Skip to main

När det gäller internetsäkerhet för småföretag är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig, vad man kan lita på och hur man ska börja. Det finns en överväldigande mängd information på internet. Mycket är både oklart, tekniskt och motsägelsefullt. Det är alltid bra att köpa ett antivirusprogram, men internetsäkerhet fungerar bättre när småföretagare och anställda jobbar aktivt för att lära sig. Här är fem kostnadsfria resurser med den bästa och mest uppdaterade informationen om hur du skyddar verksamheten mot onlinehot.

Kostnadsfria kurser från SANS Institute

När internetsäkerhetsproffs vill uppdatera sina kunskaper om hot och skydd vänder de sig till instruktörerna på SANS Institute. Det här är en organisation som specialiserar sig på utbildning inom internetsäkerhet. Under de kostnadsfria kurserna får du lära dig grunderna i bra internetpraxis och hotövervakning. Modulerna om nätverks- och systemadministration är relevanta för mindre företags säkerhetsproblem.

Läs myndighetsframtagna guider om planering och konfiguration av internetsäkerhet

Amerikanska Federal Communications Commission publicerar den här användbara internetplaneringshjälpen för småföretag. Guiden innehåller allt från utveckling av sekretesspolicyer till planering inför dataförluster. Du får läsa om den stora mängd information som behövs för att hantera internetsäkerhetsbehov i småföretag. Du kan också använda planeraren som ett verktyg för att ta reda på vilka åtgärder du bör vidta för att skydda företaget mot hot.

Hämta Internet Security Alliances handbok om riskhantering för internet

Rekommenderas av den amerikanska regeringens enhet för datorsäkerhet (USA-CERT). Handboken innehåller den senaste informationen om utveckling av hotbilder och lagstiftning. Du får läsa om de grundläggande principerna för övergripande övervakning av internetrisker och verktyg som hjälper dig och företaget att skapa bättre policyer och procedurer.

Titta på Microsofts webbsändning om att skydda verksamheten mot internetbrottslighet: Cybersecurity 101: Protecting Your Business from Cybercrime

Det här är en webbsändning som du kan titta på online. Teamet hos Microsoft berättar om sina skyddsmetoder i fem steg. Du får dessutom lära dig om nya typer av internetbrottslingar, kriminell programvara och "tjänster" som hackare använder för att komma åt företag som ditt. Webbsändningen avslutas med en diskussion om teknik för att förbättra internetsäkerheten.

Ta en titt på Kaspersky Labs resurscenter

Vårt resurscenter är fullspäckat med bra och regelbundet uppdaterad information om de senaste hoten och framstegen inom internetsäkerhet. I artiklarna kan du läsa om hur du kan skydda dig online och utvecklingen inom internetsäkerhetsbranschen.

Det är svårt att navigera överflödet av säkerhetsinformation på internet. Med de här resurserna är det enklare att hitta rätt väg framåt för ditt småföretag.

Relaterade artiklar och länkar

Vad är internetsäkerhet?

Vad är internetbrottslighet: risker och förebyggande?

Säkerhetsrisker med Internet of Things

Säkerhet och Internet of Things

Vad är ett pågående avancerat hot?

Vad är internetsäkerhet?

• Vad är internetbrottslighet: vilka är riskerna och hur kan vi förebygga

• Så undviker du de flesta typer av internetbrottslighet

Produkter och lösningar:

Företagssäkerhet

Hotanalyser

Se till att verksamheten är internetsäker med de här fem kostnadsfria resurserna

När det gäller internetsäkerhet är det inte alltid lätt att veta var man ska börja. Klicka här om du vill veta mer om fem kostnadsfria IT-säkerhetsresurser för småföretag.
Kaspersky Logo