Kaspersky Endpoint Security for Linux (för servrar och arbetsstationer)

Kaspersky Endpoint Security for Linux möjliggör molnbaserad säkerhet i flera lager för servrar och arbetsstationer med operativsystemet Linux. Det ger ett tillförlitligt skydd med minimal inverkan på prestanda.

Kaspersky Endpoint Security for Linux finns tillgängligt inom en produktportfölj – Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Security for Virtualization, Kaspersky Security for File Server – vilket ger ett fullständigt skydd för heterogena IT-miljöer och säkerställer att alla plattformar är skyddade hela tiden.

Framväxande hot mot Linux

Antalet hot mot Linux är lägre än antalet hot mot Windows, men det blir allt vanligare med angrepp mot Linux med skadlig programvara.

Linux är ett vanligt val av operativsystem när det gäller att distribuera högpresterande servrar och kostnadseffektiva arbetsstationer, särskilt inom den offentliga sektorn och vetenskapliga institutioner. Det är väsentligt att skydda dessa miljöer mot snabbt framväxande hot. 

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
 • Pålitligt skydd mot cyberhot

  Kaspersky Endpoint Security for Linux använder samma metod för säkerhet i flera lager som andra program inom Kaspersky Endpoint Security for Business, för att kunna vara ett pålitligt skydd för Linux-baserade datorer mot kända och avancerade hot. Molnbaserad hotanalys ger snabb respons mot nya hot, med så få falska utslag och störningar i arbetsflödet som möjligt.

  • Skydda företaget med nästa generations teknik

   Kaspersky Labs unika HuMachine™-metod drivs genom en kombination av hotanalys för big data, maskininlärning och mänsklig expertis. Tillsammans säkerställer de högre skyddsnivåer genom att komplettera och stärka varandra mer effektivt än de skulle kunna som enskilda komponenter.

  • Molnbaserad hotanalys

   Miljontals Kaspersky-kunder över hela världen skickar anonyma hotdata från sina enheter till Kaspersky Security Network (KSN). Det molnbaserade hotlabbet samlar in och lagrar enorma mängder metadata från misstänka filer för att kunna fatta snabba och korrekta beslut angående deras säkerhet, utan att behöva analysera hela innehållet. Det ger skydd mot okända hot.

  • Heuristisk analys förbättrar upptäckt av skadlig programvara

   Heuristisk teknik i kombination med traditionella upptäcktsmetoder förbättrar avsevärt effektiviteten vid identifiering av skadliga objekt. Vid traditionella upptäcktsmetoder uppdateras databaserna automatiskt både regelbundet och i nödfall, vilket gör att identifieringen av skadlig programvara hålls på en hög nivå och att säkerheten i företagets infrastruktur höjs.

  • Identifiering av fillös skadlig programvara

   Skanning av hårddiskarnas bootsektorer och minnet för påbörjade processer hjälper till att upptäcka nya sofistikerade säkerhetshot, t.ex. så kallad fillös skadlig programvara, som kan vara mycket svåra att identifiera.

  • Kontinuerligt skydd med automatisk omstart

   Om programmet slutar fungera eller tvingas att stängas av startas Kaspersky Endpoint Security for Linux om automatiskt, så att dina klienter skyddas omedelbart utan att administratören behöver ingripa.

  Höga prestanda för fysiska och virtuella maskiner

  Kaspersky Endpoint Security for Linux är särskilt utformat för att ha minimal inverkan på andra program och övergripande systemprestanda.

  • Lastbalansering för bättre prestanda

   Kaspersky Endpoint Security for Linux lastbalansering för servrar och optimerade skanningsteknik, med möjligheten att undanta betrodda processer från skanning, förbättrar produktens övergripande prestanda och minskar mängden systemresurser som behövs för skydd. Säkerhetsskanningen kan köras i bakgrunden när serverprogramvaran uppdateras, så att servern snabbare kan tas i drift igen.

  • Optimerat skydd för filservrar

   Kaspersky Endpoint Security for Linux ger skydd i flera lager för filservrar i Linux och heterogena nätverk. Programmet övervakar och kontrollerar aktiva nätverksdelar och justeras automatiskt vid förändrad aktivitet, för att säkerställa att resurserna optimeras och inte övervakar icke-aktiva områden i onödan.

  • Skydd i realtid och skanning på begäran

   Kaspersky Endpoint Security for Linux skannar alla filer som startas, öppnas eller redigeras, och rensar eller tar bort alla infekterade filer. Programmet skannar angivna delar av systemet enligt ett schema eller på begäran, för ett komplett skydd mot skadlig programvara. Till skillnad från tidigare versioner erbjuder Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux även filskanning för obehöriga användare.

  Centraliserad hantering för högre effektivitet

  Kaspersky Endpoint Security for Linux kan fjärrdistribueras via Kaspersky Security Center för enkel och effektiv installation och administration. Konfigurera uppgifter och principer för grupper eller individer för Linux-baserade klienter, hantera skanningsinställningar m.m. från samma konsol där du hanterar andra säkerhetsprogram från Kaspersky Lab. Det förbättrade gränssnittet för kommandorader förenklar produkthanteringen.

  • Enkel installation

   Den nya versionen innehåller ett helt omgjort installationsprogram som hjälper till med förstagångskonfigurationen – produktinstallationen tar bara några minuter och kräver endast att ett paket installeras.

  • Kontinuerlig drift

   Programmet behöver inte installeras eller konfigureras igen efter uppdatering av operativsystemet på en arbetsstation eller server – tillförlitligt skydd mot skadlig programvara är i drift utan att administratören behöver ingripa.

  • Flexibla inställningar för skanning

   Programmet erbjuder ett brett spektrum av inställningar, så att administratörer kan säkerställa höga skyddsnivåer utan att kompromissa med prestanda. Till exempel:

   • Justerbara nivåer på skyddet mot skadlig programvara
   • Undantag från skanningar
   • Åtgärder för misstänkta och infekterade objekt, även baserat på typen av hot
   • Skanningar enligt ett passande schema

  Så här handlar du

  Kaspersky Endpoint Security for Linux ingår i följande produkter och finns också som prenumeration:

  • Minsta maskinvarukrav för 32-bitars operativsystem:

   • Core 2 Duo-processor 1,86 GHz eller högre
   • 1 GB RAM
   • Swappartition på minst 1 GB
   • 1 GB ledigt hårddiskutrymme för installation av Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux och för att lagra tillfälliga filer och loggfiler
  • Minsta maskinvarukrav för 64-bitars operativsystem:

   • Core 2 Duo-processor 1,86 GHz eller högre
   • 2 GB RAM
   • Swappartition på minst 1 GB
   • 1 GB ledigt hårddiskutrymme för installation av Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux och för att lagra tillfälliga filer och loggfiler.
  • Programvarukrav:

   1. Operativsystem som stöds:

   • a. 32-bitars operativsystem:
    • Red Hat® Enterprise Linux® 6.7
    • Red Hat® Enterprise Linux® 6.8
    • CentOS-6.7
    • CentOS-6.8
    • Ubuntu Server 14.04 LTS
    • Ubuntu Server 16.04 LTS
    • Ubuntu Server 16.10 LTS
    • Debian GNU/Linux 7.10
    • Debian GNU/Linux 7.11
    • Debian GNU/Linux 8.6
    • Debian GNU/Linux 8.7
   • b. 64-bitars operativsystem:
    • Red Hat® Enterprise Linux® 6.7
    • Red Hat® Enterprise Linux® 6.8
    • Red Hat® Enterprise Linux® 7.2
    • Red Hat® Enterprise Linux® 7.3
    • CentOS-6.7
    • CentOS-6.8
    • CentOS-7.2
    • CentOS-7.3
    • Ubuntu Server 14.04 LTS
    • Ubuntu Server 16.04 LTS
    • Ubuntu Server 16.10 LTS
    • Debian GNU/Linux 7.10
    • Debian GNU/Linux 7.11
    • Debian GNU/Linux 8.6
    • Debian GNU/Linux 8.7
    • openSUSE® 42.2
    • SUSE® Linux Enterprise Server 12
    • OracleLinux 7.3

   2. Perl-programtolk: version 5.10 och högre (www.perl.org)

   3. Which-verktyget installerat

   4. Installerade paket för kompilering av program (gcc, binutils, glibc, glibc-devel, make och ld), källkoden för operativsystemkärnan – för kompilering av moduler av Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux i operativsystem som inte har stöd för fanotify.

   5. libc6-i386-modulen måste installeras på 64-bitarsversioner av Debian och Ubuntu innan du installerar Network Agent.

   6. glibc.i686-modulen måste installeras på Red Hat® Enterprise Linux® 7 eller senare, CentOS 7 eller senare och Oracle Linux 7 eller senare innan du installerar Network Agent.

   7. glibc-32bit-modulen måste installeras på 64-bitarsversioner av openSUSE® 42.2 och SUSE® Linux Enterprise Server 11 SP4, Novell OES11 sp3 och Novell OES2015 sp1 innan du installerar Network Agent.

   8. Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux är kompatibel med Kaspersky Security Center 10 SP1 och Kaspersky Security Center 10 SP2.

   För att säkerställa att administrationsinsticksprogrammet för Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux fungerar korrekt måste Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 RC (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52685) vara installerat.

  • Tillgängligt för prenumeration

   • Från och med version 10 finns Kaspersky Endpoint Security for Linux även tillgängligt för prenumeration. Fråga din partner om tillgängligheten av månadsprenumeration i ditt land.
En del av:

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng