Skip to main

Cyberbrottslingar utsätter datorer för avancerade attacker, oavsett om operativsystemet är Android, Mac eller Windows. Det är viktigt att välja ett antivirusprogram som är konstruerat för ditt operativsystem och anpassat efter dina användningsbeteenden.

Inte alla antivirusprogram är likvärdiga, så det finns många faktorer att ta i beaktande. Det finns inget värre än när man använder internet och datorn segar ihop totalt eftersom antivirusprogrammet måste ”fundera över” varje beslut. Om programvaran upptäcker ett problem är frågan huruvida den kan korrigera problemet utan att tvinga dig att genomgå 20 komplicerade steg.

Dåligt konstruerade antivirusprogram kan vara lika värdelösa som en cykel utan hjul. Det sista man vill vara med om när ens information står på spel är fel, krascher och misslyckade försök att skydda mot internetsäkerhetshot. Här är en guide till hur du väljer antivirusprogram, med information om vanliga fallgropar och rekommendationer.

Välj gärna en programvara med lätt systembelastning

Eftersom antivirusprogrammet körs i datorns bakgrund hela tiden är det viktigt att det fungerar effektivt. Effektiva produkter kan skanna under en mängd olika uppgifter, bl.a:

 • Filkopiering
 • Arkivering och avarkivering
 • Installation/avinstallation av program
 • Start av program
 • Hämtning av filer
 • Surfning på webbplatser

Inte all säkerhetsprogramvara presterar perfekt i olika testfall. Det märks att vissa program är mer effektiva under vissa uppgifter än andra. Välj programvara med funktioner som är skräddarsydda för den typ av databehandling som du oftast gör. Välj gärna ett omfattande paket som kan anpassas efter dina behov senare om dessa ändras. Vissa funktioner kanske inte behövs just nu, men kan vara användbara att ha i framtiden.

Välj ett antivirusprogram som är enkelt att använda

Ett sätt att bjuda in till attacker och sårbarheter är om du köper ett antivirusprogram, men sedan stänger av det eftersom det är för komplicerat att använda. Andra kanske kör programmet, men struntar i att hålla det uppdaterat med de senaste programvaruversionerna.

De flesta är inte internetsäkerhetsexperter eller väl förtrogna med antivirusprogram eller -inställningar. Det är inte säkert att du behöver ett program för att konfigurera brandväggar eller köra klientprogram som tar upp hälften av en genomsnittlig dators databehandlingsresurser. Det beror på vilken typ av databehandling som utförs och om du lagrar känsliga data, t.ex. patientjournaler och finansiella företagsdokument, på datorn. Grundläggande funktioner som programvaran ska göra automatiskt är uppdatering, patchning och omkonfiguration. Ett trevligt användargränssnitt i programmet är en bonus. Det ska vara enkelt att se om ett hot har upptäckts och åtgärdats.

Kundsupport är en viktig del i att öka ett programs användbarhet. Folk väljer ofta kostnadsfri programvara och har inte tillgång till hjälp när de senare stöter på problem. Alla användare får ut så mycket som möjligt av sitt antivirusprogram när de har tillgång till kompetenta kundsupportteam. Dessutom känner du dig säkrare på att systemet är väl skyddat.

Ta reda på vad som fungerar när det gäller att identifiera och ta bort skadlig programvara

Cyberhoten vidareutvecklas hela tiden, så du kan inte räkna med att antivirusprogrammet ska skydda datorn mot varenda typ av skadlig programvara, spionprogram eller annonsprogram. Men vissa verktyg är bättre än andra. Produkternas hotidentifiering och -åtgärder varierar mellan olika operativsystem. Det bästa antivirusprogrammet för Mac är inte nödvändigtvis det program som presterar bäst på en persondator. Läs aktuella nyheter och testanalyser från ansedda bloggare och betrodda nyhetskällor för att avgöra vilka program som presterar bäst i ditt operativsystem.

Tänk även på att leta efter program som flera oberoende labb har testat och verifierat. Organisationer som AV-TEST, NSS Labs och AV-Comparatives testar och recenserar verktyg och programvara mot skadlig programvara för operativsystemen Windows, Mac och Android. Observera klassificeringen av programvarans falskt positiva resultat, vilka uppstår om programmet fastställer att ofarliga filer är skadlig programvara. Ingen vill ha programvara som tar bort nödvändiga filer.

Leta efter ytterligare finesser i programvara med höga prestanda

Vissa funktioner kan göra att en antivirusprodukt rekommenderas framför en annan. Nya funktioner utvecklas regelbundet kring nya trender för att hålla användarna skyddade, och de flesta företagen är inte rädda för att prata vitt och brett om funktionernas fördelar. Det är svårt att upptäcka de senaste cyberhoten på grund av internetsäkerhetens ständigt föränderliga natur, men nya funktioner kan hålla dig skyddad, t.ex:

 • Flerlagersskydd mot skadlig programvara som kan ranka URL-adresser du besöker eller visas i sökresultat genom ett rött-gult-grönt färgkodningssystem
 • Funktioner för proaktiv identifiering som identifierar hot och abnormiteter
 • Brandväggar och skräppostfiltrering
 • Säkra webbläsare för finansiella transaktioner
 • Säker borttagning av känsliga filer, webbläsarhistorik, kreditövervakning eller andra virtuella navigeringssökvägar, t.ex. lösenord
 • Tjänster för säkerhetskopiering i molnet med kryptering

Tyvärr är det inte ovanligt att man köper ett antivirusprogram först när en attack misstänks. Oavsett om det handlar om en långsam dator eller misstänkta fel väntar vi ofta med att vidta åtgärder tills datorn börjar fungera på fel sätt. Om så är fallet ska du prioritera att implementera ett effektivt antivirusprogram. Rätt program kan hitta hotet och blockera det utan att påverka datoranvändningen överhuvudtaget.

Relaterade artiklar och länkar:

Välja antivirusprogram

Datorskydd kontra datorprestanda

Köra fler än ett antivirusprogram

Vem skapar skadlig programvara?

Klassificering av skadlig programvara

Produkter:

Kaspersky Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Total Security

Kaspersky Cloud Antivirus

Antivirusprogram: Så här väljer du rätt skydd för Android-, Mac- och Windows-system

Inte alla antivirusprogram är likvärdiga, så det finns många saker att tänka på. Här finns användbara tips och viktiga faktorer att ha i åtanke när du ska köpa ett antivirusprogram.
Kaspersky Logo