Kaspersky Security for Mobile

Komplettera ditt klientskydd med mobil säkerhet och hantering


Med hjälp av Kaspersky Security for Mobile kan företag öka produktiviteten och effektiviteten eftersom medarbetarna kan utföra mobilt arbete tryggt och säkert – var de än är.

Lösningen kompletterar de andra programmen i Kaspersky Endpoint Security for Business och Kaspersky Endpoint Security Cloud och ger ett komplett skydd på alla plattformar.

Kaspersky Security for Mobile aktiveras via din befintliga Kaspersky Lab-lösning och är avsedd för företag med mobil personal. Den ger ett skydd i flera lager för mobila enheter, inklusive skydd mot skadlig programvara, skräppostskydd, kontroller för webb, program och enheter samt stöldskydd. För ökad effektivitet styrs alla skyddsfunktioner från en central kontrollpunkt.*

*Exakta funktioner i Kaspersky Security for Mobile varierar beroende på distributionstyp (lokalt eller i molnet).

 • Det kan vara svårt och tidsödande att spåra, hantera och skydda mobila enheter, från företagets smarta telefoner och surfplattor (COPE) till de anställdas egna enheter (Bring Your Own Device, BYOD).

  När mängden skadlig mobil programvara ökar är det lika viktigt att värna enheternas säkerhet, oavsett var de är, som att skydda andra klienter i företaget.

  Kaspersky Security for Mobile skyddar dina enheter – och de data som är lagrade på dem – och ger dig den överblick och kontroll du behöver för att hantera varje mobil enhet som har åtkomst till ditt nätverk och dina företagsdata.

  • Skydd mot mobila säkerhetshot

   Med våra avancerade skydd mot skadlig programvara skyddar du mobila enheter mot trojaner, utpressningsvirus, nätfiske och en rad andra hot. Med flexibla verktyg för konfigurering får du total kontroll över vilka program som får köras på varje enhet. Dessutom kan du använda olika regler för olika grupper och enskilda användare i verksamheten.

  • Minimerar risken för dataförlust

   Mobila enheter kan lagra stora mängder känsliga företagsdata. Det innebär en stor risk med tanke på att så många som en tredjedel av alla enheter försvinner eller blir stulna varje år.

   Svaga lösenord, användning av farliga program och okrypterade data kan leda till att känsliga data hamnar i fel händer.

   Med Kaspersky Security for Mobile kan du enkelt kräva starka lösenord och blockera otillåtna eller osäkra program. Inneslutningstekniken ger ett extra lager av dataskydd genom att skilja företagsdata och företagsprogram från personlig information och programvara. Kryptering av alla inneslutna program och data minskar risken för känsliga dataintrång ytterligare.

   Eftersom tiden är av yttersta vikt vid ett dataintrång innehåller Kaspersky Security for Mobile omfattande antistöldfunktioner som låser känsliga data när enheter försvinner eller blir stulna. Funktioner som fjärrstyrs av användaren kan blockera tillgång till program och data, rensa utvald eller all information och spåra enheter.

  • Effektiv – och enkel – hantering av mobila klienter

   Med tanke på att den genomsnittliga medarbetaren använder tre eller fler mobila enheter kan det vara en komplicerad och tidskrävande process att hantera, övervaka och skydda alla. Med Kaspersky Security for Mobile kan du hantera och skydda alla enheter från samma konsol som används för alla andra klienter där Kaspersky Labs säkerhetsteknik körs. Detta minskar ditt administrationsarbete genom att centralisera konfiguration och hantering av smarta telefoner och surfplattor med Android, iOS och Windows.

 • Mobil säkerhet

  År 2016 identifierade Kaspersky Lab över 8,5 miljoner attacker med mobil skadlig programvara. Attacker på Android-baserade enheter ökade fyrfaldigt 2016, medan iOS, som ofta felaktigt uppfattas som säkrare, utsattes för dubbelt så många attacker. Under de första månaderna år 2017 såg man en trefaldig ökning av mobil skadlig programvara.

  • Mobilt skydd mot skadlig programvara

   Kaspersky Lab kombinerar traditionellt signaturbaserat skydd och heuristisk analys med vår molnbaserade KSN-lösning (Kaspersky Security Network). Det ger ett realtidsskydd på flera nivåer mot de senaste mobila hoten. Genom skanning på begäran och schemalagd skanning samt fjärrinstallerade (OTA) uppdateringar installeras det senaste skyddet på varje enhet.

  • Webbsäkerhet

   Säker mobilsurf med Chrome-baserade webbläsare för Android-enheter och Kaspersky Safe Browser för iOS och Windows 10 Mobile. Webbplatser kontrolleras innan de öppnas och sidor med nätfiske och skadlig programvara blockeras. Öka personalens produktivitet genom att blockera åtkomst till webbplatser som inte följer företagets riktlinjer, till exempel sociala medier, spel, detaljhandel, erotik och proxyservrar.

  • Samtals- och SMS-filter

   Med samtals- och SMS-filter minskar du oönskade samtal och SMS samtidigt som användarsekretess och -säkerhet förbättras.

  • Skydd mot rotåtkomst och modifiering

   Skadlig mobil programvara med rotåtkomst har funnits åtminstone sedan 2011 och används flitigt av cyberbrottslingar för att få kontroll som ”superanvändare” och utföra skadliga processer eller modifiera data. Slutanvändare som försöker modifiera eller få rotåtkomst till en enhet medför en säkerhetsrisk som kan innebära att de utsätts för skadliga åtgärder. Med Kaspersky Security for Mobile kan administratörer minska riskerna genom att:

   • Blockera åtkomst till företagets data och program på de enheter som utsatts för rotåtkomst/modifiering.
   • Radera alla företagsdata på enheter som innebär en säkerhetsrisk – eller radera alla data.
  • Stöldskyddsfunktioner

   Stulna eller försvunna enheter innebär en risk för känsliga data. Därför innehåller Kaspersky Security for Mobile flera stöldskyddsfunktioner, som alla kan fjärrstyras:

   • Låsa försvunnen enhet/Låsa upp återfunnen enhet
   • Ta bort alla företagsdata eller göra en fabriksåterställning
   • Visa enheten på en karta
   • Utlösa ett larm på enheten
   • Ta ett foto på otillåtna användare
   • Få enhetens nya nummer om SIM-kortet byts ut

   Tack vare Google Firebase Cloud Messaging (FCM) och Apples tjänst för push-notiser (Apple Push Notifications, APN) får enheter på dessa plattformar snabbt stöldskyddskommandon.

  Mobile Application Management (MAM)

  För effektiv BYOD (Bring Your Own Device) krävs att du har kontroll över vilka program som körs på de anställdas egna enheter och hur programmen används. Med Kaspersky Labs kontrollverktyg kan du skilja företagets och personliga data åt genom att ”innesluta” program i containrar.

  • Inneslutningsteknik och skydd av känsliga data

   Kaspersky Labs inneslutningsteknik innebär att du kan skilja företagets och personliga data åt helt genom att innesluta Android-appar i speciella skyddade containrar på varje användares enhet. Användarna kan inte kopiera data från containrarna och klistra in dem utanför respektive container. Begränsningar av internet-, samtals- och SMS-användning kan ställas in i de inneslutna apparna.

   Kryptering av inneslutna data kan begäras, för att få ett extra lager av dataskydd. Påtvingad återinloggning i program efter en viss tids inaktivitet förhindrar obehörig åtkomst till data på obevakade eller borttappade enheter, vilket ger ännu högre säkerhet.

  • Selektiv rensning

   Om en anställd går vidare till ett annat företag kan du se till att dina känsliga data inte följer med på personens enhet: med funktionerna för fjärrstyrd rensning kan du radera hela företagets container på en BYOD-enhet, utan att radera personligt innehåll som foton, spellistor, kontakter och personliga inställningar.

  • Programkontroll

   Styr vilka program som kan startas eller installeras på enheter som har tillgång till företagets system och data. Verktyg som är lätta att konfigurera gör det enkelt att begränsa hämtning av program till godkända program eller skapa listor över blockerade program med vitlistor eller svartlistor. Med Compliance Control kan administratörer begränsa åtkomsten för enheter som inte är kompatibla och automatiskt aktivera stöldskydd.

  Mobile Device Management (MDM)

  Spara tid och gör det lättare att använda enhetliga regler för mobil säkerhet: med Kaspersky Security for Mobile kan du hantera mobila enheter på varje plattform i ett enda gränssnitt.

  • MDM-stöd

   Integration med alla ledande hanteringsplattformar för mobila enheter gör det enkelt att använda regler för grupper eller individuella användare på Windows Phone-, Android- och iOS-enheter via samma gränssnitt. Med stöd för Microsoft® Exchange ActiveSync®, iOS MDM och Samsung KNOX™ kan du ställa in obligatorisk kryptering, lösenordskrav, kameraanvändning och APN/VPN-inställningar. Med Kaspersky Security for Mobile kan du också hantera iOS-övervakade enheter, vilket ger systemadministratörer omfattande hanteringsrättigheter, vilket ytterligare förstärker användarsäkerheten.

  • Arbetsprofiler

   Skapa arbetsprofiler för aktiverade Android-enheter med Android for Work. Konfigurera företagsappar, till exempel Google Apps for Work, och hantera användningen av dem på enheterna. Samsung KNOX 1.0 och 2.0 stöds, så att du kan hantera inställningar för brandväggar, APN, VPN och Exchange Server på Samsung-enheter.

  Förenklad mobil aktivering och hantering

  Förenkla den mobila hanteringen och effektivisera säkerhets- och hanteringsfunktioner med teknik som:

  • Enkel driftsättning

   Med Kaspersky Security for Mobile kan du anpassa säkerheten för mobila klienter och fjärrinstallera (OTA) säkerhetsagenten på de anställdas enheter via Google Play, App Store eller självbetjäningsportalen (SSP). Skicka bara en länk eller QR-kod för varje mobil enhet per e-post eller SMS så ansluter enheten automatiskt till Kaspersky Security Center när driftsättningen är klar.

  • Självbetjäningsportal

   Med Kaspersky Security for Mobile får du en självbetjäningsportal där användarna kan logga in med användarnamn och lösenord för att sedan själva sköta den grundläggande administreringen av sina mobila enheter. En lättnad för IT-administratörerna! Om användarna vill ansluta en ny enhet får de hjälp med det i självbetjäningsportalen. Där kan de också få hjälp med att skydda och styra enheten i fråga. I portalen får användarna åtkomst till viktiga stöldskyddsfunktioner: användarna kan låsa, tömma och söka efter borttappade enheter utan att behöva be IT-administratörerna om hjälp

  • Centraliserad hantering för alla enheter

   Du hanterar Kaspersky Security for Mobile via Kaspersky Security Center, en enhetlig managementkonsol för alla mobila klienter, eller från Kaspersky Endpoint Security Cloud. Samma verktyg används för att hantera säkerheten för mobila enheter liksom bärbara datorer, stationära datorer, servrar, virtuella datorer och mycket annat i ett enda fönster. Den här täta integreringen är endast möjlig eftersom Kaspersky Labs klientskydd har utvecklats internt från samma kodbas.

  • Flexibel hantering

   Om ni har ett stort IT-nätverk i organisationen kan du med den rollbaserade åtkomstkontrollen* dela upp administrationen av säkerheten mellan olika administratörer. Kanske vill du till exempel att en viss administratör ska hantera säkerheten för klienter och mobila enheter, medan en annan administratör sköter säkerheten för alla virtuella datorer.

   Du kan enkelt anpassa Kaspersky Security Center-konsolen så att varje administratör endast har åtkomst till de verktyg och den information som hör till det egna ansvarsområdet. Administratörer kan hantera användarmeddelanden om hot eller ändringar. I webbkonsolen styr du säkerheten för både mobila enheter och alla andra klienter var du än befinner dig, så länge du har internetuppkoppling.

   *Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) ingår endast i Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Total Security for Business.

  • Stöd för flera plattformar

   Du får stöd för Android, iOS och Windows 10 Mobile, så du kan skydda och hantera de mest använda smarta telefonerna och surfplattorna – i en enda managementkonsol.

  • Kompatibla operativsystem

   • Android 4.1 - 8.1
   • iOS 9.0 - 11.0
   • Windows Phone 8.0 - 8.1, 10 Mobile*

   *endast för lokal version (Kaspersky Endpoint Security for Business Select, Advanced eller Kaspersky Total Security). Exakta funktioner i Kaspersky Security for Mobile varierar beroende på distributionstyp (lokalt eller i molnet).

  • Administrationssystemkrav

   • Kaspersky Security Center 10 SP2 MR1 eller senare
   • Managementkonsol för Kaspersky Endpoint Security Cloud 2.0 eller senare
En del av

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng