Hoppa till huvudinnehållet

Kaspersky
Security for Internet Gateway

Säker internetåtkomst för dina anställda

Att arbeta med internet är avgörande för majoriteten av dagens företag. Företagets internetgateway ger inte bara tillgång till internetresurser för dina anställda – den utgör även en ingångspunkt för cyberhot som verkar genom social manipulation och attackerar dina klienter med sofistikerad skadlig programvara. Kaspersky Security for Internet Gateway ger betydande riskreducering på områden som infektion, dataläckor och internetdistraktioner.

 • Ger skydd i flera lager på gatewaynivå mot de senaste webbaserade hoten
 • Blockerar infektioner innan de når klienterna
 • Upphäver effekterna av social manipulation
 • Kompletterar ditt befintliga gatewayförsvar
 • Minskar exponeringen för attacker genom att styra användningen av internetresurser
 • Stöder och hjälper initiativ för regelefterlevnad
 • Hjälper till att upptäcka avancerade attacker och ger ett automatiskt svar

Ange stationära datorer från 0 till 0

Behöver du fler enheter?

Ett strategiskt placerat lager av cybersäkerhet för företag

Kaspersky Security for Internet Gateway utnyttjar proxyserverns roll som en naturlig flaskhals för webbtrafik som passerar mellan företagets infrastruktur och världen utanför, vilket skyddar företagets IT-nätverk genom att hantera hot tidigt och minska hotexponeringen. Tack vare den bredd av funktioner som tillhandahålls för att uppnå detta, användarvänligheten och den oslagbara kvaliteten hos skyddet är Kaspersky Security for Internet Gateway ett säkert steg mot att uppnå cyberimmunitet.

Samma mest testade, mest prisbelönta säkerhet – och mer

En av branschens mest kraftfulla sviter med skyddande teknik identifierar, blockerar och inaktiverar eventuella faror i ingående och utgående webbtrafik, filtrerar bort skadlig programvara, utpressningsvirus och potentiellt oönskade program med nästan inga falska larm. Det är samma oöverträffade nivåer av säkerhet som finns i alla produkter från Kaspersky Lab, det stöds av global hotanalys och införlivar nästa generations teknik.

Skydd i flera lager, optimerade för hårt arbete

Kasperskys oöverträffade skydd mot skadlig programvara innehåller flera förebyggande säkerhetslager, inklusive de som baseras på maskininlärningsalgoritmer, och har stöd av kraftfulla molnbaserade mekanismer. Ryktes- och innehållsfiltrering, skydd mot nätfiske och webbkontroll ger utökat skydd och lösningen som helhet utgör ett viktigt lager av Kaspersky Labs integrerade säkerhetsplattform för hela infrastrukturer

Styra internetanvändning – för både säkerhet och produktivitet

Möjligheten att styra åtkomsten till specifika webbaserade resurskategorier och begränsa överföringen av vissa filtyper minskar din hotexponering och främjar effektivitet i verksamheten. Genom att begränsa åtkomsten till farliga och potentiellt tidsödande webbplatser och sociala medier kan nivån av verksamhetsrelaterade risker som är förknippade med de anställdas åtgärder reduceras dramatiskt.

STRATEGISKT SKYDD FÖR HELA IT-INFRASTRUKTUREN
Blockerar attacker innan de når sina mål

Det är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt att om möjligt blockera webbaserade hot på gatewaynivå, vilket dramatiskt minskar avbrott i verksamheten som skapas när de här hoten tränger igenom till klienterna där deras attacker kostar tid och pengar att åtgärda. Och i de fall där införandet av klientskydd är ogenomförbart eller inte rekommenderas är optimerad gatewaysäkerhet förstås avgörande.

Minskar risken för mänskliga faktorer

Förövare som är skickliga på social manipulation försöker förutsäga vad som lockar och distraherar din arbetsstyrka och med hjälp av den svagheten infiltrerar de dina system genom frestande klick-erbjudanden, bilagor och inbjudningar. Webbgatewaysäkerhet kan inte åsidosättas genom social manipulation på samma sätt som med klientbaserat skydd. Därför förblir din information, dina tillgångar och dina anställda skyddade.

Skalas med företaget

Lösningen är väldigt skalbar, vilket möjliggör hantering av flera noder och hierarkisk driftsättning. Möjligheten att tilldela och hantera särskilda områden separat eller i kombination är särskilt värdefull för diversifierade organisationer och leverantörer av kontraktstjänster. Kaspersky Security for Internet Gateway kan även kan samexistera med gatewaysäkerhetssystem från andra leverantörer, vilket ger ett extra lager av skydd.

Tillhandahåller internet i den form företaget behöver

Med detaljerad webbkontroll kan du välja vilka användare som kan komma åt vilka internetresurser och när, i linje med vad som gäller för din verksamhet, dina interna policyer eller i enlighet med gällande regelverk. Specifika filtyper eller webbplatskategorier kan blockeras och åtkomst till angivna webbresurser kan begränsas till utanför arbetstid, lunchraster etc. Vid behov kan ett scenario som nekar som standard implementeras, vilket begränsar användningen av alla webbresurser som inte är absolut nödvändiga för en viss användares eller grupps arbete och tar riskminskning genom internetåtkomstkontroll till en ny nivå.

Minskar driftsproblem

Alla incidenter kring klientsäkerhet, oavsett omfattning, genererar arbete för IT-administratören och massattacker på klientnivå kan sätta stor press på IT-avdelningen eftersom de arbetar mot klockan för att kontrollera störtfloden av inkommande varningar. Gatewaysäkerhetsvarningar kommer ofta från en källa, vilket gör dem snabbare och enklare att hantera, så det logiska är att om möjligt hantera hotvarningar som genereras på gatewaynivå. Med en säker virtuell allt-i-ett-enhet för webbgateway som är enkel att driftsätta kan IT-administratörer känna sig trygga.

Säkerhet som vinner fler utmärkelser – gör mer för att skydda

Tro inte bara på det vi säger. De senaste åren har våra produkter varit med i fler oberoende tester och recensioner – och nått fler förstaplaceringar – än någon annan ledande säkerhetsleverantör. Resultat som talar för sig själva.

Mer information

FÅ SKYDD I FLERA LAGER PÅ FLERA NIVÅER I IT-NÄTVERKET

Ökad säkerhet i andra delar av infrastrukturen.
Kaspersky Endpoint Security for Business AdvancedFörbättrad säkerhet med utökat hanterings- och dataskydd
 • Skydd i flera lager för fysiska klienter och servrar
 • Täcker flera plattformar, bland annat Windows, Linux, MacOS och Android
 • Hanteras centralt från Kaspersky Security Center
Kaspersky Security for Mail ServerFör Microsoft Exchange / Exchange Online och Linux-e-post
 • Skanning av inkommande, utgående och lagrad e-post
 • Intelligent skräppostfiltrering minskar trafiken
 • Förhindrar att sekretessbelagda uppgifter försvinner
Kaspersky Security for StorageSkydd för nätverksansluten lagring (NAS)
 • Enhetlig och feltolerant arkitektur
 • Minimal effekt på NAS-prestanda
 • Mycket skalbar lagringssäkerhet
Kaspersky Hybrid Cloud SecuritySkydda dina fysiska, virtuella och molnbaserade arbetsbelastningar.
 • Skydd i flera lager för arbetsbelastningar och virtuella stationära datorer
 • Enhetlig hantering och styrning i hela hybridinfrastrukturen
 • Scenariospecifikt skydd för bättre resurseffektivitet