Kaspersky Vulnerability and Patch Management

Kaspersky Vulnerability and Patch Management Stärk säkerheten och förenkla hanteringen
med hjälp av centraliserade hanteringsverktyg

Cyberbrottslingarna utnyttjar okorrigerade sårbarheter i operativsystem och vanliga program (däribland Java, Adobe, Internet Explorer, Microsoft Office och många andra) för att angripa stora som små företag. Risken ökar med mer komplicerade IT-system – hur ska du kunna skydda något som du inte vet att du har?

Genom att centralisera och automatisera säkerhets- och hanteringsuppgifter, till exempel sårbarhetsutvärdering, distribuering av patchar och uppdateringar, inventering av maskinvara och programvara samt installation av program, minimerar Kaspersky Vulnerability & Patch Management IT-säkerhetsrisker och underlättar IT-hanteringen. Allt i samma integrerade managementkonsol för säkerhet med ett enda fönster.

Läs mer om vad kunderna tycker om våra tekniker och True Cybersecurity for Business här.

  • Förbättrad överblick och riskhantering

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management får du omfattande information om enheter och program som körs i nätverket. Programmet samlar in data om programvaruversioner och fastställer om det finns några nödvändiga uppdateringar eller sårbarheter som behöver åtgärdas. Upptäckta sårbarheter kan prioriteras automatiskt, så att de största riskerna åtgärdas först och de viktigaste uppdateringarna får högst prioritet. Du får en fullständig överblick över vad du har, vilka risker som finns och vilka verktyg du kan använda för att minska riskerna.

  • Enklare IT-hantering

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management har utvecklats för Windows-baserade nätverk och omfattar en uppsättning klienthanteringsverktyg för att automatisera en mängd IT-hanteringsfunktioner och spara tid och resurser. Med automatisk installation av program och operativsystem samt fjärrstyrd åtkomst och felsökning slipper du lägga onödiga timmar och resurser på att konfigurera nya arbetsstationer eller distribuera nya program.

  • Minskad inverkan på system och användare

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management centraliseras hanteringen av uppdateringar och korrigeringar för ett optimalt uppdateringsschema. På så sätt kan du vara säker på att inte nätverket överbelastas eller IT-systemets prestanda påverkas negativt. Uppdateringar kan schemaläggas efter arbetstid för att inte inverka mer än nödvändigt på de anställdas produktivitet. När du distribuerar ny eller uppdaterad programvara till ett fjärranslutet kontor kan en lokal arbetsstation fungera som uppdateringsagent för hela kontoret – fjärrdistribuering med mindre trafik i nätverket.

  SÅ HÄR KÖPER DU

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management finns tillgänglig som en riktad lösning – för företag som vill eliminera säkerhetsrisker. För Kaspersky Endpoint Security for Business Select-kunder är den här automatiseringen tillgänglig med tillägget Kaspersky Vulnerability and Patch Management.

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management ingår också i följande produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan även köpas som prenumeration – med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om tillgängligheten av prenumerationer i ditt land – och se relevanta systemkrav här.

 • Sårbarhetsutvärdering och patchhantering

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management ger en fullständig överblick över all maskinvara och programvara som körs på företagsnätverket samt status för denna, så att du alltid vet vad du behöver göra för att hålla företaget skyddat. Hela cykeln för sårbarhetsutvärdering och patchhantering automatiseras, från upptäckt och prioritering av sårbarheter, hämtning av patchar och uppdateringar samt testning och distribution till övervakning och rapportering av resultat.

  • Skanna, upptäck och prioritera sårbarheter

   Automatiserad skanning av programvara möjliggör snabb upptäckt, prioritering och hantering av sårbarheter. Sårbarhetsskanning kan utföras automatiskt eller schemaläggas efter administratörens behov inom korta tidsramar via en enda policy för upptäckt av sårbarheter i både Microsoft och andra programvaror (över 150 programvaror stöds). Med flexibel policyhantering är det enkelt att distribuera uppdateringar och kompatibel programvara och att skapa undantag, beroende på datorns roll i nätverket.

   Effektiv sårbarhetsutvärdering gör det möjligt att prioritera sårbarheter så att de allvarligaste åtgärdas först. En sårbarhets allvarlighetsgrad utvärderas av Kaspersky Labs experter samt genom ytterligare hotanalys. Om ett fel utnyttjas för skadlig programvara betraktas det automatiskt som kritiskt och prioriteras.

  • Hämta och testa patchar och uppdateringar

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management kan automatiskt hämta nödvändiga patchar och uppdateringar. Det kan även fungera som en Windows Update (WSUS)-server.

   Administratören kan testa patchar och uppdateringar innan de distribueras till organisationens program och operativsystem, för att säkerställa att uppdateringarna fungerar smidigt utan att inverka på systemprestanda och de anställdas effektivitet. Administratören kan välja att enbart ha med godkända patchar i listan över tillämpliga patchar för klienten. När kända sårbarheter har identifierats och prioriterats kan patchar vid behov testas i den lokala miljön innan de installeras.

  • Distribuera patchar

   Patchar och uppdateringar kan distribueras direkt och automatiskt eller installeras efter arbetstid med hjälp av Wake-on-LAN. Med flersändningsteknik kan patchar och uppdateringar distribueras lokalt till fjärranslutna kontor, vilket minskar bandbreddsbehovet. I sådana fall fungerar en dator på det fjärranslutna kontoret som uppdateringsagent och tar emot alla nödvändiga patchar och uppdateringar och distribuerar dem sedan till de övriga lokala datorerna, vilket minskar nätverkstrafiken.

  • Övervaka resultat och generera rapporter

   Resultaten av patchinstallationer kan övervakas så att administratören vet att problemet har åtgärdats och patcharna har levererats. Administratören meddelas också om det uppstår ett fel – om det till exempel har skickats uppdateringar till 100 datorer behöver inte administratören undersöka varje enskild dator, utan bara den övergripande rapporten som genererats.

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management kan administratören generera rapporter om skanningar för att undersöka potentiella svagheter, spåra ändringar och få ytterligare insikt i IT-säkerhet för organisationer såväl som uppgifter om alla enheter och system på företagsnätverket. Information om befintliga sårbarheter och kända hot samt CVE (vanliga sårbarheter och risker) finns också tillgänglig.

  • Leverera och installera egenutvecklade program

   Även om du använder program som inte finns med på listan över program som stöds kan du dra nytta av centraliserad distribution av uppdateringar och program. Processen för distribution av programvara är helt transparent – du kan distribuera programvaran på begäran eller schemalägga distributionen till efter arbetstid. I vissa fall kan du ange ytterligare parametrar för att anpassa det program som installeras.

  Klienthanteringsverktyg för att effektivisera rutinmässiga IT-uppgifter

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management förbättrar tillförlitligheten och IT-effektiviteten genom att automatisera många administrativa uppgifter som är kopplade till distribution av programvaruuppdateringar och minimera driftstopp i samband med detta.

  • Maskinvaruinventering

   Alla enheter i nätverket identifieras automatiskt och registreras i ett maskinvaruregister. Gästenheter kan också identifieras automatiskt och ges säker internetåtkomst till företagets system och data. Fullständiga parameteruppgifter om enheten registreras också för att underlätta justeringar av policy.

  • Skapa programvaruregister

   I ett programvaruregister registreras detaljerad information om all programvara i nätverket. På så sätt kan du kontrollera programanvändning och blockera obehöriga program. Med omfattande information om köpta licenser och utgångsdatum hjälper programvaruregistret även till att konsolidera spårning av licensernas livscykler.

  • Fjärrfelsökning

   Genom att aktivera säkra fjärranslutningar till alla skrivbords- och klientdatorer hjälper Kaspersky Vulnerability & Patch Management dig att lösa problem snabbt och effektivt. Med auktoriseringsmekanismen förhindrar du otillåten fjärranslutning – och dessutom loggas alla aktiviteter under en given fjärråtkomstsession, vilket underlättar spårning och granskning.

  • Distribution av operativsystem

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management distribuerar du operativsystem snabbare tack vare att du kan skapa, lagra och klona säkra systemavbildningar automatiskt och centralt. Avbildningar förvaras i ett speciellt arkiv så att de är klara för åtkomst vid distribuering. Du kan distribuera avbildningar av klientarbetsstationer via PXE-servrar (Preboot eXecution Environment – även för nya datorer utan operativsystem) eller med hjälp av Kaspersky Vulnerability & Patch Management (för att distribuera operativsystemavbildningar till hanterade klientdatorer).

   Avbildningarna kan distribueras automatiskt efter arbetstid via Wake-on-LAN-signaler till berörda datorer. Med UEFI-stöd.

   Operativsystemavbildningen kan redigeras efter att den skapats på följande sätt:

   • Köra ett skript eller installera ytterligare programvara efter installeringen av operativsystemet
   • Skapa en start-flash-enhet med Windows PE
   • Importera operativsystemavbildningar från distributionspaket – Windows Imaging Format (WIM).
  • Central hantering

   Du hanterar Kaspersky Vulnerability & Patch Management via Kaspersky Security Center, en enda, enhetlig managementkonsol där du överblickar och styr alla säkerhets- och klienthanteringsverktyg. Du kan enkelt skala upp Kaspersky Vulnerability & Patch Management för användning i stora IT-nätverk. Med den rollbaserade åtkomstkontrollen kan du dela upp administrationen av säkerheten mellan olika administratörer.

  SÅ HÄR KÖPER DU

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management finns tillgänglig som en riktad lösning – för företag som vill eliminera säkerhetsrisker. För Kaspersky Endpoint Security for Business Select-kunder är den här automatiseringen tillgänglig med tillägget Kaspersky Vulnerability and Patch Management.

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management ingår också i följande produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan även köpas som prenumeration – med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om tillgängligheten av prenumerationer i ditt land – och se relevanta systemkrav här.

TEKNISK INFORMATION
MEDFÖLJANDE PROGRAM

Kaspersky Vulnerability & Patch Management

Osäker på vilken säkerhetslösning som passar din verksamhet?

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng