Klientsäkerhet för Linux | Kaspersky Lab SE

Kaspersky Endpoint Security for Linux

Kaspersky Endpoint Security for Linux ger företag med Unix-baserade klienter i nätverket ett centraliserat skydd mot alla typer av skadlig programvara och potentiellt skadliga program. Kaspersky Labs nya innovativa antivirusmotor ingår i en enhetlig serie med förstklassiga skydd mot bland annat skadlig programvara. Motorn har en banbrytande komponentarkitektur för att öka prestandan och stabiliteten, vilket ger ett tillförlitligt skydd som är enkelt att styra och hantera.

 • Fördelar

  • Ny antivirusmotor

   Programmet baseras på en helt ny antivirusmotor som ökar hastigheten på skanningen markant, optimerar användningen av systemresurserna och påverkar andra program minimalt.

  • Förbättrad, centraliserad administration

   Genom en rad förbättringar har vi gjort programmet enklare att hantera. Dessutom stöds den nya versionen av Kaspersky Endpoint Security for Linux till fullo av Kaspersky Security Center, ett centraliserat hanteringsverktyg som gör det enkelt att utföra en mängd olika åtgärder för IT-säkerheten, allt från fjärrdistribuering av säkerhetsprogram för klienter till generering av rapporter för systemhändelser.

  • Förbättrad heuristisk analysmetod

   Den traditionella skanningen baserad på signaturer kompletteras med en heuristisk analysmetod. Det förbättrar helhetsskyddet avsevärt, eftersom det bidrar till att du kan identifiera okända hot som liknar de som redan har identifierats.

  Effektivt skydd mot skadlig programvara

  • Kasperskys antivirusmotor

   Den nya antivirusmotorn ger ett effektivt skydd mot skadliga program och andra hot. Den förhindrar virusepidemier och håller informationen säker och lättillgänglig.

  • Skanning vid användning

   Filer skannas i realtid när de öppnas, kopieras, körs och sparas. Hot mot IT-säkerheten identifieras och rensas bort när filsystemet används.

  • Skanning på begäran

   Med den förbättrade heuristiska analysmetodens proaktiva motor ökar frekvensen upptäckta skadliga program. Med Kaspersky Endpoint Security for Linux kan du skanna specifika områden i systemet på begäran, antingen på begäran eller enligt ett schema.

  • Regelbundna databasuppdateringar

   Databaserna uppdateras automatiskt både regelbundet och i nödfall, vilket gör att identifieringen av skadlig programvara hålls på en hög nivå och att säkerheten i företagets infrastruktur höjs.

  Optimerade prestanda

  • Hög prestanda, liten inverkan

   Utöver att fler hot identifieras ökar hastigheten på skanningarna med den nya antivirusmotorn, så att resursanvändningen optimeras. Därför har programmet minimal inverkan på andra program och systemprestanda överlag.

  • Ny programarkitektur

   Kaspersky Endpoint Security for Linux har en helt ny komponentarkitektur, som gör programmet mycket stabilt och tillförlitligt.

  • Optimerad processoranvändning

   Den senaste versionen av programmet minskar användningen av systemresurserna (processor, diskanvändning, disk-I/O) avsevärt.

  Centraliserad administration

  • Fjärrdistribution

   Kaspersky Security Center är ett centraliserat administrationsverktyg som du kan använda för att installera och driftsätta säkerhetsprogrammen på klienterna samt hantera dem både lokalt och från en fjärranslutning.

  • Hantering av klientsäkerhet

   Olika regler och uppgifter kan användas för olika grupper av arbetsstationer, så systemadministratörerna har stor flexibilitet vid konfigureringen av Kaspersky Endpoint Security for Linux, både på gruppnivå och individuellt.

  • Automatiska uppdateringar

   Uppdateringarna av antivirusdatabaserna och programmodulerna görs på begäran eller automatiskt enligt ett schema. Vi har tagit fram en ny funktion: du kan nu använda Kaspersky Administration Server som uppdateringskälla och Network Agent som distribueringsmetod.

  • Stöd för centraliserad karantän och lagring av säkerhetskopior

   Med Kaspersky Endpoint Security for Linux sätter du infekterade och misstänkta filer i karantän samt sparar dem som säkerhetskopior – samtidigt som du överför lämplig information till motsvarande centraliserade lagringsutrymmen på administrationsservern. På så sätt kan den säkerhetsansvariga hantera händelser från Kaspersky Security Center och vidta de åtgärder som behövs.

  • Kompatibla plattformar

   Operativsystem med 32 bitar:

   • Canaima 3
   • Red Flag Desktop 6.0 SP2
   • Red Hat Enterprise Linux 5.8 Desktop
   • Red Hat Enterprise Linux 6.2 Desktop
   • Fedora 16
   • CentOS-6.2
   • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4
   • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2
   • openSUSE Linux 12.1
   • openSUSE Linux 12.2
   • Debian GNU/Linux 6.0.5
   • Ubuntu 10.04 LTS
   • Ubuntu 12.04 LTS
   • Mandriva Linux 2011

   Operativsystem med 64 bitar:

   • Canaima 3
   • Red Flag Desktop 6.0 SP2
   • Red Hat Enterprise Linux 5.8
   • Red Hat Enterprise Linux 6.2 Desktop
   • Fedora 16
   • CentOS-6.2
   • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4
   • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2
   • openSUSE Linux 12.1
   • openSUSE Linux 12.2
   • Debian GNU/Linux 6.0.5
   • Ubuntu 10.04 LTS
   • Ubuntu 12.04 LTS
  • Programmet är kompatibelt med

   • Gnome och KDE
  • Lägsta maskinvarukrav

   • Processor Intel Pentium II 400 MHz eller snabbare
   • 1 GB RAM
   • 1 GB för växling
   • 2 GB ledigt hårddiskutrymme för installation av programmet och lagring av tillfälliga filer
   • Perl-programtolk – version 5.0 och högre (www.perl.org)
   • Which-verktyget installerat (från OS-distributionspaketet)
   • Paketen för programvarukompilering installerade (gcc, binutils, glibc, glibc-devel, make och ld) samt källkod för OS-kärnan för kompilering av Kaspersky Endpoint Security-modulerna
   • För 64-bitars Debian och 64-bitars Ubuntu gäller att du bör installera libc6-i386-biblioteket innan du installerar Kaspersky Endpoint Security
   • Lägsta rekommenderade skärmupplösning är 1 024x768
   • I nuvarande version av Endpoint Security fungerar inte kärnor av följande versioner: 2.6.36 och högre samt 3.x-versionerna.
En del av:

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?