Skip to main

Cyberhot är inte bara ett problem för stora företag och myndigheter, utan även små företag kan vara måltavlor. Forskning visar att 22 procent av små företag har varit utsatta för cyberattacker. Ungefär 11 procent av dessa inträffade under det senaste året, enligt en studie av Better Business Bureau.

Det är viktigt att skydda verksamheten mot cyberattacker, men vissa företagsägare känner sig inte riktigt säkra på hur de ska göra det. Det här är en guide som hjälper småföretagare att hantera cyberhot.

Vad kan utsättas för fara?

Cyberattacker utsätter pengar, data och IT-utrustning för risker. Om en hackare får åtkomst till nätverket kan de orsaka mycket skada med det de hittar, t.ex:

 • Åtkomst till kundlistor
 • Information om kundkreditkort
 • Företagets bankuppgifter
 • Företagets prissättningsstruktur
 • Produktdesigner
 • Expansionsplaner
 • Tillverkningsprocesser

Det är inte bara ditt företag som utsätts för risker vid sådana attacker. Hackare kan använda åtkomsten till ditt nätverk som en inkörsport in i nätverken på andra företag i samma leverantörskedjor.

Vad har en attack för konsekvenser?

En cyberattack kan påverka verksamheten drastiskt. Faktum är att 60 procent av de små företag som drabbas av en attack stänger ner inom sex månader efter överträdelsen. Det må vara det mest förödande resultatet av en attack, men den kan även få andra konsekvenser:

 • Ekonomiska förluster på grund av stöld av bankinformation
 • Ekonomiska förluster på grund av avbrott i verksamheten
 • Höga kostnader för att eliminera hot i nätverket
 • Skada på ditt rykte efter att ha meddelat kunderna att deras information har komprometterats

Hur skyddar jag verksamheten mot cyberhot?

Små företag kan känna sig hjälplösa mot cyberattacker. Som tur är kan du vidta åtgärder för att skydda ditt företag. Gör följande för att komma igång.

Utbilda anställda

Anställda kan göra företaget sårbart för en attack. Forskning visar att 43 procent av dataförlusterna beror på interna anställda som antingen med skadligt uppsåt eller pga. vårdslöshet ger cyberbrottslingar åtkomst till nätverken.

Många scenarier kan leda till attacker som har initieras av anställda. En anställd kan tappa sin arbetssurfplatta eller lämna ut sina inloggningsuppgifter. Det kan även handla om att öppna falska e-postmeddelanden som distribuerar virus i nätverket.

För att skydda företaget mot hot inifrån ska du investera i utbildning i internetsäkerhet för dina anställda. De ska kunna hantera misstänkta e-postmeddelanden.

Utför en riskbedömning

Utvärdera potentiella risker som kan äventyra säkerheten för företagets nätverk, system och information. Genom att identifiera och analysera möjliga hot kan du formulera en plan för att täppa till eventuella säkerhetsluckor.

Undersök var och hur data lagras och vem som har åtkomst till dem. Identifiera vem som vill ha åtkomst till data och hur de kan försöka få åtkomst till dem. Fastställ risknivåerna för möjliga händelser och hur överträdelser kan påverka företaget.

När analysen är klar och du har identifierat hoten använder du den insamlade informationen till att utveckla eller förfina säkerhetsstrategin. Granska och revidera säkerhetsstrategin med regelbundna intervall och vid större ändringar av hur informationen lagras och används. På så sätt får data ett mer omfattande skydd.

Distribuera antivirusprogram

Du behöver ett antivirusprogram som kan skydda alla enheter mot virus, spionprogram, utpressningstrojaner och nätfiske. Programvaran ska, utöver att erbjuda skydd, även innehålla teknik som hjälper dig att rensa datorer och återställa dem till det förinfekterade tillståndet.

Håll programvaran uppdaterad

Programvaran som håller verksamheten igång måste vara uppdaterad. Varje programvarudel uppdateras regelbundet så att den ska förstärkas, eller för att lägga till patchar som täpper till kryphål som hackare kan ta sig igenom.

Säkerhetskopiera filer regelbundet

Säkerhetskopieras filerna på företaget? Om en cyberattack inträffar kan data komprometteras eller raderas. Skulle verksamheten fortfarande fungera om en sådan inträffar? Med tanke på hur mycket data som kan lagras på bärbara datorer och mobiltelefoner skulle de flesta verksamheter sluta att fungera.

Ta hjälp av ett säkerhetskopieringsprogram som automatiskt kopierar filerna till lagringsplatsen. I händelse av en attack kan du återställa alla filer från säkerhetskopiorna. Välj ett program som ger dig möjlighet att schemalägga eller automatisera säkerhetskopieringsprocessen så att du inte behöver komma ihåg att göra det. Lagra kopior av säkerhetskopior offline så att de inte blir krypterade eller oåtkomliga om systemet drabbas av en utpressningstrojanattack.

Nödvändiga egenskaper hos ett internetsäkerhetsföretag

Många företag känner sig ute på djupt vatten när det blir tal om internetsäkerhet. Det är helt förståeligt om du behöver hjälp med internetsäkerheten. Du har ju trots allt ett företag att driva. Men hur vet du vilket internetsäkerhetsföretag du ska välja? Här följer en checklista över egenskaper som kan vara till hjälp.

Oberoende tester och recensioner

Ett internetsäkerhetsföretag kan imponera på dig med svåra tekniska uttryck och en avancerad marknadsföringskampanj, men titta på oberoende tester och recensioner. De bästa internetsäkerhetsföretagen vill att deras produkter ska testas och är mer än villiga att dela med sig av resultaten.

Undvika billiga alternativ

Det räcker inte att företaget kommer, installerar lite programvara och försvinner. Ett företag som påstår sig vara specialiserat på ett område utan att erbjuda ytterligare produkter eller support kan inte tillhandahålla det skydd du behöver.

Extra support

Oavsett om ett hot upptäcks eller om det är problematiskt att säkerhetskopiera filer så vill man ha ett företag som erbjuder oklanderlig support. Välj ett företag som hjälper dig att hantera hot, hitta lösningar och slippa allt krångel med internetsäkerhet.

Tillväxtpotential

Ditt företag kommer sannolikt att växa, och du behöver ett internetsäkerhetsföretag som kan växa med dig. Fokusera på företag som erbjuder fullständiga säkerhetssviter, bl.a. sådana som kan behövas i framtiden. Småföretagare har alltid haft långa att-göra-listor, och nu står internetsäkerheten högst upp på listan. Som tur är går det att vidta åtgärder som skyddar små företag, och rätt internetsäkerhetsföretag hjälper till att minska riskerna.

Relaterade artiklar och länkar:

Information om internetsäkerhet

Information om internetbrottslighet: risker och förhindrande

Produkter och lösningar:

Kaspersky Small Business Cyber Security

Kaspersky Small Business Endpoint Security

Tips om internetsäkerhet för små företag: förstå grunderna

En cyberattack kan förgöra ett litet företag – 60 procent av små företag måste stänga ner efter en cyberattack. Ta reda på hur du skyddar företaget mot cyberhot.
Kaspersky Logo