Skip to main
Threat Intelligence.jpg

Företag oroar sig alltmer för cyberattacker. Det är inte konstigt med tanke på det växande antalet dataöverträdelser man hör talas om. Många företagsledare är inte säkra på var de ska börja för att skydda sina organisationer. För att kunna skydda företaget och dess digitala tillgångar måste du lära dig några viktiga internetsäkerhetsrelaterade begrepp.

Här tittar vi närmare på en av de viktigaste aspekterna av internetsäkerhet – hotinformation. Du får information om vad hotinformation är och varför det är viktigt för verksamheten.

 

Definiera hotinformation

Hotinformation kan identifiera och analysera cyberhot mot ditt företag. Nyckelordet är ”analysera”. Hotinformation handlar om att gå igenom mängder av data. Data undersöks kontextuellt i syfte att upptäcka verkliga problem, och lösningar distribueras som är särskilt avsedda för de problem som hittats.

Definitionen av hotinformation förenklas ofta eller blandas ihop med andra internetsäkerhetsbegrepp. Oftast blandas ”hotdata” ihop med ”hotinformation”. Hotdata är en lista över möjliga hot. Se det som ditt Facebook-flöde, en löpande lista över möjliga problem. Det är hotdata.

Facebook-inlägg betyder ingenting förrän du har läst dem och kombinerat den kunskapen med tidigare inlägg från vänner.

Det är hotinformation. Det är när IT-specialister eller avancerade verktyg läser hot och analyserar dem. Tillämpa sedan historisk kunskap för att ta reda på om ett hot är verkligt och vad man i så fall ska göra åt det.

Orsaker till varför hotinformation är så viktig

Hotinformation är en viktig del av alla internetsäkerhetssystem. Ett informationsprogram om cyberhot, som ibland kallas CTI, kan:

  • Förhindra dataförlust

Med ett välstrukturerat CTI-program kan företaget upptäcka cyberhot och förhindra att känslig information avslöjas genom dataöverträdelser.

  • Vägleda om säkerhetsåtgärder

Genom att identifiera och analysera hot upptäcker CTI mönster som används av hackarna och hjälper företagen att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda sig mot framtida attacker.

 

  • Informera andra

Hackarna blir allt smartare. Internetsäkerhetsexperter delar med sig av metoder med IT-gemenskapen i syfte att skapa en gemensam kunskapsbas och bekämpa internetbrottsligheten.

Hotinformationsstatus

Många företag använder redan CTI, vilket är positivt. Forskning visar att bara 5,9 procent av företagen inte har CTI. Många upplever dock att deras system har vissa brister. Hela 40,5 procent av företagen menar att deras CTI-system är i ”mognadsfasen”.

För att ett företag ska bli framgångsrikt måste det förlita sig på ett internetsäkerhetsföretag som har alla verktyg som behövs – inte bara vissa.

Funktioner som ett hotinformationsprogram ska ha

För att hantera hot krävs en fullständig vy över tillgångarna. Du behöver ett program som övervakar aktivitet, identifierar problem och tillhandahåller den typ av data som behövs för att fatta välgrundade beslut och skydda företaget.

Ett CTI-program ska ha följande funktioner:

  • Skräddarsydd hothantering

 

Du behöver ett företag som kommer åt systemet, upptäcker svagheter, föreslår skyddsåtgärder och övervakar det dygnet runt. Många internetsäkerhetssystem påstås göra det, men du ska leta efter ett som kan skräddarsy ett problem efter dina behov. Internetsäkerhet upprättas inte med en allt-i-ett-lösning, så nöj dig inte med ett företag som påstår sig sälja en sådan.

  • Hotdataflöden

Du behöver ett aktuellt flöde för svartlistade webbplatser och skadliga aktörer för att hålla koll på potentiella problem.

  • Tillgång till utredningar

Du behöver ett företag som ger dig tillgång till de senaste utredningarna med information om hur hackarna tar sig in, vad de vill ha och hur de får tag på det. Med hjälp av informationen kan företag fatta mer välgrundade beslut.

  • Riktiga lösningar

Ett CTI-program ska hjälpa ditt företag att identifiera attacker och lösa problemet. Punkt slut. Programmet måste vara omfattande. Du vill inte ha ett program som kan identifiera potentiella problem, men inte erbjuda lösningar.

Hotinformation börjar bli ett måste för företag av alla storlekar. Skydda ditt företag genom att kontakta ett företag som kan hjälpa dig att hitta problem och vidta åtgärder mot hot.

Begär demoåtkomst till Kaspersky Lab Threat Intelligence och se vilka fördelar portalen kan innebära för organisationen.

Relaterade artiklar och länkar:

Information om internetsäkerhet

Information om internetbrottslighet

Produkter:

Kaspersky Lab Enterprise Security Solutions and Services

Kaspersky Threat Intelligence

Definition av hotinformation. Orsaker till varför hotinformation är viktigt för verksamheten och hur ett hotinformationsprogram ska utvärderas

Hotinformation analyserar cyberhot mot ditt företag. Läs mer om hotinformation, varför det är viktigt och vad du bör tänka på när du utvärderar ett program för hotinformation.
Kaspersky Logo