Hoppa till huvudinnehållet

KasperskyVulnerability and Patch Management

Stärk säkerheten och minska komplexiteten
med automatiserade uppdateringar

Cyberbrottslingarna utnyttjar opatchade sårbarheter i operativsystem och vanliga program (Java, Adobe, Internet Explorer, Microsoft Office etc.) för att angripa stora som små företag.

Risken ökar med mer komplicerade IT-system – hur ska du kunna skydda något som du inte vet att du har?

Genom att centralisera och automatisera säkerhets- och hanteringsuppgifter, till exempel sårbarhetsutvärdering, distribuering av patchar och uppdateringar, inventering av maskinvara och programvara samt installation av program, minimerar Kaspersky Vulnerability & Patch Management IT-säkerhetsrisker och underlättar IT-hanteringen. Allt från en enda, integrerad managementkonsol.

  • Förbättrad överblick och riskhantering

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management får du omfattande information om enheter och program som körs i nätverket. Programmet samlar in data om programvaruversioner och fastställer om det finns några nödvändiga uppdateringar eller sårbarheter som behöver åtgärdas. Upptäckta sårbarheter kan prioriteras automatiskt, så att de viktigaste patcharna åtgärdas först och de viktigaste uppdateringarna får högst prioritet. Du får en fullständig överblick över vad du har, vilka risker som finns och vilka verktyg du kan använda för att minska riskerna.

  • Enklare IT-hantering

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management har utvecklats för Windows-baserade klienter och omfattar en uppsättning klienthanteringsverktyg för att automatisera en mängd IT-hanteringsfunktioner och spara tid och resurser. Med automatisk installation av program, operativsystem, fjärrstyrd åtkomst och felsökning slipper du lägga tid och resurser på att konfigurera nya arbetsstationer eller distribuera nya program.

  • Minskad inverkan på system och användare

   Med Kaspersky Vulnerability & Patch Management centraliseras hanteringen av uppdateringar och korrigeringar för ett optimalt uppdateringsschema. Det säkerställer att uppdateringar inte överbelastar nätverket eller påverkar systemets prestanda. Uppdateringar kan schemaläggas efter arbetstid för att minimera avbrott och när ny eller uppdaterad programvara driftsätts på ett fjärranslutet kontor kan en lokal arbetsstation fungera som distributionspunkt för hela det fjärranslutna kontoret.

  SÅ HÄR KÖPER DU

  För kunder som inte har Kaspersky Endpoint Security for Business finns Kaspersky Vulnerability & Patch Management som en riktad lösning.

  För Kaspersky Endpoint Security for Business Select-kunder är det tillgängligt som ett tillägg

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management ingår också i följande produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced och Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan även köpas som prenumeration, med flexibel månadslicensiering. Fråga din lokala partner om prenumerationsalternativ i ditt land och läs om relevanta systemkrav här.

TEKNISK INFORMATION
MEDFÖLJANDE PROGRAM

Kaspersky Vulnerability & Patch Management