Hoppa till huvudinnehållet

Skydd mot utpressningsvirus: hur du skyddar dina data under 2024

Skydd mot utpressningsvirus: hur du skyddar dina data under 2024

Läs mer om att förebygga och skydda dig mot utpressningsvirus under 2024. Men vad exakt är utpressningsvirus? Om din dator får ett utpressningsvirus eller en krypteringstrojankrypterar det dina data eller låser ditt operativsystem. Så fort ett utpressningsvirus får tag på en ”digital gisslan” begär det en lösensumma för att den ska släppas fri.  För att minska sannolikheten att du ska hamna framför en låst dator eller krypterade data behöver du vara förberedd. Risken att smittas kan minskas betydligt både med säkerhetsprogram och genom att vara tillräckligt uppmärksam. Genom att använda skydd mot utpressningsvirus kan du undvika situationer där du måste betala förfärliga summor för att kunna få tillbaka dina data.  Utpressningsvirus kan drabba en på olika sätt, till exempel genom osäkra eller falska webbplatser, nedladdad programvara och skräppost. Utpressningsvirus drabbar både privatpersoner och företag av olika storlekar.

Sårbarheter i säkerheten – riskerar du att drabbas av en utpressningsvirusattack?

Det finns ett antal olika faktorer som kan göra att du drabbas av en utpressningsvirusattack.

 • Enheten som används är inte längre den allra senaste tekniken.
 • Enhetens programvara är föråldrad.
 • Webbläsare eller operativsystem uppdateras inte längre med patchar.
 • Det saknas en ordentlig säkerhetskopiering.
 • Du har inte fokuserat tillräckligtcybersäkerheten och saknar en konkret plan.

Om en eller flera av dessa faktorer gäller för enheten finns det risk att du drabbas av en utpressningsvirusattack. Det kan åtgärdas av en sårbarhetsskanning som kan göras av Kasperskys säkerhetsprogram. Programvaran skannar enheten efter möjliga sårbarheter i säkerheten hos operativsystemet eller i programmen som är installerade på datorn. Genom att upptäcka dessa sårbarheter som gör det möjligt för skadlig programvara att infiltrera enheten går det att förhindra datorn från att smittas. Du kan läsa om exakt hur du genomför en skanning.

Skydd mot utpressningsvirus – hur du undviker att drabbas

 • Klicka aldrig på osäkra länkar: Undvik att klicka på linkar i skräppostmeddelanden eller på okända webbplatser. Om du klickar på skadliga länkar kan automatiska nedladdningar startas, vilket kan leda till att din dator smittas.
 • Undvik att ge ut privat information: Om du får ett telefonsamtal, sms eller mejl från en källa du inte litar på och som frågar efter privat information ska du inte svara. Cyberbrottslingar som planerar en utpressningsvirusattack kan försöka samla in privat information i förväg som sedan används för att skicka skräddarsydda nätfiskemeddelanden till dig. Om du är det minsta osäker på om meddelandet är legitim ska du kontakta avsändaren direkt.
 • Öppna inte misstänka e-postbilagor: Utpressningsvirus kan också hitta in i din dator via e-postbilagor. Undvik att öppna bilagor som ser misstänksamma ut. För att vara säker på att du kan lita på e-postmeddelandet kan du titta noga på avsändaren och kontrollera att adressen är rätt. Öppna aldrig bilagor om du uppmanas att köra makron för att visa dem. Om bilagan är infekterad körs ett skadligt makro när du öppnar den, vilket ger den skadliga programvaran kontroll över datorn.
 • Använd aldrig okända USB-minnen: Anslut aldrig ett USB-minne eller andra lagringsmedier till din dator om du inte vet var de kommer ifrån. Cyberbrottslingar kan ha smittat lagringsmediet och placerat det på en offentlig plats för att locka någon att använda det.
 • Håll dina program och operativsystem uppdaterade: Att regelbundet uppdatera program och operativsystem hjälper till att skydda dig från skadlig programvara. Se till att få de senaste säkerhetspatcharna när du gör uppdateringar. Det gör det svårare för cyberbrottslingar att utnyttja sårbarheter i dina program.
 • Gör bara nedladdningar från säkra källor: För att minska risken att ladda ner utpressningsvirus ska du aldrig ladda ner programvara eller mediefiler från okända webbplatser. Använd dig bara av verifierade och pålitliga webbplatser för att göra nerladdningar. Den sortens webbplatser kan kännas igen genom säkerhetssymbolerna. Se till att webbläsarens adressfält för webbplatsen du besöker använder ”https” i stället för ”http”. En symbol i form av en sköld eller ett lås i adressfältet kan också indikera att webbplatsen är säker. Var också försiktig när du laddar ner något till din mobila enhet. Du kan lita på Google Play Store eller Apples App Store, beroende på vilken enhet du använder.
 • Använd VPN-tjänster på offentliga trådlösa nätverk: Att vara noga med hur du använder offentliga trådlösa nätverk är ett klokt sätt att skydda sig mot utpressningsvirus. Din dator är mer sårbar för attacker när du använder ett offentligt trådlöst nätverk. Undvik att använda offentliga Wi-Fi-nätverk för känsliga transaktioner, eller använd ett säkert VPN-nätverk, för att skydda dig.

Programvara som skyddar mot utpressningsvirus – vilka är fördelarna?

Utöver de här åtgärderna för att undvika att drabbas är det också nödvändigt att använda rätt programvara för att skydda dig mot utpressningsvirus. Användning av virusskanning och filtrering av innehåll på dina e-postservrar är till exempel ett smart sätt att förhindra utpressningsvirus. Dessa program minskar risken att skräppost med skadliga bilagor eller smittade länkar ska hamna i din inkorg.

Lösningar för internetsäkerhet som Kaspersky Internet Security bör också installeras. Den programvaran kan blockera smittade filer när du laddar ner eller strömmar något, vilket ger skydd i realtid. Det här hindrar utpressningsvirus från att smitta din dator och håller cyberbrottslingar på avstånd. Kaspersky erbjuder också ett särskilt verktyg mot utpressningsvirus som kan hjälpa ytterligare. Verktyget hjälper till att upptäcka och blockera utpressningsvirus genom att skanna och skydda dina data från både lokala utpressningsvirusattacker och sådana som utförs via fjärråtkomst.

Om du har installerat den rätta programvaran så har du redan tagit ett stort steg i rätt riktning. Uppdatera din lösning för internetsäkerhet för att dra nytta av den bästa och senaste säkerheten den har att erbjuda. Varje uppdatering innehåller de senaste säkerhetspatcharna och förbättrar skyddet mot utpressningsvirus.

Dataskydd – hur du oskadliggör de värsta hoten

Vad du ska tänka på när du skapar säkerhetskopior

Se till att dina data alltid är skyddade genom att göra säkerhetskopior ifall att din dator smittas av ett utpressningsvirus och dina data inte kan dekrypteras. Använd en extern hårddisk och var noga med att koppla bort den från datorn efter att du har skapat säkerhetskopian. Om hårddisken är ansluten när utpressningsviruset aktiveras kommer data på den externa hårddisken också att krypteras. Du bör säkerhetskopiera dina data på det här sättet regelbundet.

Säkerhetskopieringsprogram – ett skydd eller ett hot?

Om du inte vill skydda dina data manuellt kan du använda vad som kallas för säkerhetskopieringsprogram. Men här behöver du också vara försiktig. Vissa ”säkerhetsverktyg” kan nämligen visa sig vara trojaner. Säkerhetskopieringsprogrammets viktigaste uppgift är att skapa säkerhetskopior, vilket betyder att det har många behörigheter och tillgång till alla filer.

Leverantören har ofta en direkt anslutning till programvaran, så det är enkelt för cyberbrottslingar att lägga till ytterligare funktioner och kommandon. Dessa kan vara skadliga och användare känner inte alltid igen dem. Var väldigt försiktig när du letar efter passande säkerhetskopieringsprogram så du undviker sådana situationer. Vissa säkerhetslösningar som Kaspersky Total Security Tool erbjuder redan plugin-program som kan skapa säkerhetskopior. Genom att använda den här typen av plugin-program slipper du leta efter tredjepartsleverantörer.

Skydd mot utpressningsvirus – vad företag behöver vara uppmärksamma på

Utpressningsvirusattacker är inte bara ett hot mot privatpersoner. Företag är tvärtom ofta måltavlor för attackerna. Inte bara stora, lukrativa företag drabbas av utpressningsvirus, utan små och medelstora företag drabbas också ofta. De har ofta dåliga säkerhetssystem och är därför extra attraktiva för angripare. Nedan följer en lista på faktorer som företag bör ta hänsyn till för att undvika att drabbas av ett utpressningsvirus.

 • Håll er alltid uppdaterade med den senaste programvaran – även inom företaget. Tidigare erfarenhet (till exempel WannaCry 2017) visar att företag som ignorerar detta är löper extra stor risk att drabbas av utpressningsvirusattacker.
 • Öka medvetenheten hos de anställda – personer som vet vad de ska leta efter är mer effektiva. Implementera ett säkerhetsprotokoll som gör det möjligt för de anställda att bedöma om en bilaga, länk eller ett e-postmeddelande är pålitligt.
 • Var beredda – se till att det finns en plan om ni drabbas av ett utpressningsvirus.
 • Överväg att använda molnteknik om ni inte redan har funderat på det. Fördelen jämfört med lokala system är att det är svårare att utnyttja sårbarheter i en molnbaserad arkitektur. Med lösningar för molnlagring blir det också möjligt att återställa tidigare versioner av era filer. Det betyder att om filerna krypteras av utpressningsvirus ska ni kunna gå tillbaka till en okrypterad version genom att använda molnlagring.
 • Säkerhetskopior – även inom företaget är det viktigt att alltid säkerhetskopiera viktiga affärsdata på externa enheter. Ansvaret för denna viktiga uppgift ska uttryckas och kommuniceras tydligt.

Utpressningsvirus idag – hur skadlig programvara utvecklas

Även om det grundläggande konceptet bakom utpressningsvirusattacker – datakryptering och utpressningar med lösensummor – förblir ungefär densamma ändrar cyberbrottslingar regelbundet sina metoder.

 • Från PayPal till bitcoin – cyberbrottslingar kräver nu att lösensummor betalas i bitcoin eftersom det är svårare att spåra. Tidigare användes främst PayPal i sådana här situationer.
 • Spridning – från början ansågs skräppostmeddelanden vara den främsta angreppspunkten. Även om de fortfarande används idag är nu sårbarheter i VPN-tjänster och spridning över botnät också vanliga alternativ.

Precis som cyberbrottslingar driver utvecklingen av utpressningsvirus framåt utvecklas även skydd mot utpressningsvirus och blir mer effektivt.

Sammanfattning

Precis som vid andra former av skadlig programvara är noggranna åtgärder och användningen av riktigt bra säkerhetsprogramvara mycket bra steg i rätt riktning när det handlar om utpressningsvirus. Vid den här typen av skadlig programvara är det extra viktigt att skapa säkerhetskopior eftersom du då är väl förberedd även om katastrofen inträffar. Om du drabbas av en utpressningsvirusattack trots dessa åtgärder för att förebygga och skydda dig kan du läsa mer här om hur du blir av med den ovälkomna gästen.

Skydd mot utpressningsvirus: hur du skyddar dina data under 2024

Vad gör utpressningsvirus och hur kan det skada mig? Läs mer om hur du skyddar din dator med hjälp av skannrar mot utpressningsvirus och ett vakande öga
Kaspersky logo

Utvalda inlägg