Kaspersky Web Traffic Security

KasperskyWeb Traffic Security

Internetbaserade cyberhot är bland de vanligaste riskerna för moderna användare, det enda som är vanligare är e-postattacker. Kaspersky Web Traffic Security skyddar din internetgateway, inkommande och utgående trafik samt styr de anställdas användning av internet. Den här viktiga främsta försvarslinjen identifierar och blockerar inkommande webbaserade hot, som skadlig programvara, utpressningsvirus och nätfiske, innan de kommer in i nätverket och sprids via infrastrukturen. Den minimerar även riskerna vid ovarsam internetsurfning och olämplig dataöverföring.