ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Grundläggande skydd för klientdatorer med Windows, Mac och Linux med centraliserad hantering

Core Endpoint Security for Business

Prisbelönt skydd för heterogena IT-miljöer

Kaspersky Endpoint Security for Business Core ger ett grundläggande skydd till Windows-, Mac- och Linux-datorer och hanteras centralt via en enda kontrollpanel – Kaspersky Security Center. Produkten har utgått och är inte längre tillgänglig för försäljning. Vi rekommenderar att du övergår till Kaspersky Endpoint Security for Business Select om du behöver lokal hantering eller Kaspersky Endpoint Security Cloud om du föredrar att hantera säkerheten från molnet.

PROGRAMDOKUMENTATION

Läs mer om hur flera lager skydd minskar sannolikheten för en lyckad attack

Endpoint Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Windows
 • Kaspersky Endpoint Security for Linux
 • Kaspersky Endpoint Security for Mac
Security Center
 • Kaspersky Security Center
E-postservrar
 • Kaspersky Security for Linux Mail Server
 • Kaspersky Secure Mail Gateway
 • Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers
 • Kaspersky Anti-Virus for Lotus Domino
Filserver
 • Kaspersky Endpoint Security for Windows
 • Kaspersky Security for Windows Server
 • Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server
 • Kaspersky Security Center
Mobil
 • Kaspersky Security for Mobile
Internet Gateway
 • Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server
 • Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG
Virtualisering
 • Kaspersky Security for Virtualization | Agentless
 • Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent
 • Kaspersky Security Center
Collaboration
 • Kaspersky Security for SharePoint
Systemhantering
 • Kaspersky Security Center
Lagring
 • Kaspersky Security Center
 • Kaspersky Security for Windows Server