PROGRAMDOKUMENTATION

Läs mer om hur flera lager skydd minskar sannolikheten för en lyckad attack

Endpoint Security for Business
 • Kaspersky Endpoint Security for Windows
 • Kaspersky Endpoint Security for Linux
 • Kaspersky Endpoint Security for Mac
Security Center
 • Kaspersky Security Center
E-postservrar
 • Kaspersky Security for Linux Mail Server
 • Kaspersky Secure Mail Gateway
 • Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers
 • Kaspersky Anti-Virus for Lotus Domino
Filserver
 • Kaspersky Endpoint Security for Windows
 • Kaspersky Security for Windows Server
 • Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server
 • Kaspersky Security Center
Mobil
 • Kaspersky Security for Mobile
Internet Gateway
 • Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server
 • Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG
Virtualisering
 • Kaspersky Security for Virtualization | Agentless
 • Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent
 • Kaspersky Security Center
Collaboration
 • Kaspersky Security for SharePoint
Systemhantering
 • Kaspersky Security Center
Lagring
 • Kaspersky Security Center
 • Kaspersky Security for Windows Server