Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en SSID?

Internetwebbläsare som visar en potentiellt domänockuperad webbplats.

Även om många personer använder internet varje dag har de aldrig hört talas om termen SSID och få vet vad termen betyder. Detta även om de flesta personer stöter på och förlitar sig på SSID-namn varje dag. Denna artikel sammanfattar vad termen innebär, hur det fungerar och varför det är viktigt.

Vad är en SSID och vad används den till?

SSID är en förkortning av tjänstuppsättningsidentifierare (service set identifier) som är en viktigt identifierare för trådlösa nätverk. I grunden är en SSID det namn som tilldelas ett wifi-nätverk när en router konfigureras. Exempel på SSID kan vara ”Svenssons hem” eller ”Caféhuset”. Routern använder sedan denna SSID för att skapa en hotspot och sända ut nätverket i närområdet. Sedan fungerar SSID som en åtkomstpunkt så att enheter i närheten, såsom bärbara datorer och smarttelefoner, kan hitta och ansluta till den. När användare försöker ansluta sin enhet ser de en lista över alla tillgängliga wifi-nätverk och använder SSID som ett namn för att identifiera det nätverk de vill använda. Denna identifierare finns oftast kvar på enheten så att den kan återansluta till samma nätverk automatiskt vid ett senare tillfälle.

Det är viktigt att nämna att en SSID endast är ett nätverksnamn som används som en identifierare. De flesta wifi-nätverk kräver även någon form av säkerhet – vanligtvis ett WPA2- eller WPA3-protokoll. Därför måste användare känna till lösenordet eller nyckeln till nätverket för att kunna ansluta till det.

Hur är SSID och WPA2 relaterade i wifi?

De flesta wifi-nätverk kräver både en SSID och en säkerhetsnyckel för att ansluta. WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) är ett säkerhetsprotokoll som fastställer ett sätt att autentisera och sedan säkert kommunicera för routern och användarens enhet med lösenordet. Var och en har en tydlig funktion. En SSID erbjuder ett sätt att särskilja ett särskilt wifi-nätverk från andra i området så att användare kan välja rätt nätverk att ansluta till. Det är bara ett namn. Däremot är WPA2 en vanlig säkerhetsstandard – och ett säkerhetscertifieringsprogram – för trådlösa nätverk. När WPA2-säkerhet har aktiverats för ett wifi-nätverk måste användare ha ett alfanumeriskt lösenord eller en nyckel för att ansluta till internet.

Hur hittar jag mitt SSID-nummer?

När användare vet vad en SSID är, är det viktigt att de kan hitta den och komma åt relevanta wifi-nätverk vid behov. För ett nytt nätverk, eller ett som inte har genomgått ett namnbyte, kan standard SSID-nätverk ofta hittas på en tryckt klisterlapp på routern. Klisterlappen finns oftast i det nedre hörnet på routern. Men många nätverksägare konfigurerar sin SSID med ett unikt namn som är lätt för dem att hitta.

I detta fall måste en användare vända sig till sina elektroniska apparater för att ta reda på vad SSID för ett nätverk är. Den enklaste metoden för att upptäcka ett nätverks SSID är att gå till en enhets wifi-inställningar och identifiera vilket nätverk den för närvarande är ansluten till. Det är SSID för det lokala wifi-nätverket. Dock fungerar denna metod för att upptäcka ett SSID-namn endast om en enhet tidigare har använt nämnt wifi-nätverk.

Personer som försöker ansluta till ett wifi-nätverk som inte tidigare använts tar lättast reda på SSID-namn genom att fråga routerns ägare. Det är mest användbart när du bor hemma hos någon eller befinner dig på allmän plats, till exempel ett café.

Vad gör jag om SSID inte visas?

I vissa fall kanske användare inte hittar det wifi-nätverk de vill ansluta till eftersom de inte hittar SSID i listan över tillgängliga trådlösa nätverk. Det kan finnas en anledning till det, såsom:

 • SSID är dold för allmänheten (inställt av ägaren)
 • Enheten är utom räckhåll
 • Routern fungerar inte som den ska
 • Nätverksadaptern på enheten fungerar inte eller så är wifi avstängt

För att åtgärda problemet kan användaren:

 • Kontrollera att SSID inte är dold
 • Starta om routern
 • Återställa routern till fabriksinställningarna (SSID återställs till standardnamnet)
 • Verifiera nätverkets namn
 • Flytta sig närmare routern eller använda en trådlös förlängare
 • Starta om enheten och uppdatera drivrutinerna
 • Säkerställa att inga objekt eller apparater blockerar en SSID-hotspot

Välj ett SSID-namn

De flesta routertillverkare anger en standard SSID för sina enheter. Det är det SSID-namn som är tryckt på en klisterlapp på routern och även det som sänds ut när ett wifi-nätverk konfigureras för första gången. Vanligtvis består standard SSID för ett wifi-nätverk av varumärkesnamnet för en router med en serie slumpmässiga siffror, till exempel ”Linksys-3486” eller ”TP-LINK-3975”.

Självklart föredrar många nätverksägare att ställa in sina egna SSID. En unik SSID gör att användare lätt kan hitta relevant wifi-nätverk att ansluta till. Många företag tar också tillfället i akt att dra nytta av varumärket genom att skapa SSID-nummer som är väldigt lätta att hitta. Till exempel har alla Starbucks-caféer SSID-namn för sina wifi-nätverk som innehåller ordet ”Starbucks”.

Ändra en SSID

Även om det inte är strikt nödvändigt att ändra namnet på en SSID för ett wifi-nätverk kan det ibland vara fördelaktigt att göra det, till exempel för personer som bor i höghus. Detta eftersom flera grannar kan ha routers från samma varumärke och därmed liknande SSID, vilket kan orsaka förvirring när man försöker ansluta till rätt nätverk. Istället för att välja från en lista över SSID som börjar med Linksys kan det till exempel underlätta att skapa ett unikt namn som har en betydelse för nätverksägaren, såsom ”Svenssons hem” eller ”Caféhuset”.

Om du vill ange en ny SSID är det viktigt att kunna komma åt routerns konfiguration i gränssnittet genom att navigera till den med en webbläsare och routerns IP-adress (internetprotokoll).

Följ sedan dessa steg:

 • Leta upp IP-adressen till routern. Den finns ofta angiven på en klisterlapp på routern.
 • Använd en dator eller mobil för att ansluta till routerns nätverk.
 • Öppna ett webbläsarfönster på internet, såsom Safari eller Chrome.
 • Logga in på routerns webbgränssnitt med hjälp av deadministrativa inloggningsuppgifterna. Standardvärden finns ofta på en klisterlapp på routern.
 • Navigera till inställningarna för routerns WLAN (trådlöst lokalnät) eller wifi
 • Leta efter SSID-fältet, som bör visa standardnamnet för SSID.
 • Ange önskat SSID-nätverksnamn.
 • Se till att dessa ändringar sparas innan du lämnar inställningarna.

Ny SSID – wifi-nätverkets namn – ska synas i enhetens lista över tillgängliga nätverk inom några minuter. Ibland kan listan behöva uppdateras ett par gånger innan nätverket syns eller så kan de nya och gamla SSID-namnen tillfälligt visas samtidigt.

SSID-säkerhet för wifi-nätverk

Vissa användare oroar sig med rätt över säkerheten för deras wifi-nätverk och SSID. Därför använder många nätverksägare och lagliga verksamheter säkerhetskonfigureringen WPA2 och ställer in en ”nyckel” (lösenord). Om en nätverksägare till exempel behåller standardnamnet för nätverket som innehåller routerns varumärkesnamn, kan en hackare lätt upptäcka routerns tillverkare och modell och om den är känslig för en känd attack kan denne kompromettera den, t.ex. genom att omleda användare till skadliga webbplatser för att spåra nätaktivitet och stjäla personuppgifter via dessa nätverk. Det är också viktigt att notera att nätverk som inte använder WPA2-kryptering utsätter sina använder för risk, eftersom all kommunikation, inklusive personuppgifter, kan fångas upp av angripare i närheten.

Men att bara byta SSID-namn och ställa in ett lösenord kanske inte är tillräckligt för att skydda ett wifi-nätverk. Många hackare kan använda råstyrka eller ordlisteattacker för att få åtkomst till nätverket och stjäla personuppgifter.

Ett unikt SSID-namn kan dock erbjuda viss säkerhet för offentliga nätverk. Vissa hackare skapar falska wifi-nätverk med namn som är väldigt lika äkta nätverk så att aningslösa användare luras att använda det falska nätverket. Detta händer ofta på allmänna platser, såsom flygplatser, caféer och restauranger, där människor förväntar sig att det ska finnas gratis wifi. För att hindra att detta inträffar skapar många lagliga verksamheter unika SSID-namn och kräver ett lösenord för att kunna logga in. Dessutom, om standard SSID som anges på routern behålls, kan illvilliga aktörer ta reda på routerns tillverkare och modell och sedan hacka sig in i den för att omleda användare till skadliga webbplatser eller spåra nätaktivitet på nätverket.

En sak som internetanvändare kan göra för att försäkra att de är säkra på nätet, oavsett nätverkets SSID, är att konsekvent använda en pålitlig VPN-tjänst som Kaspersky VPN Secure Connection.

Bör jag dölja mitt SSID-nätverk?

För vissa är det självklara svaret på denna fråga att dölja SSID för wifi-nätverket för allmänheten. Trots allt kan väl inte en hackare få tillgång till ett nätverk om denne inte hittar det? Men SSID har inte skapats för att döljas, utan ska kunna hittas så att användare kan få tillgång till ett visst wifi-nätverk. Dessutom kan illvilliga aktörer använda ett flertal program för att upptäcka dolda SSID.

Vad händer om det finns flera nätverk med samma SSID-namn?

Många internetanvändare kanske undrar vad det innebär när två nätverk har samma eller liknande SSID. Det omedelbara svaret är att flera SSID och routers kan orsaka stor förvirring. I en privat miljö, som en persons hem, kan användare försöka att ansluta till ett nätverk men nekas för att de har fel lösenord. Det är vanligt i höghus eller grannskap där flera nätverk använder routers från samma varumärke och behåller standard SSID-nummer för sina wifi-nätverk. Dessutom, om två nätverk använder samma namn och säkerhetsinställningar, kommer de flesta enheter automatiskt att ansluta till nätverket med den starkaste signalen eller ett tidigare inställt önskat nätverk.

Ett mer förrädiskt scenario uppstår när en hackare förfalskar ett lagligt wifi-nätverk. Det som händer här är att användaren av misstag ansluter till ett nätverk som sänds ut som har samma eller liknande namn som det lagliga nätverket de letar efter och sedan faller offer för hackarens skadliga handlingar.

SSID är de trådlösa nätverkens grundpelare

SSID-namn är viktiga för att trådlösa nätverk ska fungera. Utan dem skulle användare inte kunna hitta wifi-hotspots på sina iPhone och bärbara datorer och ansluta till internet. Många routers har standard SSID-namn men många ägare väljer att anpassa namnet så att deras nätverk är lättare att känna igen. Men på platser där det kan finnas flera SSID och routers måste användare vara noga med att ansluta till rätt nätverk. Eftersom SSID inte ger någon säkerhet i sig själva kan en enhets och dess datas säkerhet komprometteras om fel nätverk väljs.

Vanliga frågor

Vad är en SSID?

SSID betyder ”tjänstuppsättningsidentifierare” och är det offentliga namn som ges till ett trådlöst nätverk. Nätverkets router sänder ut sin SSID till allmänheten så att användare lätt kan hitta och ansluta till det nätverk de behöver på sina elektroniska apparater. SSID är i första hand ett sätt att särskilja olika wifi-nätverk och ger ingen egen säkerhet.

Hur hittar jag min SSID?

I många fall kan ett SSID-namn hittas på ett wifi-nätverks router. Ofta visar en klisterlapp längst ner på routern nätverkets namn och lösenord. Men dessa är standardinställningarna och många ägare föredrar att konfigurera routern och nätverksinställningarna för att skapa sitt eget SSID-namn och lösenord. I detta fall kan användare behöva be ägaren om dessa inloggningsuppgifter för att kunna komma åt nätverket. Men om användaren tidigare anslutit en enhet till nätverket kan de bara kontrollera enhetens nätverksinställningar – SSID-namnet bör vara det nätverk som enheten är ansluten till.

Kaspersky Endpoint Security tilldelades tre AV-TEST-utmärkelser för bästa prestanda, skydd och användbarhet för en slutpunktssäkerhet-produkt för företag 2021. I samtliga tester uppvisade Kaspersky Endpoint Security enastående prestanda, skydd och användbarhet för företag.

Relaterade artiklar och länkar:

Så här konfigurerar du ett säkert hemnätverk

Stärk säkerheten i ditt trådlösa nätverk med dessa enkla tips

Säkerhet i offentliga trådlösa nätverk

Relaterade produkter och tjänster:

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kaspersky Endpoint Security for Business

Vad är en SSID?

Undrar du vad en SSID är? Lär dig vad termen innebär, hur den tillämpas på wifi-nätverk och hur du använder den.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg