Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers

Skadlig programvara och skräppost sprids numera i stor utsträckning via e-post och man måste därför skydda e-postservrarna med en väl fungerande lösning. Med nya Kaspersky Security for Microsoft Exchange får du ett förstklassigt skydd mot skräppost och skadlig programvara för Microsoft Exchange-e-postservrar (inklusive den senaste 2013-versionen), tack vare den nya, kraftfulla motorn mot skadlig programvara, omfattande skanning av skadlig programvara i meddelanden och intelligent identifiering av skräppost. På så sätt skyddar du såväl e-postservrarna som företagets nätverk mot skadlig programvara och skräppost, samtidigt som produktiviteten ökar. Du får också den innehållsmedvetna DLP-modulen* som skydd mot kanaldataläckor. 

*Separat licens krävs

 • Fördelar

  • Kraftfulla motorer mot skräppost och skadlig programvara

   Med vår kraftfulla teknik skannar du snabbare samtidigt som du förbrukar färre resurser i systemet.

  • Heltäckande skydd

   Programmet ger fullständigt skydd för Microsoft Exchange Server och är kompatibelt med DAG (Database Availability Group, grupp för databastillgänglighet).

  • Flexibla inställningar

   Kaspersky Security for Microsoft Exchange har flexibla, användarvänliga inställningar så att ditt skydd mot skräppost och skadlig programvara lever upp till företagets säkerhetskrav.

  • Stöd för flera språk

   Du får skanning efter skräppost för meddelanden skrivna på olika språk, inklusive asiatiska språk.

  • Förhindra att data läcker ut

   Utgående e-postmeddelanden analyseras, och meddelanden och bifogade filer med sekretessbelagda företagsdata eller känslig information registreras automatiskt – och kan även blockeras automatiskt. I DLP-modulen finns inbyggda fördefinierade ordlistor för standardregelverk som HIPAA och PCI DSS.

  • Hög prestanda

   Med vår motor får du ökade prestanda, högre stabilitet samt låg belastning på minnet.

  Effektivt skydd mot skräppost genom intelligent identifiering

  • Intelligent teknik för skräppostidentifiering

   Programmet skannar alla meddelanden efter skräppost utifrån formella attribut som avsändarens e-postadress, meddelandets storlek och rubrik. Innehållet i meddelanden och bifogade filer analyseras dessutom med intelligent teknik, bland annat unika grafiska signaturer som kan avslöja skräppost som består av bilder. Kaspersky Security for Exchange omfattar integrering med Kaspersky Security Network (KSN), vilket innebär att du kommer åt Kasperskys molnbaserade databas där du kan hämta realtidsinformation om ny skräppost.

  • Ryktesfiltrering

   Du kan nu välja att använda ryktesfiltrering, en extra tjänst för mer exakt identifiering av skräppost. Med den här tjänsten minskar du risken för falsk positiv identifiering.

  • Extra meddelandeskanning

   För extra skydd mot skräppost skannas meddelanden med hjälp av DNSBL-listor över skräppostavsändare och SURBL-teknik som upptäcker länkar till skräppostwebbplatser i meddelanden.

  • Meddelandeklassificering

   Som administratör kan du sätta upp separata processregler för varje kategori av oönskad e-post för att säkerställa att ingen information går förlorad. Meddelanden som man vet är skräppost kan till exempel spärras, misstänkt e-post kan läggas direkt i mappen för oönskad e-post och formella e-postmeddelanden, som leveransrapporter och läskvitton, kan gå direkt till inkorgen.

  • Vit- och svartlistor

   Enskilda användare kan skapa egna vitlistor (listor över betrodda avsändare) och svartlistor utifrån avsändarens SMTP- eller IP-adress. Det går även att skapa en vitlista med hjälp av mottagarens SMTP-adress. Meddelanden från en vitlistad avsändare skannas inte utan levereras direkt till mottagaren. Om adressen däremot är svartlistad får meddelandet en särskild rubrik och det behandlas enligt de regler som du som administratör har satt upp.

  Kraftfullt skydd mot skadlig programvara

  • Skanning i realtid

   Programmet upptäcker och tar bort alla typer av virus, maskar, trojaner och andra skadliga objekt från strömmen av inkommande och utgående meddelanden, inklusive bifogade filer i nästan varje tänkbart format. Såväl känd skadlig programvara som potentiellt farliga program identifieras och tas bort.

  • Skanning i bakgrunden på begäran och enligt schema

   Alla mappar och meddelanden som finns lagrade på servern skannas i bakgrunden, så att samtliga objekt gås igenom med den senaste versionen av antivirusdatabaserna. Det här har en minimal inverkan på serverbelastningen.

  • Säkerhetskopiering

   Innan meddelanden tas bort säkerhetskopieras de automatiskt så att det går att återställa viktig information i de fall då objekt inte kan behandlas eller om meddelanden felaktigt blivit kategoriserade som skräppost. En rad olika sökparametrar gör det enklare att hitta säkerhetskopierade objekt.

  Omfattande dataskydd

  • Identifiering av sekretessbelagd information i e-post

   Med det här programmet identifierar du inte bara vissa typer av data, t.ex. personuppgifter och kortupplysningar. Du söker också efter relevanta ord och fraser i e-post med hjälp av en rad förinstallerade temaordlistor, inklusive "Ekonomi", "Administrationsdokument" samt "Stötande och obscena ord". Det är ett värdefullt verktyg i verksamheter där man behöver skydda känslig information och säkerställa regelefterlevnad.

  • Anpassade ordlistor

   Samtliga standardordlistor uppdateras regelbundet. Administratörerna kan dock konfigurera egna ordlistor med nyckelord och fraser som är relevanta inom hela företaget eller inom ett givet projekt. Då blockeras all utgående e-post som innehåller något av de angivna orden. Det går också att skapa ordlistor med hjälp av ett frågespråk.

  • Djupanalys av e-postinnehåll

   Strukturerade data kan också användas som sökobjekt. Tack vare det kan du blockera alla meddelanden som innehåller en kombination av specifika datatyper. Du kan också blockera meddelanden som innehåller data i komplexa matriser, t.ex. kunddatabaser.

  Flexibel administration

  • Central hantering

   En central administrationskonsol (inbyggd i Microsoft Management Console) med samlad rapportering och säkerhetskopiering för kontroll över alla Exchange-servrar i verksamheten.

  • Anpassad konfiguration

   Du kan konfigurera programmet utifrån företagets IT-säkerhetsriktlinjer och maskinvarans kapacitet. Du kan till exempel undanta vissa filtyper från skanning och ställa in intensitetsnivån för skräppost. Dessutom kan du bland annat skapa scenarier för hur virus- och skräppostskyddet ska behandla olika kategorier av meddelanden, och skapa vit- och svartlistor utifrån avsändarnas eller mottagarnas adresser.

  • Databasuppdateringar

   Antivirusdatabaserna kan uppdateras på begäran eller automatiskt enligt ett schema. Du kan hämta uppdateringar direkt från Kaspersky Labs webbplats eller från en lokal server. Vid behov kan du uppdatera databaserna för identifiering av virus och skräppost var för sig.

  • Smidig administration

   Det administrativa gränssnittet är baserat på den populära Microsoft Management Console med fjärradministration som alternativ.

  • Detaljerade rapporter

   Du kan övervaka programmet och statusen för antivirusskyddet med hjälp av de detaljerade HTML-rapporterna eller händelseloggen i Windows. Du har full kontroll över hur ofta rapporterna ska genereras och vilken information som ska vara med i dem.

  • Avancerat meddelandesystem

   Som administratör kan du få meddelanden om alla viktiga händelser i programmet, antingen via e-post eller händelseloggen i Windows.

  • Alla försök att skicka sekretessbelagda data rapporteras

   När sekretessbelagd information upptäcks i utgående e-post eller bifogade filer (som då blockeras) får avsändarens chef ett meddelande om det potentiella säkerhetsintrånget. Administratörerna har också tillgång till detaljerad information om varje blockering av ett e-postmeddelande.

  • Rollbaserad åtkomst

   Säkerhetshanteringen och hanteringen av hur sekretessbelagd information distribueras kan tilldelas olika medarbetare eller yrkesroller.

  • E-postserver

   Produkten har stöd för följande versioner av Microsoft Exchange Server:

   • Microsoft Exchange Server 2013 SP1
   • Microsoft Exchange Server 2010 SP3
  • Säkerhetsserver

   Operativsystem:

   Servern måste köra någon av följande versioner av Microsoft Windows:

   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 SP2 Standard eller Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard eller Enterprise
  • Administrationskonsol

   Operativsystem:

   Servern måste köra någon av följande versioner av Microsoft Windows:

   • Microsoft Windows 8.1
   • Microsoft Windows 8
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard
   • Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise eller Ultimate
   • Microsoft Windows Server 2008 SP2 Standard eller Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM eller senare
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard eller Enterprise
   • Microsoft Windows Vista Business, Enterprise eller Ultimate

   För att kunna installera och använda administrationskonsolen måste Microsoft .NET Framework 4.5 och Microsoft Management Console 3.0 vara installerade.

  • Ytterligare krav

   Produkten kräver att SQL Server är installerat lokalt eller på fjärrvärd. Följande versioner av Microsoft SQL Server stöds:

   • Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard eller Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard eller Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Standard eller Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2008 Express, Standard eller Enterprise
En del av

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?