Skip to main

Nätmobbning. Pedofiler. Skadlig programvara, nätfiske och olämpliga inlägg på sociala medier. Internet är fullt av Verkliga risker för barn och tonåringar. Men föräldrar kan hjälpa barn att fatta välgrundade beslut online. Här är sex sätt att prata om internetsäkerhet med barn.

1. Ställ upp grundregler

Innan du lämnar över datorn eller mobilen till barnen bör ni diskutera vad de kan göra vad de bör undvika. Bestäm först hur mycket tid de får vara online. Säg till barnen att prata med dig innan de ger ut information om sig själv, som namn och adress, eller pratar med någon de träffar online. Det är viktigt att de omedelbart säger till dig om de ser något som upprör eller skrämmer dem.

Det är också viktigt att betona att de ska behandla andra online så som de själva vill bli behandlade. Amerikanska National Center for Missing and Exploited Children erbjuder en rad åldersspecifika "säkerhetsavtal" som du kan diskutera med barn i olika åldrar.

2. Tala om hur du övervakar deras onlineanvändning – och varför du gör det

När barn blir äldre och går med i sociala nätverk är det bra att berätta att du kontrollerar vad de lägger upp och varför du gör det. Även tonåringar kan ha svårt att förstå hur deras inlägg påverkar dem på sikt och att internet aldrig glömmer. Det är bra att de vet att du håller ett öga på dem därför att du bryr dig om dem – och inte för att vara taskig.

Det kan vara en svår balansgång att försöka hålla barnen säkra utan att de upplever att du inte litar på dem. Sätt gränser och diskutera situationer där du kan behöva fatta beslut de inte håller med om. Om du ser att övervakningen orsakar konflikter kan du behöva prova ett annat sätt. Påminn barnen om att deras säkerhet är viktigast av allt, men var inte rädd för att ge dem lite större frihet när de blir äldre.

Med program för föräldrakontroll, som Kaspersky Safe Kids, kan du övervaka och styra barnens onlineaktiviteter.

3. Prata om vad som är på gång i deras liv

Det är avgörande inom många aspekter av föräldraskap att barnen känner att de kan prata med dig om allt – och i synnerhet när det gäller onlinesäkerhet. Internetmobbning liknar nämligen den verkliga motsvarigheten. Barnen är ofta rädda att säga något. De är rädda att du ska bli arg på dem eller att de inte ska få använda internet. Se till barnen förstår att du är intresserad av alla delar av deras liv. Se också till att de vet att de kan komma till dig med eventuella problem. Lyssna aktivt under regelbundna samtal för att visa barnen att du alltid finns där, oavsett vad som händer.

4. Lär barnen hur de själva kan agera

Lär dina barn hur de kan agera förebyggande med funktionerna för sekretess, rapportering och blockering på de webbplatser de besöker. I Net Aware hittar du information om de här funktionerna för ett stort utbud av sociala nätverk och appar. Äldre barn kanske kan mer om onlinevärlden än du. Fundera på att se dem som experterna. Låt dem visa dig säkerhetsfunktionerna på de platser de använder ofta.

5. Engagera barnen i beslutsfattandet

Precis som alla samtal mellan föräldrar och barn bör onlinesäkerhet vara samtal som båda sidor lär sig av – inte ensidiga föreläsningar. Fråga vad de tycker om det de ser online om de tror att det kan vara farligt. Om de inte håller med dig om att det kan vara det: lyssna på varför, och var beredd på att besvara deras tankar. Även om de inte tycker om reglerna är det mer troligt att barnen följer dem om de upplever att de deltog i skapandet av dem.

6. Glöm inte bort det positiva

Det är viktigt att inte få hela internet att verka som en skrämmande plats som bör undvikas till varje pris. Hjälp till att skapa ett ansvarsfullt onlinebeteende genom att prata om hur internet kan vara till nytta i skolarbete och intressen. Barnen följer sina föräldrars exempel på många sätt, både synliga och osynliga. Om du visar hur du använder internet på ett ansvarsfullt går budskapet fram mycket bättre än med bara regler och begränsningar.

Dagens barn växer upp i en värld där mycket kretsar kring internet. Det är omöjligt att undvika att de introduceras för internet och den digitala världen. Det du kan göra är att skydda dem och undvika risker vid genom att lära dem att agera säkert på internet. Det börjar med en bra strategi. De här tipsen kan vara till hjälp.

Relaterade artiklar och länkar:

Skydda barnen på internet

Säkerhet på Facebook

Internetmobbning och internetbrottslighet

Produkter:

Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Total Security

Internetsäkerhet för barn: 6 sätt att prata med barn om internetsäkerhet

Hur skyddar jag barn mot faror på internet? Läs om internetsäkerhet för barn och få tips om hur du håller dem säkra online.
Kaspersky Logo