Hoppa till huvudinnehållet

Varförfryser datorn hela tiden?

Att datorn fryser, eller "hänger sig" eller "låser sig", betyder att datorn slutar att reagera. På grund av något problem kan datorsystemet inte längre reagera på inmatningar, vilket leder till att maskinen inte fungerar normalt. Användaren kanske till exempel inte kan använda musen eller tangentbordet, växla mellan program eller spara filer. Det är viktigt att användarna regelbundet säkerhetskopierar sina datorer så att de kan behålla de flesta av de data som finns lagrade på maskinerna om de börjar krångla.

Det finns olika typer av "datorfrysning" och många orsaker till varför de kan uppstå. Det kan till exempel vara problem med hårdvaran eller programvaran, systemet kan vara överbelastat eller så kan det finnas skadlig programvara på datorn. Eftersom den här typen av problem så småningom kommer att uppstå på alla datorer är det viktigt att användarna har en grundläggande förståelse för vad som får datorer att frysa, hur man undviker detta och vilka åtgärder man ska vidta när det oundvikligen inträffar.

Datorfrysning: att fastställa problemet

När en dator råkar frysa är det första du måste göra att fastställa vad som orsakar problemet. Det finns fyra huvudsakliga orsaker till att en dator låser sig och om du känner till detta kan det hjälpa dig att lösa problemet senare. Detta är de fyra vanligaste problemen:

 1. Datorn hänger sig: Detta innebär att en dator fryserunder en specifik process eller åtgärd. Vanligtvis är en omstart av systemet det enda sättet att få datorn att fungera igen.
 2. Datorn hänger sig godtyckligt: Detta inträffar när en dator börjar frysa och bli okontaktbar ofta och utan någon uppenbar anledning. Omstart av datorn återställer vanligtvis funktionen.
 3. Allmän frysning: En annan form av godtycklig datorfrysning, men det här problemet löser sig vanligtvis utan att användaren vidtar några åtgärder.
 4. Frysning av en enda app: I det här fallet låser sig datorn endast när den försöker använda ett visst program eller en viss webbplats.

Väd är det som får datorer att frysa?

Datorer är mycket känsliga maskiner. På grund av detta kan minsta lilla fel i hårdvara eller programvara få en bärbar dator att frysa. Om datorn fryser är det viktigt att förstå vad som orsakar felet. I många fall är det möjligt att avgöra vad problemet är genom att bara vara uppmärksam på vad datorn gör eller genom att köra diagnostiska verktyg. Här är några saker att tänka på nästa gång du undrar "Varför fryser min dator hela tiden?"

För mycket multikörning

Varje programvara (och även viss hårdvara) på en dator kräver en viss mängd systemminne och resurser för att fungera normalt. Om du kör för många program, appar eller webbplatser samtidigt kan det därför leda till att den bärbara datorn fryser.

Överhettning

Om en dator plötsligt börjar ge ifrån sig ovanliga ljud eller högt gnissel kan den vara överhettad. Detta kan inträffa i varma miljöer, under varma dagar eller om maskinen har använts under en längre tid. När en dator överhettas går den, på grund av sin mycket känsliga natur, in i ett självbevarelseläge för att minimera eventuella skador på systemet. I detta fall kan maskinen bli slö eller i vissa fall stänga av sig helt och hållet.

Dåliga drivrutiner

För dem som hela tiden undrar varför datorn fryser kan svaret vara att det är drivrutinerna som inte fungerar som de ska. Alla datorprogram behöver drivrutiner för att fungera normalt. Om programdrivrutinerna blir skadade eller föråldrade kan programmen inte kommunicera effektivt med datorns hårdvara. När detta inträffar kan programmet och datorn sluta fungera.

Skadlig programvara

Att datorn fryser är ett av de vanligaste tecknen på att en dator är infekterad med skadlig programvara. Användare kan oavsiktligt låta skadlig programvara ta sig in på datorn, t.ex. genom att ladda ner en skadlig e-postbilaga eller genom att besöka tredjepartsresurser och ladda ner opålitliga filer. När skadlig programvara infekterar en dator kan det leda till att datorn beter sig konstigt och till och med låser sig. Den kan till exempel överbelasta operativsystemet genom att öppna flera program som körs i bakgrunden och förbrukar datorns minne.

Problem med operativsystemet

Föråldrade operativsystem kan göra att datorn inte fungerar som den ska, vilket kan leda till att datorn ofta fryser. Filer i systemet kan till exempel bli skadade och orsaka allvarliga fel som gör att datorn inte fungerar normalt.

Problem med programvaran

Detta är en annan vanlig orsak till att datorn fryser. Gammal programvara kan t.ex. fungera sämre på nyare operativsystem, vilket kan göra att programmet fungerar på ett ovanligt sätt, vilket orsakar förvirring i maskinen som leder till att den låser sig.

Problem med hårdvaran

Datorns hårdvara kan vara mycket känslig och minsta lilla problem kan störa maskinens system och orsaka funktionsstörningar eller datorfrysning. Hårdvaran kan t.ex. överhettas, bli dammig eller till och med bli lite feljusterad. Allt detta kan få en bärbar dator att inte fungera som förväntat.

Lagringsproblem

En dator använder RAM (Random Access Memory), en typ av datalagring på kort sikt: medan datorn är i gång. RAM-minnet lagras på små bitar av hårdvara som kallas RAM-pinnar, och när dessa skadas kan datorn låsa sig. På samma sätt kan det hända att datorn i fråga helt enkelt inte har tillräckligt med processorkraft för att hålla jämna steg med hur den används, vilket gör att den går långsamt eller till och med låser sig ofta. Detta kan också leda till att blå felskärmar visas regelbundet.

Extern hårdvara

Det är vanligt att bärbara datorer fryser när du använder externa enheter med maskinen. Om du använder en extern mus, ett externt tangentbord eller en extern hårddisk som inte följde med den bärbara datorn eller som inte är tillverkad av samma företag kan det orsaka störningar i hur datorn fungerar.

Problem med hårddisken

Hårddisken är datorns hjärta och när den börjar fungera dåligt märker användarna ofta att datorn fryser slumpmässigt. I många fall ger en defekt hårddisk ifrån sig klickande ljud, så det är vanligtvis lätt att identifiera problemet. Det är dock också möjligt att köra en diagnostisk kontroll av hårddisken för att se om den fungerar som den ska.

Fler problem

Om datorns markör fryser kan det vara ett problem med musen. En trådbunden mus kan till exempel ha en dålig sladd eller ha blivit urkopplad, medan en trådlös mus kan ha ett dött batteri.

Minimera risken för att datorn fryser

Även om alla datoranvändare ibland drabbas av att datorn fryser, finns det sätt att minimera detta. Här är några tips för att se till att din dator fungerar så smidigt som möjligt:

 1. Försök att använda så få program som möjligt samtidigt
 2. Installera endast de mest nödvändiga apparna och programmen
 3. Ladda inte ner något om inte webbplatsen eller du själv har installerat en betrodd cybersäkerhetslösning
 4. Sök regelbundet efter skadlig programvara för att eliminera sådan från datorn
 5. Se till att datorn har tillräckligt med minne för dina behov
 6. Låt luften cirkulera runt datorn, och om du använder en bärbar dator kan du använda en kylare för bärbara datorer
 7. Se till att alla drivrutiner är uppdaterade
 8. Se till att datorn har det senaste operativsystemet
 9. Kontrollera att den externa maskinvaran är kompatibel med datorn
 10. Försök att inte lagra för många program, dokument, bilder eller musik på datorn, ta regelbundet bort allt som inte behöver finnas på datorn

Hur man stoppar datorfrysning

Alla som använder datorer ofta kommer oundvikligen någon gång att drabbas av att en bärbar dator fryser. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte bara ge upp när detta inträffar. Det är faktiskt mycket få fall där en datorfrysning inte kan diagnostiseras och lösas. Så nästa gång det händer kan du i stället för att fråga "Varför fryser min dator?" försöka ta några av de här stegen för att få maskinen att fungera smidigt igen:

 • Undersök Aktivitetshanteraren: När en dator låser sig kan det vara en viss webbplats som orsakar problemet. För att diagnostisera problemet öppnar du webbläsarens Aktivitetshanterare, inte operativsystemets aktivitetshanterare. Även om den sistnämnda kan tyda på ett problem med webbläsaren, ger den förstnämnda en bättre inblick i vilka processer och webbplatser som webbläsaren kör och ger en tydligare indikation på vad det är som gör att den bärbara datorn fryser.
 • Kontrollera Tillförlitlighetsövervakaren: Om datorn fryser kan Tillförlitlighetsövervakaren på datorn (eller Aktivitetsövervakaren på en Mac) hjälpa till att lösa problemet. Programmet ger en visualisering av hur datorn fungerar och visar kraschloggar, uppdateringar, nya program och eventuella problem. På så sätt kan du isolera vad som utlöste låsningen och hur du kan åtgärda det.
 • Uppdatera drivrutinerna: Om datorn fryser och det är känt att ett specifikt program eller en app orsakade problemet bör du försöka uppdatera programvaran och drivrutinen för att lösa problemet.
 • Kontrollera RAM-minnet: Problem med RAM-minnet kan leda till att datorn låser sig. För att kontrollera och lösa problemet kan du köra datorns minnesdiagnostikregel, som bör varna dig för eventuella problem.
 • Titta på hårddisken: Använd ett gratis verktyg för att undersöka om hårddisken fungerar normalt. Om det finns minsta antydan till problem bör du byta ut hårddisken för att få datorn att sluta frysa slumpmässigt.
 • Förstå Blue Screen of Death: Om en dator fryser och sedan visar en "Blue Screen of Death" är det viktigt att undersöka problemet noggrant. Det bör finnas en QR-kod och en "Stop Code" på skärmen som ger lite mer information. Det är också lämpligt att använda ett gratis verktyg som läser koden och presenterar den i ett mer lättförståeligt format så att problemet kan åtgärdas.
 • Vänta ett tag: Precis som människor kan datorer bli överbelastade och behöver lite tid för att komma ikapp. Det kan vara bra att helt enkelt ge datorn en stund för att bearbeta den komplicerade processen. Ofta löser sig datorfrysningen av sig själv efter några sekunder när den har arbetat igenom en särskilt intensiv process.
 • Starta om datorn: Ibland kan en dator som fryser åtgärdas med hjälp av en enkel omstart. Stäng av datorn helt och hållet, vänta några minuter och låt den sedan genomgå en fullständig omstart.
 • Stäng av resurskrävande program och appar: Vissa program använder mer RAM-minne för att köras än andra och kan ibland göra att den bärbara datorn fryser. Om datorn verkar stanna upp när ett visst program används bör Aktivitetshanteraren eller fönstret Tvångsavsluta på MAC visa att programmet inte svarar. Avsluta programmet och försök att starta om det. Om detta inte fungerar kan programmet behöva raderas och installeras på nytt.
 • Kontrollera om det finns skadlig programvara: Ett svar på varför datorn fryser är skadlig programvara. Kör först ett program som söker efter skadlig programvara för att kontrollera om det finns någon skadlig programvara på datorn. Om resultaten visar att det finns några bör verktyget också ta bort dem för att åtgärda problemet.

Datorfrysningens verklighet

Oavsett hur väl en dator underhålls kan alla system frysa någon gång. Det finns många anledningar till att en bärbar dator fryser, bland annat oupptäckt skadlig programvara, inkompatibel eller felkonfigurerad hårdvara, otillräckligt lagringsutrymme och överhettning.

När en dator låser sig är det viktigaste att diagnostisera problemet. När problemet väl är isolerat blir det lättare att förstå vilka åtgärder som ska vidtas för att lösa problemet. Användarna kan också vidta åtgärder för att minimera risken för att datorn fryser, t.ex. genom att se till att alla program och drivrutiner är uppdaterade, genom att använda endast ett fåtal program och regelbundet söka efter skadlig programvara.

Kaspersky Endpoint Security tilldelades tre AV-TEST-utmärkelser för bästa prestanda, skydd och användbarhet för en slutpunktssäkerhet-produkt för företag 2021. I samtliga tester uppvisade Kaspersky Endpoint Security enastående prestanda, skydd och användbarhet för företag.

Relaterade artiklar och länkar:

Hur du rensar cache och cookies i olika webbläsare

Hur du sänker ping och optimerar prestanda för onlinespel

Datorskydd kontra datorprestanda

Få en snabbare bärbar eller stationär dator

Relaterade produkter och tjänster:

Kaspersky Home Security

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Varförfryser datorn hela tiden?

Det kan varafrustrerande när datorn fryser. Lär dig mer om varför datorer låser sig och hur du löser eventuella problem som kan uppstå.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg