DEFINITIONS:

 • content/sv-se/images/repository/isc/macro-virus-definition-8930.png

  Vad är ett makrovirus?

  Branschens definition av termen makrovirus. Ett makrovirus är ett datorvirus som ändrar eller ersätter ett makro. Ett makro är en uppsättning kommandon som används för att få olika program att utföra...

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/unified-threat-management-utm-definition-2586.png

  Vad är Unified Threat Management (UTM)?

  Branschens definition av termen Unified Threat Management (UTM). Unified Threat Management, vanligen förkortat UTM, är en term inom informationssäkerhet. Den syftar på en…

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/warhol-worm-definition-thumbnail.jpg

  What is a Warhol Worm?

  The Warhol Worm is a rapidly-replicating computer virus that can infect your system in as little as 15 minutes. Learn more about the virus and how to protect your computer.

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/spear-phishing-definition-thumbnail.jpg

  What is Spear Phishing?

  Industry definition for the term Spear Phishing. Spear phishing is a targeted email scam with the sole purpose of obtaining unauthorized access to sensitive data.

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/ezula-definition-6835.png

  Vad är Ezula?

  Branschens definition av termen Ezula. Ezula (stavas ibland "eZula") är en typ av annonsprogram som installeras som en del av ett webbläsarhjälpobjekt (Browser Helper Object, BHO).

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/pharming-definition-7834.png

  Vad är pharming?

  Branschens definition av termen "pharming". Termen "pharming" är ett teleskopord som bildats ur orden "phishing" (nätfiske) och "farming" (odling). Ordet används eftersom en form av sådana här cyberbrott…

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/boot-sector-virus-definition-thumbnail.jpg

  What is a Boot Sector Virus?

  A boot sector virus is a type of virus that infects the boot sector of floppy disks or the Master Boot Record of hard disks. The infected code runs...

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/macro-virus-definition-thumbnail.jpg

  What is Macro Virus? - Definition

  Industry definition for the term Macro Virus. A macro virus is a computer virus that alters or replaces a macro, which is a set of commands used by programs to perform...

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/cloud-antivirus-definition-0281.png

  Vad är antivirus i molnet?

  Branschens definition av termen antivirus i molnet. Med program för antivirusskydd i molnet förflyttas arbetsuppgifterna för antivirusskydd till en molnbaserad server, i stället för att belasta din dator…

  Read More
 • content/sv-se/images/repository/isc/malicious-code-definition-5697.png

  Vad är skadlig kod?

  Branschens definition av termen "skadlig kod". Skadlig kod är datorkod som används för att göra säkerhetsintrång i avsikt att skada ett datasystem. Det är en typ av hot…

  Read More
Resources not available.