Översikt

Dagens företag måste bekämpa det växande antalet av och komplexiteten hos moderna hot som kringgår befintliga antiviruslösningar och EPP-klasslösningar, t.ex. okänd skadlig programvara, nya virus och utpressningsvirus, dag noll-attacker med mera. Samtidigt råder det en global brist på skickliga experter på internetsäkerhet, vilket kan göra det svårt och dyrt att anlita dem. Företag letar efter sätt att så långt det är möjligt automatisera identifieringen av och responsen på avancerade hot. Kaspersky Sandbox utnyttjar våra bästa expertmetoder för att bekämpa komplexa hot och attacker på APT-nivå, vilket ger ett avancerat skydd mot hot utan behov av säkerhetsanalytiker. 


 • Upptäckt

  Lösningen möjliggör ingående dynamisk analys av okända, riktade och verkningsfulla cyberhot, vilket avsevärt ökar antalet automatiskt blockerade 

 • Hantering

  Kaspersky Sandbox är enkelt att installera och använda och integreras smidigt med företagens infrastruktur, även utan fullfjädrade IT-säkerhetsteam

 • Skalbarhet

  Den grundläggande konfigurationen har stöd för upp till tusen skyddade klienter, och lösningen kan enkelt skalas, vilket ger kontinuerligt skydd för stora infrastrukturer    

 • Integrering

  Det extra försvarslagret är tätt integrerat med Kaspersky Endpoint Security for Business och har ett API för att interagera med program från tredje part

Användning

 • Förbättra ditt försvar mot okända hot

  • Klientsystem är cyberbrottslingarnas huvudmål.
  • Kostnaden för att kringgå befintligt klientskydd är relativt låg.
  • Det är mycket svårare och dyrare att kringgå Sandbox-tekniken.
  • Kaspersky Sandbox är ett komplement till Kaspersky Endpoint Security for Business och tillhandahåller ett viktigt säkerhetslager som håller okända cyberhot borta från dina nätverk.
 • Övervinn bristen på specialister och expertis

  • För att effektivt kunna utnyttja anti-APT-lösningar måste företagen ha en välutvecklad IT-säkerhetsavdelning.
  • Den viktigaste faktorn som hindrar företag från att skaffa den här typen av lösningar är bristen på experter och den höga kostnaden för att anlita dem.
  • Kaspersky Sandbox är den perfekta lösningen för organisationer som inte vill investera i ett fullfjädrat IT-säkerhetsteam, men som ändå behöver skydd mot avancerade attacker.
 • Kostnadseffektiv lösning för distribuerade nätverk

  • Stora företag har ofta komplexa och distribuerade infrastrukturer
  • Medelstora filialer och små regionala kontor kan inte alltid använda komplexa lösningar på grund av brist på resurser och expertis.
  • Med Kaspersky Sandbox kan stora företag optimera kostnaderna för effektivt skydd av fjärranslutna kontor och minska den manuella arbetsbelastningen för sina befintliga högt värderade säkerhetsanalytiker.

DYGNET RUNT

PREMIUMSUPPORT

Våra experter finns där för dig. Via våra 34 filialer verkar vi i över 200 länder runtom i världen och vi står till din tjänst dygnet runt, året om. Teckna vårt Premiumsupport-paket eller använd våra tilläggstjänster (Professional Services) om du vill få ut mesta möjliga av verksamhetens Kaspersky-säkerhetslösning.

Hoten

Attackerna blir alltmer sofistikerade. Och när komplexa verktyg som utvecklats av nationalstatliga aktörer blir tillgängliga på den bredare marknaden minskar kostnaden för att sätta igång en riktad attack. Dessutom stiger kostnaden för att anlita lämpliga och kvalificerade experter inom IT-säkerhet. Det finns ett pressande behov av kostnadseffektivt skydd som övervinner:

 • Scan

  Traditionell teknik som inte kan hantera komplexa hot

 • Scan

  En växande global brist på säkerhetsanalytiker 

 • Scan

  Bristen på budget för komplexa anti-APT- och EDR-klassade lösningar

 • Scan

  Ett överväldigande antal säkerhetshändelser som ska analyseras varje dag

Kontakta oss! Kontakta oss för att prata med någon av våra experter om hur True Cybersecurity skulle kunna ge information om företagets säkerhetsstrategi.