Skip to main

Mest testad.
Mest prisbelönt.
Skydd från Kaspersky.

  • Produkter från Kaspersky deltog i 827 oberoende tester och granskningar
  • Våra lösningar belönades med 587 förstaplatser
  • Våra produkter hamnade i topp tre 685 gånger

Jämförande tester, granskningar och utmärkelser

Mångfalden av våra lösningar gör att vi kan delta i ett brett spektrum av oberoende tester och bedömningar.

AV-Comparatives

De deltagande produkternas skyddskapacitet utvärderas på olika plattformar.

AV-TEST

Priser och certifieringar ges för perfekta resultat inom identifiering av olika hot på olika plattformar under ett år.

SE Labs

Livetestning av verkliga hot och målinriktade angrepp används för att jämföra produkternas effektivitet.

ICSA Labs

Certifieringen av försvar mot avancerade hot utvärderar lösningens möjligheter att identifiera nya eller dåligt kända hot samtidigt som falska positiva resultat minimeras.

NSS Labs

Utvärdering av plattformens möjlighet att skydda slutpunkter.

Virus Bulletin

Jämförande granskningar hålls för att utvärdera olika typer av klientsäkerhetsprodukter och produkter på gatewaynivå i olika operativsystem.

MRG Effitas

Test av hur snabbt hot identifieras, motverkas och blockeras. Upptäcktsfrekvens för finansiell skadlig kod och ”In-The-Wild”-virus utvärderas också.

Kolla in rapporterna!

2013-2022

Kasperskys status som mest testad och mest prisbelönt höll sig oavbrutet mellan 2013 och 2022.

2022

Kaspersky har fått den högsta TOP3-poängen av alla säkerhetsleverantörer för tionde gången.

2021

Utforska de senaste topp 3-mätningarna som visar Kasperskys tekniska kunnande när det är som bäst.

2020

Det uppdaterade måttet visar den verkliga kapaciteten för teknik från olika leverantörer och att Kasperskys lösningar är överlägsna.

2019

Lösningar från Kaspersky överträffar åter alla säkerhetsleverantörer och får det högsta TOP3-resultatet.

2018

Fler test, fler förstaplaceringar, bästa TOPP3-poängen för Kasperskys lösningar.

2017

Fler tester, fler Topp 3-placeringar för Kasperskys lösningar.

2016

Kaspersky utklassar alla säkerhetsleverantörer för fjärde året i rad.

2015

Konsekvent hög kvalitet över tid med enastående resultat i alla tester under 2015.

2014

Kaspersky utökar sitt deltagande och produkterna får även ett ökat antal förstaplaceringar.

Utforska våra produkter