Hoppa till huvudinnehållet

KasperskyWeb Traffic SecurityNY

Internetbaserade cyberhot är bland de vanligaste riskerna för moderna användare, det enda som är vanligare är e-postattacker. Kaspersky Web Traffic Security skyddar din internetgateway, inkommande och utgående trafik samt styr de anställdas användning av internet. Den här viktiga främsta försvarslinjen identifierar och blockerar inkommande webbaserade hot, som skadlig programvara, utpressningsvirus och nätfiske, innan de kommer in i nätverket och sprids via infrastrukturen. Den minimerar även riskerna vid ovarsam internetsurfning och olämplig dataöverföring.

 • Funktioner för skydd mot skadlig programvara i flera lager

  • Skydd mot skadlig programvara i flera lager – hjälp via molnet av Kaspersky Security Network

   Kaspersky Web Traffic Security innehåller den senaste versionen av Kaspersky Labs prisbelönta skydd mot skadlig programvara och matas av realtidsinformation från molnbaserade Kaspersky Security Network (KSN). Resultatet är oöverträffade nivåer av gatewayskydd som upptäcker och avlägsnar farliga objekt, inklusive attacker, skadliga skript och alla andra former av känd, okänd och avancerad skadlig programvara.

  • Ryktesbaserad filtrering

   Den här tekniken upptäcker misstänkta och oönskade filer och webbadresser baserat på globalt inhämtad ryktesinformation som tas emot från Kaspersky Security Network eller dess slutna version Kaspersky Private Security Network.

  • Upptäckt av skadliga dokument

   Att bädda in skadliga skript i dokument är en teknik som används i några av de farligaste typerna av skadlig programvara som nyligen utvecklats, till exempel ExPetr/Petya/NotPetya. Kaspersky Web Traffic Security skannar igenom en mängd olika typer av dokument, inklusive MS Office-filer och PDF-filer, efter alla former av inbäddat skadligt innehåll. Om sådant upptäcks hindras den infekterade filen från att öppnas.

  • Identifiering av potentiellt skadliga program

   Med den utökade skyddsfunktionen kan programmet identifiera och ta bort både känd skadlig programvara och potentiellt skadliga program (t.ex. spionprogram eller fjärradministrationsprogram).

  • Skydd mot utpressning

   Kaspersky Web Traffic Security skyddar mot de flesta typerna av utpressningsvirus, inklusive nya, komplexa program.

  Kontroll av internetanvändningen

  • Webbkontroll med kategorisering

   Kategorisering av webbresurser under mer än 40 olika grupperingar, baserat på vår stora databas med URL-adresser, innebär att detaljerade begränsningar kan tillämpas på ett enkelt och exakt sätt. Blockering av URL-adresser kräver inte "SSL-stötar" även om trafiken är krypterad.

  • Innehållsfiltrering

   Överföring av filer i båda riktningarna via din internetgateway kan blockeras enligt filtreringsregler, baserat på namn (jokertecken kan användas), tillägg (med hjälp av en formatidentifierare för att motverka förfalskning), storlek, MIME-typ eller hashkod.

  Datainsamling

  • ICAP-integrering

   Produkten har stöd för integrering med proxy-servrar och lagring via ICAP och ICAP-protokoll.

  • Klar för krypterad trafikövervakning

   Där trafikövervakning ("SSL stötar") används, och när företagets befintliga proxyserver har konfigurerats, kan Kaspersky Web Traffic Security kontrollera SSL-krypterad trafik och analysera objekt (till exempel HTTPS-webbtrafikobjekt) som passerar via den säkra kanalen.

  Driftsättning, prestanda, skalbarhet

  • Klustrad driftsättning

   För att hantera stora volymer av trafik i rörelse har Kaspersky Web Traffic Security stöd för klusterdriftsättning, bestående av flera trafikbearbetningsnoder (servrar). Allt eftersom trafiken ökar kan fler noder driftsättas för se till att allt skyddas.

  • SWG-programvara (Secure Web Gateway)

   En allt-i-ett-programprodukt som är klar att använda, komplett med en egen förkonfigurerad proxyserver, gör det enkelt att öka företagets IT-nätverksskydd genom att lägga till en säker webbgateway.

  • Stöd för flera arbetsplatser

   Vi inser att snabbt växande, diversifierade företag kanske vill hålla oberoende projekt eller filialkontor separata och styrda av sina egna policyer, samtidigt som man bibehåller ett förstklassigt och allomfattande skapande av policyer och kontroll. Därför har Kaspersky Web Traffic Security stöd för användning av flera oberoende arbetsytor.

  • Snabb konfiguration

   När säkerheten inte behöver finjusteras (till exempel för skanning av masstrafik inom telekommunikation) kan en trimmad konfiguration öka prestandan ytterligare.

  • Tillgängligt i offentliga moln

   Kaspersky Web Traffic Security, som finns publicerad i offentliga moln som Microsoft Azure och AWS, ger en kostnadseffektiv lösning för trafikskydd utan att du behöver spendera mer pengar på maskinvara och underhåll.

  Hantering

  • Webbaserad administrationskonsol

   En webbaserad konsol är praktisk vid hantering av gatewaysäkerhet, oavsett plats, och är särskilt viktig för geografiskt distribuerade infrastrukturer.

  • Rollbaserad åtkomstkontroll

   Olika begränsningar kan tillämpas på olika administrativa roller när det gäller åtkomst till områden av managementkonsolen.

  • Händelsehantering

   Hotanalysresultat presenteras på ett händelsebaserat sätt och visar aktivitet i realtid. Användarnas internetbeteende kan också analyseras.

  • SIEM-integrering

   Hothändelseinformation på gatewaynivå kan enkelt införlivas i infrastrukturens omfattning av händelser som övervakas via ett SIEM-system i företaget.

  • Flera användare

   Flera arbetsytor kan enkelt anpassas för centraliserad hantering av flera kundanvändare, vilket gör Kaspersky Web Traffic Security till ett perfekt val för leverantörer av kontraktstjänster (MSP:er)

En del av