Hoppa till huvudinnehållet

Vad är jailbreaking – definition och förklaring

Vad är jailbreaking – definition och förklaring

Definition av jailbreaking

Jailbreaking handlar om att utnyttja sårbarheterna i ett det låst system används för att kunna installera annan programvara i än de som tillhandahålls av enhetsleverantören. På så sätt får du åtkomst till roten av operativsystemet på din enhet och samtliga funktioner. Det kallas för "jailbreaking" eftersom användare frigörs från det "fängelse" av begränsningar som som anses föreligga.

Vad är jailbreaking?

Termen används oftast i samband med iPhone-produkter som anses vara de mobila enheter som har flest restriktioner. För de tidigaste iPhone-versionerna fanns ingen App Store, och iOS-gränssnittet ansågs vara mer begränsat tidigare än vad det är idag. Den första iterationen av iPhone i USA låg endast på AT&T-nätverket, och för att kunna få åtkomst till andra leverantörer med en iPhone krävdes jailbreaking.

Apples metod att sätta upp en "ringmur" kring sin programvara har alltid stått i stark kontrast till det mer anpassningsbara Android-operativsystemet. Ett av de främsta skälen till att använda jailbreaking är att göra iOS-systemet mer likt Android-systemet. Jailbreaking var – och är fortfarande – ett sätt för att kunna installera appar som inte godkänts av Apple och för att kunna anpassa gränssnittet.

Termen jailbreaking har även kommit att användas när man pratar om ändringar av koder på andra enheter, från telefoner till spelkonsoler. Termen används ibland för att beskriva installation av anpassad programvara på mobiltelefoner eller borttagning av DRM-begränsningar (Digital Rights Management) på filmer. Termen hänvisar dock i de flesta fall till Apple-produkter. Jailbreaking kan även handla om iPad- och iPod Touch-enheter.

Jailbreaking kallas ibland "att knäcka" (när det gäller programvara) och "att rota" (när det handlar om telefoner). Att rota kan ses som Android-versionen av jailbreaking eftersom det handlar om att kringgå tillverkarnas skydd för att kunna installera alternativa mobiloperativsystem. Jailbreaking används även på Amazon Firesticks och Roku-strömningsboxar för att köra valfria medieprogram istället för de inbyggda apparna, och på Nintendo Switch-enheter för att spela emulerade spel.

Enhetens kärnfunktioner påverkas inte av jailbreaking och det går fortfarande att köpa och hämta appar från Apples App Store till din iPhone eller iPad. För att hämta appar som inte är godkända av Apple eller för att nyttja extra funktioner används för jailbreakade enheter fristående appbutiker. En av de mest populära är Cydia som är en appbutik för jailbreakade iOS-enheter, och som vanligtvis installeras vid jailbreaking-processen.

Jailbreak-koden tillhandahålls vanligtvis kostnadsfritt via forum och webbplatser skapade av hackare som vill främja obegränsad enhetsanvändning. Du får i de flesta fall omfattande anvisningar och datorverktyg för att kunna tillämpa den nya koden, men det underlättar att ha viss teknisk kunskap.

Termerna "tjudrad" och "icke-tjudrad" används ibland i relation till jailbreaking.

 • Vid tjudrad jailbreaking måste iOS-enheten vara ansluten till en dator när du startar den. Om iPhone-enheten inte är ansluten till en dator och inte startas med den specifika programvaran kan enheten inte startas i jailbreakat läge.
 • Vid icke-tjudrad jailbreaking krävs ingen datoranslutning. Allt som krävs för att startas i jailbreakat läge finns på iPhone-enheten. Jailbreakingen påverkas inte av omstart utan datoranslutning. 

Dagens iPhone-appar ger dig mer åtkomst till operativsystemet, vilket gjort att jailbreaking blivite mindre vanligt. Apple har offentligt sagt att de inte uppskattar jailbreaking och har implementerat korrigeringar för de sårbarheter i maskin- och programvara som används för detta, och det är idag svårare att utföra jailbreaking på många iOS-versioner. 

Är jailbreaking lagligt?

Jailbreaking är generellt inte olagligt men lagarna varierar mellan olika länder och är i ständig förändring, vilket gör detta till något av en gråzon. Även om det är lagligt att jailbreaka eller "rota" en telefon (om det görs för att installera lagliga appar) är detta inte fallet om det görs för att installera olagligt hämtade appar.

I USA faller jailbreaking under lagen Digital Millennium Copyright Act, som handlar om digital upphovsrätt. Enligt avsnitt 1201 i den här lagen är det olagligt att kringgå digitala lås som används för att skydda upphovsrättsskyddat material, inkl. programvara. Lagen ses över av den amerikanska kongressen med några års mellanrum och listan över undantag har gradvist ökat. Jailbreaking av telefoner blev lagligt år 2010 och på smartwatch-enheter och surfplattor 2015. Sedan dess har ännu fler enheter lagts till i undantagslistan, och den granskas och uppdateras fortfarande regelbundet.

Vilka specifika lagar som gäller varierar efter var i världen du befinner dig. I många länder har inga jailbreaking-fall prövats i domstol, vilket gör det svårt att sätta några exakta, lagstadgade riktlinjer.

Även om Apple inte stödjer användning av jailbreaking är det väldigt sällan som företaget hotar de som använder sig av det med åtal. Apple har tvärtom t.o.m. tackat jailbreaking-forum för de säkerhetssårbarheter de har identifierat.

Oavsett vad lagen säger innebär jailbreaking att din garanti upphör att gälla. Om något händer med enheten kan du alltså inte be om hjälp från leverantören. Du utsätter även enheten för ett flertal säkerhetsrisker som vi kommer att gå igenom nedan.

Är det säkert att använda jailbreaking?

Även om jailbreaking inte är olagligt är det inte riskfritt. Enheter som jailbreakats kan kapas av cyberbrottslingar.

Vid användning av jailbreaking på telefonen blir du av med Apples säkerhetsfunktioner. Webbplatser som läses in kommer inte att granskas av Apples App Store och utgör därmed en säkerhetsrisk. Vid användning av jailbreaking får du heller inte längre några iOS-uppdateringar, inkl. Apples säkerhetsuppdateringar, vilket gör enheten mer sårbar för de senaste säkerhetshoten.

Apple ser användning av jailbreaking i iOS-enheter som en överträdelse av deras användningsvillkor och informerar kunderna om att detta kan utsätta telefonen för ett flertal risker. Till exempel:

 • Säkerhetssårbarheter
 • Stabilitetsproblem
 • Systemet kan krascha och hänga sig
 • Kortare batteritid

Apple varnar därför för att använda jailbreaking  i iPhone-enheter och övriga iOS-enheter. IPhone-enheter utsätts sällan för virus men om det händer är det framförallt jailbreakade enheter som drabbas. Om ett fel inträffar på telefonen måste själv åtgärda det eftersom jailbreaking gör att garantin inte längre gäller.

What does jailbreaking an iPhone do?

Ha i åtanke vem som äger enheten och vilken information som finns på den. Tillhör telefonen t.ex. inte dig utan din arbetsgivare? Synkas din arbetsrelaterade e-postadress med enheten? Skadliga aktiviteter på telefonen utsätter inte bara dina data för risker, utan hela organisationen. Eftersom jailbreakade telefoner saknar tillräcklig säkerhet utsätter du din organisation för ökad risk för cyberattacker.

Organisationer som tillhandahåller mobila enheter till sin personal använder sig ofta av olika säkerhetsåtgärder för att förhindra att användare utsätter verksamhetens data för risker. Detta kan vara att spärra telefoner så att endast vissa funktioner kan läggas till eller ändras, att hålla enheter och appar uppdaterade, och att installera program som kan identifiera telefoner som jailbreakats.

För- och nackdelar med jailbreaking

Fördelar med jailbreaking

Mer kontroll över enheten

Apple siktar på att erbjuda produkter med enhetligt utseende. Detta kan få vissa användare att känna sig begränsade. De vill ha möjlighet att lägga till egna ikoner, teman och menyer, och detta kan uppnås via jailbreaking. Du blir då enhetens administratör, med alla behörigheter det medför, istället för Apple eller någon annan. Du kan till exempel lägga till extra ikoner på iPhone-startskärmen eller installera dina egna bakgrundsbilder. Jailbreaking ger dig även mer åtkomst till filsystemet och låser även upp kommunikation från andra enheter, så att du kan ansluta din iPad till datorn och ha bättre kontroll över vad du kan se och göra.

Möjlighet till att installera och använda icke-godkända appar

Vissa appar tillåts inte på Apples App Store av säkerhetsskäl. Via jailbreaking kan du installera appar som inte är tillgängliga via App Store. Cydia är den mest populära butiken för jailbreakade telefoner och erbjuder icke-godkända appar som spel och nätverksverktyg. Ett bra exempel är emulatorer för äldre spel. Apple förbjuder dessa i sin egen appbutik eftersom de gör att du kan spela äldre datorspel utan att köpa originalversionen. Dessa är däremot tillgängliga på Cydia.

Möjlighet till att ta bort förinstallerade appar

iOS tillåter inte att du ändrar eller tar bort standardappar som Apple Watch, Väder, Games Center m.m. Dessa appar tar upp onödigt minnesutrymme för dem som inte använder dem. Med hjälp av jailbreaking går det att ta bort Apples standardappar och använda appar från tredje part istället. Du kan till exempel välja att använda Siri och Google Maps istället för Apple Maps.

Åtkomst till ytterligare stöldskyddsfunktioner

En del användare menar att jailbreaking ger dem tillgång till bättre stöldskyddsfunktioner. Ett exempel är iPhone-funktionen "Hitta min iPhone" som inte fungerar när enheten är avstängd, offline eller vid användning av flygplansläge. Utvecklare av jailbreak-appar som iCaughtU hävdar att de erbjuder bättre funktioner än Hitta min iPhone. När fel lösenord anges av en tjuv tas ett foto tas av förövaren som sedan skickas till ägaren.

Nackdelar med jailbreaking

Inga fler automatiska uppdateringar

Du kommer inte längre att få automatiska Apple-uppdateringar utan måste istället vänta in den anpassade koden från ett jailbreaking-forum så fort en ny iOS-version släpps. Jailbreaking är tidskrävande och måste uppdateras vid varje ny iOS-lansering från Apple. Detta betyder att du inte kan uppdatera din jailbreakade enhet förrän den senaste versionen har jailbreakats, vilket kan ta en stund. Jailbreaking-processen efter större uppdateringar kan vara omständliga och kanske inte känns värt besväret.

Det går inte att uppdatera viss programvara

En del icke-godkända ändringar kan leda till att iPhone-enheten inte går att använda alls efter installation av iOS-uppdateringar från Apple.

Telefonens garanti gäller inte längre

Apple klassar icke-godkända ändringar av iOS-systemet som en överträdelse av användningsvillkoren för slutanvändaren. I och med detta har Apple rätt att neka underhåll av iPhone-, iPad- eller iPod Touch-enheter som har icke-godkänd programvara installerad. Apple har alltså ingen skyldighet att serva enheter som skadas eller slutar att fungera korrekt efter jailbreaking.

Kortare batteritid

Den hackade programvaran kan påverka batteritiden hos iPhone-, iPad- eller iPod Touch-enheter per laddning.

Enheten kan bli icke-funktionell

Knapparna på telefonen kan sluta att fungera, det går inte längre att ringa via enheten eller så startar den inte i överhuvudtaget. Jailbreaking i sig leder inte till att telefonen slutar att fungera men processen innebär risker som kan orsaka detta.

Risk för att förlora åtkomst till innehåll och tjänster

En av de främsta anledningarna till att jailbreaka en telefon är att få åtkomst till mer innehåll. Dessvärre kan processen ge motsatt effekt och leda till att du förlorar åtkomst till tjänster som iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay, Väder och Aktier. Det har hänt att meddelanden mellan appar från tredjepart som använder sig av Apples tjänst för push-notiser (APN) inte kommer fram eller att meddelandet skickats till fel hackad enhet. Det har även uppstått synkroniseringsproblem mellan push-notisbaserade tjänster som iCloud och Exchange och respektive server. Det har förekommit uppgifter om att jailbreakade enheter blockeras av vissa tredjepartsleverantörer.

Ökad risk för att telefonen kraschar

Det är större risk att en jailbreakad iPhone- eller iPad-enhet kraschar. Eftersom de appar och API:er som finns tillgängliga för jailbreakade enheter inte har godkänts av Apple är de i vissa fall inte testade. Detta kan leda till att enheten ofta och oväntat kraschar eller att inbyggda appar och appar från tredje part hänger sig, och till dataförluster.

Opålitliga röst- och datafunktioner

Jailbreaking kan påverka samtalsfunktionerna, leda till långsamma eller instabila dataanslutningar och försenad eller felaktig platsinformation.

Dataöverträdelser

En av de mest välkända jailbreaking-incidenterna skedde när hackare fick åtkomst till iCloud-inloggningsuppgifter för 225 000 användare som försökte jailbreaka sina enheter. Detta var möjligt via de säkerhetssårbarheter som uppstår vid jailbreaking, som innebar att hackarna kunde göra intrång i användarnas enheter.

Risk för säkerhetsproblem

Den stängda iOS-strukturen är utformad för att skydda de mobila operativsystemen och dina personuppgifter på bästa sätt. Via jailbreaking gör du dina personuppgifter mer tillgängliga för hackare vilket kan leda till skador på enheten, attacker mot ditt nätverk och ökad risk för skadlig programvara, spionprogram och virus.

Säkerhetsrisker vid jailbreaking

Användning av jailbreaking ökar risken för säkerhetsproblem i telefonen. Jailbreaking ger dig mer kontroll över din enhet men innebär dessvärre även att apparna får mer kontroll. Den största säkerhetsrisken ligger i att dessa appar tillåts begära rotåtkomst på enheten. Om skadlig programvara installeras på enheten kan den spridas och få rotåtkomst, vilket ger den full kontroll över alla data på enheten.

Jailbreaking innebär att Apples "ringmur" av säkerhetsåtgärder för att skydda dig från säkerhetshot inaktiveras. Enheter som jailbreakats är mer sårbara för virus och skadlig programvara eftersom du inte har tillgång till Apples appgranskningsprocesser som används för att enbart hämta virusfria appar. Jailbreaking möjliggör piratkopiering, så piratkopierade appar och spel kan distribueras utan kostnad. Detta betyder att du lägger din tillit till apputvecklarna, inte Apple.

Data från bankappar, lagrade lösenord och data för sociala mediakonton är mer sårbara för kapning i jailbreakade enheter. Som nämnt tidigare blev denna risk påtaglig då 225 000 Apple-ID:n stals av en skadlig jailbreak-programvara vid namn KeyRaider. Tusentals certifikat, privata nycklar och inköpskvitton stals också. Vissa offer upptäckte ovanliga köp via apparna och för vissa låstes telefonerna helt och de krävdes på en lösensumma.

Utöver den ökade risken för skadlig programvara är jailbreakade enheter med sårbara för buggar som kan leda till kraschar eller inaktivering av viktiga funktioner. Ju mer smarttelefoner används, desto större risk för säkerhetshot. Det är därför mycket viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste hoten och bedrägerierna samt skydda den mobila enheten med en omfattande säkerhetslösning.

Så här åtgärdar du en jailbreakad telefon

Du kan åtgärda en jailbreakad iPhone genom att återställa den. Du behöver inte ta bort jailbreak-apparna manuellt eftersom alla installerade appar tas bort från iPhone-enheten vid Apples fabriksåterställning.

Se till att göra en komplett säkerhetskopiering av din iPhone eller iPad innan du börjar. Det är ett viktigt steg eftersom enheten rensas helt vid borttagningen av jailbreak, och återställs till standardkonfigurationen. Alla filer som du vill spara måste därför säkerhetskopieras innan du utför åtgärden. Det allra bästa är att spara en säkerhetskopia på två olika platser (lokalt och i molnet).

Steg 1: säkerhetskopiera i iCloud:

 • Anslut din iPhone, iPad eller iPod Touch till ditt WiFI-nätverk.
 • Gå till Inställningar, tryck på ditt namnoch välj
 • Tryck på iCloud-säkerhetskopiaoch kontrollera att reglaget är ställt på PÅ.
 • Tryck sedan på Säkerhetskopiera nu och fortsätt att vara ansluten till WiFi-nätverket tills processen har slutförts.

Om du vill kontrollera förloppet och se om säkerhetskopieringen slutförts, gå till Inställningar, tryck på ditt namn,iCloud och öppna sedan iCloud-säkerhetskopiering. Under knappen Säkerhetskopiera nu visas klockslag och datum för den senaste säkerhetskopieringen.

Steg 2: backa tillbaka jailbreakingen med hjälp av följande steg:

 1. AnslutiPhone- eller iPad-enheten till din PC- eller Mac-dator via original- USB-sladden.
 2. Öppna iTunes på datorn.
 3. Lås upp din iDevice och inaktivera Hitta min iPhone.
 4. Gå till Inställningar, tryck på dittnamn och välj
 5. Tryck på Hitta min iPhoneoch kontrollera att reglaget är ställt på AV. Du måste ange ditt Apple-ID och lösenord för att kunna inaktivera den här funktionen.
 6. När iTunesvisas på datorn väljer du iDevice.
 7. Klicka på Återställ i panelen Sammanfattning. Processen för att ta bort jailbreak startar.
 8. Enheten kommer att starta om under den här processen. Ett meddelande om att återställa från en säkerhetskopia kommer att visas. Om du vill återställa från filen som du skapade tidigare väljer du alternativet iCloud.
 9. När processen har slutförts har iOS-enheten återställts till sina fabriksinställningar. Samma konfigurationssteg som du gick igenom första gången som du använde iDevice-enheten kommer att visas.

Om det av någon anledning inte går att återställa en jailbreakad iPhone kan du prova att rensa enheten via återställningsläget.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de sårbarheter som uppstår vid användning av jailbreaking gör det enklare för angripare att stjäla värdefull information, exempelvis betalningsinformation. Surfa säkert genom att hålla koll på riskerna.

Kaspersky Security Cloud tillhandahåller lämpliga säkerhetsförbättringar för iOS-användare. Dessa förbättringar inkluderar en inbyggd VPN-tjänst som aktiveras automatiskt vid identifiering av osäkra anslutningar, meddelanden om relevanta säkerhetsincidenter och verktyg som söker efter sårbarheter i systeminställningarna. Andra lämpliga säkerhetslösningar för mobila enheter från Kaspersky är Password Manager och för familjer Kaspersky Safe Kids som är ett avancerat verktyg för föräldrakontroll.

Relaterade artiklar:

Vad är jailbreaking – definition och förklaring

Kaspersky logo

Related articles