Hoppa till huvudinnehållet

En guide till QR-koder och hur man skannar dem

En guide till QR-koder och hur man skannar dem

Vad är en QR-kod och hur fungerar de?

Du har säkerligen sett QR-koder redan. De finns överallt från webbplatser till annonser. De ser ut som streckkoder men istället för vertikala streck består de av kvadratformade mönster. När allt fler företag börjar använda dem blir de mer och mer igenkännliga och många smarttelefoner har nu inbyggda QR-läsare.

Men vad är dessa så kallade QR-koder och hur fungerar de? Här är allt du behöver veta ...

banner

Definition: Vad står QR för?

QR står för ”Quick Response” (snabbt svar).

Även om de ser enkla ut kan QR-koder faktiskt lagra massor av data. Men oavsett hur mycket de innehåller är det QR-kodens jobb att låta användaren få tillgång till informationen direkt – därför som den kallas en Quick Response-kod.

Lite kort historik om QR-koden

Det första systemet med QR-koder uppfanns 1994 av det japanska företaget Denso Wave som är ett dotterbolag till Toyota. De behövde ett sätt att exakt spåra fordon och deras delar under tillverkningen. För att uppnå detta behövde de utveckla en typ av streckkod som kunde koda kanji, kana och alfanumeriska tecken.

Gå steget längre än streckkoden

Vanliga streckkoder kan bara läsas i en riktning – uppifrån och ned. Det innebär att de bara kan lagra en liten mängd information och då vanligtvis i alfanumeriskt format.

Men en QR-kod läses av i två riktningar (därför som den ibland även kallas för ”tvådimensionell streckkod”) – uppifrån och ned och från höger till vänster. Detta låter den spara en större mängd data.

Utvecklingsteamet bakom QR-koden ville göra koden lätt att skanna så att användare inte slösade tid på att få den i rätt vinkel. De ville även att den skulle ha en distinkt design för att göra den enkelt att identifiera. Detta fick dem att välja den ikoniska fyrkantiga formen som fortfarande används idag.

Den första QR-koden tog över ett år att utveckla. Den kunde innehålla upp till 7 000 siffror plus kanji-tecken och den kunde läsas tio gånger snabbare än en vanlig streckkod.

QR-koden blir öppen källkod

När QR-koden släpptes antogs den snabbt av fordonsindustrin. Detta var särskilt viktigt på den tiden eftersom många konsumenter i Japan krävde mer öppenhet från stora företag. De ville veta exakt var deras produkter kom ifrån – och inte bara bilar utan även livsmedel, läkemedel och andra produkter. QR-koden integrerades därför gradvis över hela tillverkningsindustrin.

Denso Wave var tillräckligt vänliga att göra sin QR-kod allmänt tillgänglig medan de tillkännagav att de inte skulle utöva sina patenträttigheter. Det innebar att vem som helst kunde skapa och använda sina egna QR-koder som man fortfarande gör även idag. Emellertid var idéens första antagning långsam. Medan QR-koderna i sig är lätta att producera var QR-läsare vanligtvis inte tillgängliga för allmänheten. Det var tills ...

2002: de första mobila QR-läsarna

Under 2002 marknadsfördes de första mobiltelefonerna med inbyggda QR-läsare i Japan. Detta ledde till en ökning av antalet företag som använde QR-koder och de första konsumentklara QR-koderna började dyka upp.

Samtidigt fortsatte tekniken att utvecklas. Under 2004 skapades en mikro QR-kod och 2008 släpptes iQR-koden – som hade rektangulära moduler.

Det var runt denna tid som den första iPhone kom till marknaden vilket gav konsumenter över hela världen ett enkelt sätt att ha en QR-läsare. Varumärken och organisationer insåg potentialen för QR-koder inom försäljning och marknadsföring och började skapa sina egna.

QR-kodens gyllene tidsålder

Under 2012 –arton år efter dess skapelse – blev QR-koden tilldelad en Good Design Award för industriell design.

Vid denna tidpunkt hade QR-koden spridit sig över hela världen – den kunde ses överallt från skyltar till tidningar till broschyrer och på vissa ganska ovanliga platser.

Även idag, under 2020 fortsätter Denso Wave att förbättra sin ursprungliga design. Deras moderna QR-koder har integrerade lösningar såsom spårbarhet, varumärkesskydd och åtgärder mot förfalskning. Det finns också många nya användningar för QR-koden från att göra betalningar till att bestämma positionerna på objekt inom förstärkt verklighet.

Hur fungerar QR-koder?

Mönstren i QR-koderna representerar binära koder som kan tolkas för att visa de data som lagras i koden.

En QR-läsare kan identifiera en standardiserad QR-kod med de tre stora rutorna på utsidan av den. När den väl har identifierat dessa tre former vet den att allt inne i kvadraten är en QR-kod.

QR-läsaren analyserar sedan QR-koden genom att dela upp den i ett rutnät. Den tittar sedan på de enskilda rutorna i rutnätet och tilldelar var och en ett värde baserat på om den är svart eller vit. Den grupperar sedan rutorna i rutnätet för att skapa större mönster.

QR code on mobile

Vilka är delarna i en QR-kod?

En standardiserad QR-kod kan identifieras baserat på sex olika komponenter:

Tyst zon

Detta är den tomma vita kanten runt utsidan av en QR-kod. Utan denna kant kan en QR-läsare inte bestämma vad som är och inte är med i QR-koden på grund av störningar från externa element.

Sökmönster

QR-koder innehåller vanligtvis tre svarta rutor ned till vänster, upp till vänster och upp till höger. Dessa rutor bekräftar för en QR-läsare att den läser av en QR-kod och var de yttre gränserna för koden finns.

Justeringsmönster

Detta är en annan lite mindre kvadrat som finns någonstans nära det nedre högra hörnet och som säkerställer att QR-koden fortfarande kan läsas om den är sned eller i en vinkel.

Timingmönster

Detta är en L-formad linje som går mellan de tre rutorna i verifieringsmönstret. Timingmönstret hjälper läsaren att identifiera enskilda rutor inom hela koden och gör det också möjligt att fortfarande läsa en skadad QR-kod.

Versionsinformation

Detta är ett litet informationsfält som finns nära cellen som är det övre högra verifieringsmönstret. Detta identifierar vilken version av QR-koden som läses av (se ”Vilka är de fyra versionerna av QR-koden?”).

Dataceller

Resten av QR-koden kommunicerar den faktiska informationen som kan vara en webbadress, telefonnummer eller meddelandet som den innehåller.

Vilka är de fyra versionerna av QR-koden?

QR-koder kan användas för många olika ändamål men när det gäller olika typer finns det fyra som är allmänt accepterade. Den version som används bestämmer hur data kan lagras och kallas ”inmatningsläge”. Det kan vara antingen numeriskt, alfanumeriskt, binärt eller kanji. Olika lägen kommuniceras via fältet med versionsinformationen i QR-koden.

Numeriskt läge

Detta är för decimaltal från 0 till 9. Detta är det mest effektiva lagringsläget med upp till 7 089 tecken tillgängliga.

Alfanumeriskt läge

Detta är för decimaler från 0 till 9 plus stora bokstäver A till och med Z samt symbolerna $,%, *, +, -,., / och : samt ett mellanslag. Detta läge låter upp till 4 296 tecken lagras.

Byte-läge

Detta är för tecken från teckenuppsättningen ISO-8859-1. Detta läge låter 2 953 tecken lagras.

Kanji-läge

Detta läge är för tecken med dubbla bytes från Shift JIS-teckenuppsättningen och används för att koda tecken på japanska. Detta är det ursprungliga läget som först utvecklades av Denso Wave. Men det har sedan dess blivit det minst effektiva med endast 1 817 tecken tillgängliga för lagring.

Det finns också ett andra kanji-läge som kallas ECI-läge (Extended Channel Interpretation) som specificerar kanji-teckenuppsättningen UTF-8. Vissa nyare QR-kodläsare kan emellertid inte läsa den här teckenuppsättningen.

Det finns ytterligare två lägen som är modifieringar av andra typer:

Strukturerat tilläggsläge

Detta kodar data över flera QR-koder som gör det möjligt att läsa av 16 QR-koder samtidigt.

FNC1-läge

Detta låter en QR-kod fungera som en GS1-streckkod.

Kan en QR-kod använda flera lägen?

Det är möjligt så länge varje QR-kod innehåller rätt fält med versionsinformation.

paying with QR codes

Vilka är fördelarna med QR-koder?

QR-koden designades för att förbättra streckkodens design.

 Den kan innehålla mer information än en streckkod.

En streckkod kan endast innehålla en enda sträng med information i form av en numerisk kod. Detta gör den användbar i miljöer såsom detaljhandel eftersom den snabbt och exakt kan identifiera en produkt som har ett unikt nummer kopplat till den. Den kan dock inte göra mycket mer än så.

En QR-kod kan emellertid innehålla mycket mer information och många olika typer (såsom ord och tecken). Den gör allt detta inom ungefär samma utrymme som en vanlig streckkod och den är lika enkel att generera och skriva ut.

Färre fel

Har du någonsin tagit en artikel till kassan, skannat streckkoden och maskinen visar helt fel artikel? Detta är sällsynt men det händer vanligtvis då en streckkod inte är skyddad mot dubblering. Den högre informationskapaciteten på en QR-kod ger den emellertid utrymme så att säkerhetsanordningar kan byggas in.

Lätt att läsa

Till skillnad från streckkoder som kräver speciell teknik för att läsa och tolka kan QR-koder läsas av och förstås av smarttelefoner och digitalkameror. Detta gör dem mycket mer användbara för saker såsom marknadsföringskampanjer riktade mot konsumenter.

Lätt att skriva ut

Precis som en streckkod kräver en QR-kod endast svartvit utskrift (även om valfri färg eller till och med flera färger kan användas).

Säkrare

Det är möjligt att kryptera informationen i QR-koder vilket levererar en extra skyddsnivå.

Vilka är de olika typerna av QR-kod?

Det är möjligt att skapa QR-koder i olika former och stilar men det finns fem typer som oftast används. De gör alla samma sak men de ser bara lite olika ut.

QR-kod

Detta är den ursprungliga versionen av QR-koden som skapades av Denso Wave på 1990-talet. Den är lätt att identifiera med sina tre verifieringsmönster i nedre vänstra samt övre vänstra och högra hörnen.

Aztec-kod

Även om den liknar en QR-kod innehåller Aztec-koden som är utvecklad av Welch Allyn bara ett sökmönster i mitten.

An Aztec code linking to kaspersky.com

MaxiCode

Denna typ av QR-kod används av USA:s posttjänst. Det liknar Aztec-koden i och med att den placerar verifieringsmönstret i mitten men den använder en bikakestruktur istället för rutor.

A Maxicode linking to kaspersky.com

PDF417

Den uppfanns 1991 av Ynjiun Wang från Symbol Technologies och den konstigt namngivna PDF417 skapades tre år före QR-koden. Den ser ut som en blandning mellan en QR-kod och en streckkod och är lätt att känna igen på sin rektangulära form.

A PDF417 linking to kaspersky.com

Semacode

Semacode är utvecklad av ett programvaruföretag med samma namn och är en datamatris som liknar en vanlig QR-kod men inte har igenkännbara sökmönster.

A Semacode linking to kaspersky.com

Hur skannar jag en QR-kod på min iPhone, iPad eller Android-enhet?

De flesta smarttelefoner har inbyggda QR-skannrar. Några av de senaste smarttelefonerna som finns på marknaden såsom den senaste Google Pixel-telefonen och iPhone har QR-skannrar inbyggda i sina kameror.

how to use QR codes

Även vissa surfplattor såsom Apple iPad har QR-läsare inbyggda i sina kameror.

Vissa äldre enheter kan behöva en speciell app för att läsa QR-koder men det finns ett antal sådana appar tillgängliga i Apple App Store och Google Play.

Det är mycket enkelt att skanna en QR-kod med din enhet:

 1. Öppna applikationen eller kameran som kan läsa QR-koden på din smarttelefon
 2. Rikta den mot QR-koden – du bör kunna rikta kameran från valfri vinkel och ändå få nödvändig information
 3. Uppgifterna visas omedelbart på skärmen – om QR-koden till exempel innehåller kontaktinformation bör denna omedelbart laddas ned till din telefon

Vilken information kan QR-koder innehålla?

Precis som en streckkod lagrar en QR-kod data. Dessa data kan inkludera webbadresser, telefonnummer eller upp till 4 000 tecken med text.

QR-koder kan även användas för att:

 • Länka direkt för att ladda ned en app via Apple App Store eller Google Play
 • Autentisera konton online och verifiera inloggningsuppgifter
 • Få åtkomst till Wi-Fi genom att lagra krypteringsinformation såsom SSID, lösenord och krypteringstyp
 • Skicka och ta emot betalningsinformation.

Var hittar jag QR-koder?

QR-koder uppfanns ursprungligen för att hjälpa till att spåra delar i fordonstillverkning och de används fortfarande över hela tillverkningsindustrin.

QR-koder används även av andra företag som behöver kontrollera sina produkter och tillbehör såsom bygg-, verkstads- och detaljhandelsindustrin.

De används även av posttjänster runt om i världen. Eftersom de innehåller en stor mängd information såsom postadresser blir de mer och mer vanliga för att spåra paket.

QR-koder används nu även på högskolor för att samarbeta med studenter. De kan dyka upp överallt från klassrummet till biblioteket och de används för att hjälpa eleverna att hitta böckerna de letar efter.

Exempel på QR-koder som används i marknadsföring och reklamkampanjer

Du är dock mer benägen att se QR-koder i ditt vardagliga liv i försäljnings- och marknadsföringskampanjer.

Många annonsörer gillar att använda QR-koder i sina kampanjer eftersom de ger ett snabbare och mer intuitivt sätt att rikta människor till webbplatser än att ange webbadresser manuellt.

De kan till och med användas för att länka direkt till produktsidor online. Om du till exempel letar efter den exakta klänningen som en modell hade på en affisch kan en QR-kod ta dig direkt till webbsidan för att köpa den.

Du kan också hitta QR-koder på förpackningen hos några av dina favoritprodukter. Dessa QR-koder kan avslöja information om produkten såsom näringsinformation eller specialerbjudanden som du kan använda nästa gång.

QR code use and definition

Du kan placera en QR-kod nästan var som helst. Bli inte förvånad om du börjar se dem överallt på visitkort, skyltar och till och med kvitton.

Hur skapar man en QR-kod?

Att skapa en QR-kod är mycket lättare än man kan tro.

Det finns dussintals generatorer av QR-koder att ladda ned på en smarttelefon via Apple App Store och Google Play.

Du kan också generera dem online med hjälp av ett antal webbplatser såsom:

Fördelarna med att använda en generator för QR-koder är att du enkelt kan generera en QR-kod baserad på informationen du anger (vare sig det är en webbadress, ett visitkort, en kalenderhändelse eller text), anpassa designen med olika färger och ladda ned och dela bildfilen direkt.

När du har designat din QR-kod kan du återskapa den med olika enheter. Så länge formen på QR-koden kan läsas av och förstås av en smarttelefon kan du skapa en QR-kod med nästan vad som helst.

Kreativa sätt att skapa QR-koder

I Zhengzhou i Kina samlades mer än 2 500 studenter från Sias International College under 2017 för att bilda världens största mänskliga QR-kod. Studenterna höll upp paraplyer för att skapa mönstret som mätte 51 meter tvärs över. När de skannades fick studenter ett specialerbjudande från färddelningstjänsten Didi-Express.

Även i Kina, i byn Xilinshui, planterades över 130 000 enar över 12 tunnland i form av en QR-kod som kunde ses ovanifrån. När den lästes av skickade den användaren till Xilinshuis officiella turistsida.

Många företag har använt många andra kreativa platser för att skapa QR-koder. Här är några av de mer fantasifulla sätten vi har sett människor använda QR-koder:

 • Som en gummistämpel
 • På t-tröjor
 • På julklappsetiketter

QR-kod – vanliga frågor och svar

Måste QR-koder vara i svartvitt?

Nej, de kan faktiskt vara vilken färg som helst så länge kontrasten mellan ljusa och mörka områden är tydlig. QR-koder kan till och med kan vara mångfärgade.

Använd många människor QR-koder?

Data tyder på att användningen av QR-koder ökar. Enligt Scanova och Statista kommer uppskattningsvis 11 miljoner hushåll att skanna en QR-kod under 2020 – detta är en stor ökning från de uppskattade 9,76 miljoner under 2018.

Detta beror på tre huvudskäl: antalet smarttelefoner har ökat från 10 % under 2014 till 36 % under 2018 medan mobilt höghastighetsinternet ökade från 48 % under 2014 till 61 % under 2018. Många nya smarttelefoner har dessutom nu inbyggda QR-skanner vilket ger fler människor möjligheten att läsa av QR-koder när de är på språng.

Är QR-koder säkra?

Eftersom QR-koder innehåller stora mängder data är det möjligt att de kan användas för att dölja information som används för nätfiske.

Smarta hackare kan också använda QR-koder för att rikta användare till dolda nedladdningar av skadlig programvara eller tvinga användarens mobiltelefon att skicka meddelanden till betalnummer.

Och när det gäller QR-koder som pekar på webbadresser finns alltid risken att domänen de riktar användarna till kan hackas. I ett berömt exempel riktade ett tyskt kryddföretag (som ska förbli namnlösa) av misstag användare som läste av deras QR-kod till en webbplats för vuxna.

Så skyddar du dig själv mot skadliga QR-koder

Det är omöjligt att säga var och när du kan stöta på en infekterad QR-kod. Det är därför det är viktigt att välja en QR-skanner som du vet att du kan lita på.

Kasperskys QR-skanner kontrollerar direkt att en skannad länk är säker innan den skickar information till användaren.

På så sätt vet du om det är farligt att använda en QR-kod såsom:

 • Nätfiske
 • En tvingad appnedladdning eller svindel med meddelanden till betalnummer
 • Farliga länkar

Kasperskys QR-skanner levererar fortfarande allt du behöver hos en QR-skanner såsom att lägga till kontakter till din telefon. Men det skapar också en logg över tidigare avläsningar så att du kan gå tillbaka för att se när och var du kan ha äventyrats.

Relaterade länkar:

En guide till QR-koder och hur man skannar dem

Vad är en QR-kod och hur fungerar de? Vi går igenom allt du behöver veta om dessa gåtfulla och innovativa streckkoder.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg