Hoppa till huvudinnehållet

Utvärdering av hotinformationslösningar: fyra viktiga punkter att tänka på

Threat Intelligence Solutions Evaluation.jpg

Utvärdering av hotinformationslösningar: fyra viktiga punkter att tänka på

Tidningsartiklar och tv-rapporteringar om cyberattacker må oroa folk i allmänhet, men de som oroar sig mest är IT-experterna. Om inte företaget har tillräckliga hotinformationslösningar går det inte att veta huruvida en attack har inträffat. Det är viktigt för företag av alla storlekar att ha system för att hantera potentiella hot långt innan de inträffar.

Grundläggande hotinformation

Hotinformation är kunskap om potentiella säkerhetsrisker som bygger på bevis. Den används för att identifiera och åtgärda risker för tillgångar. Det handlar om mer än att bara registrera sig för ett nyhetsbrev med information om de senaste cyberattackerna. Hotinformationslösningar samlar in data om aktuella eller kommande digitala hot och analyserar informationen för att bedöma hotens olika risknivåer. När du har effektiv hotinformation – och ett program som använder den – skyddas organisationen bättre mot exploatering.

Hotinformationslösningar är konstruerade för att på ett smart sätt rikta in sig på hot. De gör dig tillräckligt dynamisk för att reagera på branschförändringar. De här säkerhetssystemen är även automatiserade, vilket innebär att de minskar hoten utan att du behöver ingripa. Varken företagsägare eller IT-experter kan övervaka risken för nya hot hela tiden. Det blir säkerhetsprogramvarans uppgift.

Det bästa tillfället att skapa en hotinformationslösning för företaget är just nu. Men vad är viktigt att tänka på under utvärderingen av system? Följande fyra frågor är viktiga att ställa sig enligt hotinformationsexperterna.

Erbjuder det heltäckande skydd?

Det är inte bara på företagets interna datorer som hackare kan komma åt finansiella och andra privata data. Att bara skydda chefernas datorer räcker inte. Hotinformationslösningar säkerställer att alla klientenheter, såsom smarta telefoner och bärbara datorer, som de anställda använder utvärderas av säkerhetsskäl.

Hur är det med tredjepartsleverantörerna? Många stora cyberattacker har initierats via åtkomst från personer utanför företaget. Du måste vara säker på att leverantörernas system är lika skyddade som ditt eget.

Hänger det med i utvecklingen?

På ett ögonblick kan nya hot utvecklas som man aldrig kunnat föreställa sig. Hackare som är ute efter data verkar ofta ligga flera steg före. Hotinformationslösningen måste vara tillräckligt dynamisk för att effektivt hantera de oundvikliga förändringarna som inträffar i branschen.

Bästa praxis utvecklas ständigt, liksom hotinformationen. Se till att regelbundet uppdatera och utvärdera hanteringen av potentiella hot. Granska de viktigaste aktörerna och deras specifika ansvarsområden. Läs mer om olika typer av överträdelser som kan beröra dina data. Uppdatera åtgärderna som teamet ska genomföra när en attack inträffar.

Är det specifikt för branschen?

Om du har en lokal detaljhandelsverksamhet får du inte mycket nytta av en hotinformationslösning som är utformad för en global finansbyrå. Det finns olika typer av hot för olika branscher, och de bästa hotinformationslösningarna tar hänsyn till dina specifika behov. Att tänka på när du utvärderar alternativ för att hantera potentiella cyberhot: använd ett system som utvecklas i takt med branschen.

Är det enkelt att integrera?

Inte ens de bästa IT-experterna kan kontinuerligt utveckla och skydda systemen mot skadlig programvara, utpressningstrojaner, dataöverträdelser och andra attacker. Hotinformationslösningen måste vara automatiserad för att snabbt lösa eventuella problem.

Ju snabbare attacker identifieras, desto snabbare kan de hanteras. Detta kräver en hög kommunikationsnivå i hela det utökade nätverket och för alla anslutna enheter. Genom att skapa ett system av uppdaterad säkerhetsteknik kan du undvika att företaget blir en siffra i statistiken över den ständigt växande internetbrottsligheten.

Vill du samarbeta med experter på hotinformationslösningar? Kontakta oss i dag, begär en demo och börja implementera omfattande internetsäkerhetssystem.

Relaterade artiklar och länkar

Information om internetsäkerhet

Information om internetbrottslighet: risker och förhindrande

Säkerhetsrisker med Internet of Things

Säkerhet och Internet of Things

Produkter och lösningar:

Företagssäkerhet

Hotanalyser

Utvärdering av hotinformationslösningar: fyra viktiga punkter att tänka på

När du ska välja en effektiv hotinformationslösning till företaget är det viktigt att beakta följande fyra nyckelpunkter från våra hotinformationsexperter.
Kaspersky logo