Hoppa till huvudinnehållet

Nätmobbning: Vad är det?

En förälder söker efter definitionen av nätmobbning på en dator.

Under de senaste decennierna har mobbning (som de flesta föräldrar uppfattar det) utvecklats drastiskt och är inte längre begränsat till bråk efter skoltid eller sårande kommentarer under rasterna. I takt med dagens teknik har mobbning blivit en integrerad del av cyberrymden. När mobbning övergår till internet kallas det juridiskt för "nätmobbning", och denna övergång förstärker de förödande effekter som mobbning kan ha på en persons välbefinnande och hälsa. Detta beror till stor del på att digitala kommunikationsmedier underlättar snabb spridning och variation av hatiskt innehåll.

Idag kan det som kanske börjar som ett litet bråk på lekplatsen snabbt eskalera till hundratals kränkande meddelanden på kort tid. Ibland kan fall av nätmobbning till och med sluta i tragedi. Det bästa sättet att stoppa nätmobbning (som förälder eller barn) är att förstå så mycket som möjligt om det, vilket är anledningen till att vi har tagit fram den här guiden. Hjälp till att sätta stopp för nätmobbning idag.

Exempel på nätmobbning

Nätmobbning (ibland kallat cybermobbning) är per definition att använda digital teknik, t.ex. en telefon, surfplatta, spelkonsol eller dator, för att mobba en annan person (eller andra personer) via e-post, direktmeddelanden, sociala medier, ljud- och videoplattformar eller textmeddelanden. Detta inkluderar delning eller publicering av innehåll som syftar till att orsaka förlägenhet eller förödmjukelse för en annan person. Enligt National Center for Education Statistics och Bureau of Justice har 16 procent av eleverna i USA, från årskurs 9–12, personligen upplevt nätmobbning i någon form (det motsvarar ungefär 1 av 6 barn).

Med kopplingen till sociala medier och internet i stort kan det ibland vara svårt att upptäcka nätmobbning. Ännu mer oroande är att vissa fall av nätmobbning mycket snabbt kan övergå i större brottsliga handlingar. Därför har vi listat några av de mest typiska exemplen på nätmobbning, så att du kan vara förberedd när du går vidare.

Direkta trakasserier: Detta inkluderar hatiska, förolämpande eller oförskämda textmeddelanden, e-postmeddelanden eller kommentarer (i ett forum eller via sociala medier); användning av chattgrupper som ett sätt att gadda ihop sig mot någon digitalt; publicering av stötande, rasistiskt eller förolämpande innehåll på de offentliga platserna i offrets sociala medieprofiler som direkt angriper dem eller deras digitala bild.

Förfalskning och imitation: Kloning eller duplicering (inklusive e-post, telefonnummer, Facebook, Twitter, Instagram osv.) av offrets eget konto och uppläggning av stötande eller oönskat innehåll online via de falska kontona; hackning av någons onlineprofil och ändring av deras personliga information utan deras tillstånd; "catfishing", en term som används om att lura in ett offer i en relation via ett falskt onlinekonto.

Informationsstöld och olagligt delande: Offentliggörande (på sociala medier) eller delning mellan andra personer, utan samtycke, av intima eller sexuella bilder eller videor av en person; tagande av nakenbilder, intima eller förnedrande foton av en person utan dennes informerade samtycke; inspelning eller delning av videor eller bilder som visar fysisk mobbning av offret; spridning av rykten eller information som är avsedd att nedvärdera någon; delning av personlig information eller intima bilder/ videor av någon på en annan webbplats på nätet.

Många av exemplen ovan anses nu i många delstater i USA vara olagliga och bör behandlas som ett polisärende. Om du är osäker bör du alltid kontakta din lokala polismyndighet för att bekräfta.

Nätmobbningens konsekvenser

Som en form av mobbning är konsekvenserna av nätmobbning ofta chockerande, ibland tragiska, och kan vara långt upp i vuxen ålder. Barn som utsätts för mobbning kan utveckla en rad olika psykiska problem, däribland depression och olika ångeststörningar. De har sannolikt också färre vänskapsrelationer, har svårt att anpassa sig till skolgången och är mer misstänksamma mot andra människor i sin omgivning.

a girl cyberbullied

Hur kan man förebygga och stoppa nätmobbning?

Precis som vid fysisk mobbning finns det ett antal åtgärder som du kan vidta (som vuxen eller minderårig) för att förhindra att nätmobbningen fortsätter.

Berätta för någon

Enligt en studie om de långsiktiga effekterna av mobbning håller de allra flesta tonåringar, upp till 90 % enligt vissa uppskattningar, med om att nätmobbning är ett problem, och enligt andra uppskattningar anser omkring 63 % av tonåringarna att det är ett "allvarligt" problem. Tyvärr anser många ungdomar också att skolor, regeringar och sociala medieföretag misslyckas med att ta itu med problemet, vilket gör att många av dem känner sig rättslösa och isolerade. I skarp kontrast till detta ser många tonåringar sina föräldrar som effektiva allierade i kampen mot nätmobbning. Detta ger ett stort ansvar åt föräldrarna, de måste vara vaksamma och ta kontakt med sina barn om de tror att det kan ha förekommit nätmobbning.

I många fall tvekar tonåringar att berätta för sina föräldrar eller andra vuxna om de utsätts för nätmobbning. I likhet med andra former av mobbning brukar denna brist på kommunikation bero på skam eller rädsla. Offren oroar sig ofta för att lärare och föräldrar inte kommer att kunna stoppa övergreppen och att trakasserierna bara kommer att förvärras när mobbaren får reda på att de har berättat för en vuxen. Om du tror att ditt barn utsätts för nätmobbning (eller är en nätmobbare) är det mycket viktigt att du kontaktar någon så snart som möjligt. Sök efter praktiska sätt att ta itu med problemet, t.ex. att prata med skolpersonal och/eller en terapeut. Om du tror att du är utsatt för nätmobbning ska du omedelbart berätta det för en lärare, förälder eller annan vuxen.

banner

Spara allt

När du har fått kontakt med ditt barn ska du spara alla inlägg, digitala meddelanden och kommunikation från nätmobbaren genom att ta skärmdumpar eller foton med din smartphone. Se dessutom till att notera tid och datum samt all annan relevant information som kan användas i en domstol. Ta med allt till skolledningen och överväg att kontakta polisen om du anser att situationen är tillräckligt allvarlig. I många fall går nätmobbning över gränsen från förargelseväckande beteende till kriminella trakasserier.

Ingrip inte

Med en ökning på upp till 70 % av mängden mobbning/hatprat bland tonåringar och barn sedan nedstängningen i samband med Covid, har forskare funnit att icke-ingripande är ett av de viktigaste sätten att bekämpa vissa typer av nätmobbningsattacker. Det är ofta bättre för offer för nätmobbning att ignorera eller undvika en attack och omedelbart rapportera situationen till en lämplig vuxen. Målet för alla mobbare är att få sitt offer att bli argt och erkänna löjliga påståenden eller elaka uttalanden. Att ignorera en nätmobbares försök minimerar deras makt i den digitala miljön. Och de som bevittnar attackerna måste också vara villiga att rapportera problem till vänner, familjemedlemmar eller lärare.

Det bästa alternativet för offren är att blockera mobbaren från sociala medier och e-postkonton helt och hållet. På många sociala medieappar, som Facebook eller Instagram, innebär blockeringen inte bara att mobbaren tas bort från offrets synfält, utan också att mobbaren inte längre kan länka direkt till offrets profil eller ens se inlägg från gemensamma kontakter som taggar offret.

Lär dig mer

Enligt enough.org hade i december 2022 nästan hälften (46 %) av alla ungdomar (mellan 13 och 17 år) utsatts för nätmobbning, och enligt onlineundersökningar anser lärare att nätmobbning är ett av de största säkerhetsproblem i klassrummet som de ställs inför idag. Som förälder är det viktigt att lära sig allt man kan om vad ens barn gör på internet och med sina smartphones. Överväg cybersäkerhetsalternativ som är avsedda att skydda barn på nätet och vidta strängare åtgärder för att skydda dina barn på nätet.

En vanlig missuppfattning är att pojkar alltid är de som angriper och att flickor är mer benägna att bli offer. Det finns faktiskt studier som visar att flickor löper lika stor risk som pojkar att bli både offer och mobbare, och att pojkar löper större risk att bli utsatta för nätmobbning när de använder en spelkonsol och flickor löper större risk att bli utsatta för nätmobbning via sociala medier.

Förstå omfattningen

Många vuxna tror att sociala medier är de mest sannolika platserna för nätmobbning, vilket i många fall stämmer. Men med tanke på att omkring 95 % av alla amerikanska tonåringar har tillgång till en smartphone (och 45 % av tonåringarna rapporterar att de är aktiva på nätet nästan hela tiden) kan många vuxna och föräldrar vara omedvetna om den potentiella risken för nätmobbning bland tonåringar. Nätmobbningen kan ske via Facebook, Twitter, Instagram, TikTok eller Snapchat, men e-post, textmeddelanden och direktmeddelanden är lika idealiska metoder för nätmobbning. Med nästan allomfattande tillgång till smartphones och snabba tekniska förändringar är det absolut nödvändigt att kontinuerligt övervaka dina barns digitala/internetanslutna enheter för att ligga steget före alla potentiella hot.

Känn igen tecknen

Ibland ser ett nätmobbat barn ut som vilken tonåring som helst – lite sluten, ofta ovillig att prata om sin dag eller lämna ut personlig information. Det finns dock andra, mer subtila tecken som du bör vara uppmärksam på, t.ex. minskat intresse för favoritaktiviteter, försämrade betyg utan orsak, skolk, depressionssymtom och förändrade sömn- eller matvanor. Eftersom dessa förändringar också kan tyda på andra typer av problem bör du vara särskilt uppmärksam om du också märker en plötslig brist på intresse för att använda datorn eller en tendens att bli upprörd efter att ha varit online eller efter att ha använt sin smartphone under en längre tid. Om det rör sig om ett barn som är mobbare ska du vara uppmärksam på extrem ilska om du förbjuder honom eller henne att använda telefonen eller datorn.

Förvara dina data säkert

I några av de mest tragiska fallen av nätmobbning kunde nätmobbarna skapa falska Facebook-profiler av offren och utsätta dem för övergrepp genom att utge sig för att vara dem. Därför är det viktigt att du och din tonåring är försiktiga när det gäller ert beteende på nätet. Det är också en bra idé att begränsa antalet personliga bilder och information som du eller ditt barn lägger ut på nätet. Se till att de förstår hur man skapar säkra lösenord och att de vet att de måste bytas regelbundet.

Eftersom nätmobbare också är kända för att hacka eller "kapa" sina offers profiler för att publicera otrevliga och kränkande kommentarer bör tonåringar alltid ställa in sina sociala medieprofiler på "privat" och ignorera meddelanden från personer som de inte känner. Dagens heltäckande lösningar för internetsäkerhet innehåller verktyg för lösenordshantering och andra cybersäkerhetsfunktioner som kan hjälpa till att skydda dina barns konton och onlineidentiteter.

Gå inte över gränsen

Enligt dosomething.org finns det offer som kämpar emot sina mobbare, men som till slut blir mobbare själva. I ett försök att försvara sig hamnar offret och förövaren i ett slags "fram och tillbaka", vilket brukar trappa upp mobbningsbeteendet (för båda inblandade parter). Se till att lära ditt barn att respektera andra människors känslor och integritet på nätet. Gör klart att du förstår impulsen att hämnas, men att det på lång sikt är bäst att inte blanda sig i.

Håll ihop

Det är viktigt att hålla ihop och försöka hitta varaktiga lösningar på nätmobbning. 2015 antog Kanada ett lagförslag som gjorde det olagligt att distribuera bilder på en person utan dennes samtycke och som gör det möjligt för polisen att få en fullmakt för information om internetanvändare baserat på "rimliga skäl att misstänka" att ett brott har begåtts. Lagförslaget har sedan dess blivit en vägvisare för framtida lagstiftning för att skydda barn på internet. I dag går nätmobbning under ett antal olika rättsliga rubriker enligt Kanadas strafflag, bland annat trakasseri, hot, utpressning, identitetsstöld, uppvigling till hat och ärekränkande förtal.

I USA kan nätmobbning leda till många liknande åtalspunkter (beroende på omständigheterna), men lagarna varierar från delstat till delstat. Därför är det viktigt att du förstår dina rättigheter och tar upp ärenden med rätt myndighet om de går överstyr eller om du känner dig hotad av nätmobbning.

Låt mobbarna stå till svars

Bark, den maskininlärningsbaserade appen som skapats "i samarbete med barnpsykologer, ungdomsrådgivare, experter på digitala medier och poliser", erbjuder övervakning och skydd mot både direkt nätmobbning och tecken på att man är ett offer för nätmobbning. Bara under första halvåret 2020 upptäckte den mer än 165 000 fall av allvarlig mobbning.

Ovanstående statistik visar tydligt att nätmobbning är ett utbrett och allvarligt problem. Men med hjälp av data, kunskap om vilka tecken man ska vara uppmärksam på och några praktiska lösningar kan föräldrar och tonåringar hjälpa till att vända trenden för nätmobbning.

Relaterade artiklar:

Rekommenderade produkter:

Nätmobbning: Vad är det?

Nätmobbning ökar i hela världen och därför är det viktigt att förstå vad det är, hur det ser ut och hur man kan förebygga och stoppa det. Klicka här för att läsa mer.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg