Kaspersky Security for Mobile

Den ökande mängden av vitt skilda mobila säkerhetshot som skadlig programvara, nätfiske, skadliga webbplatser och risken för dataförlust är en utmaning för alla verksamheter i dag. Du måste alltså skydda verksamhetens mobila enheter (med tillhörande appar och information) väl. De säkerhetskrav som uppstår ur vårt sätt att använda mobila enheter kräver dock mycket specifika skydd.

Med Kaspersky Security for Mobile skyddar och hanterar du både verksamhetens och användarnas egna mobila enheter (BYOD-enheter) genom en kombination av ledande säkerhetsteknik och stöd för Android, iOS och Windows Phone.

 • Mobil säkerhet av högsta klass

  Vi var den första leverantören av säkerhetslösningar som identifierade mobil skadlig programvara – en prestation som vi fortsatt via banbrytande mobil säkerhet och en gedigen meritlista när det gäller att skydda mobila klienter mot de allra senaste hoten.

  • Skydd på flera nivåer

   Med en kombination av signaturbaserade, heuristiska och molnbaserade funktioner skyddar vi mobila enheter (och företagsapparna i dem) mot både kända och okända mobila hot.

   • Skanna mobila enheter på begäran eller enligt ett schema
   • Distribuera uppdateringar för mobila säkerhetsagenter via fjärrinstallation (OTA: Over the Air)
  • Blockera nätfiske och skräppost

   Med vår lösning skyddar du användarna från webbplatser där nätfiskarna kapar information och personupplysningar – och dessutom filtrerar du effektivt bort oönskade samtal och SMS.

  • Kontroll av internetanvändning

   Med våra verktyg för webbkontroll (som du enkelt konfigurerar) kan du:

   • Blockera skadliga webbplatser
   • Blockera åtkomsten till givna sorters webbplatser, till exempel sociala medier, pokersidor och pornografi
  • Identifiera rotåtkomst/modifiering

   Rotåtkomst- och modifieringsincidenter identifieras automatiskt och rapporteras sedan till IT-administratören. De berörda enheterna blockeras från företagets data och appar. Med den selektiva rensningen kan administratörerna också radera alla företagsappar och -data från enheterna.

  • Skydda data på försvunna mobila enheter

   Med det fjärrstyrda stöldskyddet kan du låsa den försvunna enheten, radera valfria appar och data samt visa enhetens position på en karta. Du kan också utlösa ett larm på enheten och ta bilder av obehöriga användare. Google Cloud Messaging (GCM) stöds, så stöldskyddskommandon skickas snabbt till Android-telefoner.

   Även om en obehörig användare byter SIM-kort på enheten får du via vår SIM Watch-teknik enhetens nya telefonnummer – så att du fortfarande har fjärråtkomst till alla stöldskyddsfunktioner. Dessutom kan användarna styra funktionerna för att låsa, rensa och hitta enheten direkt i självbetjäningsportalen. Då kan de agera snabbt om de blir av med sin enhet, utan att belasta administratörerna.

  Mobile Application Management (MAM)

  Med inneslutningen och kontrollverktygen får du ett extra skyddslager för verksamhetens appar och data.

  • Skilj företagets appar och data från privata appar och data

   Med vår appinneslutning lagrar du företagets appar och data i särskilda containrar på användarnas mobila enheter.

  • Skydda inneslutna appar och data

   Du kan skydda containrarna ytterligare:

   • Du kan kräva kryptering för alla data i containrarna
   • Du kan hindra användarna från att kopiera data i containrarna för att sedan klistra in dem utanför containrarna
   • Du kan ange att användarna måste logga in igen efter en given period utan aktivitet i en innesluten app
  • Blockera appar och data för tidigare anställda

   När en anställd slutar och följaktligen tar med sig sin privata mobila enhet kan du enkelt ta bort alla inneslutna appar och data från den enheten med den fjärrstyrda rensningen – utan att det påverkar några privata data och inställningar.

  • Du styr apparna

   Med verktygen för programkontroll kan du styra vilka appar som får användas. Du kan skapa:

   • Vitlistor över säkra appar
   • Svartlistor över de appar du vill blockera
   • Du kan enkelt implementera en regel där endast vitlistade appar går att använda – eller en regel där endast svartlistade appar blockeras.
  • Safe Browser

   Med Safe Browser – ett komplement till våra MAM-funktioner – skyddar du onlineanvändare på alla kompatibla plattformar.vDu kan hindra användarna från att gå in på skadliga webbplatser och webbplatser där man bedriver nätfiske.

  Flexibel MDM

  Med omfattande funktioner för hantering av mobila enheter (MDM) och stöd för de vanligaste plattformarna får du lättare att hantera den mobila säkerheten.

  • Stöd för MDM på flera olika plattformar

   Med Kaspersky Security for Mobile använder du, i ett centralt gränssnitt, MDM-regler på Microsoft Exchange ActiveSync- och iOS MDM-enheter – det blir då lätt att:

   • Göra inställningar för PIN-koder
   • Kräva komplexa lösenord
   • Kryptera enhetsdata
   • Förhindra användningen av kameran på en enhet
   • Få detaljerad information om både själva enheterna och apparna på dem
   • Hantera en rad andra mobila funktioner
   • Med stödet för Samsung KNOX 1.0 och 2.0 kan du hantera följande på Samsung-enheter:

   Inställningar för brandväggar

   • APN
   • VPN
   • Inställningar för Exchange Server
  • Installera säkerhet via OTA (Over the Air)

   Du kan anpassa den mobila säkerheten och sedan fjärrinstallera den (OTA) på alla enheter. Du skickar bara en QR-kod eller en länk för varje mobil enhet via e-post eller SMS.

  Central hantering

  Alla våra klientskydd – för arbetsstationer, filservrar, mobila enheter och mycket annat – utvecklas av våra egna experter, som en del i en samlad kodbas. Med den täta integreringen blir våra produkter stabila och lätthanterliga.

  • Hantering i ett och samma fönster

   Vi ger dig en enhetlig managementkonsol: Kaspersky Security Center. Där övervakar och styr du alla klientskydd centralt. Med Kaspersky Security Center blir det lätt att hantera säkerheten för verksamhetens bärbara och stationära datorer, servrar, virtuella datorer samt mycket annat – samtidigt som du kan hantera alla systemverktyg centralt.

  • Hjälp användarna att hjälpa sig själva

   Med självbetjäningsportalen kan användarna enkelt sköta grundläggande administration utan att behöva be IT-administratörerna om hjälp. I portalen kan användarna ansluta nya enheter samt få hjälp att se till att alla nödvändiga certifikat finns installerade på enheten.

  • Dela upp hanteringen mellan olika administratörer

   Med rollbaserad åtkomstkontroll* kan du tilldela olika ansvarsområden för säkerhet och hantering till olika personer inom IT-administrationen. Du kan enkelt anpassa Kaspersky Security Center-konsolen så att varje administratör får upp endast de verktyg och den information som hör till det egna ansvarsområdet.

   *Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) ingår endast i Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced och Kaspersky Total Security for Business.

  • Fjärrhantering

   I Kaspersky Security Center ingår också vår webbkonsol. Där kan du alltid hantera alla klientskydd, så länge du har tillgång till internet.

 • Med Kaspersky Security for Mobile styr du allt centralt med god överblick: du kan visa, skydda och hantera alla mobila enheter som kopplats upp mot verksamhetens nätverk och data.

  • Skydd på flera nivåer

   Med en kombination av innovativa funktioner skyddar du verksamheten mot skadlig programvara, nätfiske, skräppost och mycket annat. Du kan styra vilka appar som får köras på de olika enheterna – och dessutom kan du använda olika säkerhetsregler för olika grupper eller olika enskilda användare.

  • Driftsättning av effektiva säkerhetsregler

   Med Kaspersky Security for Mobile kan du enkelt kräva starka lösenord och blockera farliga appar. Du kan också skilja företagets appar och data från användarnas privata appar och data på alla mobila BYOD-enheter, alltså användarnas egna enheter. Du kan också använda datakryptering och andra skydd för alla företagsappar och -data.

  • Skydda verksamheten mot dataförlust

   Om någon tappar bort eller blir bestulen på en enhet kan du skydda företagets appar och data med vårt stöldskydd. Administratören eller användaren själv kan – via fjärrstyrning – blockera enheten, spåra den samt radera appar och data från den.

  • Hantera IT på ett enklare sätt

   I den samlade managementkonsolen konfigurerar och styr du säkerheten för både mobila enheter och alla andra klienter där du kör skydd från Kaspersky Lab.

  • Kompatibla operativsystem:

   • Android 4.0 – 7.1.1
   • iOS 8.0 – 10.0
   • Windows Phone 8.0 – 8.1, 10

   Fjärradministrationssystemet måste uppfylla följande minimikrav:

   • Kaspersky Security Center 10 SP1 eller senare
En del av

Mer information

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?