Skip to main
Automated Security Awareness Platform

Kaspersky
Automated Security Awareness Platform

Starta ditt medvetenhetsprogram på några få klick

Kaspersky ASAP (Automated Security Awareness Platform) är en holistisk säkerhetsmedvetenhetslösning och ett nytt förhållningssätt till utbildningsprogram online som inte bara tillhandahåller kunskap utan ger riktiga färdigheter i cybersäkerhet. ASAP hjälper kunderna i alla steg i processen att skapa säkerhetsmedvetenhet – allt från att sätta upp ett mål till att utvärdera resultaten med konkreta rapporter och analyser.

Enkelt skapande av utbildningsmål, automatiserad utbildningsväg, spelifiering och verklighetsförankring säkerställer programuppskattning och effektivitet både från anställda och företagets ledning.

 • Programhantering: enkelhet genom fullständig automatisering. Starta programmet på 10 minuter: ställ bara in målet och överför användarlistan. Plattformen anpassas efter individuell inlärningshastighet och förmåga hos varje anställd och förser dig med konkreta rapporter och rekommendationer.
 • Utbildningseffektivitet: kontinuerliga mikroutbildningar. Innehållet är särskilt uppbyggt för mikroutbildningar, så att du slipper tråkiga och tidsödande långa lektioner och istället får goda kunskaper som sitter kvar.
 • Omfattande uppsättning verktyg för varje säkerhetsfråga. Varje lektion bygger på olika typer av innehåll: utbildning, underbyggande, test eller undersökning, simulerade uppgifter och övningar, simulerade nätfiskeattacker.
 • Passar olika affärsbehov: Stöd för flera användare för att hantera dotterbolag, möjlighet att betala endast för aktiva användare, stöd för flera språk och tillämpning i olika kulturer.
  • Skapa utbildningsmål och rättfärdiga ett program

   • Sätt upp mål i förhållande till global benchmarking
   • Välj balans mellan målnivån för säkerhetskompetens för varje grupp av anställda och sammanlagd utbildningstid som krävs för att få anställda att uppnå den här nivån
  • Säkerställ att alla anställda har utbildats till bästa möjliga nivå som krävs

   • Använd automatiserad inlärningshantering som tar varje anställd till rätt säkerhetskompetensnivå enligt deras riskprofil
   • Se till att förvärvade kunskaper är underbyggda så att de inte riskerar att försvinna
   • Utbilda personer enskilt, i deras egen takt, för att undvika överutbildning och avvisande
  • Övervaka framstegen med konkreta rapporter och analyser

   • Spåra data, trender och prognoser direkt
   • Använd prognoser i realtid för att uppnå det årliga utbildningsmålet
   • Lös problemen innan de blir problem (du vet t.ex. vilka organisationsenheter som behöver mer fokus och kan påverka resultaten)
   • Jämför dina tillgängliga resultat efter halva perioden
  • Garantera uppskattning av utbildningen och effektivitet

   • Engagera anställda i utbildningen med hjälp av spelifiering och tävlande
   • Se till att utbildningen är relevant för människors vardag
   • Erbjud en möjlighet att jämföra individuella resultat med övrigas
   • Förhindra överbelastning
TEKNISK INFORMATION
Ämnen inom plattformen

Kaspersky Security Awareness