrastruktur, så gör Kaspersky Security Center det enkelt att installera, konfigurera och hantera vår omfattande säkerhetsteknik. Undvik besväret med att skala och aktivera nya verktyg och funktioner när ditt företags säkerhetsbehov utvecklas.

Läs mer om True Cybersecurity för företag och vad våra kunder säger om våra tekniker på here.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
 • Automatisera IT-säkerheten och få en 360° överblick

  Ökande antal plattformar, enheter, programvaror och applikationer gör livet svårt för IT-säkerhetsansvariga. Komplexitet undergräver säkerheten och om du inte har koll på vad du har, hur ska du då skydda det?

  Hårdvaruidentifiering, programvaruinventering och punktlig uppdatering av sårbarheter är arbetskrävande och tidsödande.

  Kaspersky Security Center hjälper dig att förenkla dessa utmaningar. Fysiska, virtuella och molnbaserade klienter, mobila enheter och inbäddade system hanteras via en och samma konsol, vilket ökar effektiviteten och minskar den totala ägandekostnaden.

  • Ta kontroll över tillgångarna, sänk kostnaderna

   Kaspersky Security Center ger dig fullständig insyn i den maskin- och programvara som körs i ditt nätverk. Spara på licenskostnader genom central övervakning och tillhandahållande av användarrättigheter. Automatiserad enhetsidentifiering, identifiering av hårdvara och mjukvaruinventering hjälper till att optimera resurser. Med Kaspersky Security Center är det lätt att spåra och kontrollera licensavtal för programvara och maskinvara.

  • Identifiera och hantera sårbarheter

   Funktionen för sårbarhets- och patchhantering som hanteras i Kaspersky Security Center identifierar möjliga sätt för skadlig programvara att ta sig in i ditt nätverk genom att identifiera sårbarheter i dina program och operativsystem, och blockera dem innan den skadliga programvaran kan orsaka avbrott.

   Automatiserad sårbarhetsutvärdering är baserad på molninformation i realtid om sårbarhetsaktiviteter och håller viktiga korrigeringar uppdaterade utan att inverka på system eller användare. Med stöd för över 150 programvaror ger Kaspersky Security Centers funktioner för övervakning av sårbarheter ett omfattande skydd för de mest använda företagsprogrammen. När sårbarheterna har upptäckts prioriteras de och de farligaste avslutas först.

  • Automatiserad riskreducering

   Korrigeringsfiler hämtas, distribueras och installeras automatiskt oavsett om du har en fysisk, virtuell eller molnbaserad maskin. Optimerade algoritmer för Microsoft-uppdateringar sänker nätverkstrafiken och kräver mindre diskutrymme.

   Övervaka korrigeringsinstallationen med rapporter om framsteg och effektivitet hos korrigeringsfiler för program från tredje part.

  Effektivisera rutinuppgifter

  Kaspersky Security Center innehåller ett brett utbud av hanteringsfunktioner för IT-system, som effektiviserar rutinmässiga IT-uppgifter för heterogena nätverk.

  Kaspersky Security Centers utbyggbara arkitektur omfattar insticksprogram för hantering av säkerhetsprodukter till alla plattformar. Om en ny (eller uppdaterad) produkt släpps kan motsvarande tillägg installeras i Kaspersky Security Center utan att du behöver patcha eller installera om konsolen. Klientens programdistribution och driftsättning är lätt att utföra med Kaspersky Security Centers klienthanteringsverktyg, medan centraliserad hantering kompletteras med rollbaserad åtkomst och integrerade paneler, så att varje administratör bara kommer åt de verktyg och data som är relevanta för det egna ansvarsområdet.

  • Enkel skalbarhet

   Skala utan att ändra din första konfiguration. Upp till 100 000 fysiska, virtuella och molnbaserade klienter kan hanteras via en enda serverinstallation av Kaspersky Security Center. En distributionspunkt kan hantera upp till 10 000 värdar. Master/slave-hierarkier kan också skapas för flera servrar, där roller och rättigheter tillämpas på huvudservern och ärvs av alla slavservrar, och huvudservern är medveten om alla värdar som hanteras av alla slavenheter.

  • Skydda dina data

   Centralt hanterade krypteringsfunktioner ger ytterligare ett lager av säkerhet för att förhindra dataförluster genom skadlig programvara eller borttappad enhet. Kaspersky Security Center ger administratörer tillgång till central aktivering/inaktivering av FileVault 2.0 på Mac OS®, kryptering för mobila enheter, Kaspersky Encryption och Microsoft BitLocker® på Microsoft® Windows®. Det övervakar också statusen hos krypterade enheter, rapporterar blockerad åtkomst för krypterade filer och säkerhetskopierar krypteringsnycklar på land för att återställa glömda inloggningsuppgifter.

  • Optimera fjärrsupport

   Minska svarstiderna och öka effektiviteten med smidiga felsöknings- och supportfunktioner – anslutning till klientdatorer/fjärrstyrda datorer som hanteras i Kaspersky Security Center via RDP främjar enkel analys och felsökning för all programvara.

  • Sömlös driftsättning till fjärranslutna kontor

   Konfigurering av nya arbetsstationer hos filialer kan göras automatiskt via fjärrstyrning. Du kan också installera och planera nya program för automatisk installation efter kontorstid. Det gör det möjligt att skapa, lagra och driftsätta systemavbildningar från en central plats – perfekt för migrering till exempelvis Microsoft® Windows® 10.

  • Hantering av plattformsoberoende mobila enheter

   Kaspersky Security Center kan hantera både företagets och de anställdas mobila enheter från samma konsol med samma effektivitet. Anställda kan på ett säkert sätt använda sina mobila enheter när de inte arbetar på kontoret, utan att riskera säkerheten.

  • Skydda mobilt arbete

   Hantera hotskydd för mobila enheter från Kaspersky Security Center och få fullständig insikt med det smarta skyddets nivåindikatorer. Separera företagets och personliga data på användarens enheter – inklusive gästenheter – och se till att lösenord eller kryptering av företagsdata används för att förhindra läckage i händelse av stöld eller förlust av enheten.

  • Stöd för de anställdas enheter

   BYOD-initiativ? Vi erbjuder enkla administrationsguider i Kaspersky Security Center för driftsättning av skydd med Over the Air-teknik (OTA) och registreringskonsoler (KNOX).

  • Underlätta administratörens arbetsbelastning med självbetjäningsportalen

   Om en mobil enhet förloras eller blir stulen kan SIM-Watch, fjärrlås, rensa och hitta aktiveras direkt av en administratör eller användare via självbetjäningsportalen, för att förhindra obehörig åtkomst till företagsdata.

  Insyn och kontroll

  Managementkonsolen från Kaspersky Security Center med ett enda fönster gör det enkelt att hantera och skydda alla enheter – fysiska, virtuella och mobila.

  • En managementkonsol för SaaS-säkerhet

   Hantera enkelt viktiga säkerhetsfunktioner på distans med vår Kaspersky Security Center-molnkonsol. Det är en molnbaserad hanteringsserver som driftsätts i Azure. Du behöver inte lägga tid och resurser på att driftsätta och underhålla en hanteringsserver – kunderna kan lämna över ansvaret till Kaspersky och vi tar hand om det åt dig. Skyddet för Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer med Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan nu hanteras direkt genom molnkonsolen.
   Huvudfunktioner:

   • Centraliserad identifiering och driftsättning av klienter
   • Stöd för distributionspunkter
   • Serverhierarkin har stöd för migrering – t.ex. flyttning av huvudservern till molnet samtidigt som slavservern behålls lokalt
   • Migreringsguide
   • Stöd för upp till 10 000 noder, vilket gör det lämpligt för företag av alla storlekar – även större bolag

   Befintliga hanteringsalternativ – MMC-konsolen och webbkonsolen – är fortfarande tillgängliga.

  • Säkerställ systemintegritet och reagera snabbt på hot