Hoppa till huvudinnehållet

Hur du förhindrar cyberattack

Cyberbrott representerar en fortlöpande risk för individer, organisationer och myndigheter världen runt. Forskning har visat att det var 50 % fler attackförsök på företagsnätverk i 2021 än 2020. Förutom de ekonomiska förlusterna som orsakas av cyberbrottslighet, finns det mindre påtagliga kostnader för företag – som skador på rykte och minskat konsumentförtroende. Det är lätt att tro att cybersäkerhet bara är till för stora organisationer, men i själva verket är det viktigt för individer och företag av alla storlekar. Det finns för många cyberhot för att riskera att ignorera riskerna.

Vad är ett cyberattack?

Ett cyberattack är ett försök från cyberbrottslingar att förlama datorer, stjäla data eller använda ett intrånget datorsystem för att starta ytterligare attacker. Cyberattacker har blivit mer sofistikerade de senaste åren och som ett resultat är förebyggande av cyberattack avgörande för varje individ och organisation.

Cyberbrottslighet bygger på effektivt utnyttjande av sårbarheter. Säkerhetsteam är i underläge eftersom de måste skydda alla möjliga ingångspunkter, medan angripare bara behöver hitta och utnyttja en svaghet eller sårbarhet. Denna obalans gynnar angripare, vilket gör att även stora organisationer kan kämpa för att förhindra cyberbrottslingar från att få tillgång till deras nätverk.

Cyberbrottslingar kan använda vilken internetansluten enhet som helst som ett vapen, ett mål eller båda, vilket innebär att individer och företag av alla storlekar är i riskzonen. Förmodligen, eftersom de tenderar att använda mindre sofistikerade cybersäkerhetsåtgärder, kan små och medelstora företag löpa större risk än större, trots att de verkar vara mindre uppenbara mål på ytan. Mindre och medelstora verksamheter är oftast tredjepartsleverantörer till större organisationer, vilket betyder att om ett enda program för att stjäla lösenord hamnar i ett litet företags system, kan hela företagskedjan äventyras.

Olika typer av cybersäkerhetsattacker

Vanliga cybersäkerhetsattack inkluderar:

Skadlig programvara

Skadlig kod eller skadlig programvara är ett paraplybegrepp som handlar om inkräktande program avsedda till att utnyttja olika typer av enheter på ett negativt sätt. Det finns flera olika typer av skadliga programvaror, men de alla använder tekniker som inte bara lurar användare, men som även undviker säkerhetskontroller så att de kan installera sig själva i ett system eller enhet i smyg samt utan tillstånd. En del av de vanligaste skadliga programvarorna inkluderar:

  • Utpressningsprogram - är en programvara som kan låsa din dator och sen kräva en lösensumma för att släppa den fri.
  • Trojaner - en typ av skadlig programvara som oftast döljs som en bilaga i ett e-postmeddelande eller en kostnadsfri nedladdad fil, som sedan överförs till användarens enhet. Trojaner är kapabla att samla in känslig användardata, inklusive bankuppgifter, betalinformation och mer.
  • Spionprogram - program som låter angriparen erhålla hemlig information om en annans datoraktiviteter genom att skicka data i smyg från deras hårddisk. Spionprogram kan även fungera som en keylogger och ta skärmdumpar på känsliga uppgifter.

Distributed Denial-of-Service attacks (DDoS)

En distributed denial-of-service (DDoS) attack innefattar flera äventyrade datorsystem som attackerar ett mål, t.ex. en server, webbplats eller nätverksresurs och gör att tjänsten inte längre kan användas av vanliga användare. Det stora antalet inkommande meddelanden, anslutningar eller skadliga paket mot målsystemet tvingar det att bli långsamt eller krascha, vilket gör att inga legitima användare kan använda tjänsten eller systemet.

Nätfiske

En nätfiskeattack är en form av bedrägeri där angriparen låtsas vara legitim, t.ex. en bank, ett välkänt företag eller en person i ett e-postmeddelande eller annan form av kommunikation för att distribuera skadliga länkar eller bilagor. Det här görs för att lura offer till att överlämna värdefull information så som lösenord, bankkortsuppgifter, immateriell egendom och annat.

Spjutfiskeattacker riktas mot specifika individer eller företag, medans valfiskeattacker är typer av spjutfiskeattacker som specifikt riktas in på chefer inom en organisation. En typ av valfiskeattack är att äventyra verksamhetsmejl, där angriparens mål är specifika anställda som kan godkänna finansiella transaktioner för att lura dem till att överföra pengar till ett konto som kontrolleras av angriparen. FBI uppskattar att 43 miljarder dollar förlorades mellan 2016 och 2021 på grund av äventyrade verksamhetsmejl.

SQL-injektionsattacker

Majoriteten av webbplatser är databasdrivna och därför känsliga för SQL-injektionsattacker. En SQL-fråga är en begäran att en åtgärd ska utföras i en databas. En noggrant konstruerad skadlig begäran kan skapa, modifiera eller radera data som lagras i databasen, samt läsa och extrahera data såsom immateriella rättigheter, personlig information om kunder, administrativa uppgifter eller privata företagsuppgifter.

Cross-site scripting-attacker (XSS)

Cross-site scripting-attacker (XSS) inträffar när en opålitlig källa tillåts injicera sin egen kod i webbprogrammet och denna skadliga kod inkluderas med dynamiskt innehåll som levereras till ett offers webbläsare. Det här tillåter en attackerare köra skadliga skript skrivna i olika språk som JavaScript, Java, Ajax, Flash och HTML i en annan användares webbläsare.

XSS gör det möjligt för en attackerare att stjäla sessionscookies, vilket gör att angriparen kan utge sig för att vara användaren, men det kan också användas för att sprida skadlig programvara, förstöra webbplatser, skapa förödelse på sociala nätverk, nätfiska efter referenser och – i kombination med social manipulation – utföra mer skadliga attacker.

Botnät

Ett botnet består av en samling internetanslutna datorer och enheter som är infekterade och fjärrstyrs av cyberbrottslingar. De används ofta för att skicka skräppost, ta del av klickbedrägeri och skapa skadlig trafik för DDoS-attacker. Målet med att skapa ett botnet är att infektera så många anslutna enheter som möjligt och att använda datorkraft och -resurser av dessa enheter för att automatisera och förstora skadliga aktiviteter. Tack vare tillväxten av Internet of Things, är botnet-hot en av de största växande hotkategorierna.

Vad man bör göra under en cyberattack

För verksamheter som genomgår en cyberattack, är det viktigt att agera snabbt. Målen bör vara att stoppa attacken och förmildra dess påverkan:

Mobilisera ditt team

Första saken man bör göra är att mobilisera personal som har ansvar för cybersäkerhet. De bör ha blivit utbilidade inom vad de bör göra när en attack inträffar.

Identifiera typen av cyberattack

Att veta vilken typ av attack som inträffar kommer att säkerställa att du vet var du bör fokusera och hur du bäst behärskar och återhämtar dig från en attack. Förutom att fastställa typen av attack är det viktigt att förstå dess sannolika källa, attackens omfattning och dess troliga inverkan.

Behärska ett intrång

Det är viktigt att identifiera och stänga ned all åtkomst som angripare kan ha i dina system. Med alla cyberattacker, bör du alltid vara snabb med:

  • Koppla bort det påverkade nätverket från internet
  • Inaktivera all fjärråtkomst till nätverket
  • Omdirigera nätverkstrafiken
  • Byt alla sårbara lösenord

Målet bör vara att förhindra angripare från att få åtkomst till ditt system. Du kan sedan försöka få tillbaka systemet till ett mer säkert tillstånd.

Bedöm och reparera skadan

När attacken har lugnats ner, behöver du fastställa om kritiska verksamhetsfunktioner har äventyrats, vilken data som kan ha påverkats av inbrottet, vilka system som har kommits åt och om några icke godkända ingångspunkter fortfarande finns kvar. Äventyrad data kan behöva återställas från säkerhetskopior, system kan behöva ominstalleras och skadad hårdvara bytas ut eller repareras.

Rapportera attacken

Du kan behöva rapportera attacken till lämplig myndighet, vilket kan variera efter jurisdiktion. Om ditt företag har en cyberansvarsförsäkring, kontakta din försäkringsleverantör för råd om vad du ska göra härnäst.

Kommunicera med kunder

Det är sannolikt att du behöver meddela kunder, i synnerhet om attacken har påverkat kunders data. Beroende på storleken på attacken samt vad din verksamhet innefattar, kan du behöva ta tag i ett pressmeddelande. Du behöver vara ärlig och tydlig om attacken för att se till att allmänheten inte tappar tillit.

Lär dig något från vad som hände

Efter attacken är det viktigt att utföra en undersökning och fastställa hur ni bör ändra på systemet och procedurer för att minimera risken för framtida attacker. Använd den här incidenten till att bli smartare med ert företags cybersäkerhet.

Två personer sitter framför en dator och blir utbildade i cybersäkerhet

Förhindra cyberattacker

Så, hur skyddar man sin organisation mot cyberbrott? Vissa av de bästa sätten att gå till väga med cyberattacksskydd inkluderar:

Utbilda personal om cybersäkerhet

För alla verksamheter är det viktigt att personalen är medveten om hur viktigt det är med cybersäkerhet. Erbjud regelbundet och uppdaterad cybersäkerhetsutbildning så att användare vet:

  • Kontrollera länkar innan du klickar på dem
  • Försök hitta mottaget e-postmeddelande
  • Tänk innan du skickar känslig information. Om en förfråga känns konstig, är den förmodligen det. Kontrollera via ett telefonsamtal med personen i fråga innan du tar tag i förfrågan du är osäker på.

Användarutbildning, utbildning och medvetenhet kommer att minska sannolikheten för att sociala manipulationsförsök blir framgångsrika.

Kryptera och säkerhetskopiera data

Företag samlar ofta in och lagrar personligt identifieringsbar information som kan erhållas av cyberbrottslingar och användas för att stjäla identiteter och på så sätt äventyra verksamheters data ytterligare. Vid cyberattacker är det viktigt att din data säkerhetskopieras för att förhindra seriösa systemnedstängningar, data- och ekonomisk förlust. Om utpressningsprogram attackerar och orsakar förödelse, kan ditt säkerhetskopieringsprogram själv attackeras vilket kan skada dina säkerhetskopior, även om du har robusta säkerhetsåtgärder på plats. Se till att du krypterar all känslig data, inklusive kunders och anställdas information.

Utför regelbundna revisioner

Även fast du inte kan bli av med risen för cyberattacker helt och hållet, kan du skapa åtgärder för att regelbundet granska ditt cyberskydd. Granska era cybersäkerhetspolicyer och regelbundet kontrollera programvara, system och servrar för att säkerställa att din verksamhet är helt skyddad. Hitta säkerhetskopierade filer och ladda ned dem för att se hur återhämtningsproceduren kommer fungera för din verksamhet. Identifiera potentiella sårbarheter, hitta sätt att fixa dem och bekräfta om säkerhetskopierade filer har blivit korrupta. Ta bort oanvända program för att minska risken för cyberbrottslingar att utnyttja dem för att stjäla eller förstöra din data.

Var uppmärksam på insiderdataintrång

När insiderdataintrång blir vanligare, skapa en omfattande dataanvändningspolicy som är tydlig för alla att använda. Skapa begränsningar. Tänk till exempel på risken med att frilansentreprenörer bär okontrollerade enheter in i din organisation utan en fullständig åtkomstprocedur och vidta åtgärder för att åtgärda det.

Begränsa administratörsrättigheter

Minimera risken för att bli hackad genom att begränsa administratörsrättigheterna till ett utvalt antal anställda och installera ett system som erbjuder säkerhet från anställd till anställd. Användaråtkomstkontroll innebär att begränsa normala användares exekveringsbehörigheter och upprätthålla principen om minsta privilegium som behövs för att utföra nödvändiga uppgifter. En av riskerna för företag är att låta anställda installera programvara på företagsägda enheter som kan äventyra dina system. Förhindra personal från att installera eller komma åt viss data på ditt nätverk är viktigt för din säkerhet.

Installera en brandvägg

Att placera ditt nätverk bakom en brandvägg är en av de mest effektiva sätten att skydda dig från en cyberattack. En brandvägg kommer hjälpa dig blockera råstyrkeattacker som görs på ditt nätverk eller system innan de kan orsaka skada.

Håll program, enheter och operativsystem uppdaterade

Ofta tar cyberattacker plats eftersom system och program inte är uppdaterade, vilket skapar svagheter. Hackare utnyttjar dessa svagheter för att få åtkomst till ditt nätverk. För att övervinna detta investerar vissa företag i ett patchhanteringssystem som kommer att hantera alla program- och systemuppdateringar, vilket håller ditt system robust och uppdaterat.

Ha en policy för lösenordsrutiner

Se till att en lämplig policy för lösenordsrutiner finns och följs. En förnuftig och påtvingad lösenordspolicy kommer att förhindra användare från att välja lättgissade lösenord och bör låsa konton efter ett visst antal misslyckade försök. Anställda bör skapa starka lösenord med bokstäver, specialtecken och siffror. De bör även aktivera tvåstegsverifiering för att förhindra icke godkänd åtkomst till deras enheter. Företag kan välja att använda lösenordsfraser istället för lösenord för att förstärka systemets säkerhet. Det är viktigt att inte använda samma lösenord eller lösenordsfraser i företaget och kom ihåg att skapa ett lösenord till ert Wi-Fi-nätverk.

Säkerställ slutpunktsskydd

Slutpunktsäkerhet är att skydda enheter så som stationära datorer, bärbara datorer, telefoner och surfplattor från skadliga hot och cyberattacker. Slutpunktsäkerhetsprogram låter verksamheter skydda enheter som anställda använder för arbetssyften antingen på ett nätverk eller i molnet från cyberhot. Du kan läsa mer om slutpunktsäkerhet och slutpunktskydd här.

Vanliga frågor om cyberattacker

Förhindrar brandväggar cyberattacker?

Brandväggar och proxyservrar kan blockera osäkra eller onödiga tjänster och kan även bibehålla en lista över kända dåliga webbplatser. Du kan säkerställa ytterligare skydd genom att prenumerera på en webbplatsryktetjänst.

Varför är det viktigt att förhindra cyberattacker?

En lyckad cyberattack kan leda till betydande dataförluster och stöld av proprietär, anställda och kundinformation. Hackare kan använda digitala vapen, som skadlig programvara, botnät och DDoS-attacker (distributed-denial-of-service) för att störa affärsverksamheten, och det kan vara svårt att få infekterade system att fungera smidigt igen. 

Det tar avsevärd tid, pengar och ansträngning att återhämta sig från en cyberattack, och du kan behöva arbeta med relevanta myndigheter för att lösa problemet och sätta upp nya system för att motverka framtida hot. Verksamheters rykten kommer att skadas om de förlorar kunddata eller inte varnar dem tidigt om ett intrång. Företag som förlitar sig på din verksamhet för deras operationer kommer även påverkas om du attackeras.  

Hur kan små verksamheter förhindra cyberattacker?

Några av de steg du kan vidta för att skydda ditt företag från cyberattacker inkluderar: att utbilda dina anställda om riskerna och hur man kan minska dem; förstå vad som är (och inte är) känslig data; säkra din hårdvara; se till att du har rätt plattformar på plats, såsom brandväggar; och begränsa personal och tredje parts tillgång till IT-utrustning, system och information till det minimum som krävs.

Relaterade produkter:

Läs mer:

Hur du förhindrar cyberattack

Cyberattack ökar, individer och verksamheter måste skydda sig själva. Läs mer om typerna av cybersäkerhetsattack och förebyggelse.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg