Kaspersky Kaspersky Endpoint Security for Linux

KasperskyKaspersky Endpoint Security for Linux

För arbetsstationer och servrar


Även om antalet hot riktade mot Linux är lägre jämfört med de som riktar sig mot andra plattformar ökar attackerna: det finns mer än 100 000 skadliga filer registrerade i Kasperskys databaser.

Kaspersky Endpoint Security for Linux tillhandahåller nästa generations skydd i flera lager mot alla typer av cyberhot, till det bredaste utbudet av Linux-plattformar. Det ger ett tillförlitligt skydd med minimal inverkan på prestanda. Det är tillgängligt i vår omfattande produktportfölj – inklusive Kaspersky Endpoint Security for Business – och ger fullständigt skydd i hybridmiljöer, vilket säkerställer att alla system hanteras och skyddas, hela tiden.

Kaspersky Endpoint Security for Linux ger inbyggd teknik för att:

 • Eliminera redundant skanning och skydda värdefulla data och företagsprogram
 • Identifiera och blockera de senaste, nya hoten
 • Ge optimal säkerhet med minimal inverkan på andra program och systemprestanda överlag.

Läs mer om True Cybersecurity for Business och vad våra kunder säger om vår teknik här.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
 • Skydd mot cyberhot

  Kaspersky Endpoint Security for Linux bygger på världens mest testade och prisbelönta säkerhet. Det kombinerar det bästa av mänsklig expertis med big data-hotanalys och maskininlärning. Säkerhet i flera lager upptäcker kända och avancerade hot, även i minnet och bootsektorer.

  • Realtidsskydd mot dag noll-attacker

   Snabb respons på dag noll-hot är en viktig del av Kasperskys kapacitet för cybersäkerhet. Kaspersky Security Network (KSN) är vårt avancerade molnsystem som bearbetar anonymiserade hot från miljoner noder över hela världen, med hjälp av avancerad datateknik som ger hotanalys nästan i realtid till alla användare.

   Denna snabbhet innebär att även vid dag noll-attacksituationer där hotinformationen ännu inte är tillgänglig för klienten, fungerar KSN med Kaspersky Endpoint Security for Linux för att stoppa hot. Big data-behandling av enorma mängder av metadata från misstänkta filer gör det möjligt att fatta snabba och riktiga beslut om filernas säkerhet utan att behöva analysera deras innehåll. Med så snabba svarstider är det här ett viktigt ytterligare säkerhetslager för klienter med *nix.

  • Beteendeidentifiering

   Med funktionen för beteendeidentifiering får du förebyggande försvar, identifiering och extrahering av misstänkta beteendemönster och effektivt skydd mot avancerade hot.

  • Automatisk skanning av flyttbara enheter

   Automatisk skanning av nyligen anslutna lagringsenheter tillåter inte skadliga program som utnyttjar sårbarheter i operativsystemet att replikera sig själva via flyttbara enheter.

  • Skydd mot nätverkshot

   Network Threat Protection hjälper till att förhindra nätverkshot – inklusive portskanning, denial-of-service-attacker och buffertfel. Det övervakar kontinuerligt nätverksaktiviteter och om misstänkt beteende upptäcks körs fördefinierade åtgärder.

  • Skydd mot webbhot och skydd mot nätfiske

   Web Threat Protection ger nästan 100 % upptäcktsfrekvens i webbtrafiken och blockerar skadliga skript. Web Threat Protection övervakar webbtrafiken för att identifiera försök att besöka nätfiskewebbplatser samt blockerar åtkomsten till dem. Kaspersky Endpoint Security använder programdatabaser, heuristisk analys och data från Kaspersky Security Network för att kontrollera länkar på webbsidor efter nätfiskehot och skadliga webbadresser.

  • Minska exponeringen för attacker med enhetskontroll

   Med enhetskontroll minskar du attackytan och ser till att användarna är säkra och följer säkerhetspolicyerna.

  • Kontrollera nätverksrisker från en plats

   Konfigurera och hantera inbyggda brandväggsinställningar i Linux OS: Med Kaspersky Endpoint Security for Linux kan du skapa en policy för brandväggsregler, loggar för nätverksaktivitet och granskning av säkerhetsincidenter från ett och samma ställe.

   Verkställ nätverkspolicyer till alla klienter från Kaspersky Security Center, den enda punkten för säkerhetshantering och kontroll.

  • Stoppa utpressningsvirus

   Kaspersky Security for Linux innehåller en unik antikrypteringsmekanism som kan blockera kryptering av filer på delade resurser från en skadlig process som körs på en annan dator i samma nätverk. Det här systemet bevakar ständigt de skyddade delade mapparna och spårar status för lagrade filer. Så snart som krypteringsaktiviteten upptäcks, blockerar systemet den angripna källmaskinen från att komma åt servern, stoppar krypteringsprocessen och förhindrar förlust av företagsdata.

  • Hjälper till att uppfylla regelkrav

   Säkerheten för känsliga data är den högsta säkerhetsfrågan på dagordningen för alla företag. Kaspersky Security for Linux stöder detta med en viktig funktion för att stärka säkerheten och underlätta efterlevnad med viktiga principer såsom PCI DSS och SWIFT. Övervakning av filintegritet kan garantera integriteten för systemfiler, loggar och andra kritiska program genom att spåra obehöriga ändringar i viktiga filer och kataloger.

  Säkerhet för DevOps

  Kaspersky Endpoint Security for Linux ger körtidsskydd mot hot, On-Demand Scanning (ODS) av containrar, bilder och arkiv samt flexibel integrering med CI/CD-pipelines.

  • Körtidsskydd för containerplattformar

   Säkra containermiljöer säkerställer säkrare utveckling, paketering och publicering av program. Kaspersky Endpoint Security for Linux har omfattande säkerhetsfunktioner för Docker-plattformen och ger On-Access Scan (OAS) för filhot och beteendeskydd i realtid för att förhindra utnyttjande, behörighetseskalering och försök till containerundvikande. Namnrymder övervakas för isolering av hotbärande entiteter och kontroll på detaljnivå av åtgärder som vidtas mot entiteten vid upptäckt.

  • ODS-uppgifter med flexibel omfattningskontroll

   On-Demand Scanning av containrar, bilder och både lokala och fjärrstyrda arkiv möjliggör underhåll av sanerade arkiv för utvecklarens behov. Namnrymdsövervakning, flexibel maskbaserad kontroll av skanningomfattning och möjlighet att skanna olika containerlager hjälper vid tillämpning av utvecklarens bästa metoder.

  • Omfattande integreringsalternativ ger metoden ”säkerhet som kod”

   Kaspersky Endpoint Security for Linux ger gränssnitt som möjliggör metoden ”säkerhet som kod”. Tillsammans med ODS kan Kaspersky Endpoint Security for Linux transformera DevOps till DevSecOps. Det hjälper till att kombinera snabba programvaruprocesser och ”sista sekunden”-programbyggande, -paketering och -leverans på ett kontrollerat och säkert sätt utan att göra processerna långsammare.

   CI/CD-plattformsintegreringar (t.ex. Jenkins) förenklar pipelinebyggande och automatisering

  Litet utrymme för högeffektivt skydd

  Kaspersky Endpoint Security for Linux är särskilt utformat för att ha minimal inverkan på andra program och övergripande systemprestanda. Det grafiska användargränssnittet är optimerat för Linux och tillsammans med förbättrade funktioner för kommandoradshanteringen förenklar detta uppgiftskörning och dagliga rapporter.

  • Lastbalanseringsprestanda på kernelnivå

   Resursernas lastbalansering och optimerade skanningsteknik – med möjlighet att utesluta tillförlitliga processer – förbättrar övergripande prestanda och minskar samtidigt systemets krav för skydd. (Systemresurserna omfördelas när datorn eller servern har låg eller hög belastning.) Kaspersky Endpoint Security for Linux ger enastående skanningsprestanda med fanotify-kompatibilitet (interna kernelobjekt) för skanning vid åtkomst.

   Säkerhetsskanningen kan köras i bakgrunden när serverprogramvaran uppdateras, så att servern snabbare kan tas i drift igen.

  • Eliminera onödig resursförbrukning

   Kaspersky Endpoint Security for Linux optimerar resursanvändning med skanning på begäran och schemalagd skanning av lokala hårddiskar, medieenheter, delade filsystem och distribuerade filsystem.

   Ett brett utbud av inställningar säkerställer höga skyddsnivåer utan att offra prestanda, till exempel:

   • Schemalägga filskanning för obehöriga användare
   • Justera nivån på skydd mot skadlig programvara
   • Ange undantag för att aktivera selektiv skanning

   Kaspersky Endpoint Security for Linux övervakar och styr nätverksdelningar och skannar automatiskt när filer ändras, vilket säkerställer att resurserna optimeras.

  Centraliserad hantering – för enkel användning även i blandade IT-miljöer

  Ägna mi