Hoppa till huvudinnehållet

Varför små företag bör ta cybersäkerhet seriöst

Under de senaste åren har medelstora företag (SMB:er) börjar nyttja digital teknologi för distansarbete, produktion och försäljning på samma sätt som större företag. Men de har inte fokuserat tillräckligt på cybersäkerhet, även efter deras utökade datornätverk skapade nya sårbarheter för cyberhot. Det här är ett misstag eftersom cyberattacker kan orsaka seriös skada, både på ekonomin men även ryktet. Det här betyder att cybersäkerhet för små företag bör tas seriöst.

Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är olika processer och strategier som skyddar ett företags kritiska system och känsliga information från cyberattacker och dataintrång. Cyberattacker blir mer och mer sofistikerade och hotlandskapet utvecklas med cyberbrottslingar som använder AI och social manipulation för att skapa nya attackmetoder. Som resultat av detta behöver företag anstränga sig mer när det kommer till cybersäkerhet.

Varför är små företag sårbara för cyberattacker?

Du kanske tror att cyberbrottslingar fokuserar majoriteten av deras attacker på större organisationer, men det finns bevis att små företag kan vara mer sårbara för cyberattacker. Det här är ofta för att små företag inte har resurser till att skydda sig mot cyberhot. De spenderar mindre på cybersäkerhet och är mer sannolika att använda utdaterad programvara som saknar modern stöd. Det här gör dem till enklare mål för cyberbrottslingar.

Det är även vanligare för anställda på små företag att använda sina egna enheter till arbetet. Det här kan vara billigare för företaget, men det ökar sannolikheten för en attack, eftersom personliga enheter har större risk för att ha skadlig kod nedladdad.

Motivationerna som cyberbrottslingar har för att attackera små företag inkluderar:

Pengar: Huvudsakliga motivationen är pengar. Medans vissa cyberattacker drivs av önskan att orsaka störning och hämnd, handlar de flesta om pengar. Det är varför utpressningsprogram är en sådan populär attackmetod. Så länge som en attackmetod är lukrativ kommer hackare fortsätta använda den.

Datorkraft: Ibland vill hackare använda ett företags datorer genom att koppla in dem i en armé av bottar för att utföra Distributed Denial of Service-attacker (DDoS). DDoS-attacker genererar en massiv artificiell mängd webbtrafik för att störa en företagstjänst. Kapade bottar hjälper generera störande trafiken.

Länkar till andra enheter: Ett litet företag kommer att vara digitalt ansluten till andra enheter, via transaktioner, leveranskedjor och informationsdelning. Eftersom stora företag kan vara svårare att komma in i, brukar hackare ibland använda små företag för att komma in i stora företags system.

Vilka typer av cyberhot kan påverka små företag?

Innan du skapar en cybersäkerhetsstrategi för ditt företag, hjälper det att förstå hotlandskapet. Cyberhot som påverkar små företag inkluderar:

Social manipulation:

Det här är en typ av cyberbrott som lurar eller manipulerar någon till att avslöja känslig information för bedrägliga ändamål. Social manipulation kan ta olika former, dessa inkluderar:

 • Nätfiske - där en hackare skickar ett vilseledande e-postmeddelande för att lura mottagaren till att överlämna privat information, eller för att nyttja skadlig programvara på offrets enhet eller nätverk.
 • Spjutfiske - en variant av nätfiske som sätter en specifik individ som mål, typiskt genom att låtsas vara någon de känner.
 • Falska webbplatser - bedrägeriwebbplatser som designats till att lura användare till bedrägeri eller skadliga attacker.
 • Telefonförfalskning - när bedragare ändrar nummerpresentation för att dölja sin identitet från personen den ringer till.
 • Smishing - en variant av nätfiske som använder mobiltelefoner som attackplattform.

Utpressningsprogram:

Utpressningsprogram är en av de vanligaste metoderna som hackare använder för att attackera företag. Utpressningsprogram låser datorer och krypterar data, vilket gör att dem tar företagets egendom som gissla. För att ägarna ska få tillbaka sin data, behöver de betala hackaren så att de släpper avkrypteringsnyckeln. Rapporter visar att så mycket som 71 % av utpressningsattacker är mot små företag med ett genomsnitt på 1,2 miljoner kronor som lösensumma. SMB-företag är ofta mer benägna att betala lösensumma eftersom deras data kanske inte säkerhetskopieras och de måste komma igång så snart som möjligt.

Skadliga program:

Skadliga program är ett brett uttryck för skadliga program som används till att skada en användares enhet eller nätverk. Dessa program inkluderar flera olika cyberhot så som Trojaner och virus (utpressningsprogram är även ett slags skadligt program). Attacker från skadliga program är problematiska för små företag eftersom de handikappar enheter samt skapar ett behov för dyra reparationer och ersättningar. De kan även ge attackeraren en bakdörr till att komma åt data i ert system, vilket placerar både era kunder och anställda i en riskzon.

Botnät:

Ett botnät är ett nätverk av datorer som har äventyrats och infekterats med skadliga program, vilket låter dem kombinera datorernas kraft för att utföra cyberattacker. De har varit ett hot för större organisationer under en längre tid, men på senare år har små och medelstora företag även utsatts för detta.

DDos-attacker:

En Distributed Denial of Service- eller DDoS-attack försöker ta ner en webbplats genom att översvämma den med trafik från många olika källor. En lyckad DDoS-attack kan ta ner din webbplats helt och hållet, samt göra det omöjligt för kunder att komma åt den.

SQL-injicering:

Om ditt företag har en SQL-databas (Structured Query Language) då kan du vara sårbar för SQL-injiceringar. SQL-injicering är när man injicerar en skadlig kodbit in i en SQL-databas. Beroende på typen av skadlig kod, kan konsekvenserna bli väldigt seriösa. Exempelvis kan koden ta bort data, äventyra känslig användarinformation, och i extrema fall stänga ner hela system. Det är en av de vanligaste formerna av webbplatsattacker.

En labbtekniker som håller i ett stycke hårdvara

Varför SMB-cybersäkerhet är viktigt

Det finns flera olika anledningar till varför cybersäkerhet för små företag och SMB-säkerhet i allmänhet bör tas seriöst:

Möjligheten till ekonomiska förluster:

En cyberincident kan förstöra ett litet företags ekonomi, ibland permanent. Kostnaden för återhämtning, inkomstbortfall under driftstopp, plus eventuella ekonomiska påföljder för bristande efterlevnad av regler kan allvarligt påverka resultaten av incidenten.

Skada på ryktet:

Om ditt företag utsätts av ett dataintrång som påverkar kundinformation, kan detta ha seriös påverkan på ditt företags rykte beroende på hur stor attacken var och hur den hanterades. Detta kan påverka förmågan att bibehålla och få nya kunder och anställda.

Utsätter dina anställda för risker:

Om känslig information om dina anställda, t.ex. HR-filer, födelsedatum, ekonomisk information stjäls av cyberbrottslingar kan dessa anställda råka ut för identitetsstöld och andra cyberbrott.

Förmåga att fortsätta arbeta:

Företag av alla storlekar är beroende av datorsystem, i synnerhet efter pandemin. Beroendet på molntjänster, smartphones, Internet of Things och AI innebär att alla störningar som orsakas av en cyberattack allvarligt hämmar din förmåga att fungera och handla normalt.

Efterlevnad och regler:

Jurisdiktioner runt om i världen har ökat sin reglering i förhållande till internet. I Europa finns till exempel General Data Protection Regulation (GDPR) och i Kalifornien, California Consumer Privacy Act. Regleringar som dessa inför skyldigheter för organisationer som samlar in och lagrar data, med påföljder för bristande efterlevnad - vilket betonar behovet för företag av alla storlekar att ta dataintegritet på allvar. Du kan läsa mer om lagar för internet här.

Hotlandskapet fortsätter utvecklas:

Både antalet och komplexiteten av cyberhot ökar. Det uppskattas globalt att över 30 000 webbplatser hackas varje dag, och att fler än 300 000 nya skadliga program skapas varje dag. Cyberbrottslingar söker alltid efter nya sätt att utnyttja och attackera företag i alla storlekar. Bara för att ditt företag inte ännu har genomgått en attack, betyder det inte att du är immun.

Hur ofta påverkas små företag av cyberhot?

Risken av en cyberattack för SMB-företag som är typiskt högre än för större organisationer, har växt ännu mer under de senaste åren. Till exempel, under 2020 och 2021, ökade dataintrången hos små företag globalt med 152 % jämfört med de två föregående åren, enligt RiskRecon, en enhet inom MasterCard som bedömer företagens cybersäkerhetsrisk. Siffran var dubbelt så hög jämfört med större företag under samma period.

En studie år 2021 av IBM visade att 52 % av små företag genomgick en cyberattack under föregående år. Trots detta är många företag inte förberedda - en undersökning av UpCity, en amerikansk företagstjänsteleverantör, visade att endast 50 % hade en cybersäkerhetsplan på plats för år 2022.

När ekonomiska miljön är hård, är det naturligt för företag att fokusera på dagsverksamheten och deras omedelbara överlevnad. Men om man bara tänker på cyberhotlandskapet, förstår man att cybersäkerhet är nyckeln till att verksamheten ska överleva på sikt.

Hur kan du skydda små företag från cyberhot?

För att skydda ditt SMB-företag från cyberhot, behöver du skapa en cybersäkerhetstrategi. En robust cybersäkerhetstrategi bör inkludera:

 • Utbildning och medvetenhet för anställda
 • Nätverkssäkerhet
 • Infrastrukturssäkerhet
 • Programsäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Molnsäkerhet
 • Återhämtning efter katastrof eller affärskontinuitet i händelse av en allvarlig attack

Det är viktigt att skapa en säkerhetskultur inom ditt företag. Anställda och chefer bör lära sig och följa goda grundläggande säkerhetsrutiner. Men bara vaksamhet räcker inte. SMB-företag måste även investera i lämpliga säkerhetsverktyg för att skydda sitt företag.

Skydda små företags nätverk

Cybersäkerhetsproff pratar mycket om nätverkssäkerhet. Det kan låta som något som mest gäller större företag, men faktum är att alla företag med fler än en dator har ett nätverk. Om anställda använder smarta telefoner i arbetet, är en stationär dator plus en sådan smart telefon lika med ett företagsnätverk.

Uppmärksamhet på internetsäkerheten är företagets första viktiga skyddslager. Åtkomst till nätverket bör skyddas av starka lösenord som bör bytas regelbundet.

Användare med åtkomst till nätverket måste lära sig att vara försiktiga med sin e-post. Klicka aldrig på länkar i ett e-postmeddelande om du inte är helt säker på att meddelandet kommer från en känd och pålitlig källa. Se upp med e-post som verkar komma från kollegor, men som saknar ett personligt meddelande. Var också försiktig med e-post där avsändaren ser ut att vara en bank eller ett annat företag och som uppmanar dig att uppge kontouppgifter. Båda typerna kan handla om så kallade nätfiskebedrägerier som försöker lura mottagarna.

Investera i effektivt skydd

Bra, grundläggande säkerhetsrutiner minskar kraftigt risken för att cyberbrottslingar ska kunna bryta sig in i ert företagsnätverk. Men även säkerhet för små företag kräver lämpliga företagslösningar.

Gratisskydden som finns för mindre företag är inte alltid tillräckliga. De kostnadsfria säkerhetsprogrammen handlar främst om marknadsföring. De kan vara till hjälp för att få en känsla för hur en möjlig lösning fungerar innan man köper, men funktionerna är begränsade. Men det finns effektiva säkerhetsverktyg för småföretag till överkomligt pris.

Effektiva säkerhetslösningar för företag bör ha de här fem grundläggande funktionerna:

 • De bör inkludera skydd mot datorvirus och annan skadlig programvara.
 • Eftersom åtkomst till mobilnätverk är så pass normalt, bör du inkludera mobilskydd.
 • De bör inkludera kryptering av enskilda filer, mappar eller en hel hårddisk med data.
 • De bör inkludera skydd av slutpunkter - de olika enheter och platser som tillåter åtkomst till nätverket.
 • Systemhanteringsverktyg, exempelvis patchhantering, så att skyddet uppdateras.

Med effektiva skydd och goda rutiner för internetsäkerhet kan även små företag skydda sig mot cyberbrottslingar. De kan försöka att öppna dörren till ditt nätverk, men när den inte går att forcera kommer de att leta efter ett lättare offer.

Andra artiklar och länkar relaterade till säkerhet för småföretag:

Varför små företag bör ta cybersäkerhet seriöst

Små företag kan vara sårbara för olika cyberhot Ta reda på varför SMB-säkerhet och IT-säkerhet för små företag är så viktigt.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg