Om du redan har vår produkt kan du ladda ner patchar, uppgraderingar och dokumentation genom att klicka på nedladdningsknappen.

Kaspersky Endpoint Security for Windows

Senaste versionerna

Version 10 (10.3.0) for Windows (Strong encryption)

Version 10 (10.3.0) for Windows (Lite encryption)

Version 10 (10.3.0) for Windows (Application Control Plugin)

Version 10 (10.2.6) (Strong encryption)

Version 10 (10.2.6) (Lite encryption)

Dokumentation

Administrator Guide

OnlineHelp

Programkontroll

Version 10 (10.2.6) for Windows (Application Control Plugin)

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux

Senaste versionerna

Version 10 (10.0.0) for Linux (deb) x64 (Distributive)

Version 10 (10.0.0) for Linux (deb) x86 (Distributive)

Version 10 (10.0.0) for Linux (rpm) x64 (Distributive)

Version 10 (10.0.0) for Linux (rpm) x86 (Distributive)

Version 10 (10.0.0) for Linux (deb) (Network agent)

Version 10 (10.0.0) for Linux (rpm) (Network agent)

Dokumentation

Administrator Guide

Programkontroll

Version 10 (10.0.0) for Windows (Application Control Plugin)

Additional Distributives

Version 10 (10.0.0) for Linux (Files for remote installation via Kaspersky Security Center)

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux

Senaste versionerna

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm)

Version 8 (8.0.1) (Quarantine upgrade utility)

Dokumentation

Administrator Guide

Installation Guide

Programkontroll

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) (Files .kpd and .sh for Agent remote installation)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) (Files .kpd and .sh for Agent remote installation)

Version 8 (8.0.0) (Application Control Plugin)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) (Files .kpd and .sh for Product remote installation)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) (Files .kpd and .sh for Product remote installation)

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Endpoint Security 10 for Mac

Senaste versionerna

Version 10 (10.2.0) for Mac OS (Network agent)

Version 10 (10.2.0) for Mac OS

Version 10 (10.2.0) for Mac OS (Distributive)

OnlineHelp

Programkontroll

Version 10 (10.2.0) for Windows (Application Control Plugin)

Versionsinformation

Release Notes


Kaspersky Endpoint Security for Windows (filen AES256) och Kaspersky Security Center för Windows (komplett paket) innehåller krypteringsalgoritmer AES256. Genom att hämta och använda den tar användaren på sig ansvar för efterlevnad av gällande lagstiftning.
Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux inte kompatibelt med licensen för Kaspersky Endpoint Security for Business Core.
Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux används med licensen för Kaspersky Endpoint Security for Business Core.