Skip to main

Internetsäkerhet har snabbt blivit en prioritering för konsumenter och företag.

Under de senaste sju åren har datasäkerhet varit en av IT-avdelningarnas största angelägenheter enligt Global Knowledge. Men om du inte har koll på ämnet internetsäkerhet kan terminologin vara lite förvirrande. Med hjälp av följande lista över begrepp och definitioner lär du dig till exempel vad skillnaden mellan IPS och VPN är och får grepp om grunderna.

Begrepp

Definition

AutentiseringProcessen för att verifiera en persons identitet vid försök att få åtkomst till en dator eller filer.
APT, avancerat, långvarigt hotEn komplex attack på hög nivå som syftar till att samla in känsliga data under en lång tidsperiod. Mer information finns under information om och fem varningstecken på avancerade, långvariga hot (APT).
SäkerhetskopieringLagra kopior av dina filer på en server, hårddisk, dator eller flyttbar enhet för att ha säkerhetskopior av dem.
MolntjänsterDatabehandlingstjänster från fjärrservrar.
InternetsäkerhetEtt strategiskt tillvägagångssätt för att skydda information och kommunikation via en mängd sofistikerade verktyg, principer och processer.
DataöverträdelseObehörig åtkomst till data.
KrypteringOmvandla data för att dölja dem.
KlientsäkerhetDet att tillförsäkra säkerheten för nätverksklienten, alltså för de mobila enheterna (surfplattor och bärbara datorer) som anställda använder.
Riskhantering för företagEtt omfattande tillvägagångssätt för att skydda ett företags tillgångar genom att identifiera risker, implementera åtgärder och reagera på hot i realtid.
BrandväggHMaskinvara eller programvara som är avsedd att hålla oönskade användare utanför nätverket.
HackareEn person som bryter mot säkerheten för att få åtkomst till data av en skadlig orsak.
ISP, internetleverantörEtt företag som tillhandahåller en anslutning till internet.
IPS, system för intrångsskyddEtt program som upptäcker och blockerar hackare från att komma åt din dator eller dina data.
TangentloggareProgramvara eller en maskinvaruenhet som registrerar tangenttryckningar för att i hemlighet samla in information, t.ex. lösenord.
Skadlig programvaraProgramvara som är avsedd att utföra obehöriga och skadliga åtgärder på en dator.
NätfiskeE-postbedrägerier som skickas av hackare i syfte att få åtkomst till känslig information såsom bankinformation eller lösenord.
RiskbedömningProcessen för att identifiera potentiella risker som ditt företag och ditt nätverk står inför.
SpionprogramSkadlig programvara som övervakar aktivitet eller information på datorn utan medgivande och skickar den till en annan person.
VPN, virtuellt privat nätverkEtt säkrare sätt att få åtkomst till webben genom att routa anslutningen via en server som döljer din plats. Mer information finns under information om VPN.
VirusSkadlig programvara som är konstruerad att replikera sig själv.
MaskSkadlig programvara som installeras en gång på en dator och kopierar sig själv till andra datorer.

I de flesta fall är det bäst att lämna hanteringen av internetsäkerhet till experterna. Ett effektivt internetsäkerhetsföretag hjälper dig att bedöma risker, implementera proaktiva lösningar och hantera hot som uppstår.


Internetsäkerhetsrelaterade begrepp som är bra att känna till

Internetsäkerhet har snabbt blivit en prioritering för konsumenter och företag. Ta en titt på listan med definitioner av internetsäkerhetsrelaterade begrepp som är bra att känna till.
Kaspersky Logo