Systemhantering | Kaspersky Lab SE
Systems Management

Kaspersky Systems Management Utökad hantering och IT-säkerhet

 • Sårbarhetsutvärdering och korrigeringshantering
 • Automatisk maskinvaru- och programvaruinventering
 • Programvarudistribution och fjärrfelsökning
 • Centraliserad hantering av alla funktioner
 • Sårbarhetsutvärdering och korrigeringshantering

  Okorrigerade sårbarheter i programvara och operativsystem är ett gyllene tillfälle för cyberbrottslingar som vill angripa ett företags nätverk. Det är därför av största vikt att du försvarar verksamheten genom att identifiera sårbarheter och sedan snabbt åtgärda dem med korrigeringar.

  • Automatisk identifiering och prioritering av sårbarheter

   Med Kaspersky Systems Management skannar du hela nätverket i jakt på sårbarheter i form av okorrigerade program och operativsystem. De sårbarheter som upptäcks kan du sedan prioritera automatiskt – då får du kontroll över vilka sårbarheter som måste åtgärdas direkt och vilka som kan vänta.

  • Automatisk hantering av korrigeringar

   När du väl identifierat och prioriterat de kända sårbarheterna kan du automatiskt distribuera motsvarande korrigeringar och uppdateringar (för programvara från både Microsoft och andra företag): det ger dig stabila och säkra system*. Vi distribuerar nya korrigeringar snabbare än de flesta leverantörer klarar av i sina lösningar för korrigeringshantering. Följaktligen kan vi åtgärda sårbarheter snabbare än vad många av våra konkurrenter mäktar med. När du distribuerar en korrigering kan du övervaka hur installeringen fortskrider – du får då en rapport om huruvida korrigeringen har installerats eller inte.

   *I ett test av lösningar för korrigeringshantering, som utförts av AV-TEST GmbH, presterade Kaspersky Lab bättre än konkurrenterna sett till korrigeringskvalitet och -funktioner.

  Hantering av IT-resurser – maskinvara och programvara

  Om du inte har en fullgod överblick över all maskinvara och programvara i nätverket blir det snart sagt omöjligt att hantera och skydda företagets system. Med Kaspersky Systems Management blir IT-resurshanteringen och IT-säkerheten en exakt vetenskap.

  • Automatisk maskinvaruinventering

   Alla enheter i nätverket identifieras och registreras automatiskt i en maskinvaruinventering med detaljerad information om varje enskild enhet. Också gästenheter kan identifieras automatiskt och beviljas internetåtkomst, utan risk för verksamhetens system och data.

  • Automatisk programvaruinventering

   I ett programvaruregister registreras detaljerad information om all programvara i nätverket. På så sätt kan du kontrollera programanvändning och blockera obehöriga program. Med information om köpta licenser och utgångsdatum hjälper programvaruregistret även till att möjliggöra centraliserad licensinstallation och spårning av licensernas livscykler.

  Programvarudistribution

  Med automatisk installation samt granskning, fjärråtkomst och felsökning slipper du lägga onödiga timmar och resurser på att konfigurera nya arbetsstationer eller distribuera nya program.

  • Provisionering och driftsättning av program

   Kaspersky Systems Management hjälper till att optimera distribution av programvara, och processen för distribuering av program är helt transparent för dina användare. Du kan distribuera programvara på begäran eller schemalägga distributionen till efter arbetstid. För vissa installationsprogram kan du ange ytterligare parametrar för att anpassa det programpaket som ska installeras.

  • Fjärrfelsökning

   Genom att aktivera säkra fjärranslutningar till alla skrivbords- och klientdatorer hjälper Kaspersky Systems Management dig att lösa problem snabbt och effektivt. Med auktoriseringsmekanismen förhindrar du otillåten fjärranslutning – och dessutom loggas alla aktiviteter under en given fjärråtkomstsession, vilket underlättar spårning och granskning.

  • Optimera trafik i nätverket

   När du distribuerar ny eller uppdaterad programvara till ett fjärranslutet kontor kan en lokal arbetsstation fungera som uppdateringsagent för hela kontoret, vilket möjliggör fjärrdistribuering med mindre trafik i nätverket.

  Distribution av operativsystem (OS)

  Med Kaspersky Systems Management distribuerar du operativsystem snabbare tack vare att du kan skapa, lagra och klona säkra systemavbildningar automatiskt och centralt.

  • Bekväm kontroll

   Avbildningar förvaras i ett speciellt lager så att de är klara för åtkomst vid distribuering. Distribution av avbildningar av klientarbetsstationer kan göras via PXE-servrar (Preboot eXecution Environment) – som tidigare har använts i nätverket – eller med hjälp av Kaspersky Systems Managements egna funktioner. Du kan distribuera avbildningarna automatiskt efter arbetstid via Wake-on-LAN-signaler till berörda datorer. Med UEFI-stöd.

  • Flexibilitet

   Med våra nya funktioner får du också fler alternativ om du vill redigera de operativsystemavbildningar du skapat. Det här kan du göra:

   • Köra ett skript eller installera ytterligare programvara efter installeringen av operativsystemet
   • Skapa en start-flash-enhet med Windows PE
   • Importera operativsystemavbildningar från distributionspaket – Windows Imaging Format (WIM)

  Hantering på koncernnivå

  Du kan skala upp Kaspersky Systems Management vid användning i stora IT-nätverk. Tack vare den centrala hanteringen – med såväl rollbaserad åtkomstkontroll för stora IT-driftsavdelningar som stöd för vanligt förekommande SIEM-system – blir det lätt att hantera komplexa IT-miljöer.

  • Central hantering

   I Kaspersky Systems Management ingår Kaspersky Security Center: en enda, enhetlig managementkonsol där du överblickar och styr alla klientskydd från Kaspersky Lab. I Kaspersky Security Center hanterar du smidigt säkerheten för verksamhetens mobila enheter, bärbara datorer, stationära datorer, servrar, virtuella datorer och mycket annat i ett enda fönster.

  • Rollbaserad fördelning av ansvarsområden

   Med den rollbaserade åtkomstkontrollen kan du dela upp administrationen av säkerheten mellan olika administratörer. Kanske vill du till exempel att en viss administratör ska hantera säkerheten för arbetsstationer medan en annan administratör hanterar den mobila säkerheten och en tredje sköter systemhanteringen. Du kan enkelt anpassa Kaspersky Security Center-konsolen så att varje administratör får upp endast de verktyg och den information som hör till det egna ansvarsområdet.

  • Integrering med SIEM-system

   Ett system för hantering av säkerhetsinformation och incidenter (SIEM) bör vara ett givet inslag i alla stora företag där man behöver övervakning i realtid. Vi har därför en integrering med två av de mest använda SIEM-produkterna: HP ArcSight och IBM QRadar.

 • Cyberbrottslingarna utnyttjar okorrigerade sårbarheter i operativsystem och vanliga program – Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office, Java och många andra – för att angripa stora som små företag.

  Med Kaspersky Systems Management stärker du säkerheten genom adekvat korrigering. Dessutom kan du begränsa IT-miljön genom att kontrollera såväl enheter och programvara i nätverket som distributionen av operativsystem och program. Effektiv administration, god överblick över IT-nätverket samt automatisering av en rad säkerhetsuppgifter och administrativa göromål: fördelarna är många. Du kan hantera och skydda företagets IT-miljö samtidigt som det blir lättare att administrera miljön, eftersom du får ett brett utbud av funktioner i en enda integrerad managementkonsol för systemen och säkerheten.

  • Bättre överblick

   Med automatisk maskinvaru- och programvaruinventering har du full koll på vad som händer i nätverket. När nya program och enheter ansluts till företagets nätverk, identifieras de automatiskt i Kaspersky Systems Management – allt för att du lätt ska kunna se och hantera varenda vinkel och vrå av IT-miljön.

  • Automatisk sårbarhetsutvärdering och korrigeringshantering

   Hackarna har blivit allt bättre på att angripa olika företags IT-system via sårbarheter i operativsystem och program. Med vår teknik för sårbarhetsutvärdering identifierar och prioriterar du automatiskt kända sårbarheter i nätverket. När du väl identifierat sårbarheterna styr du centralt hur motsvarande korringeringar ska distribueras. Med den här automatiseringen och centrala hanteringen hjälper vi dig att snabbt åtgärda sårbarheter. Dessutom ger vi dig extra skydd för både själva verksamheten och de känsliga data som flödar där.

  • Hantera IT på ett enklare sätt

   Vi har tagit fram Kaspersky Systems Management för att du ska kunna spara tid och resurser genom att automatisera mycket av IT-hanteringen i Windows-baserade nätverk. Du får en samlad managementkonsol för alla funktioner: i ett och samma gränssnitt sköter du säkerheten för alla klienter i företagets nätverk, så du slipper hoppa runt mellan olika produkter och konsoler.

Teknisk information
MEDFÖLJANDE PROGRAM

Kaspersky Systems Management

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?