Hoppa till huvudinnehållet

KasperskySecurity for Linux Mail Server

Kaspersky Security for Linux Mail Server har utvecklats för att integreras med en rad olika Linux-baserade e-postsystem och ger den säkerhet, flexibilitet och lätthanterlighet som företag och internetleverantörer vill ha. Med Kaspersky Security for Linux Mail Server får du ett bättre skydd samt ytterst få "false positives", alltså falska positiva resultat, tack vare ett brett utbud av oumbärliga säkerhetsfunktioner för Linuxbaserade e-postservrar – inklusive skydd mot skadlig programvara, skräppostskydd, skydd mot nätfiske samt innehållsfiltrering – i ett enda lätthanterligt program där du även får molnbaserad teknik.

 • Effektiv motor mot skadlig programvara som inkluderar skydd mot riktade attacker

  Med den senaste antivirusmotorn i Kaspersky Security for Linux Mail Server drar du nytta av hög upptäcktsfrekvens och snabbare skanning. På så sätt kan du genom antivirusfunktioner för Linux-baserade e-postservrar snabbt och precist upptäcka e-postbilagor med skadlig kod, inklusive okänd och avancerad skadlig programvara som används i riktade attacker.

  Funktioner för skydd mot skadlig programvara i flera lager

  • Förbättrat! Avancerad antivirusmotor – ta hjälp av molnet via Kaspersky Security Network

   I Kaspersky Security for Linux Mail Server ingår den senaste versionen av Kaspersky Labs prisbelönta motor för skydd mot skadlig programvara. Dessutom får du information i realtid från det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network (KSN). Med den här antiviruslösningen för Linux-baserade e-postservrar får du alltså ännu bättre prestanda som stöd i arbetet med att upptäcka och avlägsna bilagor med skadlig kod i inkommande e-postmeddelanden, inklusive kryphål, okänd och avancerad skadlig programvara.

  • Nyhet! Webbfilter för skadliga URL:er – molnbaserat via säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network

   Med Kasperskys webbfilter för skadliga URL:er (Web malicious URL filter) får du uppdateringar direkt från molnet, i realtid. Därmed kan du blockera e-postmeddelanden som innehåller länkar till virussmittade webbplatser eller filer med skadlig kod.

  Innehållsfiltrering och skydd mot skräppost

  • Förbättrat! Skräppostmotor

   Med Kasperskys motor mot skräppost får du två effektiva funktioner:

   Automatisk uppdatering av skräppostskydd (Enforced Anti-Spam Updates Service) (EASUS) – med den här funktionen tillämpar du push-teknik för att få uppdateringar i realtid direkt från Kasperskys molnbaserade säkerhetsnätverk Kaspersky Security Network. Eftersom uppdateringsfönstret minskas från 20 minuter till mindre än 1 minut får du med EASUS ett skydd mot timme noll-skräppost och skräppost-epidemier.

   Molnbaserad ryktesfiltrering – med den här funktionen kan du "ranka" misstänkta e-postmeddelanden, sätta dem i karantän och sedan kontrollera dem igen så snart du har fått tillgång till uppdaterad information. Med den metoden får du hjälp att försvara dig mot okänd skräppost – samtidigt som du även minimerar antalet falska positiva resultat.

  • Nyhet! Molnbaserat skydd mot nätfiske

   Kasperskys nya modul för skydd mot nätfiske ger dig uppdateringar i realtid från det molnbaserade säkerhetsnätverket Kaspersky Security Network. Med så snabba uppdateringar kan du effektivt upptäcka och blockera e-postmeddelanden som innehåller länkar till webbplatser för nätfiske.

  • Nyhet! Identifiera massutskick

   Du kan enkelt konfigurera principer för hur oönskade massutskick av e-postmeddelanden ska blockeras innan de når fram till slutanvändarna.

  Integreringsstöd

  • Integrering med de vanligaste MTA:erna, bland annat Postfix, Sendmail, Exim och qmail

   Du kan välja integreringsmetod beroende på Mail Transfer Agent (MTA), och du kan integrera som ett insticksprogram eller använda ett Milter API.

  • Kommandoradsfilskanning efter virus

   Med Kasperskys funktion för antivirusskanning på begäran kan du på begäran skanna efter virus i ett givet objekt – till exempel i kataloger, vanliga filer samt enheter som hårddiskar, flash-enheter och DVD-ROM-skivor.

  • AMaViS (A Mail Virus Scanner: e-postvirusskanning)

   Kaspersky Security for Linux Mail Server kan integreras med e-postsystem via det avancerade AMaViS-gränssnittet.

  Överskådlig övervakning och flexibla rapporteringsmöjligheter

  • Nyhet! Integrering med Kaspersky Security Center

   Med Kasperskys lättanvända managementkonsol, Kaspersky Security Center, kan du övervaka säkerheten på alla Linux-baserade e-postservrar i verksamheten – inklusive kluster – via en samlad konsol. Om en säkerhetsrelaterad incident inträffar, informeras systemadministratören automatiskt om vilken server som berörs och om vad som orsakat problemet.

  • Nyhet! Inbyggd Help Desk-funktion

   Help desk-specialister kan nu komma åt en användares säkerhetskopior och personliga listningar över tillåtna/icke-tillåtna via ett vanligt webbgränssnitt, utan att behöva störa systemadministratören eller slutanvändarna.

  • Förbättrat! Instrumentpanel

   I den webbaserade instrumentpanelen får du en översikt av status och övervakning, inklusive information om den senast upptäckta skadliga programvaran.

  • Fullt kompatibel med SNMP (Simple Network Management Protocol)

   Tack vare stödet för SNMP kan du övervaka alla slags händelser med hjälp av SNMP-händelser och -fällor.

  • Webb- och CLI-hantering

   Du väljer själv vilken metod du vill använda för att hantera program – genom webbkonsolen eller genom gränssnittet för kommandorader (command line interface, CLI).

  • Detaljerad, flexibel rapportering i PDF-format

   Med anpassningsbara rapporter får du lättare att övervaka och analysera säkerhet och principer.

  • Meddelandesystem

   När någon bryter mot en riktlinje informeras alltid administratörer och dokumentägare och på så sätt kan de omedelbart vidta åtgärder.

  • Detaljerade loggar

   Detaljerad information om alla produktåtgärder sparas automatiskt för att hjälpa dig att spåra orsaken till ett givet problem.

  Enkelt att installera och underhålla

  • Enkel installation

   Med Kaspersky Security for Linux Mail Server får du en uppsättning installationspaket som är unika för olika operativsystem. Du får även ett särskilt skript för användning efter installationen. Med det skriptet kan du enkelt distribuera programmet och integrera det med ett befintligt e-postsystem.

  • Integrering med Active Directory och OpenLDAP

   Med integrering får du hjälp att konfigurera regler och principer. Du kan använda TLS eller SSL för att kryptera kommunikationen mellan Kaspersky Security for Linux Mail Server och LDAP-servrar.

  • Väl utbyggda hanteringsregler för e-posttrafik

   Med Kaspersky kan du enkelt implementera gruppbaserade skanningsprinciper och -regler.

  • IPv6-stöd

   Du kan använda IPv6-namngivning för internetadresser när du skapar trafikregler.

  • Skalbar arkitektur

   Du kan enkelt migrera hela systemet från en testserver till en produktionsmiljö om du vill testa systemet grundligt innan du lanserar det.

  • Enkelt att uppdatera

   Du kan manuellt uppdatera funktionerna för antivirus, skräppostskydd och skydd mot nätfiske. Dessutom kan du ange regler för helautomatiska uppdateringar.

En del av