Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhet på sociala medier och barn: en föräldravägledning

A mother monitoring children using smart devices.

I och med teknikens och internets stora genomslagskraft är det förståeligt att många barn växer upp som digitala infödingar och flitiga användare av sociala medier. En studie av Pew Research visade att 95 % av alla tonåringar har en smarttelefon och 90 % har tillgång till en stationär eller bärbar dator. Samma studie rapporterade att 54 % av alla tonåringar säger att det skulle vara svårt för dem att sluta använda sociala medier, medan 50 % av alla föräldrar med barn i åldern 10 till 12 år säger att deras barn använde sociala medier under den första halvan av 2021. (källa:CNN)

I och med den omfattande användningen av sociala medier är det inte konstigt att många föräldrar oroar sig över följderna som dessa plattformar har och undrar hur de kan skydda sina barn. Det finns många saker föräldrar kan göra för att säkerställa att deras barn använder sociala medier säkert, däribland att samtala om beteende på nätet och att använda föräldrakontroller. Men det är också viktigt att föräldrar förstår varför barn använder sociala medier och varför de bör respektera sina egna regler när de övervakar sina barns användning.

Barn och sociala medier

Plattformar för sociala medier är webbplatser och appar där personer, inklusive barn och tonåringar, kan interagera med andra, däribland vänner och främlingar. De mest populära nätverken bland dagens tonåringar är TouTube (95 %), TikTok (67 %), Instagram (62 %) och Snapchat (59 %). Andra plattformar för sociala medier, som Facebook och Twitter, används också av tonåringar, men har förlorat popularitet under de senaste åren. 

Barn använder sociala medier på många olika sätt, allt ifrån att skicka meddelanden till vänner och ”träffa” nya människor till att dela sitt vardagsliv och till och med inlärning. Därför kan sociala medier ha positiva effekter på barn. Dessa kan bland annat vara:

 1. Lära sig att använda och hantera teknik från tidig ålder.
 2. Utveckla kommunikationsfärdigheter genom att hålla kontakten med vänner och familj.
 3. Lära sig om aktuella händelser och nyheter.
 4. Hitta nya intressen.
 5. Utöka sin kunskapsbas genom kollaborativt lärande.
 6. Stärka sin kreativitet genom att utforska ny musik, konst och skrivande.
 7. Uppmuntra självständighet och skapa tillförsikt.
 8. Minska känslor av utanförskap och isolering.
 9. Öka möjligheterna att frivilligt anmäla sig till eller delta i lokalsamhällen.
 10. Öka kulturell medvetenhet.

Vilka nackdelar finns?

Trots dessa fördelar finns det många potentiella risker med dessa plattformar. Därför är det viktigt att förstå denna oro för sociala medier som föräldrar har.  Några av utmaningarna med barn och sociala medier är:

 • Exponering för olämpligt eller obscent innehåll.
 • Kontakt med främlingar och att dras in i farliga eller komprometterande situationer.
 • Platsspårning och förföljelse.
 • Identitetsstöld.
 • Dataintrång.
 • Brist på privatliv.
 • Nätmobbning.

Vilka effekter har sociala medier på barn

Ett annat orosmoment för föräldrar och sociala medier är effekterna som omfattande användning av sociala medier har på barn. Dessa är beteenden och vanor som kan visa sig hos barn om tips för säkerhet på sociala medier för föräldrar inte tillämpas. Några av de oroande beteenden som föräldrar bör se upp för är:

 • Omfattande skärmtid.
 • Beroende av sociala medier.
 • Vänner endast på nätet.
 • Depression – potentiellt på grund av nätmobbning eller isolering.
 • Social isolering.
 • Lättretlighet.
 • Ångest.
 • Låg självkänsla.
 • Dålig kroppsbild.
 • Störning av vardagslivet.
 • Likgiltighet inför tidigare intressen.
 • Försämring av samtals- eller sociala färdigheter.

Finns det en rätt ålder för barn och sociala medier?

Många föräldrar och barn som överväger användning av sociala medier kanske undrar vilken ålder som är lämplig för att börja använda dessa plattformar. De flesta plattformar, däribland Instagram och TikTok, kräver att användare accepterar juridiska villkor och avtal som anger att användaren är minst 13 år gammal. Men i verkligheten börjar många barn använda sociala medier redan innan de uppnått laglig ålder.

Föräldrar som överväger regler för sociala medier för barn före tonåren bör ta hänsyn till barnets mognad och digitala kompetens. Därför är det viktigt att föräldrar och barn samtalar om sociala medier och fastställer riktlinjer för användning av plattformarna.

Regler för sociala medier för föräldrar

Barn och sociala medier behöver inte vara en oförenlig matchning. Men föräldrar måste leda barnets användning av sociala medier. Många gånger kan det innebära att utsätta barn för sociala medier och att samtala om användningen av dessa plattformar, samt deras inneboende faror och fällor, långt innan barnen ens skapar sina egna konton. När det är lämpligt att börja använda dessa plattformar kan följande enkla riktlinjer för sociala medier för föräldrar bidra till att de allvarligast följderna av sociala medier för barn kan undvikas. Här är några saker att tänka på:

 • Ta reda på vilka plattformar för sociala medier som dina barn använder.
 • Ta reda på juridiska åldersgränser för varje plattform för sociala medier som används. Lagen om integritetsskydd för barn online (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) begränsar användning av sociala medier till barn över 13 år.
 • Ställ frågor på ett icke-invasivt sätt – visa ett uppriktigt intresse för vad de tittar på online och vilka de pratar med.
 • Om och när det är lämpligt kan du använda föräldrakontroller på dina barns enheter och konton på sociala medier.
 • Prata med barn om hur viktigt det är att bibehålla personliga vänskaper och socialt umgänge i verkligheten såväl som på nätet.
 • Verifiera barns kontakter på sociala medier och lär dem att identifiera fejkkonton.
 • Diskutera vad som är lämpligt att dela på sociala medier och förklara att allting på nätet är permanent, även om det raderas.
 • Ha öppna konversationer om lämpliga beteenden på nätet. Det är viktigt för barn att förstå vad nätmobbning är, hur man upptäcker det och vilka följder det kan få.
 • Barn bör se sina föräldrar och sociala medier som något bra – var en förebild.
 • Lär barn om hur viktigt det är med teknikfri eller skärmfri tid.
 • Prata om effekterna som sociala medier har på barn genom att diskutera mental hälsa, nätmobbning, känslor av ensamhet och behovet av att jämföra.

Sätt gränser och använd inställningar på sociala medier för barns och tonåringars säkerhet

Föräldrar måste leda barn försiktigt vid användning av plattformar för sociala medier. Det innebär bland annat att använda sekretessinställningar, föräldralås och att sätta gränser. Föräldrar som hanterar barn och sociala medier bör överväga om följande kan vara lämpligt:

 • Begränsa barns användning av sociala medier till hemmets gemensamma områden.
 • Följa barns konton och övervaka nätaktivitet.
 • Sätta dagliga gränser för användning av sociala medier.
 • Stänga av GPS-inställningar för att inaktivera spårning och geotaggar.

Många säkerhetstips för sociala medier för föräldrar rekommenderar även att använda sekretessinställningarna som är tillgängliga på de flesta plattformar för sociala medier som Instagram, TikTok, Snapchat och Facebook samt på enheter som iPhone och surfplattor. Både barn och föräldrar bör läsa sekretesspolicyerna för sociala medienätverk innan ett konto skapas och sedan anpassa kontots sekretessinställningar efter att profilen skapats. Det kan bland annat innebära att födelsedagar, e-postadresser, telefonnummer och platser inte är offentliga.

Det finns också mer detaljerade sekretessinställningar som ger ytterligare skydd, som föräldrar kan hantera via åtkomst till sitt barns konton på sociala medier. Till exempel kan användare av Instagram göra sina konton privata, dölja kommentarer och meddelanden som innehåller förinställda ord eller fraser och ställa in vem som kan kommentera eller tagga i inlägg. Dessutom kan Facebook-användare bland annat ställa in vem som ser deras inlägg, vem som kan skicka vänförfrågningar och om deras profil visas i onlinesökningar.

Regler för sociala medier för tonåringar

Det är viktigt att föräldrar fastställer och tillämpar regler för sociala medier för sina barn före tonåren för att se till att de är säkra. Innan föräldrar låter sina barn skapa konton på sociala medier bör de sätta gränser, samt följder om dessa gränser inte följs. I vissa föräldravägledningar för sociala medier rekommenderar experter att sätta regler för barn och sociala medier enligt ett ”avtal” som både föräldrarna och barnen skriver under. Det skapar en känsla av förtroende och ansvar som kan hjälpa barn att använda sociala medier på ett lämpligt sätt. Regler för sociala medier för tonåringar kan bland annat vara:

 • Att endast skapa ett konto om de uppnått laglig ålder.
 • Att använda ett smeknamn eller alternativt namn.
 • Att endast använda sociala medier vid vissa tider på dagen och i gemensamma områden i hemmet.
 • Att inte dela personlig information såsom telefonnummer eller adresser.
 • Att be om personers samtycke innan foton på dem publiceras och taggas.
 • Att endast kontakta och samtala med personer de känner på riktigt.
 • Att endast göra inlägg efter att en plats lämnats för att säkerställa deras privatliv och säkerhet.
 • Att använda lösenord och byta dem ofta för att hålla konton säkra.
 • Att visa respekt och inte delta i nätmobbning.
 • Att inte publicera saker som skolledningen, framtida chefer eller mor-/farföräldrar inte bör se.
 • Att använda högklassiga sekretessinställningar på sociala konton.
 • Att inte träffa nätkontakter personligen. Om de måste träffa dem bör det ske på allmän plats och med en ansvarstagande vuxen närvarande.

Fördelar och nackdelar med föräldraövervakning på sociala medier

Även om barns användning av sociala medier är en källa till oro finns det frågor gällande när och hur användningen bör övervakas. Barn tycker ofta illa om att blanda föräldrar och sociala medier, men en viss nivå av inblandning är användbart och ofta nödvändigt. Nedan följer några fördelar och nackdelar med övervakning av barn och sociala medier.

Fördelarna

Några av anledningarna till att säkerhetstips för sociala medier för föräldrar ofta rekommenderar övervakning på en viss nivå är för att föräldrar ska kunna:

 • Hindra barn från att se och dela olämpligt eller obscent innehåll eller innehåll som kan vara farligt, skadligt eller ha en negativ påverkan.
 • Ingripa i potentiellt farliga situationer innan det går för långt, som att träffa farliga personer eller bedragare eller utsättas för nätmobbning.
 • Minimera tiden barn tillbringar med elektroniska apparater eller på nätet.
 • Hindra barn från att göra av med stora belopp, till exempel genom att spela spel på nätverk för sociala medier eller handla via annonsering.

Nackdelarna

Barn kan ofta vara väldigt förbittrade över föräldrar och sociala medier, speciellt om det redan finns regler för sociala medier för tonåringar. Även om vaksamhet är viktigt för att mildra föräldrars oro kring sociala medier, finns det viss anledning till att begränsa övervakningen:

 • Förhindra att barn känner att de inte har något privatliv eller oberoende.
 • Barn som växt upp med det digitala vet hur de kan kringgå övervakning och föräldrakontroller, bland annat genom att skapa sekundära konton på sociala medier.
 • Det förhindrar inte att farliga personer och bedragare försöker ta kontakt med barn.

Bör föräldrar ha tillgång till sina barns konton på sociala medier?

Många föräldravägledningar till sociala medier rekommenderar att föräldrar ska ha tillgång till barns konton. Faktum är att en studie av Pew Research visar att 60 % av alla föräldrar kontrollerar sina tonåringars aktivitet på sociala medier, medan 39 % rapporterar att de använder föräldrakontroller på sina barns konton. Dessutom säger 35 % att de har lösenordet till minst ett av sina barns konton på sociala medier.

Även om det kan vara användbart för övervakning av barnens aktivitet minskar barnens känsla av privatliv och oberoende om föräldrar har full åtkomst till deras konton på sociala medier, vilket kan tära på tilliten mellan föräldrar och deras barn. Istället kan föräldrar be sina barn om att få följa deras konton på sociala medier eller ibland be om att få se deras konton på deras enheter.

Föräldrar och sociala medier

Föräldrar har redan mycket att kämpa mot och sociala medier kan vara kämpigt nog. Det finns många risker och potentiellt skadliga följder av sociala medier för barn och därför måste föräldrar leda sina barns användning av dessa plattformar. Det innebär att samtala om lämplig användning och riskhantering, se till att sekretess- och säkerhetsinställningar används och sätta regler för sociala medier för tonåringar så att de är säkra på nätet.


Skaffa Kaspersky Premium + Kaspersky Safe Kids UTAN KOSTNAD I 1 ÅR Kaspersky Premium tilldelades fem AV-TEST-utmärkelser för bästa skydd, bästa prestanda, snabbaste VPN, godkänd föräldrakontroll för Windows och bästa betyg för föräldrakontroll på Android.

Relaterade artiklar och länkar:

Hur du håller barn säkra online under coronaviruspandemin

Att tänka på som förälder innan du lägger upp foton på dina barn online

Internetsäkerhet för barn: hur du skyddar ditt barn mot de 7 största farorna online

Relaterade produkter och tjänster:

Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Standard

Kaspersky Plus

Kaspersky Premium

 

Säkerhet på sociala medier och barn: en föräldravägledning

Internet kan innebära risker för barn, men dessa sociala medier-tips för föräldrar gör det enklare att hålla barnen säkra på nätet.
Kaspersky logo