Hoppa till huvudinnehållet

Mobilsäkerhet: Android mot iOS – vilken är säkrast?

Mobilsäkerhet: Android mot iOS – vilken är säkrast?

Mobil säkerhet ska vara en hög prioritet för alla smartphoneanvändare. Telefonerna har utvecklats snabbt på senare år till att lagra och dela våra mest känsliga uppgifter. Oavsett om vi hanterar våra finanser, sociala liv eller företagsinfo har dessa enheter värdefull data som illvilliga aktörer kan profitera på. Du behöver välja enheter och appar som fokuserar på säkerhet för att vara trygg.

Många användare är inte förberedda på riskerna som följer vid användning av smartphones som centralpunkt för all viktig information. Även om mycket hänger på att användarna uppträder på ett säkert sätt kvarstår ett stort ansvar hos enhets- och programvaruutvecklare med att ta fram säkra plattformar.

I den här artikeln förklarar vi säkerhet på smartphones på de huvudsakliga mobila operativsystemen.

Omfattningen av mobila säkerhetshot

Mobil säkerhet fortsätter att bli allt viktigare för varje år som går. Sakernas internet (IoT) är den största faktorn i detta, då det ansluter allt från våra plånböcker till säkerhetssystemen för våra hem till våra telefoner. Tillväxten av telefoncentrerad teknik öppnar upp alla slutanvändare och företag för risker.

Bland alla hot mot användarsäkerheten är dessa några av de vanligaste:

 • Attacker med skadlig programvara — såsom trojaner, spionprogram och virus.
 • Cyberbedrägerier — som nätfiske och bedrägerier på sociala medier.
 • Skadliga dataintrång eller läckor — via brute force-attacker och illvilliga insiders osv.
 • Användare med svaga eller oanvända säkerhetsfunktioner — som lösenord och integritetsinställningar.
 • Programvara eller maskinvara med säkerhetsbrister — såsom dag-noll-sårbarhet.

Titta på en här videon om hur du kan veta att din smartphone har hackats, hur man får bort en hackare och förhindrar telefonhackning i framtiden:

Trojaner på mobila enheter

Det är noterbart att trojaner är de mest förekommande mobila hoten, de utgör 95 % av skadlig mobil programvara. Över 98 % av mobila bankattacker har Android-enheter som mål, vilket inte är någon överraskning. Android är den mest populära mobilplattformen i världen (över 80 % av den globala smartphonemarknaden). Dessutom är Android den enda populära mobilplattformen som tillåter att användarna laddar ner programvara från tredje parter.

Faran med bekvämlighet över säkerhet

Naturligtvis går hoten längre än bara trojaner. Men precis som Sberbank Trojan-incidenten, passerar dessa hot förbi användarna. Det som gör saken ännu värre är att säkerheten inte prioriteras så högt som den borde av många smartphoneanvändare.

Många användare väljer att fokusera på bekväm användning och enkel åtkomst före integritet och säkerhet. Allteftersom fler användare börjar arbeta hemifrån och skillnaden mellan arbets- och personliga enheter blir mindre, ökar oron för komprometterade enheter. Särskilt då användning av BYOP-enheter ("bring your own phone") auktoriseras på arbetsplatser får kriminella enkla ingångar till osäkra enheter med känslig information.

Trots säkerhetsriskerna med evigt expanderande bekvämlighet fortsätter den moderna tekniken att göra telefonerna till det centrala navet för data och uppkoppling. Som tur är gör smartphone-utvecklarna sitt för att göra det här utrymmet säkrare för alla inblandade parter.

Jämförelse av mobil säkerhet: iOS mot Android Security mot BlackBerry mot Windows Phone

alt

Du sätter ribban för din smartphones säkerhet genom att välja en säker mobil plattform. Men hur säkra är de olika plattformarna? Mobila enheter har blivit både väsentliga och allestädes närvarande i allas liv, vilket gör att de drar till sig intresse från kriminella hackare som vill stjäla din viktiga information.

Om du är som de flesta användare har du antagligen ett av två operativsystem till din smartphone: Googles Android eller Apples iPhone iOS. Användare av dessa två typer av telefoner har ofta diskussioner om vilken som är bäst. Användare tenderar även att förbise andra aktörer på marknaden, såsom Blackberry och Windows Phone.

Totalt sett är det många fler som köper och använder Android-telefoner: 74 procent av marknaden har Android-operativsystemet på enheterna enligt Forrester Research. Apple-telefoner utgör ungefär 21 procent av marknaden och Windows-telefoner ligger långt efter på 4 procent enligt samma marknadsundersökningsföretag.

I vanliga fall frågar användarna, "vilken är säkrast, Android eller iOS?" Sanningen är lite mer komplex än ett enkelt påstående att det ena märket är bättre än det andra. Den här frågan exkluderar en hel annan sektion av telefonmarknaden som borde vara en faktor när man överväger säkra mobilplattformar.

Vissa föredrar designfunktioner och användarvänlighet, medan andra fokuserar på kostnad och säkerhet. I en jämförelse mellan iOS och Android är det viktigt att överväga vad som faktiskt gör en mobilplattform säker. Det är också viktigt att överväga de andra alternativen på marknaden, utöver de två största plattformarna.

Telefonsäkerhet i Android OS

Android har ett ifrågasatt säkerhetsrykte, huvudsakligen för att ingen tar på sig ägarskap för säkerheten. Med andra ord, ingen reglerar vad som får eller inte får erbjudas som en Android-app eller ens vad som får säljas som en Android-telefon.

Med maskinvaru- och OS-utveckling i relativ isolering verkar det som om endast större namn på Android-telefonmarknaden får en rimlig livstid med stödda OS-uppdateringar. För mer obskyra modeller kan OS-kompatibiliteten vara mycket kortare. Appkompatibilitet slutar vanligen med ett för gammalt OS. Säkerhetsrisker följer även i fotspåren på den större marknadsandelen och OS med öppen källa som erbjuds av Android. Dessa ger hackare verktygen och potentiell utdelning för att ge sig på Android-system.

Som tur är arbetar Google konstant med att tillhandahålla säkerhet för Android-användare. Det är dock ännu viktigare att användarna kan ha full kontroll över sin egen integritet och säkerhet genom att anpassa sina Android-telefoner.

De flesta användarna kan hålla sina Android-telefoner säkra genom att uppdatera dem och undvika att ladda ner appar med okänt eller tveksamt ursprung. Dessutom ökar dina chanser att bli kvar i OS-supportcykeln om du väljer en mer mainstream Android-enhet. Som en extra försiktighetsåtgärd tillhandahåller produkter som Kaspersky Antivirus for Android skydd mot skadlig programvara på din telefon.

När det gäller företagen har senare Android-enheter stöd för Googles Android for Work — som tagits fram för att skydda arbetsplatsapplikationer och användare. Dessutom har senare Android-enheter från Samsung stöd för Samsungs egna säkerhetsteknik Knox.

Telefonsäkerhet i Apple iOS

Apples mobiloperativsystem iOS kontrolleras noga av Apple själva, vilket gör att kontrollen av vilka appar som ska finnas tillgängliga i Apple App Store också är noggrann. Denna kontroll gör det möjligt för Apple-enheter att erbjuda bra säkerhet "direkt från lådan" till priset av några användarbegränsningar.

Till exempel tillåter iOS endast en kopia av en app på varje enhet. Så om en användare har en säkerhetsbegränsad kopia av en app som denne fått av sitt företag, då kan användaren inte även ha en obegränsad egen version av samma app för personligt bruk. Även anpassningsbarheten är mer begränsad inom iOS, med allt från telefonens utseende till appfunktionalitet som måste passa in i Apples designregler.

iOS-användare är begränsade till enheter och appar som har godkänts av Apple, vilket är positivt när det gäller säkerheten. Med begränsat antal beröringspunkter över hela ekosystemet kan Apple tillhandahålla support för var och en av deras enheter under längre tid än plattformar med maskinvarufragmentering. Apples mindre plattform innebär även att äldre telefoner fortfarande går att använda med senaste OS och nya appar, med alla fördelarna med nya säkerhetskorrigeringar i processen. Säkerheten i iPhone har, som ett resultat av detta, fått ett gott rykte bland användare om att vara "säkrare".

Dessutom tillåter det stängda ekosystemet bara appar som inte har tillgång till telefonens rotkodning, vilket minskar behovet av antivirusprogram till iOS och gör det omöjligt att skapa ett som skulle godkännas i App Store.

Men iOS är inte osårbart för attacker med skadlig programvara. Om Apple missar några brister eller väljer vissa oönskade tillvägagångssätt för säkerheten har du liten eller ingen kontroll över detta.

Telefonsäkerhet i Windows OS

Windows Phone har också till viss grad centraliserad styrning, men det finns en historik med säkerhetsbrister, men dess prestanda förbättras då fler och fler användare tillkommer.

Med detta sagt har stödet för Windows Phone-infrastrukturen i stort sett upphört från början av 2020. Windows Phone 8.1 OS, Windows RT och Windows 10 Mobile har inte längre stöd med uppdateringar eller nativt appstöd. Windows 10X är det enda telefon-OS som planerats för en potentiell framtida release men är inte tillgängligt för närvarande.

Tidigare maskinvarumodeller till telefoner utvecklas inte heller längre, vilket gör att det inte finns några säkerhetskorrigeringar för befintliga produkter. Eftersom framtiden för nya Windows Phone-produkter är osäker finns för närvarande ingen etablerad säkerhetsuppföljning för plattformen.

Telefonsäkerhet i Blackberry

Blackberry har varit kända för att också ha noggrann kontroll över enheter och appar. Det är dessutom byggt för MDM, vilket gör det lättare för ett företag att hantera och skydda sina enheter.

Men Blackberry OS och dess efterträdare, Blackberry 10, har tyvärr blivit omodernt under det senaste årtiondet. Särskilt Blackberry 10 är i slutet av dess supportlivslängd medan Blackberry OS har varit utan stöd med uppdateringar sedan 2013.

Blackberry tillverkar inte längre telefonmaskinvara — och Blackberry-märkta telefoner från TCL Communications slutar säljas i augusti 2020. Detta gör äldre företags- och personliga telefoner sårbara för dagnollattacker.

Mobiloperativsystem (OS) — för- och nackdelar

Ingen enhet eller operativsystem är definitivt "bäst" när det gäller säkerhet. Hur säker din smartphone är beror på dina personliga eller professionella behov och nivå av tekniskt kunnande.

Här är en sammanställning av för- och nackdelar för varje typ av enhet, tillsammans med några saker att tänka på när du fattar ditt beslut:

Android OS-telefoner

 • Fördel: mycket konfigurerbar – du kan kontrollera dina integritetsinställningar till fullo.
 • Nackdel: brist på standardisering innebär svag säkerhet "direkt från lådan".
 • Tips: bäst om du är bekväm med att justera säkerhetsinställningar och verktyg.

Apple-telefoner (iOS)

 • Fördel: konsekvent och tillförlitlig – du vet vad du får.
 • Nackdel: inte osårbar för skadlig programvara, förlitar sig helt på Apples säkerhetsförfaranden. Apples produkter är generellt sett dyrare än Android, de garanterar inte 100 % säkerhet och är ändå sårbara för skadlig programvara och hackning.
 • Tips: förmodligen det enklaste valet för "ganska bra" säkerhet.

BlackBerry OS- och Blackberry 10-telefoner

 • Fördel: framtagen för att tillhandahålla företagssäkerhet på industrinivå.
 • Nackdel: du måste förmodligen ha en separat personlig enhet, som kan ha sina egna säkerhetsproblem.
 • Tips: rekommenderas sannolikt inte på grund av minskande support för Blackberrys maskinvara, OS och appar.

Windows OS- och Windows 10-telefoner

 • Fördel: kompatibel med Windows, stadigt förbättrad säkerhetsprestanda.
 • Nackdel: historik med tidigare tveksam säkerhetsprestanda.
 • Tips: rekommenderas inte på grund av inaktuell support, detta kan ändras om Windows släpper en ny telefon och mobilt OS.

Varje smartphonealternativ har styrkor och begränsningar när det gäller säkerheten. Hur du använder din smartphone — och hur bekväm är du i att justera dess säkerhetsinställningar — kommer att spela en stor roll när du ska besluta vilken som är bäst för dig.

Det är ingen tvekan om att denna debatt kommer att fortsätta eftersom fler enheter kommer ut på marknaden och ökade säkerhetsåtgärder blir allt viktigare.

Så här gör du din telefon säkrare

Håll koll på säkerhetsuppdateringar för OS

OS-uppdateringar är en vanlig debattpunkt i diskussioner om iOS mot Android-säkerhet. Konceptet utvidgas till även andra plattformar som Blackberry och Windows Phone.

Noterbart är att Android-användare generellt sett tenderar att inte uppdatera sina telefoner till senaste OS. Android 9 OS (Pie) lanserades i augusti 2018, men i slutet av 2019 var det färre än 20 % som använde det. Detta står i kontrast mot Apple iOS 13 som användes av 50 %. Det gör Android-användare mycket mer sårbara.

En ytterligare komplicerande faktor är att telefontillverkare och nätverksleverantörer kan anpassa operativsystemet. De kanske inte släpper uppdateringar lika snabbt som Google gör. Bristande kompatibilitet med mindre tredjepartstelefoner kan ytterligare hindra antagandet av nya OS-uppdateringar.

Skadlig programvara för Android utgjorde den största andelen av alla hot mot mobila enheter under 2018. För att korrigera problemet har Google börjat kräva att tillverkarna av smarta telefoner patchar sårbarheter i programvaran inom 90 dagar efter att de upptäckts. Ett viktigt sätt att förhindra cyberattacker mot Android-smartphones är att regelbundet hämta uppdateringarna.

Men i slutänden kommer ett val av en plattform som har god support att säkerställa att du är skyddad mot cyberhot. Varje beslut mot att välja ditt OS och din telefonmaskinvara kommer att vara avgörande när du definierar din mobila cybersäkerhet.

Sista rådet — 10 tips som gör din mobiltelefon trygg och säker

 1. Håll dig till nativa appbutiker och håll dig borta från tredje parters appbutiker. Som tumregel ska du hålla dig till Apples, Google Plays eller Microsofts butiker. Även i officiella butiker ska du läsa apprecensioner och söka på betrodda webbplatser för att få mer information.
 2. Ladda aldrig ner appar utan att verifiera deras säkerhet först. De flesta telefonerna har inställningar som gör det möjligt för dig att verifiera alla appar som kommer från okända källor innan du laddar ner dem. Men du bör alltid hitta och läsa recensioner för att förhindra att du får misstänkta appar på din enhet.
 3. Uppdatera alltid till den senaste OS-versionen så snart som möjligt. Säkerhetspatchar som ingår i dessa uppdateringar är viktiga för din telefons säkerhet. Det är en enkel åtgärd som kan förhindra att hela sviter av skadlig programvara vinner kampen om dina data.
 4. Överväg att byta ut din telefon så snart den inte stöds av operativsystemet. Föråldrade telefoner är fulla av opatchade brister som hackare söker upp och drar nytta av. Att skaffa en nyare telefon som har support hjälper dig att skydda dig mot dataintrång.
 5. Konfigurera "datarensning" på distans. Om du tillåter datarensning på distans kan du logga in på en webbtjänst via en webbläsare och rensa din telefon på all data. Detta är en viktig tjänst om du tappar bort din telefon eller om den blir stulen.
 6. Inaktivera eller åsidosätt inte dataskydd från din arbetsgivare. På enheter som används i företagssyften har IT-personalen på din arbetsplats sannolikt installerat säkerhetsprotokoll som ska skydda känslig data. Dessa kan vara osmidiga men är viktiga för din egen och din arbetsgivares säkerhet.
 7. Aktivera lösenordsskydd på ditt OS, dina appar och tjänster när det är möjligt. All information kan användas för att kompromettera din säkerhet — oavsett hur obetydlig den verkar vara. Komplexa lösenord som lagras i en lösenordshanterare hjälper till att hålla dig trygg.
 8. Aktivera flerfaktorsautentisering. Oavsett om du använder lösenord plus biometri — såsom fingeravtrycksskanning eller ansikts-ID — behöver du mer än ett lager av kontosäkerhet. Om du bara använder lösenord är du öppen för brute force-attacker med mera.
 9. När du är osäker, välj alltid säkerhet före bekvämlighet. Hur frustrerande än en del skydd kan vara så är identitetsstöld alltid ännu värre. Ett extra lager försvar kan kosta dig några sekunder av din dag men sparar tusentals i tid och pengar som skulle läggas på att reparera skadan på ditt liv som orsakats av hackare och andra cyberbrottslingar.
 10. Överväg att investera i annan teknik som skyddar dina privata och personliga data. Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är ett utmärkt sätt att skydda mobila enheter. Med en säker VPN-anslutning installerad kan du överföra bankinformation, kreditkortsdata och annan personlig information över osäkra internetservrar på ett säkrare sätt.

I slutänden blir frågan om viken plattform du ska välja ett val om att kompromissa med användarfrihet och sannolikheten att bli ett hackningsoffer.

Det finns inget tydligt svar på frågan "vilken är säkrast, iOS eller Android?" Tekniken har alltid någon typ av svaghet, det kommer alltid att finnas en risk att du blir en måltavla. Så det är upp till dig att säkerställa att du använder säkra förfaranden och alltid utvärderar företag som du anförtror dina data till.

Relaterade artiklar:

Mobilsäkerhet: Android mot iOS – vilken är säkrast?

Vilken är säkrast, iOS eller Android? Sanningen: alla telefoner är utsatta för risker. Läs mer här.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg