Hoppa till huvudinnehållet

Cybersäkerhet för små företag

Cyberhot är inte bara ett problem för stora företag och myndigheter, -små företag kan även vara måltavlor. Det finns även bevis på att små företag är mer sårbara för cyberattacker för att de ibland inte har resurserna till att skydda till att effektivt skydda sig själva.

Det är viktigt att skydda ditt företag mot cyberattacker, men med ett cyberlandskap som ständigt utvecklas kan det vara svårt att veta var man ska starta. Här är en guide som hjälper små företag att navigera cyberhotsvärlden.

Varför är cybersäkerhet så viktigt för små företag?

Cyberattacker utsätter pengar, data och IT-utrustning för risker. Om en hackare får åtkomst till ditt nätverket kan de orsaka mycket skada med det de hittar, t.ex:

 • Åtkomst till kundlistor
 • Information om kundkreditkort
 • Företagets bankuppgifter
 • Företagets prissättningsstruktur
 • Produktdesigner
 • Företagets tillväxtplaner
 • Tillverkningsprocesser
 • Andra typer av immateriell egendom

Det är inte bara ditt företag som utsätts för risker vid dessa attacker. Hackare kan använda åtkomsten till ditt nätverk som en inkörsport in i nätverken på andra företag i samma leverantörskedjor.

Eftersom fler människor runt om i världen arbetar på distans, har cybersäkerhet för företag blivit ännu viktigare. Många små företag använder molnbaserad teknik och verktyg för sin dagliga verksamhet - inklusive onlinemöten, annonsering, köp och försäljning, kommunikation med kunder och leverantörer och banktransaktioner. Av både ekonomiska skäl och ryktesskäl är det viktigt att skydda dina data och molnbaserade system från obehöriga intrång eller hack.

Hur påverkas små företag av cyberattacker?

En cyberattack kan ha en förödande påverkan på ditt företag. Faktum är att 60 procent av de små företag som drabbas av en attack stänger ner inom sex månader efter intrånget. Det må vara det mest dastiska resultatet av en attack, men den kan även få andra konsekvenser, inklusive:

 • Ekonomiska förluster på grund av stöld av bankinformation
 • Ekonomiska förluster på grund av avbrott i verksamheten
 • Höga kostnader för att eliminera hot i nätverket
 • Skada på ditt rykte efter att ha meddelat kunderna att deras information har komprometterats
En man som arbetar i ett serverrum

Cybersäkerhetstips för små företag

Små företag kan känna sig hjälplösa mot cyberattacker. Lyckligtvis kan du vidta åtgärder för att skydda ditt företag genom att hålla dig uppdaterad med de senaste säkerhetsidéerna för företag. Här är några viktiga affärstips för cybersäkerhet:

1: Utbilda dina anställda

Anställda kan göra företaget sårbart för en attack. Även om exakt statistik varierar beroende på land och bransch, är det utan tvekan fallet att en hög andel av dataintrången orsakas av insiders som antingen med uppsåt eller vårdslöst ger cyberbrottslingar tillgång till dina nätverk.

Många scenarier kan leda till attacker som har initieras av anställda. Till exempel kan en anställd förlora en arbetssurfplatta eller avslöja inloggningsuppgifter. Anställda kan också av misstag öppna bedrägliga e-postmeddelanden, vilket kan distribuera virus på ditt företags nätverk.

För att skydda företaget mot hot inifrån ska du investera i utbildning i internetsäkerhet för dina anställda. Lär till exempel personalen vikten av att använda starka lösenord och hur man upptäcker nätfiske-e-post. Upprätta tydliga policyer som beskriver hur man hanterar och skyddar kundinformation och annan viktig data.

2: Utför riskbedömning

Utvärdera potentiella risker som kan äventyra säkerheten för företagets nätverk, system och information. Identifiera och analysera möjliga hot kan hjälpa dig formulera en plan för att täppa till eventuella säkerhetsluckor.

Som en del av din riskbedömning, bestäm var och hur din data lagras och vem som har tillgång till den. Identifiera vem som vill ha åtkomst till data och hur de kan försöka få åtkomst till dem. Om dina företagsdata lagras i molnet kan du be din molnlagringsleverantör att hjälpa till med din riskbedömning. Fastställ risknivåerna för möjliga händelser och hur intrång kan potentiellt påverka företaget.

När analysen är klar och du har identifierat hoten använder du den insamlade informationen till att utveckla eller förfina din säkerhetsstrategi. Granska och uppdatera denna strategi med jämna mellanrum och när du gör ändringar i informationslagring och användning. Detta säkerställer att din data alltid skyddas efter bästa förmåga.

3: Skaffa antivirusprogram

Du behöver ett antivirusprogram som kan skydda alla enheter mot virus, spionprogram, utpressningsprogram och nätfiske. Programvaran ska, utöver att erbjuda skydd, även innehålla teknik som hjälper dig att rensa enheter och återställa dem till tillståndet innan infektionen tog plats. Det är viktigt att hålla ditt antivirus uppdaterat för att skydda dig från de senaste cyberhoten och korrigera eventuella sårbarheter.

4: Håll programvara uppdaterad

Förutom antivirus bör all programvara som du använder för att hålla ditt företag igång hållas uppdaterad. Leverantörer uppdaterar regelbundet sin programvara för att stärka den eller lägga till patchar som stänger säkerhetsbrister. Tänk på att viss programvara, till exempel en Wi-Fi-routers firmware, kan behöva uppdateras manuellt. Utan nya säkerhetskorrigeringar förblir en router och de enheter som är anslutna till den sårbara.

5: Säkerhetskopiera dina filer regelbundet

Säkerhetskopieras filerna på företaget? Om en cyberattack inträffar kan data komprometteras eller raderas. Skulle verksamheten fortfarande fungera om det inträffar? Glöm inte att överväga mängden data som kan lagras på bärbara datorer och mobiltelefoner, utan detta skulle många företag inte kunna fungera.

Ta hjälp av ett säkerhetskopieringsprogram som automatiskt kopierar filerna till lagringsplatsen. I händelse av en attack kan du återställa alla filer från dina säkerhetskopior. Välj ett program som ger dig möjlighet att schemalägga eller automatisera säkerhetskopieringsprocessen så att du inte behöver komma ihåg att göra det. Lagra kopior av säkerhetskopior offline så att de inte blir krypterade eller oåtkomliga om systemet drabbas av en utpressningstrojanattack.

6: Kryptera viktig information

Om ditt företag hanterar data som rör kreditkort, bankkonton och annan känslig information regelbundet är det bra att ha ett krypteringsprogram på plats. Kryptering håller data säker genom att ändra information på enheten till oläslig kod.

Kryptering är utformad med ett värsta scenario i åtanke: även om din data blir stulen, skulle den vara värdelös för hackaren eftersom de inte skulle ha nycklarna för att dekryptera data och dechiffrera informationen. Det är en förnuftig säkerhetsåtgärd i en värld där miljarder uppsättning uppgifter exponeras varje år.

7: Begränsa åtkomst till känslig data

Inom ditt företag bör du begränsa antalet personer med tillgång till kritisk data till ett minimum. Detta kommer att minimera effekten av ett dataintrång och minska möjligheten för ond tro aktörer inifrån företaget att få auktoriserad tillgång till data. Sätt upp en plan som beskriver vilka individer som har tillgång till vissa nivåer av information, så att roller och ansvar är tydliga för alla inblandade.

8: Skydda din Wi-Fi-nätverk

Om ditt företag använder WEP-nätverket (Wired Equivalent Privacy) bör du se till att du växlar till WPA2 eller senare eftersom dessa versioner är säkrare. Det är sannolikt att ni redan använder WPA2, men vissa företag kan ha försummat att uppgradera sin infrastruktur, så det är värt att kontrollera. Du kan läsa mer om WEP mot WPA i vår guide.

Du kan skydda ditt Wi-Fi-nätverk från intrång av hackare genom att byta namnet på din trådlösa åtkomstpunkt eller router, detta kallas även för Service Set Identifier (SSID). Du kan använda en komplex PSK-lösenordsfras (Pre-Shared Key) för ytterligare säkerhet.

9: Säkerställ en stark lösenordspolicy

Se till att alla anställda använder ett starkt lösenord på alla enheter som innehåller känslig information. Ett starkt lösenord är minst 15 tecken långt – helst längre – och innehåller en blandning av gemener och versaler, siffror och symboler. Ju svårare det är att knäcka ett lösenord, desto mindre sannolikt kommer råstyrkeattack att lyckas.

Du bör också införa en policy för att byta lösenord med jämna mellanrum (minst varje kvartal). Som en ytterligare åtgärd bör små företag ha multi-factor authentication (MFA) på anställdas enheter och appar. 

10: Använd lösenordshanterare

Det blir svårt att komma ihåg starka och unika lösenord på alla enheter och konton. Behovet att komma ihåg och skriva långa lösenord varje gång kan även göra era anställdas arbete långsammare. Det här är varför många företag använder lösenordshanterare.

En lösenordshanterare lagrar dina lösenord åt dig, genererar automatiskt korrekt användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågors svar som kan krävas för att logga in på webbplatser eller appar. Detta innebär att användare bara behöver komma ihåg en enda PIN-kod eller huvudlösenord för att komma åt sitt valv med inloggningsinformation. Många lösenordshanterare guidar även användare bort från svaga eller återanvända lösenord och påminner dig att byta dem regelbundet.

11: Använd en brandvägg

En brandvägg skyddar både hårdvara och mjukvara, vilket är en förmån för alla företag med egna fysiska servrar. En brandvägg blockerar och avskräcker virus från ditt nätverk. Detta till skillnad från ett antivirusprogram som fungerar genom att rikta in sig på programvaran som påverkas av ett virus som redan har tagit sig igenom.

Att se till att en brandvägg finns på plats skyddar ditt företags nätverkstrafik, både inkommande och utgående. Brandväggen kan även stoppa hackare från att attackera ditt nätverk genom att blockera vissa webbplatser. Den kan även programmeras så att sändning av känslig data och hemliga e-postmeddelanden från ditt företags nätverk begränsas.

När brandväggen har installerats är det viktigt att hålla den uppdaterad. Kontrollera regelbundet att brandväggen har de senaste uppdateringarna.

12: Använd ett Virtuellt privat nätverk (VPN)

Ett Virtuellt privat nätverk skapar ett ytterligare säkerhetslager för ditt företag. VPN:er tillåter anställda komma åt ditt företags nätverk på ett säkert sätt på distans. De gör detta genom att föra din data och din IP-adress via en annan säker anslutning mellan din egen internetanslutning och den faktiska webbplatsen eller onlinetjänsten du behöver komma åt. De är särskilt användbara när du använder offentliga internetanslutningar, till exempel på kaféer, flygplatser eller Airbnb:er som kan vara sårbara för hackare. En VPN ger användare en säker anslutning som separerar hackare från data som de försöker stjäla.

13: Skydda mot fysisk stöld

Även om du måste vara uppmärksam på hackare som försöker bryta in sig i ditt nätverk, glöm inte att din hårdvara också kan bli stulen. Icke godkända individer bör förhindras från att använda företagsenheter som bärbara datorer, stationära datorer, skannrar och annat. Detta kan inkludera att fysiskt låsa in enheten eller placera en spårare på enheten för att kunna hitta den vid stöld. Se till att alla dina anställda förstår hur viktig datan som kan vara lagrad på deras telefoner eller datorer när de är ute på vift.

För enheter som används av flera anställda, bör du överväga att skapa separata användarkonton och profiler för ytterligare skydd. Det är även smart att kunna fjärråterställa enheter, det här låter dig ta bort data eller återställa en borttappad eller stulen enhet även fast du inte har den längre.

14: Glöm inte bort mobiltelefoner

Mobilenheter skapar säkerhetsutmaningar, i synnerhet om de innehåller känslig information eller har åtkomst till företagsnätverket. Men de kan ofta glömmas bort när företag planerar sin cybersäkerhet. Be dina anställda att lösenordsskydda sina mobilenheter, installera säkerhetsappar, samt kryptera deras data för att stoppa brottslingar från att stjäla information medan telefonen är ansluten till offentliga nätverk. Se till att skapa rapporteringsprocedurer för borttappade eller stulna mobilenheter.

15: Se till att tredje parter som du arbetar med även är säkra

Var försiktig med andra företag som partners eller leverantörer som kan få tillgång till dina system. Se till att de även följer liknande rutiner som du. Var inte rädd för att kontrollera innan du ger någon åtkomst.

Vad du bör leta efter i ett cybersäkerhetsföretag

För små företag är inte alltid cybersäkerhet det viktigaste att tänka på. Det är förståeligt om du behöver hjälp med cybersäkerhet, trots allt har du faktiskt ett företag att driva. Men hur vet du vilket cybersäkerhetsföretag du ska välja? Här är några viktiga egenskaper att hålla utkik efter:

Oberoende tester och recensioner:

Ett cybersäkerhetsföretag kan blända dig med teknisk jargong och en imponerande marknadsföringskampanj, så det är viktigt att titta på oberoende tester och recensioner. De bästa cybersäkerhetsföretagen vill att deras produkter ska testas och är mer än villiga att dela med sig av resultaten.

Undvik billiga alternativ:

Du vill undvika företag som kommer till dig, installerar programmet och sedan lämnar. Utöver detta, ett företag som påstår sig vara specialiserat på ett område utan att erbjuda ytterligare produkter eller support kan inte tillhandahålla det skydd du behöver.

Extra kundtjänst:

Oavsett om ett hot har upptäckts eller om du har problem med att säkerhetskopiera dina filer, vill du ha ett företag som erbjuder en anständig nivå av kundtjänst. Välj ett företag som hjälper dig att hantera hot, hitta lösningar och slippa allt krångel med cybersäkerhet.

Potential för tillväxt:

När ditt företag växer behöver du ett cybersäkerhetsföretag som kan växa med dig. Fokusera på företag som erbjuder fullständiga säkerhetssystem för företag, inklusive sådana som kan behövas i framtiden.

Småföretagare har alltid haft långa att-göra-listor, och nu står internetsäkerheten högst upp på listan. Som tur är går det att vidta åtgärder som skyddar små företag, och rätt internetsäkerhetsföretag hjälper till att minska riskerna.

Kaspersky Endpoint Security fick tre AV-TEST-priser för bäst prestanda, skydd och användbarhet för slutpunktssäkerhet för företag år 2021. I alla tester visade Kaspersky Endpoint Security enastående prestanda, skydd och användbarhet för företag.

Relaterade artiklar och länkar:

Produkter och lösningar:

Cybersäkerhet för små företag

Små företag kan vara sårbara för olika cyberhot Läs mer om hur du skyddar ditt företag med dessa praktiska cybersäkerhetstips.
Kaspersky logo

Related articles