Skip to main
Endpoint Security for Business
KasperskyEndpoint Security for Business


Klientskydd i företagsklass

Adaptiv säkerhet mot avancerade cyberhot

  • Skyddar varje klient utan att spränga banken
  • Strömlinjeformar central säkerhetshantering med ett moln eller webbkonsol
  • Minimera antalet incidenter genom automatiserad bearbetning
Kompatibelt med:
Windows®
macOS®
Android™
iOS®

Välj paket med funktioner

Slutpunktsskydd och -kontroll
Adaptiv data- och applikationssäkerhet
Slutpunkts-, webb- och e-postsäkerhet
Skyddar alla enheter mot de senaste hoten och reducerar möjligheterna till användarfel genom att förhindra riskabelt beteende.
Adaptiv säkerhet och vässning av systemen som förstärks av uppgiftsautomatisering
Blockerar infektioner på gatewaynivå innan de når dina slutpunkter och nekar effekterna av social manipulation.
Skydd och integration
Skydd och integration
Enhetlig hantering av slutpunkter, ML-drivet hotskydd för Windows, Linux, Mac, Android, iOS och integration med EDR
Skydd och integration
Allt i Select plus utökat skydd för applikationsservrar
Skydd och integration
Allt i Advanced, plus webb- och e-posttrafikskydd på gateway-nivå
Program-, webb- och enhetskontroll
Program-, webb- och enhetskontroll
Molnaktiverad styrning för policyjusteringar och intrångsstopp
Program-, webb- och enhetskontroll
Allt i Select, plus detektering av avvikelser för datorer och kontroller för servrar
Program-, webb- och enhetskontroll
Allt i Advanced, plus trafik- och webbkontroller på gateway-nivå
Avancerad automatisering av uppgifter
Avancerad automatisering av uppgifter
Möjliggör säkerhets­delegering, -korrigering och krypterings­hantering
Avancerad automatisering av uppgifter
Allt i Advanced, plus effektivisering av gateway­konfigurationer för webb och e-post
Skydd mot skräppost
Skydd mot skräppost
Ger omedelbart skydd mot skräppost
Se mer 

Det smarta valet för säkerhet

Var beredd – bemöt riskerna som angreppen utgör för din verksamhet med Kaspersky.

Prestationsskydd och skydd i flera lager

En skyddad dator ska inte vara detsamma som en långsam dator. Därför har vår säkerhet minimal inverkan på systemprestanda. Och om du utsätts för ett angrepp häver saneringsmotorn de flesta skadliga åtgärder så att användarna kan fortsätta arbeta utan avbrott.

Adaptiv säkerhet för alla

Klientsäkerhet och klientåtgärder som identifierar onormalt beteende, automatisk upptäckt och åtgärd av riktat utpressningsvirus och särskilt fillösa hot som försöker härma vanligt beteende som körning av PowerSheet-skript

Managementkonsolen för det bästa av båda världarna

I molnet, lokalt eller både och? Du väljer, så tillhandahåller vi enhetlig hantering via molnkonsolen eller traditionell konsoldistribution lokalt i AWS- eller Azure-molnmiljöer. Distribuera säkerhet och principer snabbt och enkelt med hjälp av ett förkonfigurerat scenario.

Avancerad klientkontroll

Identifierar sårbarheter och tillämpar de senaste korrigeringarna för att stänga attackingångar samt ge dig kontrollen över vilka program som får köras på dina servrar. Kompletteras av webb- och enhetskontroller i företagsklass samt en konsol för centraliserad säkerhetshantering.

Vad våra kunder säger

Mest testade, mest avancerade

Vanliga frågor

Behöver du hjälp med nästa steg?

Vi är här för att hjälpa till på det sätt som fungerar bäst för dig

Gartners friskrivning.
GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri med tillstånd. Med ensamrätt. Den här bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör tolkas inom ramen för hela dokumentet. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som omnämns i forskningsrapporterna och avråder användare från att välja leverantör enbart baserat på höga betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningsrapporter ger uttryck för uppfattningar hos Gartners forskare och ska inte tolkas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, både uttryckliga eller underförstådda, avseende denna forskning, inklusive alla garantier för lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Gartner Peer Insights Customers’ Choice-märket är ett varumärke och tjänstemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag, och används med tillstånd. Med ensamrätt. Gartner Peer Insights Customers’ Choice är subjektiva åsikter från enskilda användares recensioner, betyg och data använda med hjälp av dokumenterad metod. De motsvarar inte Gartners eller dess dotterbolags synpunkter och Gartner eller dess dotterbolag stöder inte heller dem.