content/sv-se/images/repository/isc/2017-images/encryption.jpg

I datorvärlden är kryptering en konvertering av data från ett läsbart format till ett kodat format som endast kan läsas eller bearbetas efter att det dekrypterats.

Kryptering är den grundläggande byggstenen i datasäkerhet och är det enklaste och viktigaste sättet att garantera att informationen på en dator inte kan stjälas och läsas av någon som vill använda den i bedrägligt syfte.

Kryptering används av både enskilda användare och stora företag för att skydda användarinformation som skickas mellan en webbläsare och en server på internet.

Informationen kan omfatta allt från betalningsuppgifter till personlig information. Firmor i alla storlekar använder vanligtvis kryptering för att skydda känsliga data på sina servrar och databaser.

Behovet av kryptering

Utöver den uppenbara fördelen med att skydda privat information från att stjälas eller hamna i orätta händer utgör kryptering även ett sätt att bevisa att information är tillförlitlig och kommer från det ställe den utger sig att komma från. Det kan användas för att verifiera ett meddelandes ursprung och bekräfta att det inte har förändrats under överföringen.

Nyckeln till dörren

Grunderna för kryptering kretsar kring konceptet med krypteringsalgoritmer och ”nycklar”. När informationen skickas krypteras den med hjälp av en algoritm och kan endast avkodas med hjälp av rätt nyckel. En nyckel kan lagras på den mottagande datorn, eller överföras tillsammans med krypterade data.

Metoder

Ett antal metoder används för att koda och avkoda information, och metoderna utvecklas i takt med att datorprogramvara och metoder för avlyssning och stöld av information fortsätter att ändras. De här metoderna omfattar bland annat:

  • Symmetriskt nyckelkrypto: Kallas även hemlig nyckelalgoritm. Det här är en engångsmetod för att avkoda meddelandet som måste ges till mottagaren innan meddelandet kan avkodas. Nyckeln som används för att koda är samma som används för att avkoda, vilket gör att den passar bäst för enskilda användare och slutna system. Annars måste koden skickas till mottagaren vilket ökar risken att den äventyras om den fångas upp av en tredje part, t.ex. en hacker. Fördelen är att den här metoden är mycket snabbare än den asymmetriska metoden.
  • Asymmetrisk kryptografi: Den här metoden använder två olika nycklar – privata och offentliga – som kopplas samman matematiskt. Nycklarna är i stort sett bara stora tal som har parats ihop med varandra men inte är identiska, därav termen asymmetrisk. Den offentliga nyckeln kan delas med vem som helst, men den privata nyckeln måste förbli hemlig. Båda kan användas för att kryptera ett meddelande och motsatt nyckel till den som ursprungligen användes för att kryptera meddelandet används sedan för att avkoda det.

Relaterade artiklar:

Relaterade produkter:

Vad är datakryptering?

Kryptering innebär att man kodar data så att de inte finns kvar i sin ursprungliga form och inte kan läsas. Kryptering är en viktig del av datasäkerheten.
Kaspersky Logo